Sign in or Join FriendFeed
FriendFeed is the easiest way to share online. Learn more »
این چه اخمخه :)) - http://aftaab.soup.io/post...
این چه اخمخه :))
این چه اخمخه :)) - آفتاب
:)) - بهرام
بگم همین بیاد بگیرتت؟ - NIA
:)) - زی
نيا مگه اين از جونش سير شده آخه؟ :)) - بــ↑لا - پــ↓یین
این خیلی از آرزو سر تره:دی - FarbodNiK
فربد :)) الان مياد جفتمون رو آويزوون مي كنه - بــ↑لا - پــ↓یین
مو تازه کاشته، می خواد جلب توجه کنه :دی - abtin
خجالت بکشین یکم بی ادبا :\ آبتین تو نکش البته :دی - آفتاب
آبتین تافته‌ی جدابافته‌ست؟ - NIA
سربازه بنده خدا انگار :د - بولوار نیفسکی
احتمالاً من بی ادب نیستم :دی - abtin
آبتین تافته‌ی جدابافته‌ست؟ - NIA چرا آرزو؟ چرا ؟ :دی - دادفر
داره می رقصه :دی - همصدا
نه، آبتین رو گذاشتیم کنار بعدا ببافیم :| - آفتاب
آفرین آبتین، همین فرمون برو :)) - آفتاب
سعید :))) بیچاره خیلی اویزونه - آفتاب
دادی ببخشید :( - آفتاب
آره همصدا جون، داره میرقصه :دی یه موزیک شای بذار باهاش برقصه، خیلی خوب میشه :)) - آفتاب
از فرتی که بهتره - زالی
چرا فقط به من گفتی ببخشید که ملت هزار فکر بکنن ؟:||:دی - دادفر
ددی رقصشو کجا دیدی؟ :))) نه دیگه، از اون بهتر نیست :\ - آفتاب
یکی از اون هزار فکر رو بگو :\ - آفتاب
نمیدونی یعنی ؟ - دادفر
اون مرحوم پاش کجا بود تا بتونه برقصه ؟! - زالی
دوستت خواهم داشت ، بیشتر از باران، گرمتر از لبخند، داغ چون تابستان #شهیار_قنبری
4543.jpg
دوستم داشته باش ، بادها دلتنگ اند دستها بیهوده ، چشمها بیرنگ اند دوستم داشته باش ، شهرها می لرزند برگها می سوزند ، یادها می گندند باز شو تا پرواز ، سبز باش از آواز آشتی کن با رنگ ، عشق بازی با ساز دوستم داشته باش ، عطرها در راهند دوستت دارم ها ، آه ، چه کوتاهند دوستت خواهم داشت ، بیشتر از باران گرمتر از لبخند ، داغ چون تابستان دوستت خواهم داشت ، شادتر خواهم شد ناب تر ، روشن تر ، بارور خواهم شد دوستم داشته باش ، برگ را باور کن آفتابی تر شو ، باغ را از بر کن دوستم داشته باش ، عطرها در راهند دوستت دارم ها ، آه ، چه کوتاهند خواب دیدم در خواب ، آب ، آبی تر بود روز ، پر سوز نبود ، زخم شرم آور بود خواب دیدم در تو ، رود از تب می سوخت نور گیسو می بافت ، باغچه گل می دوخت دوستم داشته باش ، عطرها در راهند دوستت دارم ها ، آه ، چه کوتاهند ... #A_F_S - آفتاب
زیبا - Zero Sum
جوووووووووووووووووون :دی - ووووزلا
کوفته بادمجووون :-j :))))) - آفتاب
=)))))))))))))))))))))))... خب دوست دارم :دی - ووووزلا
کوفته؟ :-""" نوش جوووووون ‌:))) - آفتاب
جوووووووووووووووووووووون، دوباره این اومد بالا :دی - ووووزلا
از چی خوشت اومده امپی؟‌ مشکوکی :)) - آفتاب
بلدی وقتی میگن موقعیت ساعت مثلا 12، یعنی چی؟ :دی... مثلا موقیعت ساعت یک میشه دست چپ این عکس!!! گرفتی؟ :دی... - ووووزلا
ساعتا مهمه؟ - آفتاب
نه میخوام بدونم که متوجه میشی چطور این سیستم ساعت کار میکنه؟ مثلا ساعت 1 دست چپ هست... گرفتی؟ :دی... - ووووزلا
اها پس به دستا ربط داره :)) - آفتاب
نه ساعت 7 :دی... بین 7-6 :دی... به اون علت خوشم میاد :دی - ووووزلا
اینم تازه مد شده میاید زیر فید از من امتحان میگیرید :|‌ :))))))))) - آفتاب
حیف که فید عزیزالله نیست وگرنه شفاف میگفتم :دی - ووووزلا
نه من به همه 20 میدم :دی - ووووزلا
از لاک هم خوشم میاد، غصه نخورید :دی - ووووزلا
اها، پس فید عزیزالهیه =))))))))))))))) - آفتاب
دقیقا :دی.... - ووووزلا
فهمیدم دیگه، مرسی :))))))))))) - آفتاب
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) - ووووزلا
شعره رو بخونم؟ :دی - ووووزلا
کدوم شعر؟‌:)) - آفتاب
امشب چه شبیست، شب مراد است امشب. هرجا برویم، شمع و چراغ است امشب. امشب چه شبیست :دی - ووووزلا
بترکی بشر :))))))) - آفتاب
:دی - ووووزلا
اخی عزیزم. کارت به کجا کشیده که از اینا شخم میزنی :( هعی - آفتاب
شرمنده که نمیتونم باور کنم ولی سعیمو میکنم :دی - آفتاب
فکر کنم سخت تر از درد عاشقیت، این بوده که نشون بدی داری راست میگی و شوخی در کار نیست :( بیچاره امیدوار، نمیدونه باور کنه یا نکنه :-س - آفتاب
moteasefam :( - آفتاب
با کی داری حرف میزنی؟ :دی... - ووووزلا
:o تو که همه رو بلاک کردی :)) ساشتی :دی - آفتاب
من خوشم میاد از این عکس :دی - ووووزلا
میدونم :دی - آفتاب
واقعا خوشم میاد :دی - ووووزلا
بپیچم؟ :دی - آفتاب
من همینطوری در پیچ و خمش موندم، بپیچی از بین میرم :دی - ووووزلا
تو روحت =))))))))))))))))) - آفتاب
:دی - ووووزلا
جوووووووووووووووون، این دوباره اومد بالا :دی - ووووزلا
خیلی دوست دارم :دی - ووووزلا
امپی :))))))))) منم دوست دارم :دی - آفتاب
بیخود، من خودم باید تنهایی این عکس رو دوست داشته باشم :دی... هرکی بجز من از این عکس خوشش بیاد من خرخرش رو میجوم :دی - ووووزلا
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون :دی - ووووزلا
عجب جونی بودا، خوبه کوتاهش کردی :)))))))))) - آفتاب
اون نشون میداد جونم در اومد از خوشی :دی... بعد دهن به دهن برگشتم :دی - ووووزلا
همچنان، جووووووووووووووووون :دی - ووووزلا
هااااااااااا همینه لامصب :دی - ووووزلا
دوستت دارم ها ، آه ، چه کوتاهند - نافرمانی مدنی
اینو میگم سعید :دی - ووووزلا
سعید دیدی؟ نه جون من دیدی؟ واقعا من حق ندارم؟ :دی - ووووزلا
اینهمه رفتم فید براش شخم زدم، نمیادش! :دی - ووووزلا
یک فید به فنا رفته :))) - Saeid
امپی این فید در حد تو نیس که چی شده سطح توقعت اومده پایین؟ - Saeid
واقعا شما منو اینطور شناختید؟ ناراحت شدم، من روح لطیفی دارم :دی - ووووزلا
ما شما رو یک محدب شناس شناخته ایم - Saeid
کاربری هستم که به همه چیز محدب علاقه دارم :دی - ووووزلا
بر منکرش لعنت، ماشالا محدب به دست هم هستی - Saeid
قدر محدب را محدب دان و محدب دار داند :دی - ووووزلا
حالا تو کدومشی؟ :دی - Saeid
من قدردانی میکنم :دی - ووووزلا
بله سجده می فرمایید - Saeid
امپی مگه جز فنا دادن کار دیگه هم بلده؟‌:)) - آفتاب
بی نظیره این شعر بی نظیره همیشه لذت بردم از گوش دادنش :) - بولوار نیفسکی
و باید بر بانگ ناکوک بیمارانِ ضایع کننده‌ی خواستن تاخت. باید آنان را که خواستنت را، در گران معرفت را، آمدنت، ماندنت، بوسیدند، گریستنت، خندیدنت، ... بودنت را به امید پوشاندن گام‌های خسته‌ی پشت در مانده‌شان به سخره می‌گیرند، با آمدنت، ماندنت، بوسیدنت، گریستنت، خندیدنت، ... بودنت ... رسوا کنی. عظمت آن دوست داشتن داغ همچون تابستان، آن عطرها، آن بارور شدن، آن باغ که باید از بر شود، هر نفرین سرد و سخت را به هزار رنگ پاییز و بهار ملون خواهد کرد. - اندیشه
امپی اره بابا سایر مسائل نرم هم انجام میده بی ارزشش نکن بچه رو - Saeid
مارکو چی فکر کردی پیش خودت؟ ... درسته سیگارزده، شعرش عالیه هم دکلمه - آفتاب
سعید بی ارزشش نکردم، همینشم از همه بر نمیاد :)) - آفتاب
نمیخوام :| مگه خرم هفتاد تا کامنتو پاک کنم :| - آفتاب
مرسی اندیشه جان :) - آفتاب
امپی چه قشنگ ر...ده به این فید :))) - آفتاب
این فید خیلی خوبه :دی - ووووزلا
این اولین آواتورت بود :) - میلاد
این بهترین بود :دی - ووووزلا
اره میلاد. با اون یکی اکانتم. تازه وارد بودم و غریب :)) - آفتاب
شخم. این یه تله ست برای امپی :))) - آفتاب
چقذم لابک خورده :دی - Foska
انقد امپی اپش کرده :)) - آفتاب
آخ آخ باز این اومد بالا :) - بولوار نیفسکی
این کلاغ هم منو پیر میکنه اخر :دی - Foska
. - آفتاب from Android
به به فریبا خانوم :دی - Foska
به به آریزوووو خانوم :دی - foska - بــ↑لا - پــ↓یین
به به به خودتون :دی فوسکااااا جون و بالا مالا :دی - آفتاب from Android
بیا بریم فلفل بریزم تو دهنت :/ - Foska
ادیت شد. ادیت شد. به قرعان من بفهمم اینو کی یاد من داده :| - آفتاب from Android
حالا اندفعه عیبی نداره :دی اندفعه به گرین تذکر میدم :دی - Foska
چی گفته بودی؟ چی گفتـــه بودی؟ چی گــــــــــفتــــــه بودی؟ - بــ↑لا - پــ↓یین
نام تو ای آرزو بی این آواتور در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست :) بازگرد به اصلت - میلاد
فوسکا این چی گفت؟ فوسکا این چـــــــــــی گفت؟ فوسکا ایــــــن چـــــــــــی گفـــــــت؟؟؟ - بــ↑لا - پــ↓یین
هیچی دیگه حرف بد زد زود ادیتش کرد :دی اسم منو کامل ننوشته بود :) - Foska
میلاد درست شد :)) // بالا فضول :)) یه حرفیه افتاده تو دهنم هی دوست دارم بگم فلفل میریزه :/ :دی - آفتاب from Android
به به، به به :دی - ووووزلا
هر وقت این فید رو میبینم بیشتر به قدرت امپی در ر...نش به فید پی میبرم :دی - آفتاب from Android
به به. خودش هم اومد :)) - آفتاب from Android
امپی سنسور داری؟ :)) - میلاد
امپی با این فید مدتها در صدر تاپ توعنی من بود :)) - آفتاب from Android
من عاشق این فیدم:) هم عکسش. هم شعرش - گوفی
گوفی جون این فید تقدیم تو باد :* - آفتاب from Android
متفرق شید دیگه. فیدو دادم رفت :دی - آفتاب from Android
تاپ توعنی :)))) - Foska
:))))) عنی منظورم نبود بی ادب. همزه نداره موبایل :دی - آفتاب from Android
تو عنی :)) خیلی خوب بود :)) این شکلی نخونده بودمش اصلا :)) من شرمنده تم امپی فردا میام درستش میکنم :دی - آفتاب from Android
ارش خفه ت کنم یا خودت ساکت میشی؟ :دی - آفتاب from Android
سانی هنرمند و قشنگم - زالی
به قرعان ملت فید میزنن چقد کامنت و لایک میخوره :)) ما میذاریم چی میشه - بولوار نیفسکی
ددی من که کاره ای نبودم :)) - آفتاب
آخی، بمیرم سعید :)) خب من پابلیک بودم قبلا، اون موقع لایک خورده :دی - آفتاب
اوااااا سلااام:دی - دادفر
اوا، تو هم بیداری که :دی - آفتاب
های سانی جان - زالی
های ددی جونم، شیفتتون رو عوض کردین همه؟ - آفتاب
باز ما اومدیم چار کلوم حرف عاشقونه بزنیم زالی اومد:دی - دادفر
:)))))))) - آفتاب
ددیم مثل شیر واستاده اینجا، در هر ساعتی از شبانه روز حی و حاضره :| - آفتاب
خوب همین کاراش باعث میشه رو دستش بمونی :دی - دادفر
من که همیشه جغدم ولی این کاربر دادفر رو مثل من بلاکش کن - زالی
نه، زیر آبی بلدم خو :" - آفتاب
ددی بلاکه، من که نمیبینم، مگه تو میبینیش؟ :\ اسمایلی همون زیر ابیه :دی البته فعلا روییم :)) - آفتاب
اوففف . دایرکت بده تا اعلام عمومی کنم بعد هم پاک کنم:)) - دادفر
قربون دختر ورزشکارم برم - زالی
=)) من دایرکت بدم؟ این وصله ها به من میچسبه؟ :| - آفتاب
فدات ددی، این ورزشکار رو از کجا در اوردی؟ :)) - آفتاب
آره عزیزم. میچسبه . نمیچسبه آیا؟!:دی - دادفر
از زیرآبی - زالی
من که ابرو ندارم، دهن منو باز نکن دادی :دی اسکرین دایرکتارو بذارم؟ :\ - آفتاب
باز با موچین ابروت رو خراب کردی ؟ - زالی
ددی :)) زیاد نمیتونم بمونم، نفس کم میارم :\ دادفر هم که وسطش میاد بیرون داد میزنه :\ - آفتاب
ددی راستشو بخوای خودش خراب هست، من فقط بهتر و بدترش میکنم :دی - آفتاب
نامرد مدرک داری ازم:| - دادفر
خیلی هم چشم و ابروی قشنگی داری . دادی هوچی بی شعور - زالی
نه ندارم :\ ولی مدرک لازم نیست. طلا که پاک است، از محاسبه چه باک است :| - آفتاب
ددی بقال و ماست و اینا دیگه :\ مگه تو از دخترات تعریف کنی :دی - آفتاب
چرا اصرار داری ضرب المثل بگی عاخه لعنتی :(((( :))) - دادفر
خاله سوسکه ود ست و پای بلوری - زالی
میگم که یاد بگیری خو :)) - آفتاب
آب و هاون .خسته نکن خودتو - زالی
به به :دی - ووووزلا
شخم :دی - ووووزلا
شخم سفارشی :)) انقد زیرش چرت و پرت نوشتی که خرابش کردی، باید هلش بدی تا بالا بیاد :))) - آفتاب
اینقدر من این فیدو دوست دارم :دی - ووووزلا
البته نه اندازه تو آآآآآآآآآ :دی - ووووزلا
میدونم :دی - آفتاب
حالا سو استفاده نکنیا :دی - ووووزلا
مثلا چجوری سو استفاده کنم؟ از چی اخه؟ :)) - آفتاب
نمیدونم، این فیدو بده من :دی - ووووزلا
ببرش خب، من که تا الان ده دفه تقدیمت کردم :دی - آفتاب
یادم نمیاد البته، شایدم نکردم، الان میکنم :))) فقط دوستم داشته باش :)) - آفتاب
جووووووووووووووووووووووووووووون :دی - ووووزلا
دایرکت دایرکت :دی - ووووزلا
بدو :)))) - آفتاب
اعتراف میکنم این عکسو از روز اول خیلی دوست داشتم خیلی حس خوبی داره - بولوار نیفسکی
از همون روز اول بیخود کردی :دی - ووووزلا
امپی =)) - آفتاب
سعید این عکس واسه امپی هست، اجازه بگیر ازش بعد دوستش داشته باش، فید رو دادم بهش کلا :دی دیدی که چه عصبانی شد :)) فقط ناخواسته ر...ه به فید با این همه کامنتی که گذاشته :دی - آفتاب
امپی :)) حسش مال من خودش مال تو خوبه؟ - بولوار نیفسکی
وقتایی که خوابم میاد، نه میخوابم، نه کاری میتونم بکنم، اخرش من میمونم و کلی کار مونده و بی خوابی :\
آخ آخ دقیقا این روزا همین شدم . و آدم از خودش بدش میاد - دادفر
نه، از خودم بدم نیومده هنوز :)) - آفتاب
خوب فهمیدم . چندبار میگی ؟:دی - دادفر
خاک بر سر نمیاد، هی مینویسی، یهو همه ش با هم میاد :|| - آفتاب
نه، از خودم بدم نیومده هنوز :)) مجبورم تمومش کنم اخه تا اخر شب، تلنبار نمیشه به هر حال :\ - آفتاب
وا، هنوزم هست که :\ ادامه داره :)))) - آفتاب
نه، از خودم بدم نیومده هنوز :)) - آفتاب /نه، از خودم بدم نیومده هنوز :)) مجبورم تمومش کنم اخه تا اخر شب، تلنبار نمیشه به هر حال :\ - آفتاب - دادفر
من واقعا مخالف هستم با این موضوع، یک داف هیچوقت نباید کار کنه و تنها .ظیفه یک داف، تنها داف بودن او میباشد :دی - ووووزلا
تو روحت امپی :))) کجا بودی تو این چند وقته یکم به من روحیه بدی :))) - آفتاب
زنگ میزنم به گوشیت جواب نمیدی خب :دی - ووووزلا
در مورد سوالت هم جواب اینه که داشتیم بچه درست میکردیم، دروغ چرا؟ :دی - ووووزلا
آخه گوشیمو عوض کردم، به این یکی زنگ بزن :)) - آفتاب
آفرین به تو :دی حالا درست کردی یا نه؟ :دی مثل اینکه صحبتهای پدر داره تاثیرش رو میذاره :دی - آفتاب
بعد بیست و چهار ساعت رو شغول بودی که فرصت اومدن نداشتی؟ :)) خدا قوت - آفتاب
درد مشترک - هانا
تو اون مواقع فقط میتونی با ما خدافظی کنی، اونم هر دقیقه دو مرتبه - NIA
داستان صوتی گوش بده، خوابت می بره راحت. - همصدا
كار ها تموم شدن؟؟!! :-) ؛-) - Sepi ⌘ سپی from iPhone
هانا همه گرفتارن کث اینکه :))) - آفتاب
همصدا جان با این چیزا خوابم میبره اخه؟ :)) خیلی سخت میخوابم :\ - آفتاب
تموم که نمیشه سپی جان، الان باز کارای فردا مونده :\ هر روز برای فردا میمونه، یه روز عقبم :)) - آفتاب
نیا خیلی نکبتی :)))))) شب بخیر :دی - آفتاب
دیشب قسمت آخر هاو ای مت یور مادر رو دیدم و با صحنه ی اخر زدم زیر گریه :)) http://www.youtube.com/watch...
how-i-met-your-mother-series-finale_1.jpg
دیشب قسمت آخر هاو ای مت یور مادر رو دیدم و با صحنه ی اخر زدم زیر گریه :)) http://www.youtube.com/watch?v=8IJzYAda1wA
Play
November 14 - Comments disabled - Share
کافیه یکی پیشم گریه کنه و یا توی فیلم گریه و بغض کسی رو ببینم، بدون دونستن دلیلش هم میتونم گریه کنم، واسه همین توی جمع خیلی به همچین صحنه هایی توجه نمیکنم - آفتاب
xoxoxoxo :( - Ramona
میسی :( میدونی که من وقتی ناراحتم، دلداریم بده یکی بازم گریه میکنم :)))) - آفتاب
دلداری ندادم میشناسمت، بغلت کردم تا میتونی احساس آرامش کنی :( - Ramona
دیوووونه:))) - مستانه from Android
مرسی میسی :** مستانه واقعا :)) - آفتاب
آقا منم بغل کنین تا گریه نکردم - بــ↑لا - پــ↓یین
من سالها این سریال رو نگاه کردم، به نظرم بدترین قسمتاش همین قسمتای پایانیش بود - Boycott from Flucso
از چه نظر بد؟ اینکه تموم میشه یا خود سریال؟ من از فصل اخر خیلی خوشم نیومد، البته هنوز تموم نکردم، حوصله سر بر بود، گفتم ببینم اخرش چی میشه :)) شش قسمت دیگه مونده، ولی خب جدا از اینها ، اینکه دیدم بعد از سالها زندگی فاصله ی ادمها رو از هم زیاد میکنه، دلم گرفت ، بعد هم فهمیدم زن تد مرده بغض کردم، اینجا که رسید دیگه گریه کردم :))) - آفتاب
بالا من خودمم بغل مردم هستم، برو یه جا دیگه بغل پیدا کن :\ - آفتاب
اسم سریال بود هو آی مت یور مادر، کلا بیست دقیقه هم در زندگی مشترکشون متمرکز نشد:)) همین که معلوم شد کیه کشتن رفتن سراغ رابین. به شکل واضحی دیگه میخواستن جمعش کنن تموم شه بره. ولی خب شخصیت بارنی ♥♥♥♥ بازم نسبت به بقیه سرانجامش بهتر شد - Boycott from Flucso
حالا چرا همه ش رو گفتی ریدی تو سریال؟ :/ - بــ↑لا - پــ↓یین
آره، اون هم خیلی پراکنده و در عوض عروسی بارنی و رابین رو تا میتونستن کش دادن و اون سفر تو جاده ی مارشال که خیلی حوصله سر بری شده بود. در مجموع خوب بود ولی، من اصلا اهل فیلم و سریال نیستم، انقدری جذابیت داشت که توی هشت ماه ۹ فصل ببیم :))) - آفتاب
بالا اینو همه شیش سال پیش دیدن، من تازه دیدم :\ بعدشم من خودم از اونام که اول کتاب، میرم اخرش رو میخونم واگه اخرش جذاب باشه ادامه میدم، دونستن اخر سریال ها و فیلم ها هم همیشه برام جذاب بوده :دی - آفتاب
اینم خوب بود http://www.youtube.com/watch... - آفتاب
اینو یادم رفت بگم، بارنی این اخرا خیلی تکراری شده بود :دی - آفتاب
من تا اواسط سیزن 6 دیدم بعد دیگه خیلی بی مزه شده بود ول کردم. ولی خب از اون جایی که هیچ کاری رو نیمه دوست ندارم بذارم برنامه داشتم تمومش کنم که تو زحمت کشیدی و گند زدی بهش :| - بــ↑لا - پــ↓یین
الان از کجا فهمیدی چی شده؟ فقط گفتم گریه کردم :| بعدشم مریضی کامنتها رو دنبال میکنی؟ :\ هنوز هم داستان لو نرفته تازه، برو ببین :دی - آفتاب
وا! چرا خب؟ - Hamid6 from iPhone
اخه بالا اخرش رو ندیده، نمیتونم بگم، ولی خیلی احساساتی شدم :دی - آفتاب
نه سوال کلی این بود که چرا اشکت دم مشکته؟ - Hamid6 from iPhone
نمیدونم، میدونستم که از دم مشک بر میداشتمش :)) - آفتاب
از بس بی جنبه و ناتوان ذهنی هستی:دی سریال معرفی کردیم بره بخنده نشسته گریه کرده دختره ی نکره:د - FarbodNiK
نکبت :)) اتفاقا زیاد خندیدم باهاش، خیلی خوب بود، چقدم فوشت دادم :دی ولی قسمت اخرش احساساتی شدم دیگه :)) - آفتاب
قسمت آخرش خيلى قشنگه - پژمان مسى from iPhone
یعنی در حالی که داشتی میخندیدی یهو اون وسط یه فحش هم نثار من میکردی؟:))بعد بهش میگم نکره بهم میگه نکبت:دی - FarbodNiK
Fwd: گاهي هم باد شکوفه هاي آلوچه را مي‌لرزاند دنيا هميشه قشنگ نيست.
(via http://ff.im/1kd2G3) آدم‌ها، روي پل راه مي‌روند، آدم‌ها روي پل مي‌ترسند، آدم‌ها روي پل، مي‌ميرند...! - Mikaeil - آفتاب
ژاپن شکوفه گیلاسش معروفه آریزو اشتباه میکنی - afraal
افرال چشمای من ریزه، خوب نمیبینه :دی - آفتاب
ربطی نداره همه ژاپنیا مثه تو هستن ولی فرق شکوفه گیلاس و آلبالو رو می دونند که ما الان می دونیم شکوفه گیلاس ژاپن فلانه - afraal
..-- - اشموغ
خب البالو رو ریزتر از گیلاس میبینیم، ولی نه در سایز اصلی، به هر حال از چیزی که شما میبینید ریز تره - آفتاب
هر کجا روی وصله ی منی، ساغر وفا از چه بشکنی؟!!! ... #محسن_نامجو
images.jpg
به شکوه گفتم برم ز دل‌ یاد روی تو آرزوی تو \\ به خنده گفتا نرنجم از خلق و خوی تو یاد روی تو \\ ولی‌ ز من دل‌ چو برکنی، حدیث خود بر که افکنی؟ \\ هر کجا روی وصله ی منی، ساغر وفا از چه بشکنی؟ \\ گذشتم از او به خیره سری، گرفته ر‌ه مه دگری \\ کنون چه کنم با خطای دلم، گرم برود آشنای دلم \\ به جز ر‌ه او، نه راه دگر، دگر نکنم، خطای دگر \\ به جز ر‌ه او، نه راه دگر، دگر نکنم، خطای دگر \\ #A_F_S - آفتاب
سلام، آره بهترم، مرسی - آفتاب
اینو گوش میدم دلم میخواد گریه کنم، این قرصا ارامبخشن یا افسرده کننده؟ - آفتاب
محسن نامجو همشهری منه :D - آرزو
آرزو، یه لحظه فکر کردم خودم کامنت گذاشتم :)) کجایی هستید؟ :دی - آفتاب
نابغه هست این نامجو - بوگی
آرزو برای چی قرص می خوری؟!!! - شوالیه نادر
نادر خوابم نمیبره شبا، تا صبح بیدارم، بعد هم که میخوابم وسطاش چند بار بیدار میشم، اصلا راحت نمیخوابم - آفتاب
خب این قرصا خرابترت می کنه، باید ببینی علت بی خوابیهات چیه - شوالیه نادر
علتش رو میدونم تا حدودی، نمیتونم حلش کنم اونو - آفتاب
#عالی بود - Marsh
کنون چه کنم با خطای دلم - SaSha
گذشتم از او، به خیره سری! - آفتاب
به جز ر‌ه او، نه راه دگر، دگر نکنم، خطای دگر - SaSha
.... - آفتاب
از نامجو بدم میاد:دی - -سعید همیشه سبز -؟
آخ آخ آخ این آهنگ... پووووف - بــ↑لا - پــ↓یین
jm hb ]d omaj ldhv sudv? :vd - آفتاب
تو از چی خوشت میاد سعید :دی مجبور شدم دوباره بنویسم :| - آفتاب
ها بالا، بیا ببرش واسه تو :\ - آفتاب
آقامون فردی ، آقامون جان لنن ، آقامون باب دیلن ، آقامون ... بگم بگم؟:دی - -سعید همیشه سبز -؟
نه، بسه دیگه، برو درم پشت سرت ببند :)) - آفتاب
آرزوم منو از خونه میندازی بیرون؟ :))) بعد میگن چرا نرخ طلاق بالا رفته تو جامعه :))) - -سعید همیشه سبز -؟
ها سعید، خونه ی خودمه :دی - آفتاب
نخیرم خونه ی آرزوی منه:دی :)) - -سعید همیشه سبز -؟
++++++++++ - مستانه
اینو من نشنیده بودم چرا... - بولوار نیفسکی
به به افتاب جون تو این عکسه موهاتو گوجه ای کردی دور سرت :) - hasrat
اجازه؟ من، شر؟ اجازه؟ - یاسی ♬
بولوار واسه اینکه دقت نمیکنی :دی \\ بله حسرت جون، پس فکر کرده بودی کچلم؟ :دی \\ قربونت یاسی جون، اجازه نمیخواد که :* - آفتاب
اینم شخم، برم دیگه :)) - آفتاب
به به - Ramona
با تو ای همزاد، هم دل، با توام بی باده مستم ... #داریوش
7665.jpg
با تو ای همدرد ، ای عشق با تو باران در بهاران مثله یک قطره تو دریا گم شدن در جمع یاران با تو ای همزاد ، همدل با تو ام بی باده مستم سر نپیچم هرگز از آن عهد و پیمانی که بستم ای سرا پا بی نیازی در کنارت بی نیازم با تو رودم ، با تو ابرم هم نشیبم ، هم فرازم #A_F_S - آفتاب
جوووووووووووووووون :دی - ووووزلا
این جووون داشت؟‌:)) - آفتاب
با کی حرف زدی آرزو؟ - شوالیه نادر from Android
خان تو روحت :))) - آفتاب
#مرتضی_پاشایی دلم تنگه مثل ابرای تیـــــــــــــــــــــره، تو یه حسی مث زندون اسیــــــــــــــــــــره
318379.jpg
#A_F_S یه امشب جای من باش جای اونی که چشماش به در خشک شد ولی عشقش نیومد یه امشب همسفر باش مثه من در به در باش جای اون که به دنیا پشت پا زد - آفتاب
یه امشب مال من باش مال مردی که دستاش به جز دست تو همراهی نداره بذار یادت بیارم چه جوری بی قرارم دل من غیر تو راهی نداره - آفتاب
.____. - آفتاب
چقدم مثبت هیجده هست اسم موزیکت:دی - FarbodNiK
نگفته که باید کنی، میگه باید کاری کنی :)) بی ادب :)) - آفتاب
:)))خب ما که نمیدونم شاید منظورش همون باید کنی ای تو میگی باشه:دی خیلی بی ادبانه بود کامنتت درضمن:دی - FarbodNiK
من بی ادبم؟ من فقط کامنت تورو باز کردم :)) - آفتاب
:))تو اگه بخوای همه کامنتای منو باز کنی که آبرو برات نمیمونه تو فرفر آفتابم:دی - FarbodNiK
ها، بقیه شو خودت باز کن از این بعد، من ابرو دارم :)) - آفتاب
الان حال و هوام اینه، میترسم شخم بزنم، قاطی این موجای اخیر شه :)) - آفتاب
زدم دیگه :|| - آفتاب
رو دوش کی بذارم یه دنیا خستگیمو - آفتاب
دیدی یه ویدیو ساختن برای یکی از آهنگاش؟ - شوالیه نادر from Android
نه خان ندیدم، کدوم؟ - آفتاب
برای"نگران منی" - شوالیه نادر from Android
این روزا سخت تر از اونه که باور کنی/ مگه میشه با یه خاطره سر کنی
:\ - آفتاب
شخم :دی - ووووزلا
درد :دی - آفتاب
:\ - آفتاب
:دی - ووووزلا
آرزوی سابقم چرا؟ چی شده؟ - -سعید همیشه سبز -؟
امپی بپیچ :دی - آفتاب
چیزی نیست سعیدم :** - آفتاب
خوب بمونیا :** - -سعید همیشه سبز -؟
#جووووون منتظرتم :دی - ووووزلا
خوبم سعید :** - آفتاب
بمون :** :دی - -سعید همیشه سبز -؟
هستم :دی مرسی :** - آفتاب
فیسبوکم پر شده از این ویدیوهای تشکر :\ مثلا استاتوس زدم "شصتم گیر کرد تو پارگی شلوارم، جر خورد تا پایین :( " خودم یادم نمیاد واسه کی بوده اصلا، اینو زده اول ویدیو، شرمنده شدم فقط :))
Sunday - Comments disabled - Share
یه عکس دارم موهام مثل انیشتین، فقط واسه یه عده ی معدودی باز بوده این عکس، اینم در مرکز خودنمایی میکنه :)) - آفتاب
الان فوش بدم یا تشکر کنم؟ - آفتاب
آرزوی سابقم تو فیس بوک هم روحیه ی مردمو شاد میکنی دمت گرم :))))) - -سعید همیشه سبز -؟
سعید خر :))))) - آفتاب
من زرافه م :/ - -سعید همیشه سبز -؟
این عکسارو خودشون انتخاب میکنن؟ :)) اون هیولاییه رو یکی از دخترا درست کرده بود، ولی اینکه پسره درست کرده عکساش شیکه، چرا؟ :)) - آفتاب
سعید دایرکت :)) - آفتاب
:)))))) - Ramona
اول دایرکتو نگاه کن بعد کامنت بده :)))) - -سعید همیشه سبز -؟
ببین برای من ویدیو شیر کنی چی میشه بذار بخندیم دسته جمعی :)) - Ramona
عه، الان داشتم پیش میسی فوشش میدادم سعید، دیگه نمیدم :)) - آفتاب
میسی رو ببین کصافط، میگه بذار بخندیم :)))) - آفتاب
چای مراکشی چای سنتی کشور مراکش است، این چای از چای سبز، برگ نعنا و شکر (نبات) تهیه شده است
moroccan tea.jpg
طرز تهیه چای مراکشی (برای ۱ نفر): • چای سبز یک قاشق غذا خوری • برگ تازه نعنا چند عدد • شکر یک قاشق غذاخوری برای تهیه این چای کلیه مواد بالا را در قوری ریخته و آب با دمای ۸۰ درجه سانتی گراد را به آن اضافه کنید حالا به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه صبر کنید تا چای مراکشی دم بکشد سپس آن را از صافی عبور داده و در لیوان یا فنجان دلخواه سرو کنید. - آفتاب
من با نبات درست میکنم البته، اگر چای سبز دوست دارید، یا حتی ندارید، امتحان کنید :)) - آفتاب
طرز تهیه کفترچایم داری ؟:) - بهرام
کفترچایم چیه؟ :)) - آفتاب
کفتر چاهی :)) افتاد؟:دی - بهرام
رونوشت به سعید اصن، تو همون دوغ ابعلی بزن :)) - آفتاب
فیدای مفید میدی - devil's advocate
دوغ ابعلی که از چای مراکشی که بهتره اجنبی پرست :))) - بهرام
این مفید بود؟ بعد اگه مفید هم باشه تنها فید مفید من هست، فیدها کجا بود ارش؟ :)) - آفتاب
یه خواستگارم نداریم از این چاییا بهش بدیم، بره پشت سرشم نگاه نکنه - آفتاب
دوغ ابعلی نخوردم اصلا :| این دم دست تره خب :)) - آفتاب
همون دیگه،پیشبینی کردم در اینده هم خواهی داد،حالا نمیخواد تشکر کنی:)) - devil's advocate
کامنتها رو نمیخونم فقط بگو درباره فید حرفی زده شده احیانا یا نه ؟:)) - دادفر
اره دادفر، بچه ها طرز تهیه ی چند تا چای دیگه رو هم گفتن تو کامنتها :)) - آفتاب
یک مرد پیدا نمیشه مخ آرزو رو بزنه ؟:دی - دادفر
ارش تو باید تشکر کنی به خاط فید مفید :دی اسمایلی جو گیری :)) - آفتاب
فعلا که دارم تلاش میکنم مخ تورو بزنم، موفق نمیشم :\ - آفتاب
خوبه،آیندت روشنه.وقتی در اینده فیدای مفید بیشتری دادی تشکر هم میکنم:)) - devil's advocate
خوب دلیلش اینه که من و تو جفتمون مخ نداریم :)) - دادفر
سرم به سنگ خورده ارش :)) - آفتاب
یعن میگی ادامه ندم دادی؟ :))) - آفتاب
گولم نزن با این حرفها . من میدونم تو همیشه اخرین لحظه میپیچی :)) - دادفر
همون دیگه،البته در راستای پیشبینیم بگم که با فیدای مفید نمیتونی به هدفت برسی،باید دامنه تور رو گسترده تر بکنی:)) - devil's advocate
این فید هم شد تور اخه نکبت؟ :)))) شعاعش تا یه متری خودم هم نمیرسه :))) دارم زیر سازی میکنم :))) - آفتاب
خاک بر سرت، ببین فید رو به کجا بردی :))) - آفتاب
دادفر دور شو دیگه :)) - آفتاب
رفتم رفتم:| - دادفر
تازه داشتم چایی می اوردم که :\ - آفتاب
کلا دارم میگم فید مفید دادن فایده نداره،حرکات بنیادین تری باید بزنی:)) - devil's advocate
سرفه هام امروز به طور وحشتناکی شدت پیدا کرده، انقدر که پس سرم انگار پتک زدن از درد
ویدا تو خوب شدی؟ - آفتاب
دایرکته؟ - دادفر
فکر کنم دارم بلیط کنسرتو میگیرم :)) نفسم یهو میره دیگه، دور قبل از این چیزا نداشتیم - آفتاب
نه، تو هم بیا تو - آفتاب
فکر کنم دارم بلیط کنسرتو میگیرم :)) نفسم یهو میره دیگه، دور قبل از این چیزا نداشتیم - آفتاب
درو ببند کسی نیاد - دادفر
تو مگه بلیط کنسرت کوروساوا رو بگیری - afraal
افرال تورو هم میخوام ببرم، با هم میریم - آفتاب
از اتاق بغل صدا میزنن افرال رو با خودت نبر - afraal
کنسرت کوروساوا :))))) - دادفر
دادی همه تو هستن، درو ببندم هم فایده نداره، باز باشه شاید برن بیرون :)) - آفتاب
سعید، آااااه، هی میگم من رو به موتم، باورت نمیشه - آفتاب
من صدایی نمیشنوم،، ناصر عبدالهی داره صدات میکنه - آفتاب
آرزوی سابقم باز گفتی سن دایناسور منقرض شده رو داری؟ :| - -سعید همیشه سبز -؟
نه سعید، تو همون ۲۲ سالگی دارم میمیرم :)) - آفتاب
خب پاشو بیا من نوشدارو دارم تا زنم شی خوب میشی:دی - -سعید همیشه سبز -؟
اگه جیم موریسون صدا میکنه بیام این الکیا رو من باید صدا کنم نه اونا - afraal
نه افرال، همینه که هست http://friendfeed.com/ashmogh... - آفتاب
سعید بذار خوب شم اول :)) - آفتاب
را نداره :)) - -سعید همیشه سبز -؟
بعدم عروس من شی با لباس عروسی وارد خونه میشی با کفن خارج میشی راه فرار هم نداره :))))) - -سعید همیشه سبز -؟
ترجیح میدم با کفن بیام :)) - آفتاب
برم باز ببینم میتونم بخوابم، تا دراز میکشم سرفه ها تشدید میشه - آفتاب
نخواستم میرم زیر فید یکی دیگه آپشناش بهتر باشه - afraal
آره آفتاب جان من پارسال زمستون دیگه سرفه نکردم - Judi Abot from Android
افرال بهتر از اینجا گیرت نمیاد - آفتاب
مرسی ویدا، واسه منم پارسال خوب شده بود، باز یه هفته ست شروع شده، موندم چه دکتری برم، چون پارسال همه رو رفتم و هیچی جواب نداد و خودش بعد از یه مدت خوب شد، الان نمیدونم از کجا شروع کنم باز - آفتاب
سینتو گرم نگه دار. گلو نه ها سینه. - Judi Abot from Android
خفه میشم ویدا، اتفاقا با اینکه سرمایی هستم، ولی لباس کم میپوشم، خونه باشم میچسبم به بخاری، بیرون باشم که هیچ ، یخ میزنم :)) - آفتاب
من که از بس سرفه کردم احساس می کنم گلوم زخم شده :( - **Helaleh**
ممنونم ازتون ع.....ا :)) ببخشید، احساساتم رو بهتر از این نمیتونستم نشون بدم :|
November 14 - Comments disabled - Share
ولی جدا از این بزرگنمایی هایی که یه عده کردن و شوخی هایی که با این قضیه شد، تمسخر کسایی که از مرگ یکنفر ناراحت هستن هم نرمال نیست. واقعا ناراحت کننده ست فوت جوون سی ساله ای که بیشتر از یکسال هست داره با سرطان مبارزه میکنه، مقاومت میکنه، تلاشش رو ادامه میده و هنوز به اینده ش امید داره، من از اینکه این جوون با اون همه امید و آرزو رفت خیلی ناراحت شدم، اینکه صداش ت...می هست به زعم بعضی ها و ترانه هاش ت...می تر دلیل نمیشه بخندم به مرگش یا کسایی که ناراحت هستن، ادم ها با هم متفاوت هستن و واکنشی که تو شرایط مختلف نشون میدن هم متفاوت! میشه نظرمون رو در مورد صدا و کارهاش بگیم بدون اینکه تحقیر کنیم کسایی رو که دوستش دارن! این برخورد مون با این قضایا خیلی مسخره تر هست! کاش یکم همدیگه رو درک میکردیم به جای این کارها! - آفتاب
قربونت :(((( - Ramona
من هیچوقت یه کاربر خاص رو نمیبخشم که قبح کلمه عن رو تو فرندفید شکست :| - ساوالان
منم نمیبخشم :|‌ - آفتاب
خیلی عنه اون کاربره :( - Ramona
البته هنوز نشکسته ها، من روم نشد نونش رو بذارم :)) - آفتاب
شما خیلی سنتگرایی، بشکن اون تابوی لعنتی رو - Ramona
عن، خوبه؟ - آفتاب
پووووف. من برم شمام به مسخره کردن ادامه بدین :\ تا دیداری دیگر بدرود - آفتاب
نرو ... نرو ... تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری .. نرو - ساوالان
قهر کردی باز فریبا؟ :دی - Foska
اینو پاشایی خونده بود؟ یا اون خیکی ریشوه خونده بود؟ :دی - ساوالان
اینو محسن یگانه خونده بود :|| کصافط - آفتاب
اره فوسکا، اینجا دیگه جای موندن نیست، آااااااخ، قلبم داره میگیره وسط این خاص ها (تو بخون عن ها :دی ) - آفتاب
خیلی عامی، تو بخون جیش :|| - Ramona
جیش تو کله ت :\ - آفتاب
باشه، جیش تو باشه مشکلی ندارم، تو تمیزی :))) - Ramona
حموم نرفتما، شب میرم - آفتاب
=)) - آفتاب
ساوی عن:/ - Ramona
آه - زالی
لایکهارو :))))) \\ هعی تف به این روزگار :-{(, -سعید همیشه سبز -؟, زی, آن عزیز از دست رفته, گرین, Marsh, بهرام, غم آخرتون باشه, شوالیه نادر and Ramona DEEP GRIEF MORTEZA liked this - آفتاب
زالی عالی :))))) هعی تف به این روزگار :-{( - آفتاب
:))) - زی
زالی عالیه :)))) - Ramona
شرم کنید , چه وقت خنده ست ؟!:-{| - زالی
#مرتضی_پاشایی رو دوست دارم، با وجود بیماریش کارش رو میکنه، کنسرت هاش رو برگزار میکنه، برنامه های تلوزیونی میره و کلا زندگیش ادامه داره. https://www.facebook.com/photo... http://www.youtube.com/watch...
#مرتضی_پاشایی رو دوست دارم، با وجود بیماریش کارش رو میکنه، کنسرت هاش رو برگزار میکنه، برنامه های تلوزیونی میره و کلا زندگیش ادامه داره. https://www.facebook.com/photo.php?v=10152393440433390 http://www.youtube.com/watch?v=a-yMJM5Uj1Q
Play
May 9 - Comments disabled - Share
و خیلی های دیگه هم اینطور هستن و امید به زندگیشون همیشه بالاست، قابل تحسین هستن. خودم رو در شرایط مشابه تصور میکنم، فکر میکنم تواناییش رو نداشته باشم . - آفتاب
منم انقد خودم رو دگیر زندگی دیگران میکنم آخرش از غصه میترکم :\ از دیشب که این ویدیو رو دیدم کلی غصه خوردم :\ - آفتاب
نمیشناسم لایک مرامی - -سعید همیشه سبز -؟
واسه نومیا هم دیشب کلی غصه خوردم البته :)) - آفتاب
سعید خواننده هست، سرطان معده داره، من اول عکس هاش رو توی کنسترش دیدم تیپش برام عجیب اومد، تو کامنتها متوجه شدم سرطان معده داره و شیمی درمانی میشه و به همین خاطر کلاه و عینک رو میذاره البته گفت مراحل آخرش هست و داره خوب میشه دیگه - آفتاب
گوفی و میسی :|| اسمایلی تو چشم کردن :| - آفتاب
من چرا اینجا تگ #خز نزدم؟ :||| - Ramona
بزنی می زنم:| - شوالیه نادر from Android
باشه نمیزنم :| - Ramona
کصافط این خز داشت؟ :| در مورد یه انسان قوی هست که زندگیش رو تو این یه سال رها نکرد و تا اخرین لحظه ادامه داد، خیلی از کارهای خوبش برای همین یه سال هست که تحت شیمی درمانی بوده - آفتاب
بریم یه بحث دیگه، من الان باز گریه میکنم :))) - آفتاب
هانی من گوش نکرده خز میگفتم خدا منو تکه تکه کنه از دستم راحت شی :(( - Ramona
خره، این مصاحبه ست :))) البته خودم دقیقا یادم نمیاد، واسه شیش ماه پیشه :دی حالا تو علی الحساب خزت رو بگو :| - آفتاب
خز :" - Ramona
تو وایبر تا کپی شناسنامه ی مرتضی پاشایی رو هم واسه من فرستادن :\
November 14 - Comments disabled - Share
تو وصیت نامش چی گفته ؟ - حوسین
واقعا؟ :)) - Ramona
وصیت نامه ش رو ندارم هنوز، ۲۰ مرداد ۶۳، نمیدونم چرا همه ش حس میکردم که مردادی هست :| - آفتاب
آره بابا :)) پدرش اسمش ناصر هست و متولد همدان، مامانش هم معصومه، خودش تهران :|‌ - آفتاب
جدی:)))بیکارن دوستا:دی - مستانه from Android
۱۴۳۸۰، شماره شناسنامه ش هست :))) - آفتاب
اره مستانه، میخوام فوش بدم دیگه :)) - آفتاب
اوه:)))) - شوالیه نادر from Android
یه عکس از بیمارستانش فرستادن، داغون شدم :((( چشونه اینا اخه؟ بابا بی خیال - آفتاب
حالا این مرتضی پاشایی کلن کی هست؟ چه کاره بوده؟ پاشنه ی وایبر ما رو از جا در آوردن بسکه راجع بهش نوشتن - گوفی
خب بلاک کن - شوالیه نادر from Android
گوفی فید من و فیدهای آلیوشا رو ببین - شوالیه نادر from Android
کی رو بلاک کنم اخه؟ یکی دو تا نیست که، وایبر رو دی اکتیو میکنم باز، باید با یه شماره ی جدید رجیستر کنم، خیلی ناراحت کننده بود، باز من گریه کردم، مامانم هم اونور :))) - آفتاب
گوفی خواننده بود - آفتاب
نکن دیگه:((( - شوالیه نادر from Android
نه، اکی هستم :)) کلا چیز مزخرفیه این وایبر ، بابا همه الان خودشون به تمام اخبار دسترسی دارن و بخوان سرچ میکنن، نمیدونم چرا میخوان بکنن تو چشم ادم - آفتاب
khoobi finglish neveshtan to fer fer ine ke kasi comment hat ro nemikhoone, har chi delet mikhad migi
November 8 - Comments disabled - Share
من هر چی تو بنویسی به هر زبونی میخونم . حتی جاپونی - دادفر
منم نخوندم - devil's advocate
sharmande kardid, bezarid beram in barchasbaye farsi ro biaram :)) - آفتاب
دادی و خان بوس :** دویل تو هم جهنم بوس، برای امپی هم پیچ - آفتاب
بعد از 98 سال فرفر بودن هنوز تایپ فارسی رو با برچسب باید انجام بدی؟ بعد بگو چرا به من گیر می کنین :| - بــ↑لا - پــ↓یین
برچسبها رو برینی یا برداری ؟:دی - دادفر
عه بوس بازی :دی - اشموغ
کجا برینم دادی؟ کم نریدم :)))) هیچکدام، بیارم :دی - آفتاب
اشموغ موندم بوس تو هم جهنمی باشه یا غیر جهنمی؟ :))) بوس :* :)) - آفتاب
بالا هم نامرئی شده، نمیبینمش :" - آفتاب
:)) - دادفر
ما سابقه خوندن الکی رو هم داریم دیگه فینگلیش که جای خود داره ..... دوستان فارسی با کیبورد انگلیسی مینوشتن لو رفتن - فهی90مه
فهیمه متوجه ی قسمت آخر کامنتت نشدم :دی من روی کیبورد از این برچسبا نمیزنم، روی یه کاوری زدم، که هر وقت بخوام فارسی تایپ کنم اون رو میذارم روش، گذاشته بودمش خونه، اومدم دیگه حالش رو نداشتم پاشم بیارمش :)) ولی نشد ادامه بدم :دی - آفتاب
من برم، شب خوش :** - آفتاب
تنهاترین عاشق
409.jpg
حالا رفتی و من، تنها ترين عاشقم رو زمین تنها خاطراتم، تو بودی فقط همین #A_F_S - آفتاب
هه هه. حالا یه چیزی گفتم که گفته باشم. جدی نگیر :)) - آفتاب
حالا یه بار یکی جدی گرفتت ناز کن توام :))) - آفتاب
کلاغ خوب میکنی :دی اصلا کلاغ و چه به این صوبتا :)) - آفتاب
آخرش نفهمیدیم این ترانه از کیه؟ - Zero Sum
اوهوم. فعلا که منتسب به سه نفره آخرشم معلوم میشه واسه هیچ کدوم نبوده :)) فریدون فروغی، رضا روح پرور و بابک یادم نمیاد چی. اون سه تا نقطه رو واسه همین سه تا گذاشتم :)) - آفتاب
بایست می نوشتی بابک فروغی پرور - Zero Sum
خوبه سه تان. بیشتر شه باید اسمو با بولوزر برداشت :)) - آفتاب
قشنگه :) - همصدا
بله همصدا جون :) :ط - آفتاب
آریزو؟ - شوالیه نادر
آریزوع؟ - شوالیه نادر
آریزو امروز رفتم شلوار کردی خریدم..ناهار خوردی؟:دی - SaSha
عاریزول؟ - شوالیه نادر
Aa ri zo ? - SaSha
Are Zoo ? - SaSha
ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻫﺎ :)))))) ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﻜﻲ ﻣﻴﺨﻨﺪﻱ, اﺩﻡ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﻛﻪ :| :))) - آفتاب
ﺳﺎﺷﺎ ﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ, ﺧﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮﻱ ﺑﮕﻲ ﻋﺐ ﻧﺪاﺭﻩ. ﺗﻮ ﺭاﻩ ﺷﺎﻡ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻢ? - آفتاب
آره میمیرم:دی - SaSha
هریزو :دی - SaSha
بمیر پس ساشا، باید شام بدی :دی - آفتاب
چیرا اسدول؟ از گشنگی بمیرم؟ :| - آفتاب
شب شد شما اومدی؟ :) - Marsh
بعله :دی خوبی مارش؟ - آفتاب
کجا بمیرم؟ - SaSha
نه :دی...شما خوبی؟ - Marsh
جاشو دیگه میذارم به اختیار خودت ساشا، فقط بعد از شام باشه :| - آفتاب
دهه، مارش؟ چرا خب؟ منم نه زیاد :دی ولی میگذره اینم ;)) - آفتاب
فقط میگذره ;) - Marsh
زیبا - مــوج
اوهوم، به سختی هم میگذره، چاره ای نیست - آفتاب
البته رضا روح پور درسته - رابين
کجایی آرزو جونم؟! دلمون کلی برات تنگ شده :| - همصدا
جووووووووووون :دی - ووووزلا
eeee, voooozi, joon be khodet :)) \\ رابین پاک کردم اسمو اصن، مرسی :دی \\ همصدا جووونم :** - آفتاب
میدونم، گفتم تو هم شریک باشی :دی - ووووزلا
کی میای بپیچیم؟ :دی - ووووزلا
=)))))))) khar - آفتاب
بعد از رامونا، تایغر هم ناپدید شد :o
این چه باگ مسخره ای هست - آفتاب
خدا کنه همه برن فقط من و تو بمونیم :دی - Foska
=))))) - آفتاب
فوسکا نمیرن که، اکانتشون اینویزبل میشه :\ من الان دادرم با رامونا حرف میزنم، اون همه چی رو میبینه، ما نمیبینیم - آفتاب
عب نداره، وقتی ما نمیدونیم که اونا ما رو نمیبینن دیگه مهم نیست که ما رو نمیبینن یا میبینن. مهم اینه که دیگه میتونیم کارای بد بد بکنیم :دی - Foska
بهترین اتفاق برای طرف ناپدید شدن همیشگی ه - saidpar
منو می بینین؟:دی - آلیوشا
عجیبه، فیدهای تایغر روی صفحه بود، با یه رفرش همه ش رفت، رامونا غیب شده، یه فید عجیب هم از بهرام اومد - آفتاب
فوسکا فکر نمیکنی ما غیب بشیم بهتر باشه تا اینکه در ملا عام باشیم؟ :)) - آفتاب
آلی من که نمیبینمت :)) - آفتاب
حالا این غیب شده ها همدیگه رو می بینن یا نه؟:دی - آلیوشا
جدی؟ هی رامونا - نافرمانی مدنی
چه خبره ؟! چرا ؟ :| باز کار نومیاست! رفته دیتابیس فرفر رو انگولک کرده :| - مـــمـد ☮
عه :دی
10710.jpg
دیدم :* - آفتاب
=))) - آفتاب
ر...دی دیگه، عب نداره :)) - آفتاب
جواب دادم خره، کوشی پس؟ :)) - آفتاب
دیرکت من رو چرا از دیروز بی جواب گذاشتی :/ - SaSha from Android
گم بشیو، من تو این دو ماه جز میسی از کسی دایرکتی نداشتم :| - آفتاب
:/ میشنگی؟! - SaSha from Android
دو تا دیگه هم بود، رفتم چک کردم :)) - آفتاب
نه :\ میشنگ؟ :\ - آفتاب
جریان چیه؟ نمیدونم اینو :)) - آفتاب
هرتازیو :)) - SaSha from Android
خاع ننه :)) - SaSha from Android
زهرمار ساشول :دی بده بببینم چه کوفتیه :)) - آفتاب
به به! سلام به آرزو خانم کم پیدا! کجایی شما؟! کلی دلم برات تنگ شده بود! :**** - همصدا
ازین طرفا - Hamid6 from iPhone
اوا خاله ي گلم:** - شومپوز from iPhone
همصدا جونم :**** دل منم، خوبی؟ در حال بازسازی :)) - آفتاب
به به، آق حمید، از این ورا :دی - آفتاب
شومپی، خاله قربونت :*** شیرین زبون خاله :)) - آفتاب
سلام به به چه دختری چه خواهری به به - Gooooshvareh
مرسی مرسی :* بازسازی چی؟ - همصدا
اوووف ننم اوووف خالم:** - شومپوز from iPhone
بازسازی همه چی، کاری، روحی، جسمی، همه چی داغون بود همصدا جون - آفتاب
به به، آبجیم :*** حواسم بهت بودا، نبودی که تو هم :\ - آفتاب
من دنبال کار خیر بودم :))مث خودت - Gooooshvareh
قربون تو، تو زود ریکاوری کردیا :))) - آفتاب
تو همون آرزوی قدیمی خودمونی؟ یا یکی دیگه ای؟ :د - بولوار نیفسکی
سلام نبودی کجا رفته بودی - نافرمانی مدنی
همونم سعید :دی ایدیم که همونه :)) - آفتاب
علیک سلام :دی جایی نبودم، یکم دور شدم فقط :دی - آفتاب
آواتارت ولی همون نیست :) با شمایل تازه من که ندیده بودم - بولوار نیفسکی
اوهوم، اواتار رو عوض کردم بعد از دو ماه با یه تغییر اومده باشم حداقل :)) - آفتاب
عروس خشنگم بخللللللللل - خورشیدک در نیم‌روز پاییزی from Android
مادرشوووورم :**** - آفتاب
نمیشه تا آخر عمر یه پات اینور جوب باشه یه پات اونور جوب بالاخره یه جا جوب گشاد میشه!
گذشته-اصغر فرهادی - آفتاب
و به منطقه توریستی میری - devil's advocate
اوهوم، البته هر طرف جوب بری هم به اون منطقه ی توریستی رفتی به هر حال - آفتاب
این که شد منطقه سه سر توریستی - devil's advocate
اره دیگه، فقط زمانش متفاوته، میتونی همینطوری پیش بری با این ترس پس ذهنت که شاید قدم بعدی رو دیگه نتونی برداری و در نهایت هم همین بشه، یا اینکه همون اول از ترس اخر ادامه ندی - آفتاب
البته یه سرش میتونه خوب باشه که اونم جرات میخواد ، میفهمی که چی میگم ؟ :)) - آفتاب
نمیفهمم ولی دارم تظاهر میکنم که میفهمم:))))) - devil's advocate
=)) - آفتاب
باشه خو، اگه میفهمیدی همینجوری ادامه میدادم ، شانس اوردی که نفهمیدی :)) - آفتاب
البته حدس میزنم توهم تظاهر میکردی که میفهمی چی میگی:))) - devil's advocate
سلام آرزو - afraal
نه به قرعان، بر عکس همیشه، این بار رو داشتم میفهمیدم :)) - آفتاب
سلام افرال جان :دی چه عجب از شما :دی - آفتاب
پس بیشتر شرح بده،تماشاچیان مشتاقند هنوز:)) - devil's advocate
تو نیستی چه عجب از من؟ - afraal
تا بوده همین بوده، تو باید در قبال کوتاهی دیگران جوابگو باشی افرال :دی - آفتاب
نه دویل، بسه، شاعر میگه کم گوی و گزیده گوی چون در :)) - آفتاب
فرفر برای من خیلی جنبه ی آموزشی داشته، اکثر سوالامو اینجا میپرسم و جواب میگیرم :))
مرسی از همه بخصوص امپی :)) - آفتاب
Ctrl+w فراموش نشه :دی - ووووزلا
به شورت من چکار دارید؟ :دی - ووووزلا
برید ممه بخورید :دی - ووووزلا
جووووون، من خیلی دوست دارم وقتی شورت پام نیست :دی - ووووزلا
ولی شما بفرما اونور :دی - ووووزلا
امپی کاتش کنه دوست داری؟‌:)) - آفتاب
امپی مثل اینکه رفت اونور :)) - آفتاب
آورین آورین - @mir
دانلود نسخه جدید نرم افزار SoftEther VPN Gate برای عبور از فیلترینگ..........http://hpip.blogspot.se/2013... - @mir
خاک تو اون مخت که اصل کاری رو یاد نگرفتی هنوز!ا - بــ↑لا - پــ↓یین
نمرده باشی :/ - NIA
شوهرش غیرتیه - شوالیه نادر from Android
بهش اجازه نمیده با بیشتر از بابلیس خودش رو سرگرم کنه - NIA
هم اجازه نداره هم باید خودش رو برای شوهرش خوشگل کنه که خیلی سخته:( - شوالیه نادر from Android
پس قطعن تا الان مرده :(( - NIA
من شنیدم شوهرش دست به کمربند داره :( - -سعید همیشه سبز -؟
مشکل اینه که آرزو زن دوم شوهرشه:| - شوالیه نادر from Android
البته دوم و نه آخر - NIA
یقینا و احتمالا اولین زن مطلقه - شوالیه نادر from Android
مدتی نیستم، امیدوارم بیشتر از دو سه روز شه
6036.jpg
وا ؟ - زالی
برو کچل کن - Foska from Android
همینجوریش هم نبودی حالا فید هم میزنی ؟! - زالی
عه ...من کامنت نوشتم این زیر... پاکش کردی؟! - پُرحــررف
دیسیبل بود تازه باز شده - زالی
ای بابا ... چرا اینکارو میکنی ...کامنتم خورده تو دیوار - پُرحــررف
:))) - Pun1shm3nt from Android
نكبت :( - Ramona - بــ↑لا - پــ↓یین - آرش - بــ↑لا - پــ↓یین - ساوالان - گرین - Ramona - بــ↑لا - پــ↓یین
نكبت :( - Ramona - بــ↑لا - پــ↓یین - آرش - بــ↑لا - پــ↓یین - ساوالان - گرین - Ramona - بــ↑لا - پــ↓یین - Nebraska
نكبت :( - Ramona - بــ↑لا - پــ↓یین - آرش - بــ↑لا - پــ↓یین - ساوالان - گرین - Ramona - بــ↑لا - پــ↓یین - Nebraska - بــ↑لا - پــ↓یین
امشبم بارونه ... آسمونم انگار شده دیوونه
Screenshot_2014-06-30-19-52-57.jpg
September 12 - Comments disabled - Share
اگر فرفر دیسلایک داشت میزدم به خاطر پخش خبر کذب:| - devil's advocate
فوش بده :)) - آفتاب
لایک زدم به نیت دیسلایک:|فوش مثبت 18 باید بدم نمیشه :)) - devil's advocate
وایسید پولتونو پس بدم خب :)) - آفتاب
مدرن پاک کرد؟ چه خر :\
September 4 - Comments disabled - Share
امیدوارم راضی باشه از تصمیمش - فرتور
راضی کو؟ - شوالیه نادر from Android
تو اندرونی - ساوالان
راضی هم اومده البته :دی - فرتور
ها :| - همصدا
تایغر هم پاک کرده؟ - آفتاب
یکی دیگه ساخته اما رفته - فهی90مه
مرسی فهیمه جان، یعنی اونو ساخته که اکانتش رو نگیرن، یا قراره بیاد بزودی؟ لینکش رو داری؟ - آفتاب
این نود این وسط ادمو گیج میکنه، ده بار نوشتم فهیمه تا درست در اومد :)) - آفتاب
گفت یه مدتی نیستم و اون اکانت رو پاک کرد و اینو ساخت - فهی90مه
به اون توجه نکن مثل بقیه دوستان بهم بگو فهی - فهی90مه
مرسی، ریکوئست دادم :دی - آفتاب
آها، فهی راحت تره، این ی و میم رو جابجا مینویسم همیشه، گاهی هم یه یه قبلش میذارم یه دونه بعدش :)) - آفتاب
من کلا 5 مدل اسم خودم رو سرچ میکنم و هر چند یکبار هم فهیمیه رو سرچ میکنم :) - فهی90مه
من البته فهمیمه مینویسم، ولی خب چون همیشه اشتباه مینویسم، چکش میکنم و تصحیح میکنم :)) - آفتاب
پس همون بگو فهی .... تو خونم همین صدام میکنن - فهی90مه
باشه، مرسی :* - آفتاب
:-* - فهی90مه
^:** - گرین
اون اکستنشن کروم که ساعت و دقیه و ثانیه ی کامنت ها رو دقیق نشون میداد چی بود؟
September 3 - Comments disabled - Share
بی مزه بازی هم در نیارین :\ - آفتاب
تو لپتاپم داشتم :(( - شوالیه نادر from Android
لپ تاپت چی شده خان؟ :\ - آفتاب
من نمیدونم، ولی از یکی میپرسم برات که اونم نمیدونه :دی - ووووزلا
لپتاپم به ابدیت پیوست - شوالیه نادر from Android
یخ کنی تو امپی :دی - آفتاب
خان یکی دیگه بخر خو، با این موبایل چشماتو داغون میکنی که :)) - آفتاب
یکی دیگه دارم ولی فیلتر شکن ویندوز ندارم - شوالیه نادر from Android
عه، خو بذار من برات پیدا کنم، ایمیل کنم، همین هات اسپات که رو موبایل داری رو کامپیوتر هم هستا، واسه مک که هست، ویندوز هم احتمالا داشته باشه، میخوای چک کنم؟ بعد لینک میدم، با موبایل دانلود کن، رو لپ تاپت نصب کن - آفتاب
لپتاپت چی بود؟ - saidpar
دو تا له نوو بود که یکیش رفت - شوالیه نادر from Android
بفرست آرزو - شوالیه نادر from Android
نشد بگو بگردم برات ببینم چی هست - آفتاب
من گفتم اینجا بفرست؟ - شوالیه نادر from Android
نه، ولی من گفتم اینجا میفرستم :)) - آفتاب
چیکار کنم؟ پاک کنم؟ - آفتاب
نیان بگیرنم؟ - آفتاب
دردسر نشه؟ - آفتاب
بالا تو به چی میخندی؟ :| - آفتاب
اکستنشن کروم نشان دهنده ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺩﻗﯿﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ - گرین
ابسلوت کامنت تایمینگ اینکلودینگ اورز اند مینتس کروم اکستنشن - آرش
ارش کی بهت وقت دادن؟ :\ گرین تو هم ری استارت شو لطفا :)) - آفتاب
برات فید زدم هانی:دی - گیص فرفرونҨҩ
به این: من گفتم اینجا بفرست؟ - شوالیه دنار from Android - بــ↑لا - پــ↓یین
کدوم گیص؟ اون که پرسیدی کی لزبینه؟ :)) - آفتاب
بالا خنده نداشت اصلا :\ - آفتاب
نه خره :))) قبلیش - گیص فرفرونҨҩ
=))))) - آرش
گفتم شاید به من مشکوک شدی، و دیگه وقتشه که اعتراف کنم :))) - آفتاب
هانی این حرفا باشه برا دایرکت:دی - گیص فرفرونҨҩ
دیرکت کو؟ - شوالیه نادر from Android
چشمم روشن. بی غیرتی تا کجا. انحراف نوامیس تا کجا :| - آرش
بریم بریم :دی - آفتاب
ارش شمام میتونی به جای حسادت با خان بری :" کبوتر با کبوتر باز با باز :)) - آفتاب
اقلاً لای در دایرکت رو باز بذارین خب :| - بــ↑لا - پــ↓یین
من تا به حال لزبین از نزدیک ندیدم. میشه منم بیام تو دایرکتتون؟ - گرین
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence.jpg
Jennifer Lawrence 2.jpg
June 24 - Comments disabled - Share
http://2.bp.blogspot.com/-BgD9P0... چقد عوض شده :\ این همونه اصلا؟ :)) - آفتاب
چقد عوض شده چهر ه ش :\ - آفتاب
چقدر شبیه ات شده آرزو :O - afraal
وا، تو منو کجا دیدی؟ :O - آفتاب
یه چیزی الکی گفتم چه سریع جدی گرفتی :)) - afraal
این وقت شب، موقع شوخیه؟ :| :)) - آفتاب
ولی اون عکس نوزادیت که آخرین باری که دیده شده چشمات خطی نبوده شبیه :)) - afraal
افرال تو از یه عکس نوزادی، میتونی پنجاه سالگیمو هم تصویر سازی کردی فکر کنم :))) چشمام به مرور زمان اب رفته نمیدونم چرا :\ - آفتاب
رامونا، خوابی هنوز هانی؟ :)) - آفتاب
نه بابا شبیه سازی کجا بود اولش همین طور الکی گفتم بعد خیلی جدی گفتی مگه تو منو دیدی یاد اون نوزاد نمایی افتادم دیدم بی شباهت هم نیست - afraal
نگفتم که قبلا بهش فکر کردی، منظورم این بود که با اون عکس خوبه که میتونی تا چند صد سال اینده رو هم تصویر بسازی :)) چه جمله ی درب و داغونی نوشتم. نه شبیه نیستم :دی - آفتاب
آها، یادم میمونه از این به بعد :\ این بچه ها چرا خواب ندارن؟ :)) - آفتاب
حیف این که دچار کهولت سن بشه - فرتور
رامونا :)))) اره. خیلی خوشگله لامصب. من یه فیلم ازش دیدم فقط چشمم به این بود :)) منتها با این گریم یا شاید بالا رفتن سن خیلی شیک تر شده - آفتاب from Android
فرتور نگران نکن خودتو. سنش بالا بره هم همچنان زیبا میمونه :د همه پیر میشن دیگه مادر - آفتاب from Android
شخم مناسبتی :دی - بافومه
بهت می گم هیزی می گی نه - بــ↑لا - پــ↓یین
مرسی بافی :دی - آفتاب
بالا من کی گفتم نه؟ :))) هستم خو :دی - آفتاب
بوس براش - پژمان مسى from iPhone
Fwd: Fwd: دیگه گفتن نداره که آرنجی ترین اسمایلی در میان تمامی شکلک های وبی :) هست. بیایید از این اسمایلی جز در مواقعی که میخوایم به کسی فحش بدیم، استفاده نکنیم :) (via http://friendfeed.com/gildad) (via http://friendfeed.com/ververe...)
September 1 - Comments disabled - Share
چند روز پیش دادفر این اسمایلی رو گذاشت و دقیقا هین حس فوش دادن رو به من داد :دی - آفتاب
کجا؟:)) - دادفر
همونجا که منم با لبخند جواب دادم، خواستم بگم خودتی یعنی :\ - آفتاب
شخم بزن هانی - دادفر
:))ها ما این همه به صورت مستقیم بهت فحش میدیم ایراد نداره بعد این بچه نخواسته دلت بشکنه برات لبخند فرستاده بد کرده؟:دی آدمای دیوانه رو همین جاها میشه شناخت بخدا:دی - FarbodNiK
هنوز شروع نشده که دودوزه :)) - آفتاب
مخالفم:) - شوالیه نادر from Android
دودوزه نطقم کور کرد :\ ولی خب ادامه میدم :))) - آفتاب
فربد :) - آفتاب
خان چرا؟ :\ فوشه به قرعان - آفتاب
:))خب مثلن الان اگه مستقیم به من میگفتی خفه شو بیشتر ناراحت میشدم تا با لبخند گفتی:دی حالا یکی نمیخواد مستقیم بگه خفه شو لبخند میزنه بجاش چه اشکالی داره:دی - FarbodNiK
:))) - آفتاب
دادی کامنتاش بسته بود http://friendfeed.com/dadfar... - آفتاب
:)))حق داشتی این یکیو - دادفر
خاک تو سرت پس :)))) - آفتاب
:)))جالب اینه که تو اون فید هم دقیقن همین اتفاقی که تو کامنت قبل برات توضیح دادم افتاده:دی - FarbodNiK
ساوی و میسی زهرمار :| - آفتاب
اگه کسی بخواد خنده تلخ بکنه اسمایلیش چیه؟ - شوالیه نادر from Android
اره فربد :)))) خیلی عن بازی در اورد، دیگه کامنت نمیذارم براش :\ - آفتاب
=) اینه خان:دی - FarbodNiK
:))) نه باور کن فکر کردم داری حالگیری میکنی خواستم محترمانه تلافی کنم:)) - دادفر
:) - آفتاب
فربد اونکه زنجموره است، فرض کن شما ناراحتی اما نمیخوای طرفت متوجه بشه - شوالیه نادر from Android
ببخشید :* :)) - دادفر
:] اینم نیست یعنی خان؟:دی - FarbodNiK
نمیدونم اصلا ولش کن:) - شوالیه نادر from Android
خان همینو بزن، که بفهمه ناراحتی، چرا نفهمه؟ :دی مثلا الان من در جواب دادی همچنان به همین لبخند اکتفا میکنم :) بوسش بخوره تو فرق سرش - آفتاب
:))ای بابا قصدم فقط کمک کردن بود بخدا:دی - FarbodNiK
:))) فکر نمیکردم یک اسمایلی اینقدر اثر داشته باشه :)) - دادفر
خیلی داشت، دلم شکست اصلا :\ :دی - آفتاب
ضمنا شخم برای عارش - آفتاب
:( - دادفر
:دی :* - آفتاب
:* .....................................:) :دی - دادفر
کصافط :\ :)) - آفتاب
:)))) - آرش from Android
September 1 - Comments disabled - Share
خدایی چرا محسن یگانه گوش میدن یه سری،خیلی جدی دارم میپرسم اینو البته:دی - FarbodNiK
فربود گوش بدن؟ :\ - آفتاب
کصافطا :\ - آفتاب
:))نه فربود و مارکو گوش بدن فربود خالی خوب نیست:دی - FarbodNiK
بیشور :دی - آفتاب
یعنی من تا آخر این فید باید به همه تون فوش بدم؟ :))) انسان باشین خو :)) - آفتاب
ویززززززززززز، دور شو - آفتاب
خب تو میمیری گوش ندای از این چرت و پرتا؟:))ما چند سال بهت بگیم خز و تو عبرت نگیری آخه:دی - FarbodNiK
مرسی نادر و دادفر عزیز :** بالاخره دو انسان فرهیخته و متمدن توی فرفر یافت شد :\ - آفتاب
فربد شلوغ نکنی، آهنگ فربد و مارکو رو هم شر میکنما :)) - آفتاب
:))آخ جون قراره معروف بشم یعنی؟^_^ - FarbodNiK
آره فربد، به شرطی که همین تگها رو زیرش بزنی :دی - آفتاب
بخواب بابا:دی - FarbodNiK
:) - آفتاب
زیاد رو این لبخند وقت صرف نکن آفتابم احتمالن فقط رو خودت تاثیر داشته باشه ما اینقدر اینجا فوش شنیدیم لبخند برامون لاس خشکه به حساب میاد:)) - FarbodNiK
بمیری تو - آفتاب
چرا که نه:دی - FarbodNiK
کجا بودی آفتابم؟:دی تو قبرستون دنبال قطعه و ردیف قبرت میگشتیم تو فرفر پیدات کردیم:دی - FarbodNiK
August 28 - Comments disabled - Share
کلا پیگیر نباشید من راضی ترم به قرعان :\ - آفتاب
:))عجب خریه ها حالتو پرسیدم خب بی جنبه:دی - FarbodNiK
:))))) - گرین
همون که گفتم، الان اومدم، دیگه میتونی بری بمیری :دی - آفتاب
:))))) فربد حرف نداري - بــ↑لا - پــ↓یین from BuddyFeed
چقدر بیشور شدی کجا بودی این مدت که همچین تاثیراتی روت گذاشته؟:دی - FarbodNiK
:))چی بگم آخه به این بشر بی جنبه بالا:دی - FarbodNiK
بالا هم که قبلا مرده بود، نمیدونم از کجا دوباره پیداش شد :| - آفتاب
بودم که، رفتم تجدید قوا :)) ولی هنوز خسته م :\ - آفتاب
گرینم تو خوبی؟ مرسی که خندیدی :دی اسمایلی پاسخگویی به تمام کامنت ها و مردم داری :)) - آفتاب
مرسی خوبم ....تو خوبی ؟ چرا نبودی ؟ فرفر بی تو صفایی نداره اصن بیا بریم دایرکت :دی اسمایلی سواستفاده از مردم داری :دی - گرین
مردم داری رو از فربد یاد گرفتم :\ باید دایرکت بزنی و از اون تشکر کنی :\ - آفتاب
اسمایلی یک دیرکت پروفشنال - شوالیه نادر from Android
ضمنا قربان شما، من هم همه ش به یاد شما بودم به حرزتباس :دی - آفتاب
الان ما اینجا شاهد استراتژی کاهش عرضه برای افزایش تقاضا هستیم:)) - devil's advocate
ارش بمیر :)) - آفتاب
:||||| این همه محبوبیت رو نمیتونم هضم کنم اصلا :)) - آفتاب
نخندید به بچه آقا جان گناه داره:دی - FarbodNiK
دلی که توش راز نباشه، یه دلبر ناز نباشه، لای لای لای
December 15, 2013 - Comments disabled - Share
بیاین تگتونو بزنین :)) - آفتاب
مچکرم :دی - آفتاب
قربونت ساشول :دی :)) - آفتاب
قربوند :د - SaSha
تگ اصلیه موند فرتور بیاد بزنه :)) - آفتاب
#خز جای فرتور میزنم..فرتور رفته پاتایا ، حالا حالاها نمیاد:دی - SaSha
البته خودت که میدونی اصن من نظرم این نیست:دی - SaSha
مرض :)) من که میدونم تو دلت مونده بود :دی فرتور همه رو میفرسته پاتایا بعد تو فرتورو میفرستی پاتایا؟ :" - آفتاب
حیف من که همینجوری دارم از سلیقه ات دفاع میکنم:دی// جدی رفته پاتایا..خودش گفت...بخاطر ایدزش ، دیگه از زندگی ناامید شده بود - SaSha
:))) چه با هم فید مشابه فرستادیم - مـــمـد ☮ from YouFeed
نمی دونم چرا هر وقت سیاوش شمس گوش میدم یاد آمریکا میوفتم! تا حالا هم آمریکا نبودم! یا آهنگهای خیلی قدیمی سیاوش قمیشی! کلا این سیاوشها منو یاد آمریکا میندازن! 0 - Bardiya
ساشا خاچ به سرت :)) از اونجا اومده باشه ایدز میگیره، نه که ایدز بگیره بعد بره اونجا - آفتاب
آره ممد، واسه همین ازت پرسیدم کجارو نگاه میکنی :)) - آفتاب
بردیا شاید به خاطر اهنگ نامه ش باشه :دی - آفتاب
یا دختر ایرونی، اونم خیلی بوی غربت میداد :)) - آفتاب
فرتور دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت...گفت به همه سلام برسون..روزهای آخرشه دیگه به حول و چراغ قوه ی الهی:دی - SaSha
دیفتری با کزاز نباشه - اندیشه
با این چیکار دارید بیشورا :دی \\ اندیشه :))) خوبه ترانه سرا نشدی :| - آفتاب
کجا بودی آفتابم؟:دی تو قبرستون دنبال قطعه و ردیف قبرت میگشتیم تو فرفر پیدات کردیم:دی - FarbodNiK
خاک بر سرت کنن فربد با این احوالپرسیت :)) - آفتاب
قر تو کمرم فرااااااونه نمدونم کجا بریزم :دی - میر آق دایی آرش جونی ®©℗™
همین که احوالتو میپرسم کافی نیست یعنی؟:دی حتمن باید قربون صدقه بره آدم؟:دی قدرنشناسید چقدر شماها اه اه:دی - FarbodNiK
ارش اینجا نریز، تعطیله :)) - آفتاب
چرا خیلی کافیه، حالا برو بمیر :دی - آفتاب
:))اوفف چقد جذاب شدی یهو بیا ببرمت دایرکت اصلن:دی - FarbodNiK
با این اوفی که گفتی من یه قدم هم با تو نمیام :)) - آفتاب
ژوون:دی - FarbodNiK
همینجا همینجااا :))) - میر آق دایی آرش جونی ®©℗™
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook