Ozgur Uckan
Çok iyi bu. Sonuna kadar izleyin. Anayasa tartışmaları için dersler... "The Constitution For Dummies" by Judge Andrew Napolitano - YouTube - https://www.youtube.com/watch...
Screen shot 2013-06-22 at 2.58.35 PM.JPG
"Judge Andrew Napolitano on the history of the federal government's neglect, disdain, and continual erosion of the Constitution from John Adams to George W. Bush. Learn about the "Alien and Sedition Act", FISA, and the Patriot Act and what we must do to get back to Constitutional fidelity at the federal level." - Ozgur Uckan
mühim... - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
“Yeni Anayasa Sivil Toplumun Katılımıyla Yapılmalı” - Bianet / Bianet - Bianet - http://www.bianet.org/bianet...
“Yeni Anayasa Sivil Toplumun Katılımıyla Yapılmalı” - Bianet / Bianet - Bianet
"86 sivil toplum örgütünün kurduğu Denge ve Denetleme Ağı, yeni anayasa yapımında sivil toplumun katkı sağlamasının önemine dikkat çekti" - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"Meclis’te gazetecilere yapılan ''Sivil Toplumdan Anayasa İçin Uyarı'' başlıklı açıklamayı, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi temsilcisi Özge Konuralp okudu. Siyasi kaygılarla yeni anayasa fırsatının kaçırılmaması gerektiği belirtilen metinde, şu görüşlere yer verildi: “Hak ve özgürlüklerin anayasalarda güvence altına alınmasının bilinen en etkin yolu, güçlü bir denge ve denetleme... more... - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
Evrensel Gazetesi - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEN DEMOKRATİK ANAYASA ÖNERİSİ: Yeni anayasada bu taslak dikkate alınmalı - http://www.evrensel.net/news...
Evrensel Gazetesi - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEN DEMOKRATİK ANAYASA ÖNERİSİ: Yeni anayasada bu taslak dikkate alınmalı
"Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonunun yeni anayasa çalışmalarına katkıda bulunması çağrısı üzerine Hacettepe Üniversitesi hazırladığı anayasa taslağını kamuoyu ile paylaştı. 230 maddeden oluşan ve Hacettepe Üniversitesi’nin resmi sitesinden ulaşılabilen taslakta öne çıkan maddeler arasında yeni anayasanın, kurucu bir meclis tarafından hazırlanması önerisi dikkat çekiyor. Taslakta ayrıca inanç özgürlüğünden, anadil hakkına, çalışma yaşamındaki temel haklardan basın özgürlüğüne kadar birçok temel hak ve özgürlük yer alıyor." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Eski okulumu gördüm gözlerim doldu. Doğramacıdan çeken bir nesil olmak ... - Oğuz Demirkapı ☮✌
ParaBellum
Sosyal medya üzerinde anayasa oluşturma... http://yahoyt.com/h...
Ozgur Uckan
"Daha önce bahsettiğim kolektif anayasa projesini geçen hafta sonu kamuya açtık. Önümüzdeki günlerde projeden daha çok haberiniz olacaktır diye umuyorum. Birkaç gazeteyle görüşmelerimiz oldu. A Haber’den Hıdır Geviş de bizi Cumartesi gecesinde yayınlanan “Benim Adım Hızır” adlı sosyal medya vurgulu programına davet etti. Biz çalışmaları sürdürürken Sosyalmedya.co’dan Salih Kural projeyle ilgili güzel bir haber yapmış. Genelde çalakalem, aceleyle ya da copy-paste şeklinde yapılan haberlere karşı Salih çok güzel bir iş çıkarmıştı, buradan kendisine teşekkür etmek isterim. Bu haber bizden habersiz olarak çıktı ve proje üyelerini çok sevindirdi." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Ozgur Uckan
HALKLAR KONUŞUYOR Anayasa FORUMU'nda buluşalım TARİH: 21 NİSAN CUMARTESİ SAAT: 14.00 CEZAYİR TOPLANTI SALONU
AFİŞFORUM.jpg
Adres: Hayriye caddesi No 12 Galatasaray/Taksim İstanbul (Galatasaray Lisesi Arkası) Telefon İrtibat: 0532 214 86 89 - Ozgur Uckan
" Bizler aşağıda imzası bulunan Halklar konusunda çalışma yürüten kurumlar ve kişiler olarak, Anayasaya halkların talep ve isteklerinin girmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Ortak taleplerimizi dillendirmek birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi ortak çözümleri ve fikirleri şekillendirmek İÇİN HALKLAR KONUŞUYOR Anayasa FORUMU'nda buluşmaya çağırıyoruz..." - Ozgur Uckan
DÜZENLEYENLER: "HALKLARIN ANAYASASI" ÇALIŞMASI AKA-DER (ANADOLU KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERNEĞİ) APOYEVMATİNİ GAZETESI (MİHAIL VASİLIADİS) ALEVİ YOL DERNEĞİ CANŞENLİĞİ OYUNCULARI CHİVİ YAZILARI YAYINEVİ (ÖZCAN SAPAN) DEMOKRAT GÜRCÜLER PLATFORMU GÜRCÜ KÜLTÜR MERKEZİ (GKM) ESU ( AVRUPA SÜRYANİLER BİRLİĞİ) HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ GOLA KÜLTÜR, SANAT VE EKOLOJİ DERNEĞİ HADİG (HEMŞİN... more... - Ozgur Uckan
""Halkların Anayasası" Çalışması 20 Nisan Saat:21.45'te İMC Tv'de İmc Özel Programında, bu toprakların halklarının seslerini ve taleplerini dillendiriyor olacak!" ______ Not: İMC TV'yi http://www.imc-tv.com adresinden ya da turksat frekans 12562 vertical 25000 ve Dsmart 235. kanaldan izleyebilirsiniz. - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
Sesi Duyurulmayanlar Yeni Anayasa Yolunda | Bizsiz Anayasa Olmaz - http://www.bizsizanayasaolmaz.org/sesi-du...
Sesi Duyurulmayanlar Yeni Anayasa Yolunda | Bizsiz Anayasa Olmaz
"Yeni Anayasa Yolunda konferans dizisinin ikincisi, feministlerin, gençlerin, çocukların, Ermenilerin, Çingenelerin, LGBT bireylerin, mültecilerin, hayvan hakları savunucularının ve daha pek çok kesimin sesini yeni anayasada yankılanmasını sağlamak için düzenlendi." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Ozgur Uckan
Çoğulcu, Eşitlikçi, Özgürlükçü, Katılımcı ve Ekolojik Yeni Bir Anayasanın Gerekliliği Konusunda Tüm Kesimler Uzlaşıyor | Bizsiz Anayasa Olmaz - http://www.bizsizanayasaolmaz.org/cogulcu...
Çoğulcu, Eşitlikçi, Özgürlükçü, Katılımcı ve Ekolojik Yeni Bir Anayasanın Gerekliliği Konusunda Tüm Kesimler Uzlaşıyor | Bizsiz Anayasa Olmaz
"2011 yılının ilk aylarında, STGM’nin kolaylaştırıcılığıyla, sivil toplum örgütleri sivil, katılımcı, çoğulcu, demokratik bir anayasa için birlikte çalışmaya başladı. Van, Adana, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara’da toplantılar yapıldı. Toplantıların amacı, her kesimden ve görüşten sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi, fikirdeki farklılıklara rağmen katılımda ortak bir düşüncenin gelişmesiydi. Sivil bir anayasanın ancak sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınarak meşruluk kazanacağı ve bu süreçte toplumun hiçbir kesimini dışlamadan hareket edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı." - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
"“Temel hak”, insanın insan olduğu için sahip olduğu ve devredilemez haklar olarak tanımlanır. İnternet erişiminin de böyle temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi giderek uluslararası bir hukuk teamülü haline geliyor." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"İnternet erişimi Birleşmiş Milletler tarafından 4 Haziran 2011’de yapılan genel oturumda “temel bir insan hakkı” olarak tanımlandı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne “3. Kuşak insan hakkı” olarak dahil edildi (http://www2.ohchr.org/english...). Evrensel Beyanname altında devlet tarafından imzamız bulunduğuna göre, söz konusu genel... more... - Ozgur Uckan
Üretime katılın, internetinize sahip çıkın: Kullanıcı Hakları Bildirgesi - Alternatif Bilişim Derneği http://ff.im/OKLab - Ozgur Uckan
"Avrupa Konseyi de 18 – 19 Nisan 2011 tarihleri arasında Strasburg’da "İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek" başlıklı kararıyla internet erişimini temel bir hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ekledi. İlgili kararın 10. Maddesi şöyle der: “Bir görevin taşıyıcıları olarak temel hakların ve vatandaşlarının özgürlüklerinin korunması ve... more... - Ozgur Uckan
"Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de bu yönde bir içtihattı oluşmuş durumda. Bu mahkemenin kararları da, bilindiği gibi, hukukumuz üzerinde belirleyici etkiye sahip." - Ozgur Uckan
"“Temel haklar”, yine bilindiği gibi Anayasa ile korunmak zorundadır. Çünkü Anayasa, temel hak ve özgürlükler platformunun tanımlandığı en üst düzey hukuki metindir. Anayasaların birinci işlevi toplumu devlete karşı korumaktır. Bizde olduğu gibi devlet ideolojisini korumak için anayasa yapılmaz. Bu yüzden bunca yıldır, hala “sivil” bir anayasa yapalım mı, yapacaksak nasıl yapalım diye... more... - Ozgur Uckan
"Türkiye’de mevcut “anayasal rejim” demokratik bir rejim değildir. Eğer bugün rejimi demokratikleştirmek için bir anayasa yapacaksak, bu anayasa zaten doğası gereği sivil olmak ve devleti topluma karşı değil, toplumu devlete karşı korumak zorundadır. Bu anayasanın sivil olması için, sivil toplum inisiyatiflerinin etkin katılımıyla yapılması ve en geniş konsensüsü yansıtması gerekir. Bu... more... - Ozgur Uckan
"İnternet erişiminin temel bir hak olup olmadığı tartışmaları _______________ İnternet erişiminin anayasada yer alması gereken bir hak olup olmadığı sorusu, aslında onun “temel insan hakkı” olup olmadığı sorusuyla ilgili. Çünkü eğer, öyleyse anayasada tanımlanmak ve korunmak zorunda. Bu konu pek tartışmaya açık değil. Ama internet erişiminin insan hakkı olarak konumlanmasıyla ilgili... more... - Ozgur Uckan
"Aslında bu çok eski bir tartışma. Benzeri görüşler basının ortaya çıktığı zamanlarda da dile getirildi. İfade özgürlüğünün sadece basına bağlı olmayacağı söylendi. Doğru. Ama zaman içerisinde basın özgürlüğü ifade ve haber alma özgürlüğünün bir parçası haline geldi ve temel bir hak olarak tanındı. İnternet de artık ifade , bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün bir parçası ve temel... more... - Ozgur Uckan
"İnternete erişmek temel bir haktır. Dikkat edin, "internet haktır" demiyorum, "internete erişmek temel bir insan hakkıdır" diyorum... İnternetin devletler veya şirketler tarafından işgal edilmeden, tarafsız ve bütünlüklü bir halde tutulmasının sağlanması gerekir, ki o Agoraya erişebilelim ve orada insanlığımızı yaşayabilelim... Sokakları ve meydanları tanklarla işgal edilmiş, veya... more... - Ozgur Uckan
"3. Kuşak insan hakkı olarak internet erişimi _________________ İnternet erişiminin hali hazırda uluslararası belgelerde temel insan hakkı olarak tanınmış olmasının nedeni, bu erişimin eskiden olduğundan daha fazla insanı ilgilendiriyor olması değil. Yani, bu basit bir nicelik sorunu değil. Bu tanımanın gerçek nedeni, internetin doğasıyla ilgili: İnternetin gayri-merkezi, tarafsız,... more... - Ozgur Uckan
"Dahası, internet herkesi bir yayıncı haline getirmekte, iletişimi demokratikleştirmekte ve kamu yararının ortaya çıktığı ayrıcalıklı iletişim ve etkileşim platformuna dönüşmektedir. İşte bu yüzden, internetin “evrenselliğinin, bütünlüğünün ve açıklığının” korunması gerekir. Aksi takdirde temel hak ve özgürlükler platformu zarar görür." - Ozgur Uckan
Evet, internet erişimi kaldı. O da gidince suçsuzluğunuzu rüyanızda anlatırsınız artık... - Ozgur Uckan
"Bu hukuki ilkenin internete kaç kişinin bağlandığıyla hiç bir ilgisi yoktur. Hukuki ilkeler niceliksel değil niteliksel bir öze sahiptir. Bunun da ötesinde internet insani etkileşim ve sosyal ilişki için temel bir platform haline gelmiştir. Bu durum da internet erişimini en az seyahat özgürlüğü kadar temel bir insan hakkı haline getirmektedir. Bugün bir insanın seyahat özgürlüğünü engellemekle, internet erişimini engellemek arasında temel bir fark yoktur. İkisi de temel haklara aykırıdır. " - Ozgur Uckan
"İnternet, sadece bir iletişim alanı değildir; o bir etkileşim alanıdır. Bu da interneti örgütlenme özgürlüğünün asli parçası haline getirmektedir. İnternet bugün insanların örgütlenmek, demokratik bir biçimde katılımda bulunmak, halkın çıkarlarını tehdit eden kamu kurum ve kuruluşları üzerinde baskı oluşturmak, tepki ve protestolarını demokratik bir biçimde ifade etmek için... more... - Ozgur Uckan
"Yeni anayasa yapım süreci ve internet erişiminin temel bir hak olarak anayasal koruma altına alınmasının önemi ________________ Yeni Anayasa çalışmalarında çözüm bekleyen aslında tek bir sorun var: Bu anayasa gerçek bir anayasa mı olacak, yani toplumun temel hak ve özgürlüklerini devletin karşısında koruyarak ülkenin demokratikleşmesinin bir aracı mı olacak; yoksa devletin tebaa olarak... more... - Ozgur Uckan
"Türkiye’nin en öncelikli sorunu demokratikleşme sorunudur. Temel hak ve özgürlüklere odaklanmadan, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin doğasını demokrasi eksenine kaydırmadan hiç bir sorunu çözemezsiniz. İnternet erişiminin, Türkiye’de olduğu gibi devletin sürekli sansür, gözetim, denetim müdahalesi tehdidi altında olduğu bir ülkede demokrasiyi tesis edemezsiniz. Çünkü demokrasi... more... - Ozgur Uckan
"Alternatif Bilişim Derneği, “Kullanıcı Hakları Bildirgesi” adı altında taslak bir belge yayınladı. Belge interneti bir hizmet değil bir hak olarak tanımlıyor. Kullanıcıların katkılarıyla geliştirilmeye devam eden belgeye şuradan ulaşılabilir: http://www.alternatifbilisim.org/wiki... " - Ozgur Uckan
"İnternet erişimi ile ilgili talepler artık bu ülkedeki hak ve özgürlükler platformlarının, demokratik anayasa hareketlerinin ve sivil toplum alanının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde, demokratik hak arayışının, sadece internette sansüre karşı çıkmakla yetinmeyeceğini, internet erişim hakkının anayasaya eklenmesi için de mücadele edeceğini göreceğiz. Demokrasiyi... more... - Ozgur Uckan
"İnternet erişiminin korunma altına alınmadığı bir anayasa yapacaksak, buna hiç gerek yok; devlet ideolojisini temsil eden kurgusal “örf ve adetler” neyimize yetmiyor? Rejimimizin adını koyalım artık... Gibi yapmayalım." - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
Yeni anayasa önerilerine gizlilik kararı | ANF - http://www.firatnews.org/index...
Yeni anayasa önerilerine gizlilik kararı | ANF
"AKP hükümetinin “katılımcı, şeffaf ve demokratik” yeni anayasası daha şimdiden lafta kaldı. TBMM Uzlaşma Komisyonu “toplumda kutuplaşmaya ve kamplaşmaya yol açmaması” iddiasıyla siyasi partiler, sivil toplum ve meslek örgütlerinin yeni anayasa konusundaki önerileri ile ilgili gizlilik kararı alarak, Meclis web sitesinden kaldırılmasını kararlaştırdı." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"Anayasanın en geniş katılımla ve tartışılarak hazırlanması, Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarının duyurulması için TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan “yeni anayasa” adlı internet sitesinden, kurumların önerilerinin yer aldığı “anayasa taslakları” başlıklı bölüm kaldırıldı. Bu bölümün kaldırılmasının nedeninin ise Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun hafta içinde yaptığı toplantıda aldığı “gizlilik” kararı olduğu ortaya çıktı. " - Ozgur Uckan
"Uzlaşma Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında ise yeni anayasa için öneri taslakları gönderen kurum ve kuruluşları olası “eleştiri ve tepkilerden koruma” gerekçesiyle önerilerin kamuoyunun görüşüne sunulmasından vazgeçilmesi kararlaştırıldı. " - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
" "Temel hak" kavramı, anayasa ve internet ________________ "Temel hak", insanın insan olduğu için sahip olduğu ve devredilemez haklar olarak tanımlanır. İnternet erişiminin de böyle temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi giderek uluslararası bir hukuk teamülü haline geliyor." - Ozgur Uckan
"İnternet erişimi Birleşmiş Milletler tarafından 4 Haziran 2011'de yapılan genel oturumda "temel bir insan hakkı" olarak tanımlandı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne "3. Kuşak insan hakkı" olarak dahil edildi (http://www2.ohchr.org/english...). Evrensel Beyanname altında devlet tarafından imzamız bulunduğuna göre, söz konusu genel... more... - Ozgur Uckan
Bkz. Üretime katılın, internetinize sahip çıkın: Kullanıcı Hakları Bildirgesi - Alternatif Bilişim Derneği http://ff.im/OKLab - Ozgur Uckan
"Avrupa Konseyi de 18 – 19 Nisan 2011 tarihleri arasında Strasburg’da "İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek" başlıklı kararıyla internet erişimini temel bir hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ekledi. İlgili kararın 10. Maddesi şöyle der: “Bir görevin taşıyıcıları olarak temel hakların ve vatandaşlarının özgürlüklerinin korunması ve... more... - Ozgur Uckan
"Karar, internet erişiminin her türlü devlet müdahalesinden uzak bir biçimde güvence altına alınmasını bildiriyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında da imzamız bulunuyor. Sözleşmenin gereğini yerine getirip internet erişimini temel bir hak olarak iç hukukumuzda korumakla yükümlüyüz." - Ozgur Uckan
"Bu iki karar öncesinde İzlanda ve Finlandiya, internet erişimini temel haklardan biri olarak anayasalarına eklemişlerdi. Şimdi, başta AB ülkeleri olmak üzere, birçok ülkenin bunu yaptığına tanık olacağız." - Ozgur Uckan
"Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu yönde bir içtihattı oluşmuş durumda. Bu mahkemenin kararları da, bilindiği gibi, hukukumuz üzerinde belirleyici etkiye sahip." - Ozgur Uckan
""Temel haklar", yine bilindiği gibi Anayasa ile korunmak zorundadır. Çünkü Anayasa, temel hak ve özgürlükler platformunun tanımlandığı en üst düzey hukuki metindir. Anayasaların birinci işlevi toplumu devlete karşı korumaktır. Bizde olduğu gibi devlet ideolojisini korumak için anayasa yapılmaz. Bu yüzden bunca yıldır, hala "sivil" bir anayasa yapalım mı, yapacaksak nasıl yapalım diye... more... - Ozgur Uckan
"Türkiye'de mevcut "anayasal rejim" demokratik bir rejim değildir. Eğer bugün rejimi demokratikleştirmek için bir anayasa yapacaksak, bu anayasa zaten doğası gereği sivil olmak ve devleti topluma karşı değil, toplumu devlete karşı korumak zorundadır. Bu anayasanın sivil olması için, sivil toplum inisiyatiflerinin etkin katılımıyla yapılması ve en geniş konsensüsü yansıtması gerekir. Bu... more... - Ozgur Uckan
"İnternet erişiminin temel bir hak olup olmadığı tartışmaları _____________ İnternet erişiminin anayasada yer alması gereken bir hak olup olmadığı sorusu, aslında onun "temel insan hakkı" olup olmadığı sorusuyla ilgili. Çünkü eğer, öyleyse anayasada tanımlanmak ve korunmak zorunda. Bu konu pek tartışmaya açık değil." - Ozgur Uckan
"Ama internet erişiminin insan hakkı olarak konumlanmasıyla ilgili genel tartışmaya kısaca göz atmakta fayda var. İnternet erişiminin temel bir hak olarak tanınmasına yönelik itirazlardan biri, TCP/IP protokolünün yaratıcılarından Vinton Cerf'ten geldi. Cerf, internetin temel hakların kullanımını mümkün kılan bir teknoloji olduğunu, ama kendisinin bir hak olarak tanımlanamayacağını... more... - Ozgur Uckan
"Bence Cerf’in en önemli yanılgısı interneti bir teknolojiye indirgemesi. İnternet teknolojiden ibaret değil, teknoloji(ler) aracılığıyla yaratılmış bir ortam ve en önemlisi, etkileşimli, sosyal ve kamusal bir ortam. Kamusal bir ortam, çünkü hepimize ait, sadece teknolojiyi geliştirenlere değil. Tıpkı konut gibi. Konut bir teknoloji ürünü. Peki barınma hakkı neden bir insanlık hakkı?... more... - Ozgur Uckan
"Aslında bu çok eski bir tartışma. Benzeri görüşler basının ortaya çıktığı zamanlarda da dile getirildi. İfade özgürlüğünün sadece basına bağlı olmayacağı söylendi. Doğru. Ama zaman içerisinde basın özgürlüğü ifade ve haber alma özgürlüğünün bir parçası haline geldi ve temel bir hak olarak tanındı. İnternet de artık ifade , bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün bir parçası ve temel bir hak olarak tanınmak zorunda. Basın ne kadar “teknoloji”den ibaretse internet de o kadar teknolojiden ibaret." - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
"İnternet erişiminin anayasa içerisinde tanımlanarak güvence altına alınmasından daha doğal bir şey olamaz. Yeni bir anayasa, eğer gerçekten sivil ve demokratik olacaksa, asli ekseni düşünce, ifade, bilgi edinme, haber alma, örgütlenme hak ve özgürlükleri üzerinde kurulmalıdır; internete sınırsız, sansürsüz, kısıtsız bir biçimde erişme hak ve özgürlüğü de bu eksenin bir parçasıdır... " - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"" "Temel hak" kavramı, anayasa ve internet ________________ "Temel hak", insanın insan olduğu için sahip olduğu ve devredilemez haklar olarak tanımlanır. İnternet erişiminin de böyle temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi giderek uluslararası bir hukuk teamülü haline geliyor." - Ozgur Uckan
Bkz. Üretime katılın, internetinize sahip çıkın: Kullanıcı Hakları Bildirgesi - Alternatif Bilişim Derneği http://ff.im/OKLab - Ozgur Uckan
"İnternet erişimi Birleşmiş Milletler tarafından 4 Haziran 2011’de yapılan genel oturumda “temel bir insan hakkı” olarak tanımlandı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne “3. Kuşak insan hakkı” olarak dahil edildi (http://www2.ohchr.org/english...). Evrensel Beyanname altında devlet tarafından imzamız bulunduğuna göre, söz konusu genel... more... - Ozgur Uckan
"Avrupa Konseyi de 18 – 19 Nisan 2011 tarihleri arasında Strasburg’da "İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek" başlıklı kararıyla internet erişimini temel bir hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ekledi. İlgili kararın 10. Maddesi şöyle der: “Bir görevin taşıyıcıları olarak temel hakların ve vatandaşlarının özgürlüklerinin korunması ve... more... - Ozgur Uckan
"Karar, internet erişiminin her türlü devlet müdahalesinden uzak bir biçimde güvence altına alınmasını bildiriyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında da imzamız bulunuyor. Sözleşmenin gereğini yerine getirip internet erişimini temel bir hak olarak iç hukukumuzda korumakla yükümlüyüz." - Ozgur Uckan
"Bu iki karar öncesinde İzlanda ve Finlandiya, internet erişimini temel haklardan biri olarak anayasalarına eklemişlerdi. Şimdi, başta AB ülkeleri olmak üzere, birçok ülkenin bunu yaptığına tanık olacağız." - Ozgur Uckan
"Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu yönde bir içtihattı oluşmuş durumda. Bu mahkemenin kararları da, bilindiği gibi, hukukumuz üzerinde belirleyici etkiye sahip." - Ozgur Uckan
""Temel haklar", yine bilindiği gibi Anayasa ile korunmak zorundadır. Çünkü Anayasa, temel hak ve özgürlükler platformunun tanımlandığı en üst düzey hukuki metindir. Anayasaların birinci işlevi toplumu devlete karşı korumaktır. Bizde olduğu gibi devlet ideolojisini korumak için anayasa yapılmaz. Bu yüzden bunca yıldır, hala "sivil" bir anayasa yapalım mı, yapacaksak nasıl yapalım diye... more... - Ozgur Uckan
"Türkiye’de mevcut “anayasal rejim” demokratik bir rejim değildir. Eğer bugün rejimi demokratikleştirmek için bir anayasa yapacaksak, bu anayasa zaten doğası gereği sivil olmak ve devleti topluma karşı değil, toplumu devlete karşı korumak zorundadır. Bu anayasanın sivil olması için, sivil toplum inisiyatiflerinin etkin katılımıyla yapılması ve en geniş konsensüsü yansıtması gerekir. Bu... more... - Ozgur Uckan
"İnternet erişiminin temel bir hak olup olmadığı tartışmaları _____________ İnternet erişiminin anayasada yer alması gereken bir hak olup olmadığı sorusu, aslında onun “temel insan hakkı” olup olmadığı sorusuyla ilgili. Çünkü eğer, öyleyse anayasada tanımlanmak ve korunmak zorunda. Bu konu pek tartışmaya açık değil. " - Ozgur Uckan
"Ama internet erişiminin insan hakkı olarak konumlanmasıyla ilgili genel tartışmaya kısaca göz atmakta fayda var. İnternet erişiminin temel bir hak olarak tanınmasına yönelik itirazlardan biri, TCP/IP protokolünün yaratıcılarından Vinton Cerf'ten geldi. Cerf, internetin temel hakların kullanımını mümkün kılan bir teknoloji olduğunu, ama kendisinin bir hak olarak tanımlanamayacağını... more... - Ozgur Uckan
"Bence Cerf’in en önemli yanılgısı interneti bir teknolojiye indirgemesi. İnternet teknolojiden ibaret değil, teknoloji(ler) aracılığıyla yaratılmış bir ortam ve en önemlisi, etkileşimli, sosyal ve kamusal bir ortam. Kamusal bir ortam, çünkü hepimize ait, sadece teknolojiyi geliştirenlere değil. Tıpkı konut gibi. Konut bir teknoloji ürünü. Peki barınma hakkı neden bir insanlık hakkı?... more... - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
"“Temel hak”, insanın insan olduğu için sahip olduğu ve devredilemez haklar olarak tanımlanır. İnternet erişiminin de böyle temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi giderek uluslararası bir hukuk teamülü haline geliyor." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"İnternet erişimi Birleşmiş Milletler tarafından 4 Haziran 2011’de yapılan genel oturumda “temel bir insan hakkı” olarak tanımlandı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne “3. Kuşak insan hakkı” olarak dahil edildi (http://www2.ohchr.org/english...). Evrensel Beyanname altında devlet tarafından imzamız bulunduğuna göre, söz konusu genel... more... - Ozgur Uckan
Üretime katılın, internetinize sahip çıkın: Kullanıcı Hakları Bildirgesi - Alternatif Bilişim Derneği http://ff.im/OKLab - Ozgur Uckan
"Avrupa Konseyi de 18 – 19 Nisan 2011 tarihleri arasında Strasburg’da “İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek” başlıklı kararıyla internet erişimini temel bir hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ekledi. İlgili kararın 10. Maddesi şöyle der: “Bir görevin taşıyıcıları olarak temel hakların ve vatandaşlarının özgürlüklerinin korunması ve... more... - Ozgur Uckan
"iki karar öncesinde İzlanda ve Finlandiya, internet erişimini temel haklardan biri olarak anayasalarına eklemişlerdi. Şimdi, başta AB ülkeleri olmak üzere, birçok ülkenin bunu yaptığına tanık olacağız." - Ozgur Uckan
"Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de bu yönde bir içtihattı oluşmuş durumda. Bu mahkemenin kararları da, bilindiği gibi, hukukumuz üzerinde belirleyici etkiye sahip. " - Ozgur Uckan
"“Temel haklar”, yine bilindiği gibi Anayasa ile korunmak zorundadır. Çünkü Anayasa, temel hak ve özgürlükler platformunun tanımlandığı en üst düzey hukuki metindir." - Ozgur Uckan
"Düşünce, ifade, bilgi edinme, haberleşme özgürlüğü ve mahremiyet hakkı gibi haklar ilkesel olarak temeli oluşturan 1. kuşak insan hakları… Sonra basın özgürlüğü gibi 2. kuşak insan hakları geliyor. İnternete erişme özgürlüğü, internetin tarafsızlığı ve bütünlüğünün başta devletler olmak üzere üçüncü tarafların müdahalesi olmaksızın korunması ise 3. kuşak insan hakkı…" - Ozgur Uckan
"Anayasaların birinci işlevi toplumu devlete karşı korumaktır. Bizde olduğu gibi devlet ideolojisini korumak için anayasa yapılmaz. Bu yüzden bunca yıldır, hala “sivil” bir anayasa yapalım mı, yapacaksak nasıl yapalım diye tartışıyoruz. Bu tartışmanın kendisi abesle iştigal. Sivil olmayan bir anayasa, zaten anayasa değildir; toplumu devlete karşı koruyan bir anayasanın bulunmadığı bir ülkedeki rejimi de “demokratik” olarak adlandıramazsınız." - Ozgur Uckan
Ali Oz
Gerçekleşen bir darbeye (12 Eylül) karşı çıkanların darbeye teşebbüs aşamasında yakalananları savunmasını anlayamıyorum?
Bırakın mahkemeler işini yapsın ve gerçek neyse ortaya çıksın. - Ali Oz
Ali Oz
ASDER Yeni Anayasa için Önerilerini TBMM 'ne Gönderdi (30 Aralık 2011) - http://www.adnantanriverdi.com/index...
Güzel bir çalışma, satır satır etüd edilesi... - Ali Oz from Bookmarklet
Ali Oz
Ali Oz
"...Akademik Araştırmalar Vakfı (AKAV) Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy'un yaptığı açıklamaya göre 6-8 Nisan 2012 tarihinde sempozyumun ana konusu "Münazarat Sempozyumu-Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi" olacak..." - Ali Oz
Ali Oz
"Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek Anayasa Uzlaşma Komisyonu, PKK saldırısının gölgesinde son derece kararlı olduğu mesajını verdi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 'Acımızı içimize gömüp, bağrımıza taş basacağız. Girdiğimiz yoldan geri dönmek yok' dedi..." - Ali Oz from Bookmarklet
Ali Oz
Yeni anayasa isteğimiz artarak devam ediyor... > http://friendfeed.com/hocal...
Screen shot 2011-10-19 at 8.22.59 AM.png
October 19, 2011 - Comments disabled - Share
Ozgur Uckan
Bianet :: Yeni Anayasa Yolunda Almanya ve İspanya Deneyimleri - Bianet - http://bianet.org/bianet...
Bianet :: Yeni Anayasa Yolunda Almanya ve İspanya Deneyimleri - Bianet
"Yeni anayasa yapım sürecinin tartışıldığı "Yeni Anayasa Yolunda" adlı konferans Bilgi Üniversitesi'nde düzenlendi. Konferansın ilk oturumunda, Almanya ve İspanya'daki anayasa yapım süreçleri tartışıldı." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Ozgur Uckan
Konferans Duyurusu: "Yeni Anayasa Yolunda" - 15 Ekim Cumartesi, 09:00-18:15, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü, BS 1 http://www.anayasa2011.com/...
Program Turkce 101011.jpg
Ozgur Uckan
Bianet :: PROF. DR. LEVENT KÖKER: "Anayasa Devlet İdeolojisi Empoze Etmemeli" - http://www.bianet.org/bianet...
Bianet :: PROF. DR. LEVENT KÖKER: "Anayasa Devlet İdeolojisi Empoze Etmemeli"
""Kısa anayasa yerine 'ince anayasa' olmalı. İnce anayasadan kasıt, 'anayasanın bir devlet ideolojisine sahip olmaması.' Yani, anayasayla vatandaşlara bir devlet ideolojisi empoze edilmemeli."" - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Yeni anayasa muhtemelen oncekinden de kotu olacak:/ - O.S.M.
Ali Oz
Müslüman toplumların yeni anayasa süreci - Yusuf Çağlayan - http://www.zaman.com.tr/haber...
Müslüman toplumların yeni anayasa süreci - Yusuf Çağlayan
"Türkiye dâhil bütün İslam toplumları yeni bir anayasa yapma aşamasında... Yeni anayasa yapımında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus: Tarihi süreç içinde, bu toplumlar üç ana konuda iç çatışma yaşadı: Adalet-i mahza ile adalet-i izafiye; hilafet ile saltanat ve din ile milliyet çatışmaları. İslam gibi ortak bir üst kimliğe sahip ve yüzyıllardır karışıp kaynaşarak bütünleşmiş iki kardeş Müslüman topluluk olan Türkler ve Kürtler arasında yaşanan etnik merkezli iç çatışma, tarihte yaşanan bu üç çatışmanın tipik bir örneğidir. Çalışmalarına başlanan ve diğer İslam toplumlarına da emsal alınacak yeni anayasanın temel işlevlerinden birisinin de bahsi geçen bu çatışmaları sonlandırarak, ortak bir geleceğin kapısını aralaması olmalıdır..." - Ali Oz from Bookmarklet
Ali Oz
Duydum ki TBMM'ne geri dönüyormuşsunuz. Dönünüz efendiler, memnun oluruz. Ama aslınıza dönmeyi de unutmayın, benim dedemle birlikte Çanakkale'de şehit olan dedelerinizin aslına yani...
T%C3%BCrk-bayra%C4%9F%C4%B1-1[1].jpg
görsele layk..benim için haber değeri yok dönüşlerin.. - bestofBERDUSH
Berdush, köprüden önce bir son çıkış daima vardır. Yaratıcımız bile ölüm anına kadar samimi tövbeleri reddetmiyor. Dönenlerin samimi olup olmadıklarını da hep birlikte izleyecek ve göreceğiz... - Ali Oz
bi arap atasözü derki: DENENMİŞ DENENMEZ... - bestofBERDUSH
mecliste kaos olmadı mı olmaz, dışarda tat vermedi muhtemelen :) - okan koraltan
Terazi -gençler bilemeyebilir- çift kefelidir. Bir taraftaki eksikliğin sebebi diğer yandaki fazlalık olabilir mi acaba? Ben, iğneyi de kendimize batırmayı teklif ediyorum, çuvaldızı kullanmadan önce... - Ali Oz
Elbette, ama ısrar diğer arkadaşları üzebilir. Görevimiz akla kapı açmak ve fakat iradeyi ellerinden almamaktır, hem kendimiz hem de herkes için... - Ali Oz
Butimar, aynı sorun Türklerin de başından geçmedi mi? Zulmen asılan, sürülen ya da hapsedilen Türklerin bir listesini yapsak acaba kaç sayfa tutar dersiniz? :)) - Ali Oz
Kim ısrar sahibi, -feed yazarı olarak ben hariç- yorumları sayarak anlayabiliriz belki... - Ali Oz
Ben bir asıl icad etmedim, değişerek devam etmeyi esas tutan tüm toplumlar dedelerine bakar torunlarına örnek olmaya çalışırlar. Bugün TBMM'ye dönenler umarım torunlarının gurur duyacağı işlere imza atarlar... :) - Ali Oz
Anlaşıldı, takip edeceğim... - Ali Oz
Arkadaş, ben geçmiş yaraları kaşımak değil geleceği inşaa etmenin peşindeyim. Evet geçmişi bilelim, tamam. Ama dostum, geleceğe yürümeliyiz, hem de beraberce, gecikmeden, şimdiden başlayarak. Buna katkı yapmanızı canıyürekten dilerim... :) - Ali Oz
Peki, arkadaş. Bu konuları içeren bir feed aç, gelip orada görüşümü yazacağım. Lütfen... - Ali Oz
Adamlar şimdiye kadar çoktan döneceklerdi belki de. Ama her iki taraftan da dönmeyi zorlaştırmak için elinden geleni yapan o kadar çok insan var ki, şaştım kaldım... - Ali Oz
Bir kan tahlili yapılsa çoğumuzun Orta Asya kökenli kan oranı % 50'yi bile geçemez. Ben Arnavut Mehmet Akif kadar Türk, Kürt Ziya Gökalp kadar da Kürdüm arkadaş... :) - Ali Oz
Neticede hepimizin asli vatanı Cennettir ve babamız da Adem. :) - Ali Oz
Ben öyle düşünüyorum, izahı uzun düşer; bir başka feedde ele alacağım, en kısa zamanda... :) - Ali Oz
Ali Oz
http://www.samanyoluhaber.com/h_68888... BDP'liler ya meclise girerler ya da... - Ali Oz from Bookmarklet
http://www.haberturk.com/gundem... Bakan'dan BDP'li vekillere çağrı! - Ali Oz
http://www.sabah.com.tr/Gundem... Bakan Yazıcı'dan BDP'ye kritik uyarı - Ali Oz
http://siyaset.milliyet.com.tr/bakan-y... Bakan Yazıcı'dan BDP'lilere: Ya istifa, ya azil - Ali Oz
http://yurthaber.mynet.com/detay... Bakan Yazıcı: PKK silahı bırakmazsa, güvenlik güçleri görevini yapacak - Ali Oz
http://www.zaman.com.tr/haber... Yazıcı'dan BDP'lilere: Ya vekalet görevini yaparsın, ya da istifa edersin - Ali Oz
http://www.trt.net.tr/trtavaz... "Meclis'e Gelmiyorlarsa İstifa Etsinler" - Ali Oz
http://www.haberturk.com/polemik... "Sana ne, sen kim oluyorsun" - BDP'li Kaplan'dan Bakan Yazıcı'ya sert yanıt - Ali Oz
http://haber.gazetevatan.com/Haber... Bakan Yazıcı'dan BDP'ye kritik uyarı - Bakan Hayati Yazıcı: Ya yemin ya da istifa etsinler yoksa azil süreci başlar - Ali Oz
Ali Oz
BDP’li Geylani: 1 Ekim Meclis için doğru zaman - http://www.ntvmsnbc.com/id...
BDP’li Geylani: 1 Ekim Meclis için doğru zaman
"BDP Eş Genel Başkanı Hamit Geylani, TBMM’ye gitmeleri için en doğru zamanın 1 Ekim olduğunu söyledi..." - Ali Oz from Bookmarklet
Ali Oz
Ustalık döneminizde daha farklı şeylerin olmasını umuyorduk, umarım ne dediğinizin ve ne yaptığınızın farkındasınızdır. Sanki yeme tav olmuş ve tuzağa düşmüş gibisiniz. :(((
Ali Oz
Eğer verdiğimiz % 50 oyun gereğini bu sefer de yapamaz, bir demokratik yeni anayasayı hazırlayıp referanduma sunamaz iseler, 1,5 yıl sonraki yerel seçimlerde nal toplarlar.
hiçbir şeycikler olmaz. %50 nin derdi demokratik anayasa falan değil :küüüt: - odun
anlaşıldı :) - Ali Oz
Ozgur Uckan
Emek Dünyası :: AKP Osmanlı aklıyla yeni anayasayı yapacak - http://www.emekdunyasi.net/ed...
Emek Dünyası :: AKP Osmanlı aklıyla yeni anayasayı yapacak
"Yeni anayasa konusunda AKP'nin tavrı beli olmaya başladı. Yeni anayasa için Osmanlı'dan "Kesvetin içinde vahdet/çokluk içinde birlik" sözünü referans alan AKP, referandum sürecindeki gibi "herkesi dinleyen ama bildiğini yapan" yöntemi uygulayacağını açıkladı." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"herkesi dinleyen ama bildiğini yapan" :) - Semih Masat™
"bildiğini okuyan" demesi gerekirdi :) - Ozgur Uckan
Araya "herkesi dinleyen" diye bir laf sıkıştırmazlarsa "Asıl biz demokratız, her görüşe saygımız var. Onun için herkesi dinledik" masallarını nasıl anlatacaklar? Yersen... (ama yiyen çok işte, sorun orada) - Tolga Şansal
Ali Oz
Doç. Dr. Yücel Sayman: Yeni anayasa için 330 milletvekiline gerek yok - http://www.zaman.com.tr/haber...
Doç. Dr. Yücel Sayman: Yeni anayasa için 330 milletvekiline gerek yok
"İstanbul Barosu'nun eski Başkanı Doç. Dr. Yücel Sayman, yeni anayasa konusunda ilginç bir görüş ortaya attı..." - Ali Oz from Bookmarklet
Fatih, daha önce, 367 yorumları ile yeni bir hukuk icad eden nicesini görmedik mi? :) - Ali Oz
her parti milletvekili oranında temsilci vererek bir anayasa komisyonu kurulur. benimsenen taslak diğer kanunların çıkmasında uyulan yöntemle mecliste kabul edilir. bu taslağın içine istenirse anayasanın hangi oranla değiştirileceğine dair hüküm konabilir.zaten konulmak zorunda. çok kolay değişen anayasa yapmak da sakıncalı cünkü. sonra referanduma sunulur. kabul edilirse şimdiki iptal edilir yenisi uygulamaya geçer. atatürk ün yaptığı ilk anayasa böyle yapılmış hatta referanduma dahi gidilmemiş. - by keşanlı ali
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook