Uğur GÖK
Java ile bir web uygulaması yazdık. http://domain.com:9080/uygulam... ile çalışıyor fakat plesk 9080 portu ile siteyi açıyor. bunu httpd.include ile veya .htaccess çalıştıramaz mıyız?
java_tomcat.jpg
apachede mod_proxy var .htaccess ile { ProxyPass customer/ http://127.0.0.1:8080/custome... } şeklinde yapılabilir denemedim alıntı :http://www.slicksurface.com/blog... - musicislife
sanırım mod_proxy'i ayrıca sunucuya kurmak gerek. httpd.include ile <IfModule mod_jk.c> JkMount / ajp13 JkMount /* ajp13 </IfModule> yaparak 80 portundan çalıştırdım uygulamayı. ama domain.com/uygulamaismi olarak çalışıyor. bu .WAR dosyasını klasörsüz bir şekilde ayarlayamıyormuyuz? direk root'da çalışsın? - Uğur GÖK
.htaccess ile çalıştırdım. Options +FollowSymLinks RewriteEngine on RewriteBase / RewriteRule (.*) http://www.domain.com/uygulam... - Uğur GÖK