AJ Kohn
why won't my parakeet eat my diarrhea - http://www.woosk.com/2009...
why won't my parakeet eat my diarrhea
Oh Google, who says you don't have a sense of humor. - AJ Kohn from Bookmarklet