Fwd: Fwd: لطفا رای ندهید!! _______________________ !!Don`t Vote Please بازخوردهای شما را نسبت به ویدئو اول دیدم و بخشی از آنها را در صفحه اول و تعداد بیشتری را در اینجا منتشر کردم. فکر می کنم هنوز قانع نشدید که نباید رای بدهید. پس این ویدئو را ببینید. مطمئنا قانع می شوید که رای ندهید http://aftabmedia.ir/ (از طریق http://friendfeed.com/aftabme...) (via...
ویدئوی جالبی درست کردن این آفتابیان.....لطفا رای ندهیدwww.aftab.ir
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook