آلفرد
February 14, 2012 - Comments disabled - Share
یکی از افسران جدا شده ارتش سوریه به نام احمد عبدالرزاق میگوید رژیم بشار اسد در جریان حمله به شهر حمص جهت تسهیل ورود به شهر، از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده است. این فرد که خود در اداره تجهیزات شیمیایی ارتش سوریه خدمت کرده است، میگوید حکومت تحت نظارت متخصصان روسی و ایرانی از گاز اعصاب استفاده کرده است و قصد دارد مجددا از این ماده شیمیایی برای سرکوب مردم در دیگر قسمتهای سوریه استفاده کند. - آلفرد
جدی؟! عجب، به نظر میرسه رژیم های اسلامی به هیچ چیز به جز قدرت بها نمیدهند، حتی به قیمت مرگ انسانها میخواهند در قدرت بمانند! - آلفرد
marg ensan ha aslan dar khavar mianeh ahamiyat nadareh. - سيما كيا Sima kia