شروین فتحی
این عشق خدایی است
coc23.jpg
coc24.jpg
وای ماکارونی ، بله ، موافقم شدید - میرزا وروره‌گیس جولی‌پولی
از این پاستا نواری ها دارند تو ایران ؟! - Caspian
کاسپین تو ایران فکر کنم همه چی پیدا بشه // مرجان چرا؟ - شروین فتحی
آخ ازم پرسیدن شام چی میخوری، با اینکه دلم شدیدا ماکارونی میخواستم، گفتم فرقی نمیکنه هرچی درست کنید :)) - وارَش
وارش دروغ؟ :))) // مرجان خب بشه :)) // عشقه جان شما هم خب بشه :)) - شروین فتحی
میخواستم به زحمت نیوفتن - وارَش