آرام
از این آقا چه خبر؟
zanjaan.gif
Madadi.3gp 1.9 MB
حتما بهش مدال عفت دادند بهش. - ♕Dr. Eynollah ♕
کی هست؟ - كوروش آريايي
دکتر مددی - آرام
اون رو من هم شنیدم، حتی شنیدم که مشکلات خانوادگی شدیدی هم براش پیش آمد. اما اینا فقط شنیده هام هستند. نمیدونم که چقدر معتبر هستند. بعدش هم که اینا مال 2-3 سال پیش هست، نه جدید - آرام
این از اون چیزایی هست که من یکی که نمیتونم فراموش کنم :( - آرام
سپیده :) - آرام
تلخ ترین قسمت ش به نظر من این هست که در بهمن 57، مردم ایران به خواب هم چنین آینده ای رو متصور نمیشدند!! و چه کابوسی برای " استقلال، آزادی" گفتنهایشان - آرام
از این آقا چه خبر؟ - giga
از این آقا چه خبر؟ - giga