Andreas Norman
Google+ är nog det enda sociala nätverket som innehåller diskussioner om huruvida Google+ är bra eller inte. För övrigt så är Google+ skit