Sign in or Join FriendFeed
FriendFeed is the easiest way to share online. Learn more »

N/A › Comments

N/A
N/A
Türkiye'deki İslam yorumlaması oportunist bir İslam mıdır? 'Gerçek' İslamı hangi ülkeler yaşamakta?
turkey'slam.jpg
http://ff.im/OqpPX burdaki yorumların çağrıştırdıkları. - N/A
Belki gerçek olarak bize yorumlarda sunulan İslam anlayışını daha iyi kavrayabilirsek neyi ne zaman ne şekilde savunabiliriz konusunda daha aydınlanmış oluruz. - N/A
Örneğin günde 5 vakit namaz kılmayan müslüman mıdır? - N/A
Bir müslümanın Kur'an'a göre zorunlu yapması gereken şeyler nelerdir? Bizde bunların ne kadarı uygulanmakta? İslam yorumlanıpta Kur'an'da belirtilen kuralların dışına çıkılabilir mi? - N/A
Oğuz, gerçek olarak sunulan İslam anlayışını yaşayan hiçbir ülke yok! Araplara sorsan en gerçek onlar yaşıyorlar, bizdekilere sorsan Araplar en gerçek yaşamıyor, bizde hele en gerçek yaşayan kime sorarsan sadece kendisi, sonuç olarak herkes teorik olarak İslam süperdir filan diyor ama ortada bunun pratik örneği hiç yok. - Murat Koç
Şeriat kavramı ve hukukunun ne olduğunu biliyor muyuz? Modern hukuk ile karşılaştırabilir miyiz? - N/A
Türkiye'de her şeyden önce devlet eliyle sünni bir anlayış yerleştiriliyor. Diğer görüşlerin diyanet çalışmalarında sünniliğin çok gerisinde kalması bunu kanıtlıyor. Hala cemevleri ibadet yeri midir tartışmasının yaşanması da bu görüşü destekler nitelikte. Öncelikle bunu söylemiş olayım. - mat [ positively 0 Rh ]
Bunun dışında Türkiye'de homojen bir din anlayışı olduğunu söylemek çok zor. En azından ülkenin batısı ve doğusu arasında farklar olduğunu herkes kabul edecektir. Coğrafi açının dışında ise bir süredir imam hatip liselerinin ve Kuran kurslarının yayılması ile aynı ülke içinde iki farklı yapıya sahip düşünce sistemi var. - mat [ positively 0 Rh ]
Dolayısıyla sorunuz sadece Türkiye üzerinden düşünsek bile cevapsız. Dünya üzerindeki yapıya ise cevap vermek çok zor, zira İslam'da ruhban sınıfı ya da otorite, bir kurum yok. "Gerçek müslümanlık" bu açıdan belirgin ve net değil. - mat [ positively 0 Rh ]
İşte bu noktada Kur'an bize açıkça nasıl olması gerektiğini zaten anlatmıyor mu? Detaylardaki yorum ve yoruma dayalı uygulamalardan çok, bariz olan yasa gibi bizlere zorunlu sunulmuş kısımlarından bahsediyorum. Bir müslüman 5 vakit namaz kılmazsa olmaz örneğin, farzdır gibi şeyler. Detaylara bile girmeden durum değerlendirmesi yapabilecek kadar çok veri olduğunu düşünüyorum. - N/A
http://www.youtube.com/watch... Oğuz herşeye burnunu sokma öyle :) - Murat Koç
(Ana dili Arapça olmayanın Müslüman olması imkansızdır... Mesela Kuranda 5 vakit namaz kılın diye bir emir bile yok ama Müslüman olmanın zorunluluğu gibi algılanıyor...) - ParaBellum
Din kitapta yazdığından daha çok toplumsal kurallar çerçevesinde hayat bulan bir anlayış. Bu gün bir aceme neden beş vakit namaz kılmıyorsun dediğinizde bunu savunacaktır zira dahil olduğu toplumda onu görmüştür. Bununla ilgili mantıklı açıklamaları ve iddiaları da vardır ve bu normaldir. Kısacası kitap belirlemiyor dinleri. - mat [ positively 0 Rh ]
O sebeple imam hatipler ve Kuran kursları var, şekillendirmede önemliler zira. O yüzden İran'da, Suudi Arabistan'da üniversiteler dini - politik doktrinler çerçevesinde var olabiliyorlar. O sebeple komünist Rusya'da kavram olarak karşı idiler vs. - mat [ positively 0 Rh ]
@Selim Abidin, ben tehlikeli buluyorum bu otuz iki, beş, üç gibi sayısal ve şekilsel yaklaşımları, iyi niyetli olsalar dahi. Çekirdek ve temel, Kur'an olmalı değil mi? - mat [ positively 0 Rh ]
@Selim Abidin, aynı yoldayız, herkes kendi düşüncesinin doğruluğundan emin ise, olmayan bir şekilde konsey oluşturulmayacağına da göre... Mutlak doğru Kur'an değil mi? Yani namaz evet, farzdır; kaç rekat sorusunun tüm olası cevapları ise tüm yönleriyle İslam'ın içinde. Yoksa ölçüp biçmeye değerlendirmeye gidilir ki bu İslam'ın değerlerine ters değil mi? - mat [ positively 0 Rh ]
Selim, benim merak ettiğim o boyutu değil. Yani yoruma neden olmayacak açıkça belirtilmiş emirler. Kur'an'da açıkca ifade edilmiş FARZ olan şeyler. Bunlar üzerinde durursak aslında değişen yüzü de görülebilir. - N/A
Her ne kadar zamanında Kur'an kursu birincisi olsam, öğle ezanlarını camilerde okusam, Ayet El-Kursi dahil 33 sureyi ezbere bilip başkalarına da öğretmiş olsam da cehaletimden FARZ olan şeyler nelerdir diye yorum yapmayı haddim olarak görmüyorum. - N/A
Yani mezhep boyutuna dahi indirgenemeyecek Kur'an'da açıkça belirtilen zorunlu şeyler merakım. Var dimi öyle şeyler? - N/A
@Selim Abidin; Diyememezsiniz, eğer islami kurallar içerisinde kalacaksak "Kıyas" ve "Ulema" ile çözülmesi gerekir. Ulema olarak kabul edilen çevrenin çoğu ne derse o olur. Bir nevi hoca demokrasisi diyebiliriz :) " ruhban sınıfı oluşturmuş ve birlerini din hakkında konuşmaya yetkili kılmış oluruz ki bu Kur'an için açık nitelikte küfürdür :) Peygambere dahi verilmeyen bir yetkiden bahsettiğinizin, sanırım, farkında değilsiniz? - mat [ positively 0 Rh ]
@Oğuz Demirkapı, Musa'nın on emri net, geri kalan her şey de anlayış farklılıkları var. - mat [ positively 0 Rh ]
@Selim Abidin, kızıyorsun ama önermen Kur'an'a ters. Ve önermenin çökertilmesi çok basit: vatikan kilisesi gibi tüm müslümanları bağlayan kararlar alan ve tanrısal yetkiye sahip bir oluşum İslamiyet'te olur mu olmaz mı? Zira önermen bu şekilde karar alacak bir topluluk? - mat [ positively 0 Rh ]
Arkadaşlar yorum kısımlarına girersek çıkamayız. Sonradan yorumlanana değil, kitapta açıkça belirtilenlere yönelmek ve ona göre değerlendirme yapmak lazım. Zira kitap değişmedi ve hep aynı diyoruz ya, işte orda açıkça yazılmış ve tüm mezhep ve islami görüşleri zorunlu bağlayan şeyler nelerdir? - N/A
Hmm özelden gelen bir mesaj 'oportunist' ne demek diye soruyor. Yardım edecek olan? ;) - N/A from FreshFeed
oğuz gerekliliklerin Yada zorunlulukların sırası karıştırılıyor bilinçli olarak. ilk emri oku olan bir kitap var ortada. namaz oruç gibi ibadetler daha sonra geliyor benim anlayışıma göre. ama bilinçli olarak cahil bırakılmış toplumlar hocaefendilerinin islam anlayışlarını yasıyorlar maalesef. - egemen ergel from BuddyFeed
Egemen, zaten söylemeye çalıştığım şey de 'İslam İslam deyil.' noktası. Bize sunulanın ne olduğunu kendi içlerinde bile halledememiş bir topluluk kalkıp dışarıya akıllar veriyor. Kendi iç çelişkilerinin gösterilmesi seslerini kesecektir diye düşünüyorum ki zira biraz da öyle oldu gibi. - N/A
Hayatının temelinde dini referans alanların büyük bir çoğunluğu hiçbir zaman o çelişkileri sorgulamamak için gündemlerine bile getirmiyor. En basit ispatı; ff'de içinde din ögesi olan her feede gelip, vaaz veren tayfadan hiçbirisini böyle feedlerde sakin sakin birşeyler yazdıklarını görememek. Genelde mental ve psikolojik olarak zayıf bireyler oldukları için üzerine dünyalarını kurdukları düşünce sisteminin çökmesi korkusu ya şiddete sevk ediyor veya yok saymaya... - Tolga Şansal
Bir insan eğer inandığı görüşü eleştirenlere karşı saldırgan davranıyorsa veya mevcut tartışmayı görmezden geliyorsa bu mental ve psikolojik olarak zayıf olduğunun göstergesidir. Kişisel bir düşünce değil, ortalama bir genel kültüre sahip herkesin bilebileceği temel bir psikoloji bilgisi... - Tolga Şansal
İyide bu benim tespitim değil, genel kuram. İnandıklarını bilgi ve mantık olarak tam anlamıyla hayatına oturtamamış, herhangi bir tartışmada "onu islamı yanlış, benimki doğru" gibi içine kapalı argümanlarla çelişkilerden uzak durmaya çalışan, ısrarla bireyselleşmeden konunun üstüne gidene de saldırganlaşan bir insan için başka bir açıklama yok. İster kabul edin etmeyin, tanım bu. Üzgünüm... - Tolga Şansal
oğuz islamda ruhban sınıfı yoktur durumunun benim acımdan açıklaması Kur'an i oku anladığını uygula ve İnan . x konuyu sen benden farklı idrak edebilirsin. bu onemli değil. anladığını kalben yerine getiriyorsan bu yetmezmi zaten. bizde hacılar hocalar sehyler sihlar alenen ruhban sınıfı . - egemen ergel from BuddyFeed
Egemen, işte bu yorum bana oportunizm geliyor. ;) - N/A from FreshFeed
Din opportunist degil miymis? - Burcu Dogan
opportunist ne ki... - elesem...
islamda ruhban sınıfı olmadığı sosyoloji bilimine göre kocaman bir yalan. Bir gay gözüyle bakarsam benim için çölde (bolca dikenli bitki içerse dahi) vaha gibi bir islam ülkesi türkiye. bkz. http://ff.im/GJHCv Çoğu ortadoğu ülkesinin 'Herkes, ırk, renk, cins, dil, din.' bakımından eşittir diyen insan hakları evrensel bildirisini imzalamaktan çekindiğini duymuş muydunuz? İnanan ile inanmayan, kadın ile erkek eşit olamaz, hele eşcinseller insan bile olamazlar kimilerine göre :( - ~Gaykedi~
mehmetçe, oportunist tanımı kaypak, dönek, işgüzar, fırsatçı gibi çeşitli kategoriler içerisinde yer alan ve olumsuz gözle değerlendirilen bir durum. Konumuz itibari ile var olan gerçekleri kendi işine geldiği gibi yorumlayıp, kendi kafasına göre icraat yapan demek. Kur'an içerisinde yer aldığı söylenen FARZ olan eylemleri dahi hayatında uygulamadığı halde kendisini müslüman olarak gösteren kişilere verilebilecek bir ad. - N/A
Tamam anladım...O halde şu söylenilebilinir.. İslâm memleketler de değil, kalblerde yaşar..Velev ki idaresi Gayr-i müslim olsun.. Ama devlet idaresinde İslâm yaşanıyor mu, hangi devletler var ,diye soran olursa, maalesef öyle bir devlet yok... - elesem...
'Kalplerde yaşanır' en büyük oportunist söylem. :) Kur'an diyorsa şunu şunu yapıcaksın, yapıcaksın zira başka yol yok. :) - N/A
Zannederim söylenileni anlamadın..Gerçek islamın hangi ülkelerde yaşanılacağını veya yaşanmakta olduğunu sormuşsunuz.. Ben de ülke aramanın gereksiz olduğunu söylemişim..Oldu mu... - elesem...
İslâm kalbe yerleşmezse Mekke bile dârulharb olur insana.. - elesem...
Ülke söylemi coğrafya ya da kültür referansı içindi. Mutlaka her ülke içerisinde farklı kültür ve oluşumlar var. En çok islami yaşayan kesim örneğin Avrupa'da. Zira gettolaşmış kapalı kutu mantıkla tam tamına ne deniyorsa uygulama şansı bulabiliyorlar. Bir de üstüne 'cemaat' kavramına karşı daha liberal yaklaşan bir Avrupa'lı durumu olunca tam özgürlüklerini yaşıyorlar. - N/A
Aslında Feedin içerisinde ki yorumları okumadan girdim mevzuya.. Ama baktım ki,tenkid ediyorum derken çuvallayan birçok arkadaş var.. Yanlış yere girmişim özür dilerim.. - elesem...
Herkes hata yapar, kul sonuçta. - N/A from FreshFeed
kendi kendine konuşuyordun sanıyordum, blokladığım birisiyle konuşuyormuşsun oysa @oğuz :) - ~Gaykedi~
O da iyi. ;) - N/A from FreshFeed
Hiç kimseyi bloklamadım daha. Bezdiriyorum bir daha yanaşmıyorlar. ;) - N/A from FreshFeed
oğuz neyin farz olduğunu kendin idrak ermek zorundasin. benim dediğim o :) misal kendince ilk farz iyi olmak okumak. ve anlayıp anlamlandirmak. üstün zekalı biri ile zihinsel özürlü kabul edilmenin bir tık üstündeki (normal kabul edilen zeka sınırının az üstü diyelim) iki kisinin anlamlandirdiklari farklı degilmidir? ahvalin sonunda ikiside iyi insanlar ise ve kendi algıladıkları islamı yasıyorlar ise ,söyletmisin hangisi daha çok muslumandir? - egemen ergel from BuddyFeed
Egemen özel durumlar istisnadır ancak Kur'an'da yok mu açıkça emredilen şeyler? Anlayamadım. - N/A from FreshFeed
özel durum degil dediğim. sonuçta sadece zorunlu olduğu belirtilenleri yaparak Müslüman olunuyorsa is çok kolay:) sonuçta açıkça yazılmış olanlarda dahil anladıklarının tamamını yasaman gerekmiyormu? ama kendi anladıklarının... hacının hocanın şeyhin sihin anladıkları degil. keza 15 yıl önce okuduğunda anladığının da degil. sürekli okumak lazim sanki. Kur'an okumanın eylem olarak bir... more... - egemen ergel from BuddyFeed
Seni bu durumda 'revizyonist' kategorisine terfi ettiriyoruz. ;) - N/A from FreshFeed
bu konuları yüzünüze konuşsak nerelere terfi edeceğimi merak etmeye başladım :) - egemen ergel from BuddyFeed
Egemen, yine kafaya göre yorum noktasına takıldın. Benim merak ettiğin kitapta yazılan hiç bir bariz FARZ yok mu? Gerisi hikayeler, yorumlar vs. çok da ilgilendirmiyor. Ama hani kitapta varsa ve ona rağmen yapılmıyorsa vs. merak edilen konu. - N/A
kelimei şahadet getiren herkes islam dairesi içine girer. fakat her müslüman mümin değildir. her mümin de muhsin değildir. bunlar dindarlığı samimiyet, sadakat, hissiyat ve bilgilenme yani takva öl-ç ütünde ilerletme dereceleridir..._____hz.muhammed in kendi yönetimindeki devlet dahi islama birebir uygun gerçekleşmediğinden sonrakiler onun başarısız birer kopyasıdır. türkiyede halk her ne kadar kayıtlı müslüman ise de islamın hukuk kuralları yürürlükte olmadığından islamdan en uzak devlettir. - [bi-taraf] ehl-i fakir
@Oguz: Tartışmayı okudum ama ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Kur'an'da net ve yorumsuz kurallar var mı sorusuna cevap arıyorsan: http://www.diyanet.gov.tr/kuran... Spec olarak okursan, içerisinde çok açık bazı şeylerin emredildiğini görürsün. İstersen o emirleri sorgulamamaksızın ve düşünmeden (mantık aramaksızın) yerine getirmek için yaşarsın, istersen emirlerin belirli bir bağlamda geldiğini ve günümüze uyarlanması gerektiğini savunursun. Veya tamamen beğenmezsin ve Kur'an'ı değersiz bir kitap bulursun. - Yusuf Arslan
İslamiyetin toplumsal uygulaması üzerine tartışmak istersen, zor ve tabularla dolu bir konuya girersin. Bir tarafta İslamiyete en ufak hakaret veya eleştiriyi kabullenmeyen (Kur'an'da algıladığı emirler doğrultusunda) ve böyle bir durumda seni fiziksel olarak cezalandırmak isteyen insanlar çıkacaktır. Diğer tarafta her fırsatta başkalarının inançlarını değiştirmek için fanatiklikten kaçmayan İslam düşmanları. Uğraşmak isteyeceğini sanmıyorum. - Yusuf Arslan
Yukarıdaki belirtmeye çalıştığım nedenlerden dolayı, din tartışmalarını özele saklamayı genelde tercih ediyorum. Nasıl iç çamaşır fotolarımı internete koymursam, din tartışmalarından da internet'de uzak durmaya çalışıyorum. Bu yorumlar da bir istisna olsun :) - Yusuf Arslan
Yusuf yorumunu yeni görüyorum. Amaç aslında en temel şartları bile yerine getirmeyen ama gaza gelince müslüman olduğunu ifade eden ve bunu zor ile dayatmaya kalkan büyük bir topluluk içerisinde yaşadığımızı teşhir etmek. Biraz da ikiyüzlü bu yaklaşımlarında deşifresi. Başlığın başka bir amacı yok. - N/A
oğuz islamın esasında Allah ile kul arasına kimsenin girememesi yokmu ? sen oku kendi anladığın şartları yerine getir ben okuyayım kendi anladığım şartları yerine getireyim diyorum ben. sen neden oyle yapıyorsun diye sorgulamayayim ki Allah ile kul arasına girilmez mantığına ters düşmeyeyim - egemen ergel from BuddyFeed
Yok Egemen öyle değil bence. O biraz bizim yani oportunist algılayan kafaların uydurması gibi geliyor. :) İslam her din gibi istilacıdır. Açılım yapar, beklenti oluşturur, güçlü olduğunda da zor uygular. Osmanlı'da bile zor yoktur dediğimiz din yaklaşımında gayrımüslim diye kategorize edilmemişsen senden beklenti olan şeyleri uygulamak zorundasındır. Özgürlük dediğimiz gayrimüslime... more... - N/A
Bir de aslında gerçek düşüncelerini saklayan aydın geçinen ve her fırsatta ortama uyan oportunistler var. - N/A
bu ülkede müslümanları kabaca tahkiki müslüman taklidi müslüman olarak iki kategoriye ayırarak bu soruyu cevaplamak isabetli olur. egemen islam yorumu laik diyanetin telkin ettiği kemalizme uyarlanmış ve yalnızca ibadetlerle sınırlı bir yorumdur. Bu yorumu benimseyenler belki de %95 lik bir çoğunluktur ve taklidi müslümandırlar. tahkiki müslümanların ülkede bir etkinliği yoktur. müslümanlar türkiye de laik diyanet organizasyonuyla r e h i n alınmıştır. - [bi-taraf] ehl-i fakir
Bu ülkedeki uygulamasını doğru bulmuyorsunuz ve değiştirilmiş diyorsunuz, Peki sizce dünyada Kur'an'da tanımlanmış islamı yaşayan örnekler bulunmakta mıdır? Değişmemiş ve dönüşmemiş bir mutlak İslam olgusundan söz edebilir miyiz? Hele de günümüzün İslam dünyasının yönlendirilmelerinin benim tahminimce %50 üzerinde kitap sonrasındaki süreçlerde yaratılmış bir kültürle devam edegeldiğini düşünürsek. - N/A
Dinden anlayan bir insan evladı değilim, lakin "onların inandıkları islamiyet aslında bu değil" demek imdat çekici bağlamında revize edilmiş, mutasyonik bir fazını pişirip pişirip sofraya sürmekten başka bir şey değil bence. Ki keza Turan Dursun'un cinayete kurban gitmesindeki gerekçeli mazeretler biraz daha irdelenirse ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. Din gibi doğmatik bir kavramın toplumların ihtiyaçları tarafından revize edildiği bir çok defa görülmüştür. - Caagalar D.
Sonuç : Oportunist islam değil aslında, revizyonist demek daha mantıklı olur. - Caagalar D.
Ama mutlakligina inanılan bir Kur'an gerçeği var. Biz olmasak bile inanan kesim bu mutlaklığı kursamış durumda. Ona rağmen noktası ... - N/A from FreshFeed
"statik" bir gerçeklik kavramına inanıyorsa otursun jiletlesin kendisini abi, ne diyelim şimdi. Şu gerçekle yüzleşemiyorsa ... - Caagalar D.
Ne yazıkki o bahsettiğin jiletlik grup %50 üzerinde sokakta yanımızda dolaşıyorlar. Bırak onu bizlerin hayatını da etkileyen politikalara yön verir konumdalar. Ne yazık ki normalde bırak kafası kumda kalsın diyeceğimiz bunlara bize olan/olabilecek etkilerinden dolayı ses çıkartmak gerekiyor. Benim burda bahsettiğim ise, o kafada olanların kendi içerisinde olan çelişkilerine dair basit bir örnek. - N/A
Bir ülkede yürürlükteki rejimin (Türkiye de kemalizmin) etkilemeyeceği hiç bir şey yoktur, sosyoloji okuyanlar buna çok rahat onay verecektir. Rejimin kendisi de zamanla değişir. İslam peygamberi bugün Medine de ortaya çıkmış olsaydı kendi ilk dönemindeki uygulamaları Kur'an'a rağmen tekrar edemezdi. Kur'an'ın kendisi bile 23 yılda tamamlanmış, bazı ayetler koşullara göre bir başkasıyla... more... - [bi-taraf] ehl-i fakir
Bizde kurallar gerçekten bilinmekte mi ki? - N/A
Her ülkede İslamın farklı yorumlandığını da unutmamak lazım. S. Arabistan'daki kafalarla bizimkiler bir değil diyenlerin de o yüzden gerçek islamı yaşamadıklarını iddia ediyorum. Kitapta yazanı yaşamak bile en temel kural olarak görülse bizimkiler hala fazlası ile oportunist kalıyor. :) - N/A
@oguz, saflar siklasiyor. Hadi bakalim http://www.sosyalistdemokrasig... - Herr 5 Postasson
http://ff.im/UJkem bunu da buraya koyalım o zaman. - N/A
@oğuz, valla güzel feed olmuş. ancak hazır oportunizm filan demişken, "sosyalist müslüman" tanımlarına da gönderme yapmak isterim. - filo
bence islamı en iyi Endonezya yaşamakta - AyshA
Endonezya? Nedir özel yapan? - N/A
ilk verilen emir "oku" e oku? - Sercan
Neyi okucaksın? Cebrail'in verdigi kitabı. - N/A from FreshFeed
e soruyosun ne yazıyo diye :) - Sercan
Necdet Subaşı dün Balkanlardan göçen Türklerin yaşadığı İslam için "Balkan Müslümanlığı" terimini kullandı, biraz daha "rahat" bir yorum dedi. - Ahmet Yükseltürk
Kuran'a ve İslama inananlar için sadece kitapta yazanlar geçerli olmalı. Gerisi kişisel tercihtir. Bugün ibadet sayılan pek çok uygulama sünnette bile yok. Elbette buna saygı duyarım ama Farz ile tercihler arasında net bir fark var. Neyse işin bu kısmı boş laf. Mesele din siyasete alet edilmesin, din tüccarları olmasın. İslam'da en büyük günah Allah'ın adıyla aldatmak, Allah'a ortak... more... - Kozan Demircan
Kozan zaten sorgulanmaya çalışılan da farz noktasındaki şeyler. Yorum vs. öncesinde kitapta zorunlu diye tanımlanan şeyleri yaşayıp yaşamamak adına ortada olan ikiyüzlülük. - N/A
AKP'nin islam yorumu Türkiye'deki müslüman kesmi içeriyor mudur ki? Yoksa muhafazakar olmak yeterli mi çoğu için. - N/A
Alice, söylediğin bana kaçak oynamak gibi geliyor. :) Dini yaşamaktan bahsedilirken farzlardan dahi kaçabiliyor olma durumunda bir terslik var. :) - N/A
Bayram namazına gidip vicdanınızı rahatlatmayı unutmayınız. - N/A
yobazlikla gercek islami karistirmamak lazim. musluman, bilime, resim muzik dahil sanatin her turune aciktir. yobazlar bunlara haram der. yobazlik sistemi kadini da asagilar. oysa islamda kadin hep el ustunde tutulur. resimdeki musluman algisi yanlis. musluman sudur kisaca: http://m.youtube.com/... - Furkan Samed
'oysa islamda kadin hep el ustunde tutulur.' bunda ciddi misiniz? :) - N/A
Oguz cok ciddiyim. Uygun olunca tekrar yazicam bu konuya :) - Furkan Samed
'musluman, bilime, resim muzik dahil sanatin her turune aciktir.' nerde bu müslümanlar? Sanırım bizdeki 'ucube'leri kastetmiyorsunuz? - N/A
Sanata her türüne açık müslüman mı? Heykele nasıl baktığını zaten biliyoruz. Ya baleye? http://ff.im/QsPKy - Tolga Şansal
Hemide tayt giyoyorlar balede. :) - N/A
Burdaki kriterle oporcunizmi tartacaksak ortalama hristiyan muslumana gore acik ara daha oporcunist. Bence baska bi metrik kullanin - hacikenks from Android
Diğer dinleri de aynı kefeye koymak yerine neden karşıda bir malzeme gibi sundunuz ki? Dinlerin hepsi öyle ya da böyle aynı kefede. - N/A
gerçek islam:)hım...misal suudi arabistan.şeriatın köpeği:) islamın protestanları: Türkler:) diye bi yazı yazacam bloğuma bi dem:)ama hangi dem:) - neferteti
http://ff.im/1biAbP İslamın şartlarını yerine getirmeyen birilerinin kendisini müslüman olarak adlandırması ne kadar doğrudur? - N/A
Müslüman olmak için İslamın şartlarını değil, imanın şartlarını yerine getirmek yeterlidir. - Ayna
dünyada islam yine de en iyi türkiyede yaşanıyor. Atatürk sayesinde islam arap töresinden uzaklaştırılıp saf haliyle yeniden tanımlanmıştır.Bunun sonucunda doğan "laik müslüman " prototipi, islamın en iyi şekilde yaşayan ve yaşatan topluluktur. Ne yazık ki, son demlerde "arap müslüman" geri dönmüş cumhuriyetin "laik müslüman" prototipini yerle yeksan etmeye and içmiştir:))maalesef:( bence öle valla:) - neferteti
"dinimizi yaşayamıyoruz"! - T.C. el İlah v5 Upgraded
'dinsizliğimizi yaşayamıyoruz' gibi olmuş. :) - N/A
İbadette samimiyet önemli. Çalıp çırpıp yetim hakkına girdikten sonra namaz kılmanın anlamı olmaz sanırım. Gerçek İslama gelince. Bunun yorumu da kişiden kişiye değişiyor. Ancak organize ve kurumlaşmış yapıların gerçek İslamı ne kadar temsil ettiği sorgulanabilir. Özellikle de Kuran organize yapılardan söz etmediği için. - Kozan Demircan
satine
yiyen ve oynayan erkek iyidir, derler bizim oralarda. bunu diyenler konyalı erkeklerin nasıl oynadıklarını bilmiyorlardı muhtemelen. yemek yeme alışkanlıklarını videodan anlayamıyoruz, ama oynama açısından bakarsak 40. saniyedeki adamın bayağı iyi olduğu ortada :P http://www.youtube.com/watch...
yiyen ve oynayan erkek iyidir, derler bizim oralarda. bunu diyenler konyalı erkeklerin nasıl oynadıklarını bilmiyorlardı muhtemelen. yemek yeme alışkanlıklarını videodan anlayamıyoruz, ama oynama açısından bakarsak 40. saniyedeki adamın bayağı iyi olduğu ortada :P http://www.youtube.com/watch?v=tU-l2u75hOQ
Play
Ahaha Elif, izleyemiyorum bb'den ama yazdigindan cok fena bisiler oldugunu seziyoirum...tirsiyorum...kendimi biraz hazirlayip izliyim bari ;)) - grizabella
Amanin bi de Bedia Akarturk muymus? :) Findik faresi kibin turkucu :) - grizabella
Ben bi de bunun tipini Gulden Karabocuk'le karistirirdim hep. - grizabella
mert bey, milletle yarilacaginiza mutfaktan kasik alip karsilikli dokturseydiniz :) asli & griza, bedia akarturk'u pek severdim kucukken. - satine
up! - satine
bedia akarturk revival organization! :) - grizabella
Keşke bozlak da okusa diye içimden geçiriyordum programı izlerken, aniden bu video geldi önüme anafeedde. :) - Margot
adam hissediyor :) - Görkem Çetin
http://ff.im/YnLCd Orta Anadolu erkeklerine laf söyletmem. :) - N/A
çok severim şeker oğlanı ya :) of of. amcalar nasıl güzel oynuyorlar öyle yahu. çok mutlu oldum sabah sabah. - satine
Ben de çok güzel oynarım. :) - N/A
çok dehşetti ya. şimdi bitti video. nefismiş nefis. - satine
Yanlış bilmiyorsam Rahmetli dedem Bedia Akarturk hayranı biri imiş. ve dayımın düğününde çağırmayı düşünuyormuş. bu arada konyalıyız :) - Akif
'dedem' dedi değil mi? :) Ühü ühü. - N/A
bahsettiğim yıllar 70ler olmalı - Akif
ağlama oğuz. 1941li bedia hanım. ben hala anlayamıyorum ama. hani bir gazeteci filan röportaj yapsa keşke kendisiyle. 71 yaşında bir kadın 1) nasıl bu kadar güzel olabilir? 2) o sesi nasıl korumuş olabilir? - satine
Bir de Gülşen Kutlu. O kadar çok severim ki ... - N/A
bu videoda oynayan amcalardan uzak kalamıyorum. kaşıkları çıkarttım, karşılıklı oynadık az önce. (a.k.a. eşeklerin düğünü var) - satine
mavi
Ressam Lado Tevdoradze
0.jpg
İçerik.jpg
Hahahaha.Çift beni çok etkiledi. - deep_blue
deep çok tatlılar ama de mi - mavi
Çok.:))) - deep_blue
♥ - mavi
... - mavi
ikincisi çok şekermiş - AsLIhan
evett.. - mavi
adam değil kadnın yanında yatan resmen köpek.bunu çzen sapıkmış samırsam - CecillaBaffo
aaa süperrr - moreya
Higmet
Kırşehir’de başına tabanca dayayıp intihar etmek isteyen köy muhtarı, heyecana dayanamayıp bayıldı
94a5a896-4425-4a2f-a438-9d35afdcb37d.jpg
Moreya bunu okumali. - elemterefis
Bu ölmeyi bayılmak sanmış Higmet abi - HM Gargarin
Işığa yürümüş - HM Gargarin
Muhtarlık kolay mı? :/ - hasanrs
lan bu ben olabilirim ahahha - Summer
abav - doper
olmus iste olacakle oleceka cagre yok - Arkancelo
Beceriksiz. - N/A
yazıkk - mayıs
gidip gelmiştir o öbür tarafa kafa vurduysa taşa - Kenny Powers
soğuk taşa yatmasın motoru bozar bey amca, kaldırın - Kenny Powers
Kredi kartlari mi patlatmis?neymis meselesi? - çağlar from Android
Işığa yürümüş - H.Mar Gargarin - psikopatkedi
Ahahhahahha yine mi yhaa dedim aq okurken. - HM Gargarin from Android
bi saniye bu hikmet abiyse diğeri hangi hikmet abi? - psikopatkedi
Abonelerim arasında 4 tane higmet var, kedi. Bu saksağan açıpaçıp şifresini unutur, hayret buna girebildi bak epeydir. - HM Gargarin from Android
senin de şifreni bulacağum oğlim - hikmetabi
ay bu feed hortlayınca ölenin ruhu gelmiş gibi oluyorum - psikopatkedi
ee bu sensen hesap silen de sensen şimdi gelen kim ? - psikopatkedi
ohooo şimdi kediye açıklama yap, öğlenin sıcağında fiskiyi fondiplemiş öte giet abdestimi bozacan! - hikmetabi
ehehehe he valla çok sıcak - psikopatkedi
eass
pamuk gibi oldum lan kimseyle kavga edesim yok :))
bence bana nazar değid:) - eass
ekmel efsunu bulaşmış :) - .ɗℴʗℯ.
nazar diyom doce nazar . dün tayyip uçağın düşsün dedim ya o yüzden hep bunlar :) - eass
dün sen dua etmeyince ben sana pamuk olur inşallah diye beddua ettim birader - umco
mesela bazı orospu çocuklarına orospu çocuğu diyemiyorum . işte bunlar hep paralel işi :) - eass
hımm ozamn olabılır :) - .ɗℴʗℯ.
senin işin mi lan umoc :) - eass
bi yıldırımlık işti ama sen dilinle söyleyip kalbinle tastik etmedin bu yüzden pamuk zilzal diyerek bedduayı ettim eass efendi:) - umco
siktirir bak hak edene küfür bile edemz oldum senin yüzünden bi de dost olacan tühh tühhh .. - eass
okyanus ötesinden beddua almış olmayasın :) - Antika İnsan
dün yalvardım mümin ol raqbbim taze müminin ilk duasını kabul eder dedim ve bir yıldırım yerterdi ama yapmadın eass:( - umco
o zaman cafu etti derdim de şimdilik aram iyi okyanus ötesiyle hehhehe - eass
Mersin'de misin hala? Gelirsen bi haber et. - N/A
Benden rica etseydiniz bir şeyler yapardık ama iman lazım kullarım... - Uçan Spagetti Canavarı
eass
yüzdeleri alalım
%48,5 tayyor 43,5 ekmel % 8 demirtaş - eass
siz kime veriyorsunuz? - k.deniz
ilk tur için demirtaşı düşünüyorum deniz hanım . tahminim tutar ve ikinci tura kalırsa ekmel - eass
53, 37, 10 - emir
53 tayyore mi emir . - eass
evet rte, ekmel bey, demirtaş. - emir
51 - 39 - 10 - Cafo S. Öztürk
%48,5 tayyor 43,5 ekmel % 8 demirtaş - eass - umco
%38 tayyor, %16 demirtaş %46 ekmel. - Mitrazz Bilzerian
içimde bir umut büyüyor, sanırım aldırıcam - k.deniz
aldırma bence ilk umut aldırılmazmış deniz:>) - eass
ayna 33 çok az değil mi yahu . neyse . - eass
oydan daha önemli bir şey var eass, belki feed açarsın, ekmeli destekleyen parti sayısı kaç oldu. kim bir araya getirdi bunları , bir de neden - umco
neden derken ? - eass
Ya aslında ben Demirtaşa 13 verip, ekmeli 29 falan yapacaktım ama abartıp moralleri bozmak istemedim. yazarken istemeye istemeye yazdım ama gerçekler bunlar maalesef :/ - Ayna
yahu bunu görüp hikmet gelmeli bbp ve mhp nasıl bir araya geldi bi anlata bilirse anlatsın diye. - umco
53-55 arası rte, 35-40 arası ekmel, 8-10 arası selahattin - haymatlos
abiler gönlümüzdekileri yazmayalım reel tahminde bulunalım hehheeheh bak bana :) neyse neden böyle düşündüğümü açıklarım gerçi - eass
katılımın %87 olacağı iddası var doğru çıkarsa verdiğin oranlar tutar eass. - umco
tatilci kitlenin alayının chp li olduğunu atlıyorsunuz, birçoğu tatilini bırakıp oy vermeye gitmeyecek, bu da teyyonun işine yarayacak. - Ayna
tatil yöreleri boşalmış diyorlar ayna . ayrıca ben akp li seçmenin de paralandığını ve tatile ya da en azından memelekete döndüklerini biliyorum . yani tatil olayı eşit - eass
katılım %87 olursa tayip %50 ye ulaşamaz yalnız son hafta tayipçi şirketler oran açıklamadı önemli ayrıntı. - umco
en az %85olur katılım bak bundan çok eminim - eass
Az önce 2 tatil beldesini aradım, oteller ful doluymuş, 20 dk önce hatta...Arkadaş "seçim falan kimsenin sikinde değil, kaldık yine bu...... dedi" - Ayna
ayna seçime katılmayan hiç gitmeyen %10 zaten 5milyon oy veren demek tüm tatil yörelerini doldurur birader o ölçü değil. - umco
otellere sadece türkler gitmiyor herhalde . - eass
ne zamnadı yahu bi seçimde yine yaza gelmiş ve aynı muhabbet olmuştu da seçime katılım gene yüksek olmuştu - eass
ayna hoşşt :) - eass
Yok bu bahsettiğim yerler türk mekanı eass...Ben hala etkili olacak diye düşünüyorum, bu tarih bu düşünülerek yapıldı zaten. - Ayna
hikmet aynayı boşver de bbp ve mhp nasıl yanyana geldi sence. - umco
hangi seçimdi o umco sen hatırlarsın aynı muhahbet olmuştu yaza gelmişti falan - eass
Hikmetciim, kahrını da, lütfunu da sikeyim ama sana bişi olmasın bebişim^^ - Ayna
yahu çok iddalı biçimde geçen hafta seçime katılımın %87 olacağı söylendi, bir başka hava son hafta boyunca esti durdu. - umco
diğer sağ partileri de bir düşün hikmet haydar başı falan mhp ile bir araya gelmeleri nasıl oldu ? - umco
Padişah %54 - şeyhülislam %39- önder %7 :))) - serdar cartman from iPhone
yahu ekmele neden inatla düşük veriyorsunuz anlamadım ya neyse . - eass
Ekmele birsey vermedim. Tayyiple seloyu hesapladim ekmele oy kalmadı :) - serdar cartman from iPhone
hitler 45 fethullah 40 imralı 15 - kotak
%57 rte, %10 sd, %32 ei - Aquacultural
tayyore %57 alırsa tası tarağı toplayalım valla . - eass
oldu şimdi hikmet . ayrıca yakın tahminlerde bulunduk . - eass
52 tayyeap, 37 ekmel, 11demirtas. - ozan from Android
ozan dayanamadı yine tayyordan aldı demirtaşa verdi heheh :) - eass
demirtaş %8 tayip de %50 yi aşarsa gerçekten şaşırırım - umco
ben şaşırmam özellikle tayyibin 50 yi aşmasına da . pek ihtimal vermiyorum . büyük bir hile olayı olmazssa tabi - eass
48, 16, 36 - N/A
36 ne la oğuz demirtaş mı o 36 - eass
Pusuladaki sıralamayı bilmiyon mu la? - N/A
36 ne la oğuz demirtaş mı o 36 - eass hahahahahahahaha - umco
he demirtaşmış gülme lan umco :) - eass
kopya çekilmesin diye herkesin sıralamaları farklı olcakmış pusulada : P - kotak
Lanet olasi tahminde bile kabullenmek istemiyorum bu Tayyip'in ezici ustunluk saglayacagini... *&^*O&^)( - Elestirel Gunluk
ha ilginç bir şey anlatayım size geçen seçim oy pusulaların arkası seçim öncesi mühürlenmişti, bu seçimde bu uygulama yok. - umco
valla okudum yönergeyi hikmet yok yazmıyor. sandık kurulu başkanlarına verilen yönergede yok. - umco
anlamadım - eass
Tayyor'dan kırdım bir puan). - Plastic Soul.. sanki yazılı okuyor :) - eass
olm eknele neden az oy veriyosunzu ki . en az %40 veya üzeri alır gibime geliyor benim - eass
yahu ekmele %40 üzeri verince selo otomatik %10 o zaman tayip seçilemiyor:)) - umco
%50 artı - umco
%50 yi geçmesi lazım adayın hikmet bildiğim o iki kişi geçemeyeceğine göre - eass
52-38-9 - Margot from Android
hahahah olmayanaergi metodu - eass
Ben tahminimi değiştirebilir miyim? :) - Ayna
değiştir ayna . tayyibi mi arttıracan :) - eass
Yok ekmeli artırıp selo başganı düşüreceğim :) - Ayna
hahahah yeni tahminini yaz bi öncekini sileyim o zaman - eass
ok - Ayna
Tahminim olarak eskisi şu idi "58, 33, 9" ama değiştiriyorum...Yeni tahminim: 57, 36, 7 - Ayna
tayip ve ekmel de ağır yanılırsın ayna:) - umco
ok sildim ilk tahminini - eass
Yok yanılacağımı hiç sanmıyorum, çok iddialıyım bu tahminde, selocana vereceğim oyumu ama durum bu, gerçekler böyle ve git gide daha da kötü olacak durum maalesef :/ - Ayna
ayna iddaya girelim rakı sofrasına ne dersin:) - umco
oo rakı masası ha ben de gelrim olm . - eass
Sanki bana bi borcun vardı umcocum :) Ödeştirmeye mi çalışıyorsun? ahaha...easscım, bu ff de muahbbetli rakı içmek istediğim 10 kişi içerisindesin. her zaman^^ - Ayna
51 - 39 - 10 - Cafo (düzenle | sil) - Cafo S. Öztürk
en iyi tahmini mi yapmışım yoksa? ahahah - Cafo S. Öztürk
cafo tayyipleşmişsin maşllah :)) - eass
%48,5 tayyor 43,5 ekmel % 8 demirtaş - eass - umco ELİMİ ÖPÜN - Cafo S. Öztürk
dabii dabii . allan caosu . şu fetona söyle iki de bir beddua etmesin tayyibe . vitamin niyetine geliyo adamın :) - eass
ayna dürrüğü yorum silmiş ohaaa - Cafo S. Öztürk
Cafo cuk diye koymuş yalnız. Bir de kedi iyi tahmin yapmıştı. - Mitrazz Bilzerian
o beddualar edilmeseydi şimdi %60lardan çıkmıştı balkona. konuşturma şimdi. - Cafo S. Öztürk
bundan sonra siyasi analizlerde konuşma süremin iki katına çıkarılmasını talep ediyorum aksjdhaksjdh - Cafo S. Öztürk
Yok yanılacağımı hiç sanmıyorum, çok iddialıyım bu tahminde, selocana vereceğim oyumu ama durum bu, gerçekler böyle ve git gide daha da kötü olacak durum maalesef :/ - Ayna [tahmin 57 36 7] AHAHHAHAHAH - Cafo S. Öztürk
sıs lan paralel . reiz cumhurun başııı oldu artık kaçacak delik arayınn heheh - eass
niye? çünkü en sağlam muhalefeti biz yapıyoruz. kabul etmiş oldun akjsdakjsdh - Cafo S. Öztürk
lan cafo bu sefer de ölülere oy kulandıraydınız olurdu bu iş:)) - umco
tatilciler kıçını kaldırmadığına göre evet iş başa düşüyor bir şekilde çözüm bulmak lazım. sekülerin ipiyle kuyuya inilmiyor arkadaş. - Cafo S. Öztürk
nasıl muhalefet lan . beddua ediyorsunzu adamlarınzı tutukalnıyor . oy vermeyecez diysounzu ytayyip sizilerin olduğu her yerde en yüksek oluyu alıyor . hoca ' ben nerdeee yanlış yaptııımmm ' şarkısınıu söylüyor şimdi - eass
N/A
N/A
İş İlanı: ERP Uygulama Danışmanı http://www.kariyer.net/workcub... #workcube
#yay - N/A
Akif
başka feedlerden (entry) yorum topalamaca #öylebirşeypaylaştınki
kardilin seni seviyorum - mahperi - Akif
Subliminal mesaj yapmayalım :) - ҳ̸Ҳ̸ҳ ր®£ﻛէἶցε ҳ̸Ҳ̸ҳ - hercai
ya aleyküm selam akif:) - Merve - Akif
kesin japondur... - ufak - Akif
yaaa o ne demek??? prestij ben senin kelimelerini neden anlamıyorum :))))))? - kardilin - Akif
Cumartesi Pazar işgünü değil diye düşünülüyor. - Oğuz Demirkapı ☮ - Akif
DÜN YAPTIM BEN DE VALLA - bestofBERDUSH - Akif
nişanlandım ben :)) - ๏̯͡๏ - webellezi - Akif
Bir çocuğu güldürebilmek gibisi yoktur, Allah kalbine göre versin. - Houston® - Akif
Atıyoruuuum, Çemberlitaş - ElifKurt - alismaniaa
tutankamonların bol olsun - ufak - Akif
Biz gırşaarlıyak, pekmez çocuğuyuz. :) - Oğuz Demirkapı ☮ - hercai
Bana gelmedi!! - Hamit Kara - Akif
Mabel Emelle götürüyo pastayı şuan - hercai - Akif
nişanlandım ben :)) - ๏̯͡๏ - webellezi - hercai
valla çok klişe... kendinden başka kimsenin canı yanmaz... - bettyblue - Akif
bizsiz mi - Akif - Merve
tutankamonların bol olsun - ufak - hercai
Isyan çıkar bisi olursa!! :)) - Mabel - alismaniaa
o kapıyı çaldın mı, ben onu merak ettim - mahperi - hercai
giden aşklarımın ardından ağlayamam ben böyle yas tutamam. - hercai - Akif
ben yerim : D - Akif - Buğulu Gözler
sen benden popülersin ben nasıl ezeyim seni. - Vecihi - hercai
giden aşklarımın ardından ağlayamam ben böyle yas tutamam. - hercai - Akif
Ya ben rakı içecektim, yalan dünyayı görünce yalan oldu. - EnGereksiz - hercai
:( Aynı şeyleri yaşıyordum ben de. - Büşra - Akif
hayırdır bebem nostalji takılıyorsun bugün - roze - Akif
sorma sorma - ÖZGE - Akif
hehe gelmek isterim tabi:) - Büşra - Akif
maşallah - mahperi - hercai
hercai .. çok teşekkür ederim .. umarım sende hep mutlu olursun .. ha keza diğer bütün doslarda öyle hepiniz iyi insanlarsınız .. - ๏̯͡๏ - webellezi - hercai
İnşallah eve gidince de yüzü gülmüştür. :/ - Antİstİzm - hercai
yemesek bile görsek en azından :D - Akif - Akif
roxelanne3386 profmusun ne :D - TaKaTuKa - hercai
çok şey kaçırmışsın morli - Λydüʂü ☭ - hercai
selam - Akif - hercai
vay severim bende behzat cığımıı - alismaniaa - hercai
selam - Akif - hercai - Merve
teşekkür ederim :) - hercai - Akif
lütfen boşluk tuşu kullan:p - Hakan Stark - Akif
deliiiii - alismaniaa - Akif
deliiiii - alismaniaa - Akif - hercai
ee gel şekerimm - alismaniaa - Akif
:-* - ElifKurt - Merve
deliiiii - alismaniaa - Akif - hercai - æ | ahmet e. - hercai
durmak yok yola devam :D - Akif - Merve
çirkin de olabilir de değiştirmeli falan sanki hani yapıldı bitti bi daha yapılamaz tarzı garip bir yorum cüneyt abi den - sosyalulas - hercai
tamam - hercai - hercai
çekirdeleri yere mi atalım akif ? ;] - Cev - Akif
hatırlıyoz. - föezsz - hercai
utanırım ben bea..=) - bestofBERDUSH - alismaniaa
vay koçum benim. adam tam artiz çekeriz finişi :)) - Haki ♠ - hercai
hi keiko :) - banu eker - hercai
saç modelini mi, ayşe armanı mı - Morlimon.. - alismaniaa
ya sen - Merve - Akif
hangisi - Akif - hercai
kaynaşcaz kardeş kardeş sen gel pasta kesecem söz sana :) - cleopatraa - alismaniaa
ne zaman düğün - assasins - hercai
seviyeyi yükseltme arkadaşım. - Vecihi - alismaniaa
hııım iii seyirler - Merve - Akif
Lan oui dedik oui! - Houston® - Akif
sen de yukari cik bakayim.. - keyser soze - alismaniaa
vapurları seyrediyoz - Hakan Stark - Merve
kelimenin tam anlamıyla yok garanti merve , yarın ne getirir bilemiyorsun ki ? - _fatih_ - Merve
içiyon mu len yine :D - Cute Curute Kosovalı - Merve
FF'Li kamyoncunun yazısı. - EnGereksiz - alismaniaa
sakladığım yok ki 73 modelim ben - mavi balon - Akif
Unutuldummm benn.öyle olsunnn..:(((( - ASEL(mimoza çiçeği)...
aman aman iyi kazanmışsınız yaa.. çok önemliii - alismaniaa - Winchestar
Mehtap'ım ne güzel şarkı ilk defa dinledim kuzum,teşekkürler... - ASEL(mimoza çiçeği)... - Akif
vurun gitsin - _fatih_ - alismaniaa
eyvalalh.. - Winchestar - Akif
bence güzel oldu - hercai - Akif
kıyacan mı len bana fatih :D - Cute Curute Kosovalı - alismaniaa
deşifre etmeyim şimdi de bayaa iyiler yaaa - fuchsia - Akif
bu saatlerde hep oluyor :s - Her bir kişiden birisi - alismaniaa
ha ha ha - ececix - Akif
Gönlümüde alırmış bak bak:)) - ASEL(mimoza çiçeği)...
ne zevkliydi dimi rozem.. - ASEL(mimoza çiçeği).. - Merve
ayıp ayıp :P - schokolade - Akif
ı ıh - ececix - Akif
Rozem çocuklugumu özledim valla,seksenler dizisini izliyorumda netten... - ASEL(mimoza çiçeği)... :)) - roze Ben bulursam gene yapıyorum ki:) - mehtap Mehtap'ım 3 senedir yapmadım kuzumm.. - ASEL(mimoza çiçeği)... - alismaniaa
ay bu kadınlara da hiç yaranılmıyor. memelere özgürlük verdik tepki yok. - burchinella - Akif
لایک;))- - شاسوسا - Garga Bruno
işaret ve baş parmağını yuvarlak yapıp işaret parmağınla pıt diye vurup atardın değilmiii o.O - schokolade - Akif
:))))) kimse duymadı taam :9 - kardilin - Cihan Bakacak
bende oradaki kuş, artık napalım :))) - Hayal-i Mor - bychemist
stannis ile lannisterlar arasında - Mûrât - Akif
Subliminal mesaj yapmayalım :) - ҳ̸Ҳ̸ҳ ր®£ﻛէἶցε ҳ̸Ҳ̸ҳ - Anatewka
umut fakirin ekmeği - hercai - alismaniaa
bitti işte bayağı 24ünde gideceğim sanırım şuan bahar şenlikleri için kalıyorum :D - Anatewka - Akif
en iyisi uyuyım ben :D - Anatewka - Akif
bir kac tane memecige istisna gosteririz. daha duramayacam ben, siziyorum. hadi iyi geceler - burchinella BuddyFeed hizmetinden - Anatewka
çok 31 çekmek - deerstep - Anatewka
kasları güçlendirmen lazım, çüküne dambıl takıp çalış. - hydra headed monkey - Anatewka
yarım saat oynayınca kapanıyor benim alet ya :\ - Joan Miro - Akif
gelen olmadı kapattım. ayrıca 3 dakikalık iş ne olacak ki - Onur Yalazı - Akif
Akifim webellezi <3<3<3 Flama sevgilim olmadığı kanısına nerden vardın? - ececix - Akif
çok açıklayıcı - hercai - Akif
Bugün çok çalıştım, çok! :) - Oğuz Demirkapı ☮ - Akif
hangi oje yakışmaz ki bana :p - ececix - Akif
allah belamı versin burda mecazi bir deyiş var, şebboy dediği çiçek değil, valla bak :)) - kardilin - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
:))) gebermeyesiceler iki romantik yapamadık şurda - kardilin - binnurh
seni biz yarattık kardi :P - binnurh
çok değişik bi feed olmuş:) - null
Sus aydusu sus :p - sevinç - Akif
abisi daha tatlı sanki - Dahiliye Nazırı - Akif
ay ben gülerim - Joan Miro - Akif
:D - Akif - binnurh
:P - Akif - binnurh
:/ - Akif - binnurh
iyidir enginar iyidir.. - Winchestar - Akif
pornodan değil be fotolardan görünce beğeniyorum ay ne hoşuna gitti şuna bak de get. - Binnur - Akif
o zaman aparata ve isi bilen bir partnere ihtiyacin var. kadinlarin gucunu kucumseme :P - burchinella - Akif
vereyim - Akif - binnurh
^_^ ehhehe en iyi yaptığım şeylerden biriii :) - Binnur - Akif
aman bende bir şey sandımdı .D - Akif - Merve
Teşekkürler Akif:) - Merve - Akif
bak olum döverim seni :) - Binnur - Akif
bekliyom :D - Akif - binnurh
"Prof. Dr. Özen, özellikle mide ameliyatı geçirmiş hastalar ile kabızlık şikayeti bulunanların ananas suyu tüketmeleri gerektiğini kaydetti." - Selin - Akif
bulana %1i komisyon. - Binnur - Akif
mısır patlağı yidim sinirden allahtan evde nutella yok - ^.^ esra - Akif
hehe :) - Bestte - Akif
ben de istiyorum yaee :( - leithycatஐ - Akif
takılıyorum kanka - leithycatஐ - Akif
arapasıetkinsın - ufo - Semih Masat™
sen tabiii ki dee :) - Binnur - Akif
la bi yürü git - Deli Bedri - Akif
soğuk mu yav orasıı - ElçinCANçon ♀ - Akif
hafta içi yemiyorum ben ya haftasonları böyleyim :( - ^.^ esra - Akif
çok datlı ya bu kız :* - merveG - Akif
okibye. - Binnur - Akif
gitmeğğğğğğğ - ^.^ esra - Akif
bi tukaşım bile yok :( - Her bir kişiden birisi - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
Günaydın... - fuchsia - Akif
oha! - Duygu Fığlalı - Akif
ahaha bizim evde it yok ama yastığımın altında elma çıkıyo =) - ^.^ esra - Akif
çok şeker - Akif - binnurh
ne sevimliii amaa :) - Binnur - Akif
yoo zor değil ben sevindim :) - Winchestar (kıllık olsun:) - Winchestar
icine it kacmis senin :D - burchinella - Akif
karsilikli mala vurduk vecihi biz evlensek de cocuklarimiz gerizekali dogar vazgecelim :( - donata midilli - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
gurken uzulme - donata midilli - Akif
benden de al bi o kadar. - hercai - Akif
( sesli gülmüyecem gülmeyecem gülmeyeceeem ahahahahahahahahahahahah ) - Only Vili ♀ - Akif
benden sonra eğlenmeye devametmişsiniz : / - Akif (düzenle | sil) - Akif
benden çok var - ^.^ esra - Akif
"ağbiim damat oluyoor sıra da bana geliyoor" şarkısını söylemeden evlenmem esra :p - cansu - Akif
çok güzel olmuş bu feed..en güzeli de joan'ın ki olmuş.ahahaa - bettyblue - Akif
binnur adeta bir melek - Akif - binnurh
ben öyle bir şey demedim diye hatırlıyorum :D - Akif
dedin ! :) - binnurh
yani öyle olduğuna inana bilirim ama bunu belirtecek bir şey yapmadım ;) - Akif
inana bilmirem :) - binnurh
binnur adeta bir melek - Akif - Binnur - Akif
Olsun - mehtap - Akif
bize adi dedi :O - Binnur - Akif
Şebnemcim günaydın canımmm - elet gibi - Akif
başka bir feede gidip altından bir yorumu kopyala buraya yapıştır. - Akif
kendi yorumunu değil başkasının hem feed de değil yorum olacak :) - Akif
Gaz yapar. Çok gülme. - EnGereksiz - mayhoş
yok osurmadım, lakin "doğru söze ne denir" diyerek hak verdim. - Gürkan - Akif
aaaaa sende yapmışın :D - esra'rlı gözler..
hadi hadi :D - Akif
benden önce akifin aklına gelmiş :DDD tekrara düşmeyelim :D - esra'rlı gözler.. - Akif
uyus :D - esra'rlı gözler.. - Akif - esra'rlı gözler..
bıngıldağı pırtlamış hatunun:D - Rszm_Atuş - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
iyi - Merve - Akif
abi git at şunu ya :s :(( - Deli Bedri - alismaniaa
şekerkooooo:)) - kardilin - alismaniaa
hergün mü. abartma be :D:D - fuchsia - Akif
euhe - moreya - Akif
hep severek dinledim - hercai - Akif
uyumuş la - æ | ahmet e. - Akif
hayır tam olarak öyle demedim ;) - fuchsia - Akif
yahu yeterki siz gülün,sırf siz eğlenin gülün diye yine yazarım bee :))) sizin canınız sağ olsun :) - tokerdo - Cihan Bakacak
sağol. - hercai - Akif
efendim - Akif - hercai
ehehe esra <3 ibrahim <3 - Binnur - Akif
ben bilem varim :D - Only Vili ♀
mümkünse gerçeği geçmesin eline - leithycatஐ - Only Vili ♀
olursem got olma ama taam mi ahahahah - donata midilli - Zıkkım
gurkeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn - donata midilli - Akif
Çok ekmek yerseni bu girişimden söyliim - FUNdalina - Akif
ahah beni hafife alma derim :) - hercai - Akif
bu daha devam ediyo mu ya - Merve
evet :D - Dreamtime - Akif
Hi ok:) - AxiDisi FreshFeed hizmetinden - Akif
abi vurmayın kız öldü. - Gürkan - Akif
yetmiyo:) - Nihal Ekinci - Akif
ne gibi ?? - ececix iPhone hizmetinden - Akif
harcanıyosun buralarda............................................... - Neslililili Yar - Semih Masat™
küçükken çok korkmuş herhalde :)) ondan olsa gerek - ems - Akif
ilker benden korkuyormus:D hasan ask istiyor ama kizlar onu dertlesecek arkadas goruyor diye dert yaniyor:D - AxiDisi - Akif
yok yok mervecim sen kaçırmıyorsun bişeyi :) - caneee - Akif
CAN SIKINTISI kafa yapıo galiba sende - lisa - Akif
şaşırdım kendime - Merve - Akif
Kimmissin ki :)))) - sevinç - Akif
ben kurtarırım :) - kardilin - Hakan Stark
alis ve merve almış elifim - Akif
axi 2 kez yazmışım hemde :D - Akif
=D - Akif
sonunda gitti:) - Merve - Akif
benden aldın mı bişey? 237 yoruma bakamam - ElifKurt - Merve
alis ve merve almış elifim - Akif - Merve
evet - ececix - Akif
bu yeni modamıymışkiiiiii? - Hndnify
sanırım ilk ben başlattım daha moda olmadı :) - Akif
moda olacaktı :D ama sen dalga geçmeseydin :DDD - esra'rlı gözler..
tövbe ne dalgası :) - Akif
burda da beğenim - Merve - Akif
ben de beğeneyim :) - caneee - Akif
;) aynen öyle - Serkan Algur - Akif
akif :)) ne içtiysen aynısından sipariş et bana da :) adres veriyorum... - Serkan Algur
niye :D - Akif
kafan çok güzel birader :) - Serkan Algur
Eyvallah :D - Akif
gelene kadar çayımı içeyim - Akif - Merve
tost söleyim mi - Merve - Akif
soslarin sicakla, sogukla ne alakasi var? - burchinella - esra'rlı gözler..
don getirin bana şöyle fantezik bir şeyler? - h1n1 - esra'rlı gözler..
şu feedi bi kadın açsa orospu kaşınıyo dersiniz ya iğrenç hakaten:(( hepimiz senin şu an donsuz olduğunu biliyo ne fena:( - seyrüsefer  - esra'rlı gözler..
Bu kadar keyifli olduğunu bilsem elimi daha çabuk tutardım, boyumun da sahiden bacak kadar olduğunu kanıtladım, huzurluyum. - Mandallina - esra'rlı gözler..
ben gördüm :) - Nevzat - Akif
eski sefgilimin çok çirkin bi karısı var ohhh be rahatladım ahahahah--lisa - esra'rlı gözler..
iğneleme ! =) - !lker yoldas. )°( - Akif
yabışır ama :/ - elixir - Akif
Hımma? - Parfe - Akif
bu yüzden her gece benn..... :)))) - Ela - Akif
ahahha - leithycatஐ - Akif
devamı yok mu lan bunun? o.O - GargaBruno - Çağrı
lan? - Anatewka - Akif
...tavır koyuyor. Sikiyim sizi de projenizi de... - ffanony - Çağrı
flört etmek olsa iyi, flörtleşmek:(( - h1n1 - Akif
neymiş derdi? - Katre - Akif
1-2 kişi daha var bekliyorum ^.^ - Houston® - Akif
haha :) ben bilmem artık :p - Deli Bedri - Akif
I need a stampler! - Mellyboo Bookmarklet hizmetinden - Akif
biliyorum seni serçe parmak kadar bişeysin :P:P - ®bA - Parfe
kardi bi amaç yok.. ff de dönen muhabbetler gibi saçmalamaca işte :D - Akif
Belli birisi :) - Parfe - Akif
bense kendimi daha geride hayal etmiştim. hımm. - hia - Parfe
he ya 19 yaşındaydım :) - merveG - Akif
baksana herkes bir istatistik peşinde :) - meryemana - Merve
ayyiğ! gülüşünü! - jan - Parfe
İstatistiğini çıkarmıyacaksan hiç yapmayalım Akif :P - Parfe
çok istiyosun ya :D :D ben odunum. sürpriz falan bekleme benden kardeşim :D :D - æ | ahmet e. - Merve
Vaaay bu da iyidi. - Programmer - Merve
Merve almış ya meryemana :) - Akif
ne istatistiğini - Akif
"En dikkat çeken yorumları yazan yazarlar" vs.? - Parfe
ineceleyemem ki o kadarını :D ben okuyup rastgele denk gelen arka arkaya yorumları okuyorum .D - Akif
her Merve kendi içinde bir farklılık taşır Akif anlayamadıysan yuh sanaaa! - merveG - Merve
ahahaha ayı gibi gülüyorum ya:)))) çok tesekkurlerr:)) - Nihal Ekinci - Akif
baksana herkes bir istatistik peşinde :) - meryemana - Akif
onu ben dedimdi meryemana da beni öpcekdi akiiiiiiif:/ - Merve
Merve anlamadım ki. - Akif
he :D - Yusuf  - Akif
biliyoruz ki :) - deniznkizi - Akif
aynen merve bende :S - deniznkizi - Merve
bilmiyorum onu :) - Yusuf  - Akif
akif kuzu :) - Merve - Akif
yok mu istediğin gibi - Akif - Merve
yok valla :)) - Deli Bedri - Akif
dimi. - Çiğdem - Merve
aynen öyle :) - Arnavut Bacasi - Akif
mutlak boyutun haricinde. - sebnem deniz - Merve
afsdghsdfs - merveG - Akif
ha tabi bi de yılların akifine arif diyolar bi de - Merve - Merve
Ay Akif! Var mı iyi bir plan dicektin - merveG - Akif
gibi gibi akif:) - Derya Özkan - Merve
iyi baaklaım ol bana aşık ben karşılık vermiyeyim sana :D - Akif - Merve
amin inşlh - Derya Özkan - Akif
feed burda yoruma kapansın :D - Merve
olmaz öyle şey - cleopatraa - Akif
dime öle - Merve - Akif
"Ne kalpmiş ama yıllardır bulunamıyor" dermişim :)) - koleksiyoner - Akif
burdan yaz - burchinella - Akif
vay - godot aslan - Akif
yardımcın olurum - Merve - Akif
aha akif ne didiiiii - ElifKurt - Akif
oiy pot mu kırdım ben ne ettim - Deli Bedri - Merve
sen bilme ben bilirim :) - Merve - Akif
istemeeeeeeemm - ElifKurt - Merve
beyimi eşek tepsin :) - Merve - Akif
geldi :) - Merve - Akif
-nöördün? "nööreyim, sen nöördün?" -nöörek... - kedideLiSi - Merve
iyi bilir o :) - Merve - Akif
vay vay vay topraaam :) - Ziya Kulluk - Merve
kaset başa sarıyor sanırım :) - Morlimon.. - Akif
oldu o zaman ben gidiyim... - Λydüʂü ☭ - Merve
ahaha teyzem kaynanası için söylerdi. - hercai - Akif
İrlandalıları da kızdırmıştır. :) - Oğuz Demirkapı ☮ - Deli Bedri
aa evet o kötü olmuş. :/ - Selin - Akif
Ben var mıyım merak ettim? 357 yorum karşısında careszim:( - Mabel from Android
en başlarda - Akif
var mı öle bidünya - çirkinördekyavrusu - Akif
Seni çakal! - Deli Bedri - Akif
muratarz sana bi kafa koyarım ordan görürsün friendfeed buluşmalarına çamur atma ... - cleopatraa - Akif
bendeeeeeeeeee:))))))))) - ASEL(mimoza çiçeği)... - Akif
ALLAHIMMMbu buu olamazzz,bu benn bu benimm yazımmmmmmmm..... - ASEL(mimoza çiçeği)...
bilmiyor değilim uğraşmak istemiyorum - Joan Miro - Akif
çocuklar gibi şendir şimdi o küçük sevgili :) - deniznkizi - Akif
Hep deliler var ortalıkta. :) - Oğuz Demirkapı ☮ - Akif
Ooooooo. :) - N/A
ne yorum yaptığınıza dikakt edin =D - Akif
hiç göbekli görmedik bekliyoruz - mavi balon - Akif
Hide. :) - Oğuz Demirkapı ☮ - Akif
yeni gördüm ama gördüm :P - GökTaşı - Akif
açılmiyi - ®bA - Akif
tamam. geliyor:) - Sladimira - Akif
lan millete laf atıp sonra cevabını mı yapıştırıyorsn :o yok öle yağma git biraz karıştır :) - Zıkkım
cık oyle bir ley yapmıyrum.. rastgele kopylaıyorum yorumları benle alaksı yok :) - Akif
nereden baktığın önemli. - hercai - Akif
olan oldu akifim - ElifKurt - Akif
Çok elledim. İyi bilirim. :) - Oğuz Demirkapı ☮ - Akif
Ahahahaha. :) - N/A
maraton koşmican :D :D yavaşça koşucan. yavaş ama biraz uzun. 2 km kadar koşsan yeter sanırım. - æ | ahmet e. - Akif
sanki bir şey anlayacaklar :D - Akif
çok zor ya beğenmez de bizimkileri - ®bA - Akif
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta! - Lilly Atwerk - Akif
gözlerimi kapayıp açmak gibim bişey:) - ®bA - Akif
akif sen nedesen haklısın :) - cleopatraa - Akif
RemoveWAT - İbrahim Mumcu - oytn
karıştırma kosovalı bi tek akif haklı :) - cleopatraa - Akif
Oğuz hocam, geçen biri tavsiye etmişti scala öğren diye siz ne dersinz. - Akif - Semih Masat™
semih :D - Akif
olm bak git derimmm artık olm bak gittttt - segah - Akif
Gelirken getir :) - Programmer - Akif
Eren, cabuk kosarak gel ve yanagini elime siddetle carp. Beni yorma! - burchinella - Akif
seni paralarim cocuk! - burchinella - Akif
on umero!!! - Deli Bedri - Akif
onu benim Başbakanım daha iyi bilir. Biz uzman değiliz bu konularda. - Gepetto - Deli Bedri
anlamadım nasıl? - Lorient - Akif
icine ozellikle incir receli ve sarelle koyacaksın..hatta bal kaymak :)) - UzunAdam - Deli Bedri
pasta da benden olsun :) - MutfakTeyze - Akif
Tam turkish styla vafil - burchinella from Android - Deli Bedri
gayet güzeldi mazide kaldı - hkmtdrsn - Akif
Nutella : İdeal göt büyütücüsü - Programmer - Akif
:DDDD ahahahah - esra'rlı gözler..
Sıpsıcak - Büşra - Akif
ya merak ettim - ^.^ esra - Akif
olur. - Programmer - Akif
adam haklı - zszseer - Akif
ama komikti ya:D - Büşra - Akif
evet akif şuanki halinizin fotolarını bekliyoruz:P:P - ®bA - Akif
hadi be akif:D - ®bA - Akif
bitmez - Akif
rba oyunu bozma ! - Zıkkım
Bakalım, göreceğiz. - Savaş DOĞAN - Akif
miskin kedi seniiiiii:D - ®bA - Akif
uçmuşum ben :D - leithycatஐ - Akif
o daha kötü - cansu - Akif
beyin bedava. - hercai - Akif
sen umutsuz vakaasın. - Eren Bostan - Akif
yok ya iyi böyle - Joan Miro - Akif
Dolgun dolgun :) - Egonomik - Akif
hee anladım ben ondan kaybediyorum :) - Binnur - Akif
ben yokum muymus?... himpf piki madem... - 3dScream
büyük ayıp yapmışım hemen telafi edelim.. - Akif
+.+ hıms.. - 3dScream - Akif
): - Akif - binnurh
^.^ yihhuu tesekkur ederim :-) - 3dScream
Simitlerrrrr :) - Serkan Algur - Akif
sınır yok :) - Akif
#yay - Akif - Savaş DOĞAN - M. Sait Yağlı - Akif
ay iyi de şu tombilik yumuk bacaklar birden kürtaj yasaklansın dedirtecek cinsden ama. - psikopatkedi - miniss
teşekkürler. bu bir hazine :))) - Ali Oz - Akif
:)) günaydın günaydınn :)) - deniznkizi - Merve
14 kg carraro'nun ağırlığı. sanırım hatun versiyonu biraz daha hafif. - Lilly Atwerk - Akif
gözyaşı senfonisi bitseydi bi - Merve - Akif
en güzel çay doğuş çay - Cev - Akif
oooff offf offf :))) - tokerdo - Akif
kırdın kalbini çocugun bir de üstüne gelip bir sürü soru soruyon. - Vecihi - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
ney - ofhea - Akif
nice uykular. - Neslililili Yar - Akif
reşat yaşaran felç kaldı, tüm parasını kaybetti fatmagülde onu diyon sen - moreya - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
peki... - Winchestar - Akif
Senin yanaklarını çeksem yeterli herhalde :) - Redfeed - Akif
ölee tabi :) - pasiflora - Akif
pekiğğ - Eren Bostan - Akif
ah ah özledim - Akif - binnurh
artık eski hüzünlü ben olmayacağım bundan sonra atarlı ve kapak feedlerim ile buralarda olcam :) - ❤ⓚıZı - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
yüregi dikkate alan yok artık.aşk çok degişti - lall - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
aşkta neymiş sevişiyosun geçiyor..:)) - drakee - K❤PaⓚıZı
hiç hoş değil. - İbrahim Mumcu - Akif
hö - Eren Bostan - Akif
Kadın haklı:/ - merveG - Akif
çok korkunç ve komedi çıktım = / - Akif :) - 3dScream
3d :D - Akif
yokk 200 yıldır telefonum çalmıyor :( - Her bir kişiden birisi - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
Bir sefer de sevdiğimiz birşeyin de kıymetini kaybetmeden bilsek. - Mehmet Çıkla - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
aynen - leithycatஐ - Akif
emre biliyorum dediyse ya kendi yapmıştır ya da atıyodur :p kendisinin yapma ihtimalinin olmadığı bir dünyada yaşadığımıza göre, atma olasılığınında düşük olma sebebiyetiyle, 3.bir şık aklıma gelmeyişiyle ve saçmalama hızımın yükselişiyle sözlerime son veriyorum - star wars watchman - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ
gelirken çiçek ve çikolata da getirsinler. hayırlısıysa veririz. - Koray AI - Akif
bu da güneşe koyabilir. - Mandarin - Akif
nerde olmuş ? - Binnur - Akif
nabı10 hytm - Mûrât - Akif
bizim cahit akif :) - miniss - Akif
hakkat kim la bu cahit? - BiLgeAmca - Akif
ewet öyle mahşallah ne ara yaptın bilmiyorum :D - eda - Akif
sen eda ve bugun :) - Akif
Brezilya kızı. Ama Meksika ve Brezilyalılar da en az bizim kadar güzel:) - ~~Rüzgârgülü~~ - Akif
Q.Q - Parfe - Akif
=) - Akif
çöşşş - leithycatஐ - Akif
zaten hiç inmiyorlar bunlar yahu:) aç aç sen . - lavanta - Buğulu Gözler
anam bi tanede benden yokmuş ya pessss:)) - serena@
gölgelensem daha iyi olur sanki :))yada denizlensem falan :)) - serena@ - Akif
benim ne suçum var? :/ - Gürkan - Akif
kesinlikle. - Neslililili Yar - Akif
yıldızlı beşler. kokulu öpücükler. sıkılı sarılmalar. 3 er numaralı bakışlar yolluyorum yan masadan. hepsini al. - Neslililili Yar - Akif
her gün saçma bu ara. - Binnur - Akif
ikinizde intahar edin öteki tarafta karışan olmaz - assasins - Akif
Fenasövüyor - Hikmet - Akif
akiiif gör bunları gör - Seda♫♪♫♪♫♪ - Akif
ne hayır:S - ®bA - Akif
alışkanlık. - æ | ahmet e. - Akif
katana vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar - leithycatஐ - Mstfsyh
pollyannakif - YasinY - Akif
Hangimiz değiliz ki?! - Deli Bedri - Akif
Bedri bunu begendi :D - Mandarin - Akif
Akif seni mi mıncırayım sdfsdf - MerveG - Akif
ne güzel demiş şair - Lande (h+b).x=? - Akif
Seksgili - fdal - Akif
Gizem yapma - lunatictac - Akif
Kendimi gördüm burda ya ;) - ProGrammer from Android
geçmişe dair güzel bir entry olmuş ki entry yazdıysam senden ötürüdür büyük ihtimalle fatih :) - Akif
Anaaa :) feede bak hele! :)) - Deli Bedri from iPhone
Hahahha evet. Bunun adı girdi yani entry feed ana feed dir professional grubun feedleridir. ;) - ProGrammer from Android
Snn be slk .s.s - ®bA - Akif
Laaaaan - ElifKurt - Akif
allah yokluğunu göstertmesin :) - Aynebilim G - Akif
:) ilk başta zordu ama sonra alıştım :) - Deli Bedri - Akif
ozledik be ! ): - Miss Kurabiye - Akif
Yalnızlığın En Güzel Açıklaması - Akif - ®bA from Android
Hadi len - ®bA - Akif
Pilav lazım - eSncnbc-e - Zehri
ben var olmaz mı - Akif - ®bA from Android
N/A
Kardeş Türküler konseri
image.jpg
image.jpg
Show all
20 kg verdim. :) - N/A from iPhone
Charlo††e Flax
Fakirlikle Mucadele Komisyonu?
FAK.jpg
Faqirler eqlesin. - Charlo††e Flax
derin mermerci'ye mi düşmüş bunu söylemek! u__u - Alfonker Tapir
fak fuk fon - rehavet
tişört üzerindeki yazı fotoşop ama. hayır, parisciğimin günahını almayalım, yanlışlık olmasın diye söylüyorum. - mandir
kız ne kadar doğal kucak açmış kendimi kucağına atasım geldi - [bi-taraf] ehl-i fakir
Faqirler like'lasın ahahsjhsdhj.. - Charlo††e Flax
fakirlere kucak açın demiyollar boşuna - yedi
ike - ferayebend
fak fuk fon - rehavet - Charlo††e Flax
Charlo††e Flax
#artiotuz #ffpiyango Friendfeed'de ne 'siktir'ler cekildi: Part 1
m5.png
m20.png
Show all
Çohacayip siktirler çekilmiş! - HM Gargarin
Yalniz eksik oldu bunlar yine. Demek ki bu kadar gorsel aliniyor. Ikinci part gerek. - Charlo††e Flax
bu üzerimdeki cinsel gerginlik mi acaba. neler olmuş hasan! - Kavola (Viking)
higmet abi bana siktir çekti apla. http://ff.im/1eUKOP - filo
Ceku bana niye sallamış acep ? - Higmet
emeğe 5 dakika saygı duruşu - Kült Ablası
Kime, niye siktir cekmisim lan ben? Hikmet = Higmet mi? - ceku teâlâ
Jeaquares, buradaki Hikmet'e demissin. Hikmet = Higmet >> http://friendfeed.com/filozof... - Charlo††e Flax
Hmm, hak etmis o zaman? "Metropol şehirlerde erkeği sıkıştıran kadın oranının da azımsanmayacak kadar olduğunu unutmayınız . - Higmet" - ceku teâlâ
bı kere de vander bana siktir lan demişti. Trol kızdı demiştim - Thorin
Negzel herkesin ''siktir'' anilari var. - Charlo††e Flax
Evet Emre, hic rastlamadim sana 'siktir' gibi ifadeler kullanirken. :) - Charlo††e Flax
ayıbediyonuz - mayıs
Sayende aratirken ''cinler var'' diye, cogacayip feedlere rastladim sicola http://friendfeed.com/teymi... - Charlo††e Flax
aradan sıyrılmışım bence * . * - Gwen
kapat kapat - mayıs
Ben de^^ - Negro from Android
Kavola hak etmis sanki morfularlıkız, ard arda yazmistiniz. Karsilikli olursa da normal artik. - Charlo††e Flax
Ne ayıp ne ayıp. :) - N/A
Ah sizi ah sizi. :) - emre yilmaz
en etkili siktiri tabi ki zeynebim çekmiş - furi
Onca siktir demisligim vsr şu listeye giremediya yaziklar olsun. - Negro from Android
Bu listenin ikinci part'ı vardı. Sığmıyordu feed'e siktirler. :] - Charlo††e Flax
baktımda hiç siktir çekmemişim. - nmcy
Orada da yoktum charlotte >:(( - Negro from Android
Kendi siktirimi göremedim, sikerim böyle fiidi. Siktir git lan. - Mitrazz Bilzerian from Android
Mart ayına kadar çekilen siktirler #ffpiyango kimlere denk gelmiş ve feed'e sığabiliyorsa o. Şurada da vardı bir şeyler: http://friendfeed.com/misspig... http://friendfeed.com/misspig... - Charlo††e Flax
Yakında Part 3 gelebilir, bol bol siktir edinasdghj. - Charlo††e Flax
Sonunda siktir de var miniş denen altınokta körler derneği sözcüsü. - Mitrazz Bilzerian from Android
Eşşeğin erkeklik organı, biliyorsun da neden görmezden geliyorsun o zaman. Bana reva mı bu? - Mitrazz Bilzerian from Android
carlo'ya sana miniş dedin Mitrazz. Minis değilsin di mi yanlış anlama olmasın. - Charlo††e Flax
Aaa çok şaşırdım bilmiyordum, bak sen. - Charlo††e Flax
Minis olduğu 10 kilometreden şeyediliyor, nassı bilmiyorsun, nassı? - Mitrazz Bilzerian from Android
carlo miniş'in salak yanı - zorba's
Şaşırdım, arada gelip dürrük filan deseydin tanırdık. - Charlo††e Flax
lan sen minisim demesen kimse anlamzdı..bu geceye kadar nüktedan yoksunu bi hıyardın - zorba's
Carlo başka biri gibi geldi bana demek ki, hoşgeldin James. - Charlo††e Flax
Hey gidi. - Charlo††e Flax
Bu listenin yıldızı senle kovala, morfu. Ben olsam çıktı alır pvcletirdim. - HM Gargarin from Android
Burada James olarak varsin sanirim. - Charlo††e Flax from Android
siktir çekmede takozlar ağırlıkta olduğu için sevdiğim bu ifadeden soğumaya başladım. - Cafo S. Öztürk
Ben carlo bey'in siktirlerini beğenerek takip ediyorum - Boz Ayı
carlo siktirmeyecekse ben yokum o kadar - h1n1
N/A
N/A
#EMEP yeni #HDP içerisinde yer almayacak. http://www.evrensel.net/haber...
#EMEP yeni #HDP içerisinde yer almayacak. http://www.evrensel.net/haber/86479/emep-yeni-hdpye-dair-aciklama-yapti.html
http://www.evrensel.net/haber... Emek Partisi (EMEP), hafta sonu kongresini gerçekleştirecek olan yeni HDP'ye ilişkin bir açıklama yaptı. Daha önce kuruluş ilkelerine sadık kalınarak HDP'nin bir ittifak cephesi olarak kalması yönünde görüşlerini bildiren EMEP bu konuda yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirterek yeni HDP örgütlenmesinin içerisinde yer almayacağını açıkladı. EMEP, HDK'nin içerisinde yer alarak, HDK'nin bir ittifak platformu olarak güçlendirilmesi için çalışma yürütüleceğini belirtti. - N/A
Only Vili   ♀
Rodos -Santorini - Mikanos ! 4 gece de :) Gittim /Gezdim Geldim !
040620123508.jpg
040620123502.jpg
040620123450.jpg
Show all
1-2-3-4-5 Rodos , 6-7-8-12 Santorini , 9-10-11-13-14 Mikanos - Only Vili ♀
Denizkızı daha cok var ama aktaramadim buraya - Only Vili ♀
Vizesiz mi? - Arfin Kiriloğlu
Evet evet Denizkizi .. Bir gun mikanos da kaldik .. Rahat rahat giryorsun . İster adanin diger koylarina ister mikanos icinden rahatlikla giriliyor :)) Suyu soguk biraz ama harikaaaa .. Arfin vizesiz gidiliyor.. Pasaport yeterli. - Only Vili ♀
Mikanos un hem gecesini hem gunduz, gundelik yasamini gordum .. Hafta ici oldugu icin daha iyi oldu. Simdi daha sakin oralar. - Only Vili ♀
Kaş'tan Meis'e de geçeriz bu sefer o zaman. - Arfin Kiriloğlu
Mümkün sanirm :) - Only Vili ♀
Denizkızı yalniz gitme gemi turu ile.. en az 2 kisi.. Grup daha eglenceli cunku :) - Only Vili ♀
DM denizkizi :) - Only Vili ♀
Santorini dodekanın en güzel yeri. Fotoğrafçılar için de bir cennet. Görmeyenlere gidilmesi tavsiye edilir. :) - N/A
Oguz Santorini evet gorsellik acidan super bir yer.. Super kareler aliniyor Ozellikle gun batimin da .. Volkanik bir dagdan super bir sehir yaratmislar .. Sokaklar dik ve dar. Tatil icin evet ama yasam icin Rodos yada Mikanos derdim :) - Only Vili ♀
Adada yaşama fikri zaten çok uzak. Ziyaret edelim yeter. :) - N/A
Ben Mikonosu gozume kestirdim . ;İsteyenin bir yüzü :)) - Only Vili ♀
onlyim bayıldım resimlere ne güzel yerlermiş .faacede hepsine baktım - vişnap
Vişnabim cidden guzel yerler.. Mikanos ve Santorini Cesme bodrum havasinda .. Rodos: Heybeli ve Buyuk adanin gelismis ve cok duzenli hali.. Elimize bu kadar guzel yerler varken hala bakamiyoruz. Oralari gorunce.. Kesinlikle ellerindeki kuru corak yerleri dahi.. Harikalastirmislar.. Mimari konuda cok sıkı denetim yapmislar. Face de daha hepsini yukleyemedim yoruldum :) Mikonosun yarisi kaldi :) - Only Vili ♀
Renkler ck guzeldi be zerrisenim .. orada kaybolmak istedim :) - Only Vili ♀
Sokaklarda kaybolduk denizde kaybolduk iyiydi :)) - Only Vili ♀
:) hoşgeldinn - mehtap
"." :) - Only Vili ♀
gel kizim - Only Vili ♀
Vili, geçen yıl kolay şekilde kapıda alınabilen 15 günlük vize ile girmiştik Rodos'a. Bu yıl da var mı aynı uygulama? - Don Sponge
Valla satistan sormam lazim cok bilgim yok .. ama Cruise ile gittiginde zaten hepsi icin giris cikis yapiyorsun .. - Only Vili ♀
aa ne güzel vili gezmiş diycektim 2012ymiş - sabri
Sabri o gezme orada kaldi eylece .. yine gidesim var :)) ancak ani tazelemece :)) ama cumartesi bi dolasip da geldim cayır bayır :) - Only Vili ♀
Charlo††e Flax
2010 ve oncesinde Friendfeed'e gelen eski uyeler kimler, gormek icin like'layabilirler mi? (Feed'i begenenler like'lamasin lutfen.)
Kimler diye, ve ilk yillarin sayisi icin +20 +30 dedim ama daha az olabilir. Ben de dahil kimler?#artiyuz - Charlo††e Flax
2008 modelim ben galiba olmadı 2009 ama muhtemelen 2008 - pudra
friendfeed'in ilk tasarimini hatirlayanlar eqlesin. - emre yilmaz
MahmutBy'i taniyan var mi, simdilik 5 kisisiniz. - Charlo††e Flax
Geçenlerde merak edip bakmıştım ilk postum ne zamana ait diye, 7 Mayıs 2006 çıkmıştı. - Koray AI
Su halde en eskimiz Koray Al gibi. - Charlo††e Flax
ya ondan da tam emin değilim, ff feedleri çekerken feed'in gönderildiği tarihle çekiyordu sanırım. Bu durumda kayıt olduğum tarihten daha önce göndermiş gibi görünüyor olabilirim. - Koray AI
Tam 2010 da geldim sonra bir.hesap sildim tekrar geri döndüm. Kabul olur mu başbakanlık bursum şarlot? - ProGrammer from Android
Programmer, sayiyoruz tabii, seni hatirliyorum, 2010'da aktif olanlardanim ben de. 2010'dakiler dahil. - Charlo††e Flax
2007-8 civari ama tam hatirlamiyorum. - Nif (•̪●)
hmm gmail'den ilk ne zaman bana subscribe olunmuş diye baktım, 10 mayıs 2008 (Erhan Erdoğan) çıktı. - Koray AI
2006'yi hatirlayan yok galiba? O sira var miydi bilmiyorum. - Charlo††e Flax
wayback machine'e ilk kez 4 Ekim 2007'de kayıt girilmiş: https://web.archive.org/web... muhtemelen biz de 2008 civarlarında girdik küllen. - Koray AI
2007 de kuruldu zaten? - N/A
Yarin geldim. - çağlar from Android
"bret burayi uzerime kurdu ama layklamam - MahmutBy Hulusi " kimsin ulan sen! bret burayı bana yaptı! - Aynebilim G.
2010 - Kavola (Viking) from Android
bret bana da burayı onların üstüne yaptım ama diğerini senin üzerine yapacam demişti !!!! - fdal
En hareketli zamanı 2009 du - Akif from Android
Ilk feedlerime ben de bakmak istiyorum. Nasil bakicam acaba - Negro from Android
2008 - tims.. from Android
2010'da aktif olmaya basladim. Onceki gelenleri farketmemis olabilirim, Aras, Sadi filan vardi o zamanlar. - Charlo††e Flax
ilk giriş tarihimizi bir yerden görebiliyor muyuz? - mandir
2007 - Eren Bostan
Simdi bu 61 kisi ve digerleri birbirine ismen asina olmasi lazim, ya da nick'ler degismis olabilir bilmiyorum. - Charlo††e Flax
beno, sen yenisin la. 2010'dan once yoktun? :D - Charlo††e Flax
Hadi ya, ya gormemisim ya da nick farkliymis demek. Ben seni 1 senedir geldin saniyordum. - Charlo††e Flax
herkesin aynı nickte olduğunu sanmam. benim de değişti. - mandir
Eski nick'lerinizi de yazsaniza, tanimayanlar tanir ekler sizi. - Charlo††e Flax
ahahah - pudra
yeni nickimle daha popüler oldum, eskiyle hiç tanımazlar :) - mandir
sicola abi sen 2008de gelmiştin sonra uyuyakalmışın, kaldırmaya çalıştık, valla baktın öle uyuon, üstüne ceketine örttük çıktık ben sonra 2013te geldim hayvan gibi uyanık ve zindeydin - Jarolim Gayri
Ahah, James iyiydi bence carlo'ya alisamadim. - Charlo††e Flax
Hatirlayanlar hatirlamayanlara hatirlatsinlar. - çağlar from Android
Kasim 2008 devresiymisim - corto
Nerden bakiyorsunuz giris tarihine? Hafizam hangi ay oldugunu filan cikaramiyor. - Charlo††e Flax
Bi ara yine benzer feed acildi,ilk acilan feed jormu'nun ki cikti.o feedi belki bulamayabilirim,blokcularin birindedir mutlaka.. - çağlar from Android
2008 de kendimi burda buldum - Robin Gallagher
Ilk giris tarihi soran feed vardi ama bu 2010 ve oncesinde kayit olanlari gormek icin. Eskilerden kaci aktiftir diye tahminde bulundum, 30 uzeri derken cok daha fazlasi birakmamis Friendfeed'i. - Charlo††e Flax
ben 2009da geldim ama bir ara sildim, sonram geri geldim. saylanıyor mu? - hia
hia, sayiliyor gelin. :D Niye birakmadiniz la bunca sene Friendfeed'i? :) - Charlo††e Flax
gerek mi var? - hia
lütfen, MÜGE CERMAN! - hia
günaydın! - hia
Yılda bir bakıyorum. - Aniki D.
Simdi siminya da gelip "ben hic bakmiyorum" demeli - çağlar from Android
funda vardı, özel okulda öğretmendi, bir okul feedi olmuştu, ffi ikiye böldüydü. - hia
2009 sanırımbenim... hatırladığım bi teleskopçu kızcağız vardı var mı hatırlayan - mavi
evet - mavi
Göktaşı iyi durumda. :) - N/A
bi pilot vardı bir de - mavi
ilk chiquitita nedeniyle üye olmuştum, ama kendisi yıllardır uğramıyor. yine ilk abonelerden biri nefertiti dir. o zamandan beri varım demek ki. 2008 falandır. - mandir
Bi 5 yıldır buralardayım - Saygo SAN (CUNTA) from Android
2010 başlari. Ya nasil ilk feedlerimi gorebilirim? Bi link falan versenize bana - Negro from Android
Cafer niye beni ciddiye almiyonuz????? NEDEN KIMSE BENI CIDDIYE ALMIYOR ULAN - Negro from Android
Baslayacam yemlihanizdan puccanizdan haaaa!! Link verin bana - Negro from Android
Lan gerizekali siktir işine bak seni ilgilendiren bi durum yok. - Negro from Android
Carloya yazdim sana girmis. O da guzel hahahah siktirin bücürler. - Negro from Android
Emirhan denyosuna ilgi gosterin! - Gwen from Android
Ahm seni bu cumlemden muaf tutuyorum kusura bakma. Yazdigin yorumu gormedim. - Negro from Android
Sanki oyle bi link mevzusu hatirliyorumda gormustum sanki. O yuzden sordum - Negro from Android
2007 miydi 2008 miydi neydi. bakıcam - sinem
2008 - 2009 falan idi. FF2Twitter yapanlardan dolayı inatla Twitter2FF yapmak için hesabımı açmıştım. :) Baya hareketli idi o zamanlar ortalık, sonradan biraz durulup seksileşti falan. :) - Ferhad Fidan
sicola'yı görünce aklıma geldi, ali kerim vardı bir ara. sicola ile karagöz hacivat gibilerdi, çok eğlenceliydi. - mandir
1997 nin kasımı şubata bağlayan ayıydı sanırım , henüz nisan yağmurları başlamamıştı ilk ffe dalma refleksimk! - çağlar
Ne çok eski varmış Friendfeed'i bırakmayan. - Charlo††e Flax
ffyi ben kurdum aslında, benim o - Kenny Powers
Oooo eskiler toplanmış. o/ - Charlo††e Flax
2007 - Ergin
Soğuk bi sonbahardı, sene 2009 nahlet olsun. - HM Gargarin
Yuh 121 kişi ne lan? - Mitrazz Bilzerian
Sadece yorum yazıp like vermeyenler var ama onları oturup sayamayız. 2010'dan sonra kaydolup like'layan varsa onların yerine sayıyorum. Yine de 120'den fazla insan varmış eskilerden, onu anlıyoruz. - Charlo††e Flax
fişlendik mi yani nedir durum? - ani
Şu anki durum, +130 kişi ilk yıllarda üye olan ve hala Friendfeed'te aktif olan insan varmış. - Charlo††e Flax
Tam olarak aktif sayılmam son zamanlarda ama hesabımı 9 Haziran 2009'da açmışım gmaile gelen üyelik onaylama mailine göre. - Tahir Demirtaş
2009 olabilir, ben gormek icin oldukca gecmise gitmeliyim maillerde. - Charlo††e Flax
sene 2009 yada 2010 ! buralar önceden dağ idi taş idi ama güzeldi! bazı arkadaşlarımız daha " Switzerland " bile gitmemişti. hey gidi günler hey (: - visualthinker
oha 2008 miş! - oktay
2008 olduguna nereden baktin? - Charlo††e Flax
bir sürü de o dönemde burada olup da sonra giden var ama - deniztan
Evet, bu feed sayesinde yillardir birakmayanlari ortaya cikariyoruz. Bekledigim sayidan fazlasi 3 yildan fazla suredir birakmamis. - Charlo††e Flax
ben ara ara bırakıp geri döndüm. bu üçüncü hesap. bu gitmelerim yüzünden çok dayak yediğim için artık hesap silmiyorum, sadece sessiz kalıyorum :) - deniztan
Bu platform da baska bir yerde yok. En yaygin olan Twitter bile karsilamiyor, internette en ozgur olabilen platform belki de burasi. - Charlo††e Flax
galiba 2008'in sonlarına doğru gelmişim ben. ben geldiğimde fırat yıldız, olcayto cengiz, sadi tekin, ebru baranseli, yalçın -aygül pembecioğlu, burcu tüzün, deniz edincik, müge cerman vs. bayadır burdalardı zaten. daha çok reklam tayfasıydı ilk geldiğimde. 5 posta ve alev sonradan geldiler, hatırlıyorum onların gelişini bak. bu tarz feedlerde hep verdiğim şu linki de vereyim: http://www.maddebagimlisi.com/en-buyu... - deniztan
Anonimler cephesi ve temiz FF muharebesi kismi hala zaman zaman konusuluyor, hatirlaniyor. Gecen de de #ffhatıratı ndan Aylin Aslim FF trollemesi anilmisti, FF'e dair guzel bir yazi, #ffhatıratı degerinde. :) - Charlo††e Flax
senem. özlüyorum kendisini... - orfe
2007 sonları - duygu from iPhone
Okkes 2009sa ben ondan eskiyim. Vay bee - | audrey | from FFHound(roid)!
2007 idi sanırım. syPhone'u yapıyorduk ofiste, Akın İdil bahsetmişti buradan, öyle kaydolmuştum. Peh peh peh. - sy from iPhone
kuzenim kaydetmis beni - ufo
2011 sanırım. bana da arkadaş olun, beni sevin, mesaj atın. :) - Gorgonzolarus
Ohoow bana merhaba deyin eski çocuklar :)) burası huzur evi olmuş :))))) - A mean
Eskiler bulusuyor. - Charlo††e Flax from Android
Gmail diyor ki: 12/30/08 - samet
Ilk ne gun geldiginizi bulmak icin, gidin gmail'inizde falan sunu aratin: "FriendFeed email address verification" - samet
Ilk ne gun geldiginizi bulmak icin, gidin gmail'inizde falan sunu aratin: "FriendFeed email address verification" - samet Bi deneyeyim ben de. - Charlo††e Flax from Android
Ben yapamiyormusum onu. Birkac yildir kullandigim gmail hesabiyla degil de, hotmail kullandigim zamanlarda girmisim buraya. Hotmaili kullanmayali yillar oldu, sifreyi hatirlamiyorum bile. - Charlo††e Flax from Android
M. Serdar Kuzuloglu
FriendFeed'in en meşhur troll'ünün Azeri ayağına hala burada mesaide olduğunu gördüm. İnsanlar nelerle zaman harcıyor. Boşa giden koca bir ömür.
Gerçi bir yandan da bana ne hani, değil mi? - M. Serdar Kuzuloglu
öyle iyi hissediyordur belki ya da kafa dağıtıyordur ? - sosyalulas
ahhhahaha avatar8 ? :) - Only Vili ♀
avatar8 hariç biri değildir bence de:) - sosyalulas
Azeri değil miymiş? :) - N/A
ya oguz sen deme bari :)) - Only Vili ♀
Ahahaha. İtiraf edeyim farketmemiştim. :) - N/A
En buyuk hayranım :)) - Only Vili ♀
Azeri olmadığı belliydi de bu kadar rahatsız edici miydi ki yazdıkları ? - sosyalulas
ciddi takinitili, psikoloji -marka ve iletisim "dersleri " veriyor hepimize :)) - Only Vili ♀
sdkfj - hakaramakura from iPhone
ay ayy buraya da yetisdi :)))) - Only Vili ♀
Demək Google tərcümə xidməti olmasa troller belə yaşaya bilməyəcək. - M. Serdar Kuzuloglu
bazen hesapları karıştırıp türkçe filan yazıyor sonraki yoruma yine azericeye geçiyor - Fikret - ceku teâlâ
o da onun eglencesidir belki ne bilim..cift kisilikli olmaya bisi demiyorum da bu kisilik bolunmesinde hangi kisilik baskin cikiyor ona bakmak lazim. - elixir
Üzüldüm şimdi. - N/A
ne üzülcen olm..herkes yazdigindan sorumlu, ha kendini kreşte gibi görebilirsin ben bazen direkt hissediyorum :) - elixir
elixir, senin kadar kalpsiz olamadık daha. :) - N/A
o kadar belli mi ediyorum ? - elixir
E bariz. :) - N/A
bu feedi kişisel düşüncelerimle kirletmiyeyim başka yerde konuşuruz, mesajı aldım. - elixir
tatlı tatlı mı ?? :)) - Only Vili ♀
yaşlı oldugu cok belli ..yaşlı kaprisi ve inadi var ustunde .. - Only Vili ♀
cizgi yorumlari oku :)) - Only Vili ♀
Sico, el-emin vasfinla ,cizgi'ye kaya sahin de de, kim olduguna emin olsung. - çağlar from Android
Emre Bilgili gormedi mi bu feedi yaa.. cok seviyor! du oda onu - Only Vili ♀
Dialogunusa allah sonsus gucunden ufursun de, yus kisi kaya sahin diyor bi mihtar demedi diye onay bekleme neyin kafasi?! - çağlar from Android
Arkancelo'ya troll diyenleri kiniyorum. - ceku teâlâ
Heyecandan yazamadi. - ceku teâlâ
Sen - ceku teâlâ
seri küfür savurmadığı halde bu avatar nasıl bu kadar itici olabiliyor onu da çözemedim - Kült Ablası
kendi halinde mi? null durduk yere kimseye sarmıyor, avatara da ya bir git allasen diye yalvardığın halde gidip hakkında feed açıyor - Kült Ablası
Psikolojik baski yaparak gidiyor.. sinirlenmeniz ve delirmeniz onu cok zevklendiriyor.. onunla eglenirseniz ve ustune giderseniz kaciyor :)) bazen onun adina uzuluyordum ben.. @avatar8 neredesin ? gundem oldun gel gel .. istedigin oldu :) - Only Vili ♀
upp - Aytaç
ahahahahahahahahaha niye aplandı bu şimdi :D - Atuan Aile Kabristanı
aytaç,konuya vakıfmışsın gibisin? - çağlar
avo için apladım :) - Aytaç
Charlo††e Flax
Friendfeed'ciler, Twitter ve Gtalk adreslerini paylassin, ekleyeyim.
twitter: alpercin gtalk neyim pek kullanmıyom - Lorient
Emre'nin Emi ve Alper Ç eqliyorum. - Charlo††e Flax
Alper, ulkucu ismi degil mi yahu. :p - Charlo††e Flax
Yav na'alakası var? Alperen o bi kere. - Lorient
Oyle miymis, ama vardi benim Alper adinda bu isleri yuruten okulda bir arkadas. Benzetmis olabilirim. - Charlo††e Flax
Sjklfjshdh kufur etme adama çarlot - dilşon from Android
twitter: erenbostan / gtalk: ernbstn@gmail.com - Eren Bostan
twitter: nmcy / gtalk: dm plz - nmcy
twistter: nifak gtalk: punctura - Nif (•̪●)
Devrimi laz ekledim, nmcy zaten seni takip ediyordum. - Charlo††e Flax
dilsad, kufur etmis gibi oldum ama Lorient'den beklemedigim isimdi hihi. Nif'i de eklerken Gtalk'u da acayim. Serdar sen zaten Google Plus'tan otomatik eklenmissin benim Gtalk'a ve tanimiyorsun orada beni galiba. önder eqliyorum, artik siz beni tanirsiniz oradaki adimla. - Charlo††e Flax
Twitter hesabimi yeni actim. Eski hesabim acilirsa oraya gecip tasiyacagim buradan. - Charlo††e Flax
twitter: okoman / gmail de aynı - oKoman
egemen bağışla ortak kullanıyoruz hesapları - Mitrazz Bilzerian
okoman ekledim, Mitrazz Melih Gokcek'le ortak kullanan kim olabilir? - Charlo††e Flax
vecihi o - Mitrazz Bilzerian
Vecihi ise, bekcibekir de RTE'dir bence. - Charlo††e Flax
Frienkfikçiler eqlesin. - Charlo††e Flax
adimsoyadim gmail - pudra
canım yaa...hiç haz etmiyom onlardan valla:))) 150 karakterli karaktersiz tweter hele öğğkk.. - neferteti
ahmet aslan, hepsinde de çok aktif değilim. En çok Friendfeed'de paylaşımlarım var, yine de takip etmek için Twitter'dan ekleyebilirim. - Charlo††e Flax
pudra tamamdır, Gtalk'u açınca ekleyeceğimdir. Benim hesap müzikle alakalı, oradan tanırsınız. - Charlo††e Flax
Mahmut o ne, bunları nereden aldın? - Charlo††e Flax
metebakr@gmail.com - ivam foreigner
ahahah mahmuta gel - pudra
kutupayisi69@gmail.com - ParaBellum
ivam, ParaBellum, buradakileri Gtalk açınca ekleyeceğim, (Mahmut'unkiler hariç1!1!!) isimleri tanımayabilirim farklıysa. - Charlo††e Flax
Mahmut beni de o listeye ekle CraZy_GiRL_iKiBinOnHÜç_OhYeAhh@windowslive.com - Charlo††e Flax
bekleriz :)) aha - ivam foreigner
Bu arada Skype da olurmuş, Skype hesabımda sadece 3 kişi var, biri Pudra. - Charlo††e Flax
MSN'E GEL MAHMUT. - Charlo††e Flax
benim gerçek adım mete..( ivam ) ..ordan tanı hehe :)) - ivam foreigner
Twitter.com evet orospu coxuklari, site benim. Begenemediniz mi? - Arkancelo
rterdogan@basbakanlik.gov.tr - Kavola (Viking)
Recep Tayyip Erdoğan, ekledim ama Emine diye biri ekledi beni. - Charlo††e Flax
ayyyyyyyyy kurtulamadın şu kadından feysten ekle dicem o zaman da public fotolarına layk atar :( - Kavola (Viking)
çarlot .. ivam.foreigner2 ( skype ) ..:)) - ivam foreigner
☆. ¸ ¸. • '¯ `•. ¸ ¸. ♡. ¸ ¸. • *' ¯` ♥ Emine ♥ '¯ `* •. ¸ ¸. ♡. ¸ ¸. •' ¯` •. ¸ ¸. ☆ oturumunu açtı. ۩۞۩♣(¯`•¸•´¯)★¤ Recep Tayyip ¤★(¯`•¸•´¯)♣۩۞۩ oturumunu kapattı. - Charlo††e Flax
İğrenç busey bu - antabus from Android
hulusi topla parsayı abicim. şarlot teşekkürler, payın. - Kavola (Viking)
Blokladım Mahmut'u. Ergun'un laf da Mahmut'a gitti tabii. - Charlo††e Flax
@ilkand - ilkan
@ferayebend - ferayebend
Ekledim, bir de Kamil Gözübüyük burdan biri miydi Twitter'dan gelen? - Charlo††e Flax
Sarlo ismimi siler misin? - Kavola (Viking) from Android
Ekliyorum sizleri, eski Twitter hesabim acilana kadar bu hesap yeni. - Charlo††e Flax
kaplumbalik - kalamarr
Twitter mi o - Charlo††e Flax
retrenoy - enoy
fatihsahinbas (ikisi de aynı) - ProGrammer
Acabilirsem ekleyecegim. Internet hizim yok desem yanlis olmaz. Sadece Friendfeed'e girebiliyorum oradan anlayin. - Charlo††e Flax
Sac yemeli gifin hala dolmasini bekliyorum, adam hala saci yiyemedi yani o kadar. - Charlo††e Flax
Kamilgzb benim ^^ - haymatlos from Android
ikisi de aynı - Gwen
Gabriel, takipte kalabileceğimize inanabiliyor musun? - Charlo††e Flax
twitter: osmanlicilegi gtalk: roadboy@jabber.org hepinize spam yapcam birazdan... - Dinçer Çelik
@porsgemsheniark - Arfin Kiriloğlu
gtalk: kitapcim twittera hesabım olduğu halde password yüzünden yine giremedim. en nefret ettiğim yerlerden. bu bir facebook iki. ikisinin patronlarının aynı uşağa binip uçağın düşmesi ihtimali var mıdır acep? - mandir
@korayal - Koray AI from FFHound(roid)!
Sen yazaydın da biz ekleyeydik iyiydi - untouchable
Kimin kim olduğunu anlamak için untouchable, diğer şekilde arada kim olduğunu bilmediğim, takipleşmediğim kişileri fark ediyorum böyle. - Charlo††e Flax
Ozlmklncarsln twitter. Klncarsln gtalk sevgiler - | audrey | from Android
@justinbieber - Kavola (Viking)
bende olduğu gibi :) - haymatlos
@togliatti1871 - togliatti
@demirkapi her yerde. - N/A
@bluebluesband - Blue Blues Band
@colomboist de benimki o zmn =) - untouchable
Hayret, sanki içime doğmuş gibi de diğer adresleri istemişim. - Charlo††e Flax
icine dogmamis bildigin bosbogazligindan, adam tavlama arzundan istemissin. - Arkancelo
Arkancelo abuk subuk yorumlarla geliyorsun kaçtır, her seferinde cevaplamamak için blokluyorum malesef. - Charlo††e Flax
goktug - Göktuğ
e yazdık eklemedin, bu arada ff çöktü. oldu mu şimdi? :( - mandir
Mandir, eklememis miyim seni? - Charlo††e Flax from Android
gtalk mu, yok eklemedin sanırım. - mandir
N/A
Bizzat yayınevinin onayı ile paylaşılmıştır. #devhizmet - N/A
Dev içerik. :) Bulunmaz hint kumaşı desek yeridir. :) - Bircan HANCI
ColdFusion öğrenene benden iş garantisi. :) - N/A from Android
java'dan önce php'ye merak sarmıştım. Ondan önce de coldfusion'a o zamanlar gelecek görmediğim için hemen vazgeçmiştim. Şu dakkadan sonra da opensource olmayan bişi için vakit kaybedemem sanırım. - selimok
bir dil bir insan =) - emir
bir dil bir insan, ama dili tam bilmezsen yarım yamalak insan oluyorsun. - selimok
http://getrailo.org Selim açık kaynak CF de var yahu. :) - N/A
programcılığın dillerden bağımsız olduğunu düşünüyorum, ihtiyaç duyulursa öğrenilir. - emir
Emir, Java bilen yeni mezun arkadaşları alıp onları eğitiyoruz zaten. - N/A
Müzik değil ki bu dilden bağımsız olsun. Programlayan kişi bilgisayarla iletişime geçiyor o dil üzerinden. Dili bilmiyorsan, iyi konuşamıyorsan, derdini iyi anlatamıyorsan bilgisayara yapması gerekenleri nasıl anlatacaksın. Sizi bilmem ama yeni bir dili onu efektif ve verimli kullanacak kadar öğrenmek benim için oldukça zaman alan bir konu. 6 senedir filan Java ile uğraşıyorum, hala bu ekosistem içinde bildiklerim öğrenmem gerekenlere göre çok az. // Belki de benim takozluğumdur tabi onu bilemiyorum. - selimok
Senin mütevazılığın diyelim. :) Ancak dinamik web gibi bir iş yaparken belirli şeyler hep aynı. Toplam component sayısı 20 leri geçmez. Form yaratma/işleme, client&server side validation biliniyorsa %50 iş tamamlanmış da demektir. Gerisi zaten geliyor. - N/A
Herhangi bir platformda tecrübesi olan arkadaşları http://www.learncfinaweek.com gibi bir eğitimle bir kaç haftada aktif katkı sunar hale getirebiliyoruz. :) - N/A
bildiğin dil en iyi dildir mantığı doksanların sonunda bana FORTRANla web uygulaması yazdırmıştı. şu anki aklım olsaydı, önce java öğrenirdim =) - emir
Valla kendi adıma konuşmak gerekirse "bildiğim diller" arasına Java yı "daha bir bilir" hale getirme derdindeyim. VS ve .NET iyi hoş güzel de Farklı platformlar da devreye girince kıymeti anlaşılıyor arkadaşın. :/ - Bircan HANCI
dili daha iyi bilmek derken biraz da kütüphanelere hakim olma kastı yok mu? - emir
Biraz daha derine inmek ya da kütüphanelere kasmak diyebiliriz. Şu anki halim ise biraz daha kütüphanelere kasmak. Spring, Maven, vb. yapılar. Tabii hali hazırda C# ile olan işlerim. Ve de yıllardır peşimi Bırakmayan VisualBasic ile mutlu mesut devam ediyoruz bir uçtan. :) Yine de Ek bilgi zarar getirmez. :) - Bircan HANCI
learncfinaweek bayaa sağlama benziyor bu arada, maşallah - emir
Dili bilmek derken evet etrafındaki uygulama çatıları, kütüphaneler, inşa araçları vs. bunun içinde. Çünkü artık salt dilin kendisiyle herşeyi sıfırdan yazmanın bir anlamı kalmadı. Bunların her biri kendi içinde bir ton kurallar dizisi barındırıyor, best-practice'leri, pattern'leri şunları bunları derken zaten öğrenecek tonla şey var. Mesele sadece dili bilmek değil için güzel bir örnek... more... - selimok
ColdFusion ile hangi framework derseniz de ColdBox diyelim. http://www.coldbox.org OOP, MVC vs. vs. - N/A
bu coldfusion da nedir ? yenilir mi içilir mi ? - GeNoM
http://web.archive.org/web... 2005'te şöyle bişiler yazmışım ... - N/A
N/A
N/A
I'm at @CityofLasVegas (Las Vegas, NV) w/ 12 others http://4sq.com/1o3JDjK http://t.co/IYmdE9eySY
I'm at @CityofLasVegas (Las Vegas, NV) w/ 12 others http://4sq.com/1o3JDjK http://t.co/IYmdE9eySY
mutlu gorunuyorsun Enjoy :-) - Elestirel Gunluk
Teşekkürler EG. ;) - N/A from Android
Akif
Fwd: Tunus'tan, duyanı hipnotize eden, aşık olunacak bir ses. (Amel Mathlouthi) (http://friendfeed.com/agalloh... üzerinden)
Amel-Mathlouthi.jpg
Amel Mathlouthi - Naci en palestina.mp3 2 MB Amel mathlouthi - Bin el wediane JJMilteau.mp3 3 MB Amel Mathlouthi - Ederlezi (Live).mp3 - Akif
:) - Akif
bnde çokseviyorum bukızn sesini dinlendiriyo insanı - Külkedisi
Ağlarım! Ederlezi harika.... - Deli Bedri
Teşekkürler Akif. En güzeli de bunu yapabilmek. İnsanların içerisinde olabilmek. O yanıyla bir daha sevdim, bir daha takdir ettim. - N/A
Evet :) - Akif
ne kadar güzelmiş bu kızın sesi, bayıldım - fatoş
ilk parça bu ..yunan çingeneleri...damar parçadır...https://www.youtube.com/watch... - Elâ
kızda çok hoş sölemiş ayrıca beğendim - Elâ
virus değil dimi :D - Akif
yok değil - Aşikar
2012 albümünün tamamı çok değerli bir arkadaş paylaştı :)) - Aşikar
up! - Aşikar
haydi, bakalım - Akif
Çok iyi sabah iyi gelmedi - ...Virüs...
ya şimdi - Akif
grizabella
ne guzel blogmus. marsilya fotosu ararken cikti karsima. - grizabella
hop hop! - grizabella
4. resimdeki pizzayı paketler misiniz litven? - Lilly Chapulton
tepsiyle firelim apla, sicaktir, elin yanar. - grizabella
vir vir, kaada sar hatta, poşete koyma nem yapar hamur olur - Lilly Chapulton
aç mıyım neyim :( - Lilly Chapulton
sorma, sen mi ben mi :( - grizabella
ühühü - miocaro
çık çık, elini korkak alıştırma :) (midye dolma mı tava mı?) - grizabella
İtalya'da yuvarlak pizza arayıp da bulamayan turistler geldi aklıma. :) - N/A
oy oyy, afiyetler olsun! - grizabella
hop! - grizabella
sabah sabah pizza dikkatimi cekdi .. de bunlari sen mi cektin cekilmisinimi aldin ? ( edit cekilmisini almisin :) ) :) - Only Vili ♀
Yok yahu, ben nasil cekeyim, 50 - 60 senelik fotolar bir kismi :) - grizabella from Android
eass
ff de cadı avı başlatalım mı tatlı kıs.
Ben excel'de tutuyorum, kim nedir necidir. Fişliyorum bir nevi. Yarın kapıma gelirlerse pazarlık kozum olsun :D - serdar cartman
listeliyelim o zaman . mesela cafo birinci sıradaki cadı . cemaatten olması nedeniyle :) - eass
valla durum kötü... ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ben boşuna mı açıyorum liberal hükümet fiidlerini? boşuna mı sizi bakan falan yapıyorum? :))) - serdar cartman
yaşasın liberal gaz odalarımız :) - eass
marka diye dolasan ADAMlara etiketi basarim ben - sicola
eass, hak yol dindar neo-kemalist neo-liberal milliyetçi muhafazakar merkez sağ yapılanmasında. :) - serdar cartman
serdar ben bu emeli çok beğendim . aramızı yapsana :) - eass
bende ceza listesinde abi bu emel. :) (bkz. http://i.imgur.com/NX7iqsS.png) - serdar cartman
emele ceza vermeyiniz litfen ama :) - eass
ifade özgürlüğüne kelepçe vuruyorum. - serdar cartman
ben saksi deyiliiim, beni dikkate alacaksiniz, politik bi dunya gorusum var yane benim, milli takimi tutuyorum ben, bence agaclari korumak gerek - sicola
ulkemizi bolmeseler kurtler iyi aslinda ama cok kokuyolaaar - sicola
derya küpü bilgi ve derin bir siyasi analiz yeteneğiniz var emel hanım . ayrıca çok güzelsiniz . bütün bunlar sizde bütünleşmiş şahsen . - eass
yakip yikmaya anlam veremiyooom aslinda, bence polise karsi olmamak gerek, hem eve hirsiz girince hemen polis cagiriyoruzzz, bu arada serdar bey'e cok kirildim yane - sicola
siz serdar beye bakmayın . çok kaba ve çirkin bi insan kendisi . bana dönün bana konuşun siz :) çok güzelsiniz bunu demiş miydim :) - eass
ayrıca latent faşistmişim emel hanım, anlaşırız bir şekilde. - serdar cartman
ulkesini bayragini seven fasistse fasistim ben, turkuz diyoooz, fasistsin deyolarrr. serdar bey, siz bogazicili ve alanci olmalisiniz, onlarla iyi anlasirdim ben, otantik figur olarak, tiyatrolarinda duvar halisi rolum vardi - sicola
bilgi görgü ve kültürünüz beni etkiledi. şu anda etkilendim bakın. gördünüz mü? - serdar cartman
-duvar halısı rolü - mü ??? inanılmaz . yetenek isteyen bir rol . o ama sizin yeteneğiniz müthiş . ayrıca çok da güzelsiniz - bunu demiş miydim ? - eass
cok saolun eass bey, anne babami cok ,kiskaniyorum, hic bir zaman onlar gibi muekemmel bi evladim olmayacak - sicola
Evet beyler geldim, kimi avlıyoruz? - Mitrazz Bilzerian
Mitrazz.... M... Hah buldum. Seni mason avcılarına bildiriyoruz hocam :) - serdar cartman
eass, hak yol dindar neo-kemalist neo-liberal milliyetçi muhafazakar merkez sağ yapılanmasında. :) - serdar cartman <<< ideloji çorbası :) - Mitrazz Bilzerian
sizin mükemmel bir evlat yapmamanız imkansız emel hanım . eşeysiz üreseniz bile sizden çıkan yavurucuk harika olur eminim . bu arda çok güzelsiniz - bunu demiş miydim . - eass
Evet beyler ben gittim, size iyi avlar diliyorum. Bahamalar'dan kart atarım. - Mitrazz Bilzerian
mitraz ve serdar bey . siz biraz bi kenarda çay kave falan içseniz diyorum . benim emel hanımla bi işim varda :) - eass
mitrazz, ideoloji çorbası dediğin şey 60 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. - serdar cartman
ben de tayyorunun cadı avı na katılıyorum ayfer . işe ff den başlayalım dedim yani . çorbada tuzumuz bulunsun :) - eass
emel hanıma söz söyletmem ayfer :) - eass
ayferrx, emel kim, tahmin et. - serdar cartman
ipucu yukarıda bir yerde :) - serdar cartman
Serdarcım o ideoloji dediğin şey bariz kaos düzeni, hani kaostan çıkan düzen falan... if you smell what i'm cooking ahahahah. - Mitrazz Bilzerian
Mitrazz, anladım ben onu. Yalnız onu burada şeyetmeyelim biz. Sonra şeyederiz belki gizli bir toplantıda yanyana... Tamam mı... :) - serdar cartman
Taam siz şeyedin sonra ben bağlayacam illuminati'ye falan asdasdas. - Mitrazz Bilzerian
Madem takipleşmiyoruz, bari bi gizli grup açıp komplo teorisi üretelim. Sonra yayarız Facebookdan, ben de yalansavarda yalanlarım. Nasıl fikir? :))) - serdar cartman
listelerinizdeki açıklamam nedir acaba ^^ - Aytaç
Dur bakıyorum. A... Abi boş senin yanın ya, kusura bakma :DDD - serdar cartman
boş ne anlama geliyo boş adam mı yani ha ne yani boş adammıyım ben sdlfkjhslkfhsdiş - Aytaç
Yok abi olur mu... Marx'ı da Kavgam'ı da birlikte okuyor anlamında klhjdfslkfjlks :) - serdar cartman
ehehehe :) - Aytaç
Marks iyidir. - N/A from Android
Asdffghadghh ayrica cok guzelsiniz bunu demis miydim emel hanim asddffgg - psikopatkedi from Android
emel easmiymis - Only Vili ♀
yuhh viliy:)) ne alaka .. - eass
icimden geldi eass :)) - Only Vili ♀
öyle bir şey yapsam . hiç değilse güzel bir kadın avatarı kullanırdım :) - eass
o cok bariz olurdu - Only Vili ♀
valla o kadar şizofren değilim vili . - eass
o kadar olmayabilin :)) - Only Vili ♀
peki :) - eass
cadı evi demisiniz de 1 isim var burada .. hadi ? - Only Vili ♀
bu feed tayyorumun yaptığı konuşmaya binaaen yapıldıydı . ancak paralel vesayetçi ff de dikkate alınmadı . ilk fırsatta tayyibime söyliyecem kapasın burayı :) - eass
cadı avı gözden kaçmış, (ahali tatlı kıs'a odaklanmış). http://www.hurriyet.com.tr/gundem... - golyandro
inlerimize de girip didik didik edecekmisiniz :) - su masalı
moleküllerine ayrıacaz :) - eass
Oğuz bu fiide yorum yapmış, kimse bi merhaba dememiş. Nankör FF :))) - serdar cartman
nerede yapmış lo ben göremiyorum - eass
Marks iyidir. - N/A from Android - serdar cartman
hee şimdi gördüm :) oğuz merhaba :) - eass
moleküllerine ayrıacaz :) - eass oğğğ bu çok ağır oldu bilimsel av . - su masalı
N/A
Oy Kullanmaya Giderken Unutulmayacaklar; 1 - Nüfus Cüzdanı 2 - Seçmen Kağıdı 3 - Gezi Parkı 4 - Uludere 5 - Berkin 6 - Ali İsmail 7 - Ayakkabı Kutuları 8 - ... daha neler neler.
12-guncel-taksim-bomba-reuters.JPG
Yakışanı yapıp oyumuzu adayımıza verip geldik. - N/A from iPhone
satine
bal ve kan'ın yorumunu daha önce koymuştum. şuradan ulaşılabilir: http://ff.im/ixxxc çok güzel bir yorumdur o da. - satine
hayde bree elleri göreyim elleri : ) - Feritdb
ramis, bu sarkiyi gör ^^ - Parfe
ayrica bu adamin sesi bana ananemi hatirlatiyor. - Parfe
yahu eski resimlerini bulamadım google'la arayınca. evden biri gibi gelirdi bana. çok sevinirdim tv'ye çıkınca. - satine
"amaan bre diiryalar" sarkisini bu söylerdi di mi? trt radyosu dinlerdik biz ananemle o zaman, 90larin basi olmasi lazim. - Parfe
tabi canım :) - satine
Çocukluğumda Arif Şentürk bizim maallede bir kahvede takılırdı. Ara ara düğünlerde de rastlamışlığım var. Gariptir, o zamanlar pek hazzetmezken şimdi ne zaman duysam bi garip oluyorum. Yaşlanıyorum ve kan çekiyor herhalde. Yeni yeni anlıyorum Rumeli türkülerinin güzelliğini. - fatih gül from iPhone
bakıldığında adamda ses fln yok ama rumeli türkülerimizin duyulmasında büyük katkısı vardır üstadın.. - Feritdb
fatih yine iyiymiş, ben kahtalı mıçı hatırlıyorum nedense. trakya ile de alakası yok :) muhtemelen adı yüzünden. - Parfe
hoppa.. - ᛊᛖᚱᛞᚨᚱ
:) hem de nasıl 80ler, oğuz. bir de bunun üstüne kırcaali'yle arda arası patlatmak lazım, serdar :) haha. - satine
http://www.youtube.com/watch... Aman bre deryalar ... :) - N/A
e ben de onu dedim ya oğuz :) diğer adı o. bu amcanın en meşhur türküsü de odur herhalde. küçükken kafam basmazdı benim tam. adam biz nişanlıyız diyo, ama aynı anda da aynı boydalar ve delikanlılar. gay evliliği tadında bir şey zannetmiştim. ehehe. - satine
gay nediri biliyordun yani. :) - N/A
yok onu bilmiyordum. öylesi de var herhalde diye düşündüydüm. (iyi düşünmüşüm o yaşta.) - satine
Bize de köçek kavramından devşirme bişiler anlatırlardı. Hatta hikayesi bile vardı; gökkuşağının altından geçersen öyle olursun felan diye. :) - N/A
aaa evet evet. ben de hatırlıyorum onu. - satine
aaa o adam - clara glass
kosova-prizren türküsüymüş. - satine
çalsın sazlar kına yakılsın takı takılsınnnnn ta bu entry yukarı cıksınnn. more satinem - kotak - ᛊᛖᚱᛞᚨᚱ
asimo, ne var? bu türküyü çok seviyom :) bin versiyonunu yüklemişsem ne olmuş? (not: fb'deki versiyona da bak.) - satine
hop! - satine
görünce dinleyesim geldi - fdal
satine
bu sonbaharda kediyi tıraş ettirmeyi unuttum. hay allah.
bu sonbaharda kediyi tıraş ettirmeyi unuttum. hay allah.
O dili var ya ... :) - N/A
görsel temsili, di mi? sldkjgşsadga :p - ᛊᛖᚱᛞᚨᚱ
serdarim, yok temsili degil. siz evden cikinca kobe buna donusuyo :) - satine
niye biz evden çıkınca, niye? ;_; - ᛊᛖᚱᛞᚨᚱ
utangac biraz, ondan :) her ne kadar kucaginizdayken de tirnaklari bacaginiza geciriyor mutluluktan (ya da sehvetten, bilemiycem). - satine
En çok beni sevdi. :) - N/A
:) pek sevdi seni, evet. esmer olduğundan mı, sakin olduğundan mı, yoksa tipini beğendiğinden mi bilemem :) pek mutluydu garibim. - satine
hop! - satine
çakır
Ff te çirkin sandığımız güzeller?
Esma - N/A
şoraya yazacak bi isim bulamadım ya lan - Rhmn
fushia yaz sen. :) - N/A
buldum - Rhmn
®bA - Rhmn
lande - N/A
çirkinördekyavrusu - "ati"
kendi kendimi yazmam şık durmadı. ben sileyim en iyisi mi adımı :) - lunatictac
✿ ℬℴℯℓ ✿ - Rhmn
Esma - Oğuz Demirkapı ☮ - Rhmn
Leithycat - Komşunun Koyunu
Leyli - Rhmn
Nihal - Rhmn
smellsliketeenspirit - Komşunun Koyunu
segah - Rhmn
Ezgi Akyurt - Komşunun Koyunu
boşver bacım. - Komşunun Koyunu
kardilin - Rhmn
yok lan. çirkin zannediyordum ben bunları, standart' ın üstü çıktılar. ondan yazdım. - Komşunun Koyunu
amk güzel kategorisi değil mi lan bu - Rhmn
smellsliketeenspirit - Komşunun Koyunu - Rhmn
deep_blue - Rhmn
Sorun nedir? Burun? - N/A
landeciğim ^^ ihihihih - lunatictac
o_O uuuuuuuuuuu - lunatictac
Hiçbir kulvara girmediğime göre düzüm ben. - Deli Bedri from iPhone
düz bedri - çakır
rba güzel mi la - çakır
esma kilolu iken o kadar güzel değildi de, verdikçe güzelleşti. maşallah. - Komşunun Koyunu
rba güzel kız - Rhmn
bilgi paylaşımı işte bunlar hep - çakır
kim demiş esma - Rhmn
Hahha düz bedri ahaaha - Deli Bedri from iPhone
Hiçbir kulvara girmediğime göre düzüm ben. - Deli Bedri iPhone hizmetinden asdgasjdkjsa - Rhmn
burası güzeller kategorisi esma - Rhmn
asdkjahksjdh hatun listenin başında hala öteki fiğde gideyim diyor - Rhmn
eee sonuc ne şimdi güzel mi oldum yaşlı mı çirkin mi - segah
bu başlığa yazacak isim bulamadım, ff teki güzelleri benden mi saklıyorsunzu - çakır
bak gıcıklık yaptın - çakır
beni yargılama beni anla, ne koyuyorsun boş ver. - çakır
mavisiyah - Komşunun Koyunu
kirli yeşil kazak - Kenny Powers
Belial - çakır
Aşikar - çakır
N/A
FF hesabımı siliyorum! Yoldaşça kalın!
ffsil.jpg
Oley - Gwen
sakacı - Bestte
Başka bir evrende görüşürüz bro! Miladını doldurdu artık burası. Sosyal medya macerama BBS servisleri üzerinde başladığım günlerden, usenet, bitnet, irc, forumlar vs. sonrası 2010 yılında katıldığım FF de artık ömrünü doldurdu. Güzel dostluklar, sevgiler/sevgililer, yoldaşlar edindiğim bu ortam her zaman özel kalacak. Hesabı kaynaklık edebilecek başlıklar nedeniyle halen açık tutucam... more... - N/A
büyük söz vermemek gerek şu hayatta. - hydra headed monkey
nisan 1111 - sebnem deniz
Sırrı yüzündense sktret, gitme amk. - Abdul değil lan EMRE! from Android
bi şiir de sana yazılır be oğuz http://friendfeed.com/filozof... - Garga Bruno
lan yarak ya, siliyorum miliyorum bi gaz yaptı, kaldı öyle. kıyamadı 1000 küsür aboneye. - Abdul değil lan EMRE!
Iyiydik be oğuz. Kendine iyi bak - sphe from Android
Bircan HANCI
Arkadaşlar telefonu değiştiriyorum. Samsung Galaxy S3 ile Note 2 (S2 ile Note 1 de olur) arasındayım. Aklım takıldı da. Arduino vs. bilimum ıvır zıvır için bu modellerden "Şu daha iyidir, bak şunu yapabilirsin." diyebileceğiniz var mı?
galaxys2.jpg
Yoksa normal her androidli telefon iş görür mü? (Nette S3 ile yapılmış USB den haberleşen donanımlar filan hoşuma gitti, WiFi Bluetooth filan harici bu türde bir şeye ne kadar ihtiyacım olur tartışılır. Ama yine de bilmek isterim.) - Bircan HANCI
usb host tüm s serisinde var third party kernelle, S1 de usb konnektörden beslenemiyor sadece - Mustafa Y. Halici
Galaxy S4 direk Arduino programlıyormuş diyorlar doğru mu? - Coşkun Taşdemir
Öyle bişi var ise über süper olur :D - Bircan HANCI
S4 al. - N/A
Abi S4 bütçenin çok ötesinde :/ S3 ile Note2 arasındayım. Note 2 nin güzel tarafı büyük ekran olması. Kötü tarafı da büyük ekran olması. :/ - Bircan HANCI
S4 al. Ya da hiç alma. - N/A
Note 2 kullanıyorum güzel ama alışması zor, çok büyük. - Koray AI
Abi sen de öldürdün valla bizi :/ - Bircan HANCI
S4 satışta mı arkadaşlar? - hasanrs
s4 için samsung türkiye talep topluyor siteden mailinibırakıyorsun haber veriyorlar - oKoman
En önce kime kaktıralım sırası... - hasanrs
S4'e verdiğin parayı müşteriden/yaptığın işlerden çıkartamıyorsan zaten hiç bulaşma. :) - N/A
Yapacağım şeyleri düşünürsek S2 ve Note1 diye aklıma geliyor. Zira aleti gümletme ihtimalim de var :D - Bircan HANCI
Note 2 ye uygun aksesuar tavsiyelerine de açığım. Kılıf, batarya, Arduino Mega vs :) - Bircan HANCI
Başkan önce aleti elinde görelim sonra kılıf derdine düşeriz :) - hasanrs
Bu gün sipariş veriliyor :) - Bircan HANCI
Nerden? - hasanrs
Note 2 tamam. Veriyorum siparişi bu gün :) Artık depe depe kullanıcaz :) - Bircan HANCI
note3 ü bekle. :P - Alperian
Note 4 iyiymiş öyle dediler. - Yusuf Yıldız
Note5 de güzel ama o hızda net yok dünyada :) - Bircan HANCI
note lar S ler kalıcı hasar yapmaya başlıyor! - hasanrs
Sony'nin modellerine de bi bak istersen... - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ from Android
Onlar da güzel ama hafıza arttırımı imkanı yok. Ayrıca bir takım zihni sinir proje saçmalıklarım için çoğunluğun elinin altında olan bir donanım kullanmak daha mantıklı. :) - Bircan HANCI
Sen daha iyi bilirsin, kullandığımdan ufaktan bi fikrimi belirteyim dedim...Şimdiden hayırlı olsun... :) - ҳ̸Ҳ̸ҳ prestige ҳ̸Ҳ̸ҳ from Android
Note 2'den gayet memnunum ben... - Coşkun Taşdemir
bu fid buralara nasıl çıkmış yahu? 23 nisan diyore. - Koray AI
spammer vardı, o zıplattı - Alperian
note3 de güzel :P - Koray AI
note 3 ün root etmesi kolay mı? ve un root işlemi. - Alperian
garantiyle ilgili sıkıntılar vardı son baktığımda. ben yurtdışından aldığım için memlekete dönene kadar birşey yapmayacağım. dönünce ilk işim o olacak :) - Koray AI
nasıl yapmalı
ben kıymet! kuşluk vakti kalktım. neden erken kalktım? kafa işte! çocuklara kıyamadım. uyandırmadım onları. iki zeytin bir ekmek atıştırdım. görümcemin aldığı ayakkabıları giydim. çıktım. hay allah! tansiyon hapını içmedim. şimdi, geri dön "takur tukur" et. "boşver!" dedim...
10001493_642256419157294_1823681795_n.jpg
...hah! neden erken kalktığımı hatırladım. parkı yıkıcaz diyollardı... gözüm karardı. gittim geldim bi yerlere yine. ayol bi bakıyım şu parka dedim. iki sokak yürüdüm. baktım. gelmişler nalet olasıcalar. allahlarından bulasıcalar. kepçeler mepçeler sarmışlar parkı. kepçe havada dönüyo böyle. girdim altına, bağırdım kelepçeye, "çekil bakıyım edepsiz!" dedim. kepçe başımı sıyırıp önüme konuverdi. sayıp döktüm kelepçeye, ağzıma geleni söyledim. kepçe sana diyorum, belediyeci sen anla kabilinden. sonra yine gözlerim karardı. düşücek gibi oldum. bi baktım kuaför hüsnü elinde koltukla koşturuyo. - nasıl yapmalı
yürütmeyi durdurdurma kararı çıkmış mahkemden. ben kalkıyım artık. - nasıl yapmalı
N/A
Yrd. Doç. Erdem Yörük: Sonucu yoksullar belirliyor http://www.ajansafirat.com/news...
erdemyoruk.jpg
http://www.ajansafirat.com/news... Yard. Doç. Dr. Erdem Yörük'e göre, seçimlerin sonuçlarını yoksullar belirliyor. AKP ve BDP, yoksulların hayatında maddi değişiklik yapabildiği için seçimin kazananı oldu. Yörük'e göre, BDP, özerklik projesinin etki alanını artırdı, yeni bir parti olan HDP, insanların hayatlarına daha fazla girmeli. 2014 yerel seçimlerinin sonuçları çokça konuşulacak. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla yaşanan gelişmeler sandığa nasıl yansıdı? AKP neden oy kaybına uğramadı? BDP oylarını nasıl artırdı? HDP ne yaptı? Koç Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Erdem Yörük bu soruların yanıtlarını ANF'ye verdi. Yard. Doç. Dr. Erdem Yörük'e göre seçimin üç önemli sonucu var: "Birincisi, AKP büyük bir zaferle çıktı. İkincisi; Kürdistan'da BDP büyük bir başarı kazandı. Üçüncüsü; CHP büyük bir hezimetle çıktı." - N/A
"İnsanların maddi hayatlarını güçlendiren ufacık bir katkıda bulunmamız gerekiyor. AKP karşısında ideolojik siyasetle hiç kimsenin tutunmasına imkan yok." - Emre Sevinc
Doktora tezinin basligi dikkatimi cekti: "The Politics of the Turkish Welfare System Transformation in the Neoliberal Era: Welfare as Containment and Mobilization of Grassroots Politics" - Emre Sevinc
zorba's
Yayınladığı tapeler fethullah'ın götüne girsin amk!
Bi' darbeyi beceremediniz. - ceku teâlâ
O bile bu kadar şerrefsiz bir kitle olacağını tahmin edememiş. - N/A
ulan Erzurum adamın memleketi çok güçlü cemaat orda ve akp %60 - zorba's
oğuz'a katıldım bu sefer :) - mandir
kitlede suç aramayın derim... - zorba's
yapmışlardır bi sinsilik. akp'ye oy vermediler kesin bilgi mi mesela, nerden biliyoruz? - sphe
Kitlede niye suç aramayalım? - sicola from Android
yani cemaat cemaat diye yerlere göklere sığdıramadı kimse de. sinsi bir oluşumun hiç bi hareketinden emin olmayacaksın zorbacıım - sphe
niye arıyalım sico...beceriksiz olan solun politika üretememesi...kendi halkına yabancılığı..çözüm üretemiyoruz diye halka saldırmak bana hiç bir zaman samimi gelmemiştir - zorba's
dur yorum yapçaktım beğendim yalnışlıkla yinede cebine girdi epey zaten. İTİBARIDA YERLE BİR . bu umarım yeterli olur akıllanmasına. - serena@
sanmıyorum serena..burnunu çekmeye başlamıştır hımff diye...değişen bişey yok tayyip her türlü gidici - zorba's
iyi de afrika ülkesinde bile hükümet düşürecek skandallar halkı hiç etkilemiyorsa muhalefet ne yapabilir? tek cevabı olabilir, o da umursamaz, sadece animasyonlu proje açıklar. - mandir
bir kere şu chp ısrarı bizi akp'ye mahkum etti..bundan öncelikle vazgeçmek lazım!yeni bir yol üstenci olmayan bir yöntem ve söylem geliştirmek lazım - zorba's
Suçlu kitle. Net! "Sol politika üretememiş". Neye üretemedin abi? Sol politika belli dünyanın her yerinde. Sanki sıfırdan yeniden buluyorsun.. Yere göğe koyamadınız HDP'yi ya. Verecek oy yokmuş demek. Yahu hiçbir siyasi hareket okuyamadı şu halkı ama en okuyamayan da sol. Solun alacağı oy bu kadar işte. Yanlış anlaşılmasın, burada asıl geçirmek istediğim sol da değil. Sıfırlamaları, dolarları, Suriye'yi dinledi bu halk. Dinledi, ama gitti yine AKP dedi. Açın Tv'yi, adam Bilal'i de almış balkona çıkmış. - Herr 5 Postasson
burası sonuçta yine bizim ülkemiz herr ve düşünsel olarak sol kulvardayız ve elimizdeki halk bu...tukaka edersek kaybetmemiz biraz normal değil mi...eğer hala onlara oy veriyorsa adam hırsızlık bile yapsa senden daha çok güveniyorsa oturup düşünmek lazım..halkı küçümsemek çözüm değil...demek ki avrupai aydınlık ve demokrasi fikrinin üstenci tavırloa kabul etmiyor bu millet...kitap... more... - zorba's
kusura bakma ama hdp ne yapsın yahu...kendi gücünde yeni kurulmuş bir parti..o da dersler çıkarmalı tabi bu seçimden..daha ülke koşulları müsait değilken ülkeye şimdilik üstüne oturmayan gömlek giydirmenin pek mantıklı olmadığını da görmeli onlarda tabi - zorba's
kitlede suç aramayın derim... - Zorba - nasıl yapmalı
Ömrümüz bizi öldürmek isteyenleri anlamaya çalışmakla mı geçecek ya? Yokum ben bunda. - Herr 5 Postasson
Ülkenin çoğunluğu oy verirken herhalde en son projelere , politikalara bakıyor. Chp+sol un alacağı oy akp ye rakip olmaya yetmezdi zaten. Belki bu yolsuzluklar , tape ler filan etkili olabilirdi. O da olmadı.İnternette yayınlanan röportajlara bakın. İnanmıyorlar , umurlarında değil adamların. Niye verdiler ? Mezhepsel, dini bağlılıkları her şey öyle kolay kolay koparmaya yetmiyor. Akp... more... - tms
demek ki iyi bir sosyoloji/siyaset bilimi okuması yapamıyoruz bro! senin hastalık tanımınla karşındakinin hastalık tanımı aynı değil..ve iyi bir tanı koyamıyorsan ileri sürdüğün reçete işe yaramıyor diye halkı suçlamak her dilde kolaya kaçmaktır!demek istediğim hepi topu bu! - zorba's
Bi kusura bakma da bir ülkenin başbakanı oğluna operasyon günü telefonda evdeki paraları sıfırla diyorsa, sonra o adam Tv'ye çıkıp "çocuğun ölmesi borsayı etkilemez, sabah bi dalgalandı ama akşama düzeldi" diyorsa ve belli bir kısım insan bu ve daha yüzlerce rezilliğe güven oyu veriyorsa, bu insanlarla "hastalık, arıza" tanımımızın aynı olmaması iyi bir şey zaten. Neyini anlıycaz bunların? - Herr 5 Postasson
bugün İhsan Eliçık güzel bir tespit yapmıştı:"bu seçim siyasi kaygının ahlaki kaygıdan daha çok önemsendiğini gösterdi" bunu bi anlayalım hı? tamam hırsız varda bu hırsız,milleti senin üstenci tavrından daha çok korkutmuyor işte! - zorba's
tavırla ilgisi yok bence. halk ekonomik çıkarlarında önemli bir bozulma yoksa diğer konuları umursamıyor. az gelişmiş bir ülke olduğumuzdan çok da anormal değil. ekonomik-sosyal gelişim arttıkça bu tür konulara hassasiyet de artıyor. - mandir
Şu karapara muslukları bi kesilsin, şu emeksiz yenen yemeklerin sonu bi gelsin, o zaman siyasi kaygı neymiş anlayacağım. Ötesine kafam basmıyor. - golyandro
Ömrümüz bizi öldürmek isteyenleri anlamaya çalışmakla mı geçecek ya? Yokum ben bunda. - Herr 5 Postasson - Ayande Duhter
Ömrümüz bizi öldürmek isteyenleri anlamaya çalışmakla mı geçecek ya? Yokum ben bunda. - Herr 5 Postasson - Ayande Duhter - eass
Şuradan kopyadır: http://ff.im/DcVs0 - "Yoksula düşen dinden ve milliyetten arındırılmış bir ahlakın peşine düşmek olmalıdır. Var olan ahlak, ahlaksızlığı ve dolayısıyla sömürüyü yüceltir çünkü. Kardeşlerin ahlakı, kardeş olduğunu, arkadaş olduğunu bilmenin, hissetmenin ahlakı kurulmalıdır. Zenginleşmek için değil, eşitlenmek için ahlaka ihtiyaç vardır." - golyandro
Karşısındakilerin ahlakından korkuyorlar zaten golyandro!Kendi ahlaksızlıklarından çok.. - zorba's
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook