شروین فتحی
این عکسهای سری کلاه آفرودیت رو خیلی دوست دارم
coc24.jpg
کلا کلاه عالیه البته - شروین فتحی
تو چقد چیز میز دوس میداری فتحی جان :)) - Dr.RoHo
اتفاقا من خیلی کم چیز میز دوست میدارم روحو جان :)) بعد تازه خیلی سخت میشه من از یک چیزی واقعا خیلی خوشم بیاد - شروین فتحی
تازگیا فیدای دوست میدارمت زیاد شده بینم خبر مبری هس ؟ :)) - Dr.RoHo
آره. میخواهم با یک کلاه عروسی کنم :))) - شروین فتحی
خودتی - Dr.RoHo
کلا کلاه عالیه البته - 1 Fathi - پَـرسان
چی خودمم دکتر؟ - شروین فتحی
اینکه طرفت رو .... فرض کنی . جای خالی را میتوانید با الف-دکتر. ب- هالو. ج- خرگوش. د- داماد :دی - Dr.RoHo
در هر حال من هیچکس رو هیچی فرض نکردم - شروین فتحی
ما هم باور کردیم که خبری نیس و شما اصن همینجوری ازین عکسا فید میدی :)) - Dr.RoHo
باور نکن :)) خدا رو چه دیدی یهو فردا کارت عروسیم رو زدم تو فرفر شاید - شروین فتحی
من که گفتم خبری هس :دی / حالا اوشون هم ازین کلاها دوس میدارن ؟ :)) - Dr.RoHo