Canan Yüce › Likes

Ozgur Uckan
Özgür Uçkan » Bir “eylem” olarak “yeraltı edebiyatı” - http://www.ozguruckan.com/kategor...
Özgür Uçkan » Bir “eylem” olarak “yeraltı edebiyatı”
Özgür Uçkan » Bir “eylem” olarak “yeraltı edebiyatı”
Show all
"“Yeraltı edebiyatı”, edebi bir türden çok yazıyla girişilen bir “eylem”dir: Hayatla, hayatın hakikatiyle, toplumların gösteri düzenine direnişle, otoritenin reddiyle ilgili bir eylem... Hayati bir eylem..." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Notos, Ağustos 2011 - Ozgur Uckan
Sevindim beğenmenize... - Ozgur Uckan
"Yeraltı Edebiyatı: Bir “tür” mü? _______________ “Yeraltı edebiyatı” ilginç bir niteleme. Doğrudan muhalif. Yasadışı. Tehlikeli de. “Yeraltına inmek” deyimi, direnişçi politik örgütler için kullanılır. Yeraltına inenler, “yeryüzü”nün kurallarını reddeder ve direnişin kurallarına göre hareket eder; yeryüzüne ancak onu değiştirebildiklerinde veya başarısız olup yakalandıklarında çıkarlar." - Ozgur Uckan
"Yeraltı edebiyatı başka bir çok şeyin yanı sıra politika da yapar; direnir. Eh, Gilles Deleuze’ün veya Stéphane Hessel’ın da dediği gibi, “yaratmak direnmektir”. Bazıları yaratabilmek için yeraltına iner, bazıları da yeraltının hakikatine inandıkları için. İki durumda da bu iradi bir seçimdir; yeryüzünün, ve kurallarının reddidir." - Ozgur Uckan
Özgür Bey konu hakkında uzman olmadığım için soruyorum, Fanzine'leri bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? İnternette fanzine'lerin durumu şu anda nedir? - Kozan Demircan
Fanzinler her zaman yeraltı edebiyatının aktığı başlıca mecralardan biri olagelmiştir. Ama internetten sonra neyin fanzin neyin blog neyin geçici heves neyin göz boyama olduğu biraz birbirine karışır hale geldi. Fanzin olduğunu iddia eden internet yayınının arkasındaki emek yatırımına ve yeraltı ruhuna uygun olup olmadığına bakmak gerek. Yok mu? Var... - Ozgur Uckan
Evet, ben de son on yılda aynı karmaşayı yaşadım... - Kozan Demircan
"Bir de zaten yeraltında olanlar vardır; yeraltı onların dünyasıdır; kültürü, hayat tarzı, cemaati, ekmeği, suyu, soluduğu havadır: Hırsızlar, pezevenkler, orospular, ibneler, müptelalar, torbacılar, katiller, çeteler, anarşistler, gerillalar, direnişçiler, korsanlar... Hepsi yeraltında, ama kendi yeraltında yaşar. Aralarından bazen yazar da çıkar. Onların yazdıklarına da “yeraltı... more... - Ozgur Uckan
"Yeraltına inenlere pek çok örnek verilebilir: Nelson Algreen, Allen Ginsberg, William Burroughs, Richard Brautigan ve bütün bir Beat Kuşağı; Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal, Richard Weiner, Arthur Adamov, Robert Desnos, Georges Ribemont-Dessaignes, Saint-Pol-Roux gibi iki savaş arasında Dada’dan anarşizme, gerçeküstücülükten Büyük Oyun’a (Le Grand Jeu) savrulan bir çok yazar; ama... more... - Ozgur Uckan
Çok sesliliğe izin vermek yerine, sömürü düzeninde topluma kabul edilmeyi beyin yıkama, tek kafa yapısı ve adam ezme ile özdeşleştirirsek, dışladığımız o insanlar yeraltına iner tabii... Biz ne yapıyoruz? Yeraltından kurtul desek bile, gönüllü tüketim kölesi ol yer üstünde diyoruz, o kadar. - Kozan Demircan
"Yeraltından çıkanlara bu kadar çok örnek vermek zor. Jean Genet mesela: Hırsız, eşcinsel, mahkum... Bambaşka bir açıdan Antonin Artaud: Bedeninin ve zihninin yeraltında yaşayan “deli”... Bu kanattakiler yazmaktan çok plastik sanatlarla veya müzikle uğraşırlar; muhtemelen imge ve sesin dilsel niteliklerinden dolayı. Genet ve Artaud yazının yeraltı yerlileridir..." - Ozgur Uckan
"“Yeraltı edebiyatı”nı edebi bir “tür” olarak adlandırmak doğru değil. Bu saydığım isimlerin her biri çok farklıdır, yaşam tarzlarında benzerlikler vardır, ama yazıları birbirine benzemez. Benzer konuları anlatabilirler, ama dil evrenleri farklıdır. Dolayısıyla onları böyle toptancı bir bakışla sınıflamak adil olmaz." - Ozgur Uckan
"“Yeraltı edebiyatı”, edebi bir türden çok yazıyla girişilen bir “eylem”dir: Hayatla, hayatın hakikatiyle, toplumların gösteri düzenine direnişle, otoritenin reddiyle ilgili bir eylem... Hayati bir eylem... Buradan yeraltı edebiyatının asli özelliklerinden ilkini çıkarsayabiliriz: Politika. Yeraltı edebiyatı, politikadan bahsetse de bahsetmese de, kimliği itibarıyla politiktir. Çünkü toplumsal kurallara direnir ve peşine düştüğü sosyal hakikat yeryüzünde bize gösterilenden radikal olarak farklıdır." - Ozgur Uckan
Bu dikkate değer bir bakış açısı... - Ozgur Uckan
Ama bu "eylem" hakiki ve hayati olduğu ölçüde zorlu da... Kitlesel olabilir mi? - Ozgur Uckan
öyle işte... Bu arada, evet, kesinlikle anarşist bir toplum olurdu... Beni bozmaz :) - Ozgur Uckan
:((( - Ozgur Uckan
"İkinci özellik ise avangart olmasıdır: Öncüdür, farklıdır, kendi tarzını, dilini, kültürünü, kültünü yaratır; etkisi farklılığı ölçüsünde büyüktür. Zaten avangardın tanımı da budur. Yeraltı edebiyatı avangart olduğu kadar, avangart olan her şeyin de yeraltıyla şu ya da bu düzeyde ilişkisi vardır." - Ozgur Uckan
"Bu iki özellik de birbiriyle ilişkilidir aslında. Çünkü avangart olan da genellikle politiktir. Avangardın yeraltından çıkması boşuna değildir; politik bir işlevi vardır: Tekerlek izlerinin kolaylığına sığınmaz, kendi yolunu açar ve geçtiği yerde hiç bir şey eskisi gibi olmaz. Dolayısıyla yeraltından akan, öncü, ezber bozan bir edebiyattan söz ediyoruz. Bir “tür” değil, bir “eylem”... Özü itibarıyla politik bir eylem. Dil içinde bir eylem..." - Ozgur Uckan
"Dil ve politika: Olumsuzlama, bilme ve tedavi etme ___________ Yeraltı yaşantısının dile vuran politik eylemi olarak “yeraltı edebiyatı”nın, yazı yoluyla bize yaşattığı nedir? Önce dilimizi, sonra da bu yolla sızdığı zihnimizi içinden mayınlar. Bu dil, öncelikle bir olumsuzlamadır; Batı uygarlığının logos-merkezci, söz-merkezci, akıl-merkezci dilini ve dil üzerine kurulu düşünsel... more... - Ozgur Uckan
"Yeni bir dil yaratmak için dili bozuma uğratmak, hakikate, uygarlığın gösteriye indirgediği hakikate yeniden ulaşmanın bir yoludur. Hakikatin, logosun sakatladığı insan algısıyla sınırlı olmadığını bilerek başlar bu dil kurulmaya; zaten logosun tahakkümünü sınırlayan bir ara-bölgeden, yeraltından konuşur; yeraltı deneyimi algıyı sarsar ve açar... Çünkü bu deneyim, Rimbaud’nun dediği... more... - Ozgur Uckan
"Yeraltı edebiyatının dili, logosu bozuma uğratıp algıları açarak, bilinen en eski tedavi biçimini uygular: “Similia similus curantur” / “bir şeyi kendisiyle tedavi et”, “hastalığı hastalıkla, acıyı acıyla iyileştir”.1 Yeryüzü ve yeraltı arasındaki sınırı geçirgen kılan bu yeni dil, kan, ter, gözyaşı, sperm, idrar, şiddet, acı, delilik, tahakküm, suç, katliam, faşizm, utanç, işkence,... more... - Ozgur Uckan
"Bu tedavinin kendisi de sonucu da politik eylemdir. Çünkü, Guy Debord’un dediği gibi, “varlığı gösteri hakikati de yalan olan toplumun” köküne kibrit suyu döker. Yüzyıllar boyu titizlikle, ahlak, iman, korku, bilim, teknoloji, savaş, devlet gibi sistematik iktidar mekanizmalarıyla inşa edilmiş, normapatolojiyi kural, ataleti hayat tarzı haline getirmiş “uygarlığın” köküne..." - Ozgur Uckan
@santiago: Palahniuk sağlam yazardır. - Ozgur Uckan from FFHound!
“Etiğin olmadığı bir sanat kozmetikten ibarettir” _________________ Yeraltı edebiyatının dilsel eylemi ve politik karakterini bir kaç örnekle göstermek yararlı olabilir. İlk örnek, burada saydığım isimler kadar tanınmayan, ama benim çok önemsediğim birinden, Roger Gilbert-Lecomte’dan gelsin: “Büyük Oyun” akımının kurucusu, sürrealizmin ve Breton’un belalısı, “Rimbaud burcunun” şairi,... more... - Ozgur Uckan
"Lecomte’un hayatı en uç deneyimlerle kuruldu, yazısı da her zaman peşinde olduğu “deneysel metafizik”in vücut bulması oldu. Lecomte’un eseri toplumun hayatta kalmak için kuşandığı ikiyüzlülüğün tescili olarak, ancak yıllar sonra ve mahkeme kararıyla gün yüzüne çıkabildi." - Ozgur Uckan
Öyleyse, ikinci örnek de Artaud olsun: “Vahşet Tiyatrosu”nun yaratıcısı, Tarahumaras yerlilerinin peyote ayinlerinin tanığı, Van Gogh’un avukatı, Rodez Tımarhanesi’nin sakini Artaud resmen yeni bir gramer yarattı: “Soluk, çığlık, jest, mimik gibi ögelerle kurulan ve hayatın gerekliliği olarak bir ‘vahşet duyumu’nu ileten ‘gövde dili’nin fizik gramerini”..." - Ozgur Uckan
"Artaud , Paris’te “Toplumun intihar ettirdiği Van Gogh”u ve “Tanrı yargısının işini bitirmek için”i okuduğunda, kelimeler dinleyenlerin zihninde temiz hava delikleri açıyor, nefesinin, tonlamasının çıplak vahşeti dile organik olmayan bir hayat veriyordu." - Ozgur Uckan
"Buradan bir başka gramere, William Burroughs’un “cut-up”, “kes-yapıştır” tekniğine geçmek yerinde olacak: “Dilin serüveni, ‘başlangıçta varolduğu iddia edilen Söz”den kitle iletişim araçlarına, bir özgürlük yitiminin tarihidir’. " - Ozgur Uckan
"Şunu iletmeye çalışır Burroughs: ‘Bütün denetim sistemleri’ni ve ‘Gerçeklik Stüdyosu’nu sarsın. ‘Gevşek makina’lara imgeler gönderen kitle iletişim araçları özel bir düşmandır. Burroughs’a göre, polis, uyuşturucular ve hatta dil de birer denetim aracıdırlar." - Ozgur Uckan
" ‘Konuşmak, yalan söylemektir’ diyen Burroughs, okuruna karşı dürüst olabilmek, ‘konuşmamak’ için ‘cut-up’ tekniğine yönelir. Kökeni, Eudoxia’nın ‘İsa’nın Yaşamı”na ya da altıncı Yüzyıl dilbilimcisi Vergillus Maro’nun ‘Ars Scissendi’sine dek götürülebilecek, Dadacı sözel kolajlara ya da Sürrealist ‘lezzetli kadavra’lara benzese de ciddi farklılıklar taşıyan, bir ‘kesip yapıştırma’... more... - Ozgur Uckan
" ‘Oyun kuramı’nda konumlandığı biçimiyle ‘Rastlantısal Eylem’, savaş oyunlarından gerilla taktiklerine, pokerden ağır edebiyat mahsullerine dek, ‘hayat strateji’sinde Burroughs’un baş köşeyi verdiği kurucu öğelerden biridir zaten. Söz konusu olan ‘kendiliğindenlik kazasını [yeniden] üretmek’tir." - Ozgur Uckan
" ‘Aslında bütün yazılar, kulak kabartılmış oyunların ve ekonomik davranışların cut-up’larıdırlar. (…) Bu, Rimbaud’nun seslilerin rengiyle gittiği yerdir. Yani duyuların sistematik bozumu. Meskalin halüsinasyonunun konumu: formları koklayan sesleri tadan renkleri gören. (…) …gör ve yerleştir. Geriye doğru kes. Formları kes. Sözcük ve imgeyi yazıdan başka alanlara doğru yeniden-düzenle’.... more... - Ozgur Uckan
"“Piç, yetim, hırsız ve ibne” Jean Genet ile bitirelim: “Bu günlükte beni hırsızlığa iten nedenleri gizlemek istemiyorum; bu nedenlerin en basiti karnımı doyurma zorunluluğu idi; ama seçimime hiç bir zaman başkaldırma, acı, öfke ya da herhangi bir benzer duygu eşlik etmedi. Tam tersine, serüvenimi çılgınca bir özenle, ‘kıskanç bir özenle’ sevişmek için bir yatak, bir oda hazırlar gibi hazırladım: Suç işlemek için kalktı kamışım.”" - Ozgur Uckan
"Gerçek yeraltı edebiyatı, toplumun ikiyüzlü ahlakının tersine gerçekten de etiktir. İçinden hayat akar, hiç bir şeyi dışlamadan. Marina Abromovic’in dediği gibi, “etiğin olmadığı bir sanat kozmetikten ibarettir”..." - Ozgur Uckan
yukarı... - Ozgur Uckan
Melih Bayram Dede
Bağcılar’da açık alanlarda internet ücretsiz olacak | TechnoLogic - http://www.technologic.com.tr/bagcila...
Bağcılar’da açık alanlarda internet ücretsiz olacak | TechnoLogic
Melih Bayram Dede
Apple’ın yeni ürünü 99 dolarlık plastik iPhone mu? | TechnoLogic - http://www.technologic.com.tr/applein...
Apple’ın yeni ürünü 99 dolarlık plastik iPhone mu? | TechnoLogic
99 dolar Türkiyeye gelince 750 tl - Hasan
Ozgur Uckan
"Bağımsız Sinema Merkezi'nin hazırladığı, siber aktivizm ve Redhack'i anlatan "Red!" belgeseli internet üzerinden paylaşıma açıldı." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Darbeyi savunan, darbe yapanları kahraman ilan edenler, nasıl solcuyum diyebiliyorlar, anlamakta güçlük çekiyorum :/ - Ayna
RED! Filmi - YouTube http://ff.im/1eMx6w - Ozgur Uckan
Francisco Rosales
Guarantee ROI With Social Media Participation http://t.co/XdWmOq8l @ducttape
Melih Bayram Dede
Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu, cebe geliyor - http://www.melihbayramdede.com/linux-t...
Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu, cebe geliyor
Bir türlü giremedi yalnız! ;) - Burçak Çubukçu
Ozgur Uckan
İnternet kullanıcıları ve tüm yurttaşların dikkatine!.. - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Kişisel verilerin ve iletişimin gizliliğini ihlal ettiği, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle, yurttaşların tepki gösterdiği, Avrupa Parlementosu'nun Türkiye'yi içeren bir kararıyla da AB sınırlarında faaliyetleri yasadışı hale gelen Phorm, Türkiye'de faaliyetlerine başladığını duyurdu. Şirket, Türkiye'nin fiili tekel durumundaki servis sağlayıcısı TTNET ile... more... - Ozgur Uckan
yukarı - Ozgur Uckan
gezinti acılmıyor - InglorNenha
hocam diğer servis sağlayıcılarda durum nedir ? - sosyalulas
Kuşkulandığımız kadarıyla (yani kesin bilgi değil) Turkcell de anlaşmış Phorm ile. Vodaphone da öyle... - Ozgur Uckan
çözüm ttnet'den uzaklaşmak değil yani? anlaşmam bitiyor ttnet' den ayrılayım diyorum ama asıl çözüm bu değil anlaşılan - sosyalulas
evet, asıl çözüm bu değil. gerçi ttnet bu konuda en berbat şirket... resmen tuzak kuruyor kullanıcılarına... - Ozgur Uckan
ttnet sormadan kullanıcısını dahil mi ediyor bu servise. gezinti.com a girip servisi iptal et deyince iptal ettiğini nasıl sanabiliyoruz anlamıyorum. sana etim der bilgilerini toplar durur nasıl bileceğiz ki. - oKoman ❣
TTNET evlere şenlik bir açıklama yapmış! :) http://www.technologic.com.tr/ttnette... - Ozgur Uckan
"Phorm firması ve dünya genelindeki faaliyetleri ile ilgili sorularınızı kendileri yanıtlamaktan memnuniyet duyacaktır. " :))) - Ozgur Uckan
#Phorm 'un arkasındaki tuhaf 'girişimci' | soL Haber Portalı http://ff.im/144PQv - Ozgur Uckan
#TTNet kullanıcılarını fişleyip, haksız kazanç elde ediyor! http://ff.im/148QTe - Ozgur Uckan
Hic te kendi rizasi diye birsey yok,eger bu ne diye sayfayi kapatirsaniz kabul etmis sayiliyorsunuz. - MiMi from iPhone
Dün ttnet i kapattirip sonunda kurtulduk dsmart a gectik eee peki bu sirkete nasil guvenelim? - MiMi from iPhone
hiçbir şirkete güvenemeyeceğiz. biz de onları takip edeceğiz. - Ozgur Uckan from YouFeed
/portal 'a gidiyor orası da boş bi sayfa - Garga Bruno
sizin tarayıcınızda bir sorun var. bende http://www.gezinti.com/portal çalışıyor... - Ozgur Uckan
evet şu an çalışıyo sabah açılmıyor idi - Garga Bruno
yukarı - Ozgur Uckan
Bir basın bülteninde nasıl hiç utanmadan yalan söylenir diye merak edenler şu örneğe bakabilir: "Phorm’un geliştirdiği ve kişiye özel internet deneyimi sunan teknoloji Türkiye’de" http://ff.im/14tkwY - Ozgur Uckan
yukarı - Ozgur Uckan
Bu perşembe (20.09.2012) 15:15'te NTVRadyo'da konuğum. #PHORM, #TTNET #Gezinti, siber güvenlik, sosyal medyada nefret söylemini konuşacağız. http://ff.im/14DPLa - Ozgur Uckan
yukarı - Ozgur Uckan
Fişlemeye Yeni Bir Boyut Getiren #Phorm 'un İşleri Tıkırında | Sosyal Medya #TTNET #Gezinti #EnPHORMasyon http://ff.im/14Jovo - Ozgur Uckan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ttneti kapattırdık smile adsl kullanıyorum (ttnetin alt yapısını kullanıyor).Gezinti.com da ayarlar kapalı.Neyse geçen koşu bandı bakmıştım ve dün kitaplık araştırdım netten.Şimdi çoğu sitelerde önüme sürekli koşu bandı reklamları geliyor dedim denk gelmiştir (ama girdiğim 10 siteden 9 un da baktığım model bile aynı).Ama bugün karşıma kitaplık... more... - MiMi
vahim - Ozgur Uckan
yok kapalıymış diye bir de adam kandırıyorlar - MiMi
bir davet yolluuyorlar mesela, sayfayı, mini minnacık "ilgilenmiyorum" kutucuğunu işaretlemeden kapatırsanız daveti kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ki buna "pishing" diyoruz. Servis kapalıyken de izlenip izlenmediğimizin garantisi de yok sizin örneğinizde olduğu gibi... - Ozgur Uckan
evet, katılıyorum. - MiMi
gezinti.com'u açamıyorum:/ - Kült Ablası
bende açılıyor - Ozgur Uckan
http://imageshack.us/a... bununla şimdi karşılaştım,bugün baktığım kitaplıklar, aynı siteden. - MiMi
her sitede karşıma çıkıyor çıldıracağım.! - MiMi
24 Eylül Pazartesi gecesi, Sosyalkafa programında, #Phorm #Gezinti #TTNET #EnPHORMasyon tartışacağız http://ff.im/14QJ6k - Ozgur Uckan
@OzgurUçkan, Turkcell, Vodafone tüm diğer internet sağlayıcılara devlet baskı yapmıştır. Phorm kullanın yoksa ceza filan demiştir. Herkes kullanmazsa işe yaramaz çünkü. Bu oluşumu anayasa ve yasalara muhalefetten mahkemeye taşıyacak bir dernek vb. yok mu? - Kozan Demircan
Gezinti.com tüm kullanıcılara aynı anda açılmadı. Bir pop-up çıkıyor ve diyor ki bu siteden çıkar ve pop-up pencereyi kapatırsan gezinti.com'un hangi web sitelerine girdiğini takip etmesine izin vermeyi kabul etmiş sayılırsın. Siteden çıkmak sözleşme onaylamak olmuş yani... Bunun için gezinti.com'da hesabım sayfasına gidip "bu hizmeti, bu tarayıcı için devre dışı bırak" gibi bir ibareyi seçmek gerekiyor. Bunu Firefox, Chrome, IE gibi farklı tarayıcılar için tek tek yapmanız gerekebilir. - Kozan Demircan
Aslında buna resmen "pishing" denir! - Ozgur Uckan
Kozan Demircan'ın işaret ettiği olasılık benim de ihtimal verdiğim bir durum. Yani devlet baskısı. Nitekim, İngiltere'de de benzeri bir durum olmuştu, ama AB'nin yasaklama kararıyla İngiliz hükümeti geri adım atmıştı. Detaylarını TTNET açıklamasına karşı yaptığımız açıklamada bulabilirsiniz: ______________ "2. TTNET: “Birleşik Krallık’taki sorun yazılımla ilgili değildi ve tamamen... more... - Ozgur Uckan
Bu bana ABD'nin 2000'lerde ortaya çıkan Echelon girişimini hatırlatıyor. Gerçi bu daha çok telefon üzerine kuruluydu ama 2004 yılında FBI'ın senatörleri izinsiz dinlemesine kadar uzanmıştı (bunu Wikipedia'da basit bir arama ile görebilirsiniz). Türkiye'de bu konuda akabinde yaşanan gelişmelerden yola çıkarak, ABD'nin demokratik halk baskısıyla kendi kullanamadığı dinleme teknolojilerini... more... - Kozan Demircan
Tabii... Echelon var, FBI'ın Carnivore'u var. Son Trapwire ve Tartan skandalları var... Bu örneklerden farklı olarak, Phorm, hükümetlerin dikkat çekmeden, iş dünyasını da "reklam" yemiyle yemlerken çaktırmadan DPI altyapısını ISP'lere dayatması için akıllıca bir taktik olarak görünüyor. - Ozgur Uckan
Bu arada Phorm'un topladığı bilgiler zaten yurtdışındaki oix.net sunucularına gönderiliyor... - Ozgur Uckan
Tahmin ettiğim gibi yurtdışı bağlantısı var. Tabii bu ticari uygulama modeli Google Android ve Apple iPhone eşitlemesi ile başladı. Bu hem ticari hem de siyasi bir iş. Hükümetler ve şirketler için bir kazan kazan durumu ama hep öyle değil miydi zaten? - Kozan Demircan
"Bunun için gezinti.com'da hesabım sayfasına gidip "bu hizmeti, bu tarayıcı için devre dışı bırak" gibi bir ibareyi seçmek gerekiyor." yok öyle birşey çünkü benimki kapalı olduğu halde (ne hesabı kendi rızan olmadan hesabının olması >:/ ) önüme sürekli alış-veriş sitelerinden baktığım ürünler çıkıyor.Hem de hemen hemen her sitede!!! - MiMi
Gezinti.com sitesine son bir kez giriyoruz. Sağ üst menüden “Hesabım” bağlantısını açıyoruz. Sağ üst kısımda karşımıza iki adet ayar çıkacak. “Internet Hattı için Gezinti” kutusunu “Kapalı” kısmına getiriyoruz. Karşımıza bir popup uyarısı gelecek. Bu uyarı içerisinde “Evet” tıklıyoruz. Gezinti’den kurtuldunuz! http://www.teakolik.com/nedir-b... - Kozan Demircan
Şurada (http://ff.im/144PQv) Oğuzhan K. şöyle bir soru sormuştu: "bu işin teknolojik tarafıyla ilgili bilgi sahibi olanlar bişeyi merak ettim. bu phorm denen olay yazdığımız maillerin, face'den gtalktan vs. attığımız mesajların vb. vb. şeylerin de içeriklerine erişebiliyor mu? " __________ Ben de şöyle cevapladım: "DPI altyapısı kullandığı için teknik olarak erişebilir. Şirketin bu... more... - Ozgur Uckan
The Law, #Phorm, and Behavioural Advertising using Communications Data - Dephormation.org.uk #TTNET #Gezinti #EnPHORMasyon https://dephormation.org.uk (http://ff.im/15lgAZ) - Ozgur Uckan
M. Serdar Kuzuloğlu, son Abdullah Gül "gafı"yla kendisinden ne beklenebileceği konusunda bir fikir vermişti. Nitekim beni yanıltmamış, bir #Phorm güzellemesi yazmış kendileri: "Phorm ile ilgili sorularınıza cevaplar", http://mserdark.com/web_dun... ... Phorm ve TTNET'in şirket aleyhine yürütülen kampanya karşısında reklam gücünü kullanmarak nasıl... more... - Ozgur Uckan
Birisi noktayı koymuş: "Üstüste toplayıp baktığında @mserdark , teknoloji haberciğinin Yiğit Bulut'u oldu." https://twitter.com/OmerAta... - Ozgur Uckan
"enPHORMasyon kampanyamızın değerli destekçileri, Türkiye’de kullanıcının kişisel gizliliğini ve iletişimin mahremiyeti temel hakkını çiğneyerek faaliyet gösteren Phorm firmasına karşı yürütülen İmza Kampanyamıza verdiğiniz destek ses getirdi. Phorm şirketi kampanyamızdan rahatsız oldu. Avukatları aracılığıyla da tüm basına ve derneğimize karşı ihtarlar gönderdiler. Biz Phorm’un... more... - Ozgur Uckan
Alternatif Bilişim : #Phorm AB Komisyonu Tarafından da, Virüs Firmalarınca da Zararlı Kabul Ediliyor http://ff.im/14OssF - Ozgur Uckan
İkide bir öne sürülen opt-in meselesi de Phorm ve TTNet'i kurtarmıyor, çünkü eldee edilen veriler , "kullanıcının onayı olsa dahi" yasalara göre elde edilmemesi gereken veriler (bu yüzden suç duyurusunda bulunuldu bile): "TTnet, bu servisin kullanıcının rızasına bağlı olduğunu, isteyenin bu servisten yararlanmayabileceğini öne sürüyor da olsa, bir çok karşıtları tarafından gerekli... more... - Ozgur Uckan
Phorm şirketi hiç kar etmediği gibi, şu ana kadar 250 Milyon USD zarar etmiş. Sadece 2011 yılındaki zararı 62.5 milyon dolar. (http://www.phorm.com/investo...). Süreklilik arzeden bu zararların nasıl karşılandığı bilinmiyor. Ortakların bu büyüklükteki bir zararı sürekli olarak karşılaması da hiç inandırıcı değil. O halde: Ekonominin kurallarına göre çoktan kepenk... more... - Ozgur Uckan
Alternatif Bilişim Derneği: #Phorm ve #TTNET hakkında suç duyurusu - Yurt Gazetesi http://ff.im/16qPvY - Ozgur Uckan
TechnoLogic – Alternatif Bilişim Derneği’nden #TTNET ve #Phorm hakkında suç duyurusu http://ff.im/16qQrb - Ozgur Uckan
Alternatif Bilişim Derneği: #PHORM ve #TTNET hakkında suç duyurusunda bulunduk http://ff.im/16t2pU ______ Bunlara açılan tek dava da bu olmayacak, başka inisiyatifler de sırada dava açmak için :) Gaha BTK şikayeti, Meclis komisyonları, Avrupa Birliği başvuruları da yolda :) - Ozgur Uckan
Nitekim: "Phorm, dün ilk defa meclis gündemine girdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tarafından TBMM Başkanlığı’na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Phorm’un Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi istendi. ” Öncelikle yaptığı çalışmalardan dolayı ABD’den, sonra AB’nin baskısı ile İngiltere’den... more... - Ozgur Uckan
#Phorm ve #TTNET hakkında Meclis'te soru önergesi verildi! - onedio.com http://ff.im/16tApw - Ozgur Uckan
Bir şeyi anlamadım, Google reklamlarının yaptığı da kişiye özel reklam göstermek değil mi? MiMi'nin örnek olarak verdiği linkte google reklamları görülüyor. Google reklamlarının Phormla bir alakası var mı ki? - LLuvia
Google bunu hizmetlerinin kullanımı üzerinden yapıyor. Google profilinizle yaptığını net aktivitelerini izliyor. Phorm ise ISP'nin üzerinden internet omurgasına yerleşerek DPI (Deep Packet Inspection / Derin Paket Sorguama) tekniğiyle tüm internet faaliyetlerinizi fişleyip size özel olarak atadığı profil ile eşleştirerek sizi fişliyor. Türkiye'de TTNET fiili tekel olduğu için de ISP... more... - Ozgur Uckan
Kaldı ki, burada "reklam" aysbergin görünen yüzü. Bu fişleme ve takip teknolojisi ile donatılmış fiili tekel konumundaki bir ISP ile devletin neler karıştırdığı ise meçhul... - Ozgur Uckan
Phorm ile google reklamlarının karıştırıldığını gördüğüm için sormuştum zaten. Yani burada konuşan insanlarda phormu anlamamışlar ve siz de sadece "vahim" cevabı yazarak bir şey açıklamamışsınız. Kişisel reklamları her gördükleri yerde, izleniyor muyum kuşkusu yaratılmış ama bu kadar basit değil. Kişisel reklamı googleda yapıyor. Sadece bunu vurgulamak istedim. - LLuvia
LLuvia, Burada o kadar çok detaylı bilgi linki var ki... Gezinti servisinin kapalı olmasının "kapalı" olduğu anlamına gelmediğini düşünüyorum bu arada... O yüzden "vahim", evet. - Ozgur Uckan
Romanya #Phorm'un faaliyetini durdurdu | soL Haber Portalı http://ff.im/16N8uW - Ozgur Uckan
Bu akşam 23:00'de, IMC TV'de, Günsonu programında #Phorm ve #TTNET 'i konuşacağız. Canlı izlemek için: http://imc-tv.com/canli-y... http://ff.im/172Xvt - Ozgur Uckan
Özgür Uçkan - #TTNET ve #Phorm Meselesi | IMC TV Günsonu 29.10.2012 on Vimeo http://ff.im/1757Zn - Ozgur Uckan
Sosyal Medya Yönetimi Popülist Yöntemlerle Yapılmaz: Kuzuloğlu'nun #Phorm Makalesi Üzerine - 1 - Kozan Demircan http://ff.im/179pPU - Ozgur Uckan
Sosyal Medya Yönetimi Popülist Yöntemlerle Yapılmaz: Kuzuloğlu'nun #Phorm Makalesi Üzerine - 2 http://ff.im/17cQOq - Ozgur Uckan
Biri Bizi Gözetliyor - Şevket Uyanık http://ff.im/17hFQk - Ozgur Uckan
Özgür Uçkan » İnterneti zapt etme hayali: Filtreli internet, #BTK, #Phorm ve #WCIT .. http://ff.im/194pQF - Ozgur Uckan
BTK, #TTNET hakkında #Phorm kullanımıyla kişisel veri ihlali yaptığı gerekçesiyle soruşturma açmaya ve #Gezinti hizmetine kaydedilen kullanıcıların sistem dışına çıkarılmasına karar verdi. http://ff.im/19OpTx - Ozgur Uckan
"BTK: TTNET'in Phorm Şirketi aracılığıyla Kişisel Veri İhlali İddiasına dair soruşturma 3 ayda sonuçlanacak" http://piyasanet.hurriyet.com.tr/haberle... - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
Meclis'te soru önergesi: " #Phorm , Türkiye'deki internet kullanıcılarının bilgilerini depoluyor mu?" - http://www.haberx.com/phorm_t...
Meclis'te soru önergesi: " #Phorm , Türkiye'deki internet kullanıcılarının bilgilerini depoluyor mu?"
"CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a, "Ülkemizdeki internet kullanıcıların bilgilerinin, Phorm ya da bir başka organizasyon tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmamasını garanti ediyor musunuz?" diye sordu." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"Öztürk, TBMM Başkanlığı'na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. "Öncelikle yaptığı çalışmalardan dolayı ABD'den, sonra AB'nin baskısı ile İngiltere'den kovulan, teşebbüs ettiği halde Güney Kore'de hiç faaliyet gösteremeyen Phorm adlı şirket ülkemizde neden faaliyet göstermektedir?" diye merak eden Öztürk, şu soruları yöneltti:" ................. - Ozgur Uckan
#Phorm ve #TTNET hakkında Meclis'te soru önergesi verildi! - onedio.com http://ff.im/16tApw - Ozgur Uckan
""Phorm adlı şirketin, "Gezinti.com' vasıtasıyla ülkemizdeki internet kullanıcıların tüm hareketlerini İngiltere'de olduğu tahmin edilen "OİX.net' sunucularına göndermesi milli güvenlik açısından sakıncalı değil midir?" - Ozgur Uckan
"Phorm adlı şirketin ürünleri( Apropos, Adware, Webwise), F-Secure ve Symantec gibi saygın anti-virüs yazılı üreticileri tarafından "zararlı yazılım' kategorisine sokulmasına; World Wide Web'in(www) geliştiricisi Tim Berners-Lee'nin,'Eğer kullandığım ISS Phorm gibi bir DPI sistemini içeriyorsa hemen başka bir ISS'e geçerim' sözüne rağmen böyle bir şirketin ülkemizde faaliyet göstermesine nasıl izin verebiliyorsunuz?" - Ozgur Uckan
"Kurulduğundan bu zamana kadar yaklaşık 250 milyon dolar zarar eden Phorm adlı şirkete nasıl güvenebiliyorsunuz? " - Ozgur Uckan
ne diyonuz hocam yaa...azcık eğleniyoz şuracıkta:))götürürler merkeze gösterirler herkese mi yapacaklar bizi:)cık...cıkk...hiç hoş deil.) - neferteti
götürürler :) - Ozgur Uckan
"Phorm adli şirket tarafından toplanan profillerin, elde edilen bilgilerin ne amaçla kullanılacağı konusunda Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir?" - Ozgur Uckan
"Bütün dünyada büyük tepkiler gören ve yasal yaptırımlarla faaliyetleri engellenen Phorm Şirketi'nin, Türkiye'de internet kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliğine sahip çıkma adına yasal yaptırımlar düzenlemeyi düşünüyor musunuz?" - Ozgur Uckan
"Kişisel verilerimizin ve iletişimimizin gizliliğini ihlal eden, internetin dağınık, demokratik, tarafız yapısını bozan, merkezi, karanlık teknolojiler sayesinde oluşabilecek zararlardan kim sorumlu olacaktır?" - Ozgur Uckan
Bu akşam 23:00'de, IMC TV'de, Günsonu programında #Phorm ve #TTNET 'i konuşacağız. Canlı izlemek için: http://imc-tv.com/canli-y... http://ff.im/172Xvt - Ozgur Uckan
Özgür Uçkan - #TTNET ve #Phorm Meselesi | IMC TV Günsonu 29.10.2012 on Vimeo http://ff.im/1757Zn - Ozgur Uckan
Sosyal Medya Yönetimi Popülist Yöntemlerle Yapılmaz: Kuzuloğlu'nun #Phorm Makalesi Üzerine - 1 - Kozan Demircan http://ff.im/179pPU - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
"Türkiye'de TTNET ile işbirliği içinde İnternet trafiğini gözetlemeye başlayan Phorm şirketinin Romanya'daki faaliyeti durduruldu." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
"Romanya’da Ulusal Denetim Örgütü, Phorm’un Romanya’daki aktivitesini durdurdu. Phorm Romanya’da İnternet Servis Sağlayıcısı olan Romtelecom ile işbirliğine girerek, Türkiye’de yaptığı gibi, Romanya’nın, internet trafiğini izlemeye başlamıştı." - Ozgur Uckan
"Geçen hafta Alternatif Bilişim Derneği Phorm ve TTNET hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda TTNET ve Phorm’un Türkiye ayağı olan PT Reklam Çözümleri firmasının TCK 132,134 ve 135. maddelerden yargılanması istendi." - Ozgur Uckan
Örnek olsun! İMZALA! - Gizliliğinize dikilmiş bir çift göz: #Phorm #TTNET #Gezinti - http://enphormasyon.org/ http://ff.im/13ZXxz - Ozgur Uckan
"Phorm, İngiltere’den kovulduktan sonra Avrupa pazarına geri dönüşü Romanya ile oldu. Ekim 2011’de, öncesinde herhangi bir bilgilendirme veya tartışma olmadan gözetleme aktivitesi başlamıştı. Phorm’un TTNET kullanıcıların gözetleme onayını aldığı gezinti.com’un Romanya muadili web sitesi ise myclicknet.romtelecom.ro. Romtelecom da tıpkı TTNET gibi hassas kişisel bilgilerin... more... - Ozgur Uckan
"Romanya Ulusal Denetim Kurumu tarafından yazılan 22 Ekim 2012 tarihli mektupta ise Phorm aktivitesinin mahkeme kararıyla durdurulduğu belirtiliyor. 9 Ekim 2012 tarihli bir dilekçeye cevaben yazılan mektup, Myclicknet servisi altında Romtelekom’un veri trafiğini işlemesi ile ilgili soruşturmanın devamında 506/2004 sayılı kanunu temel alarak, yaptırım uygulanmasına karar verildiğini belirtiyor. Romtelecom ise bu yaptırımı kabul etmedi ve şimdi mahkeme devam ediyor." - Ozgur Uckan
Bir kapak daha. - f(z)
Bu akşam 23:00'de, IMC TV'de, Günsonu programında #Phorm ve #TTNET 'i konuşacağız. Canlı izlemek için: http://imc-tv.com/canli-y... http://ff.im/172Xvt - Ozgur Uckan
Özgür Uçkan - #TTNET ve #Phorm Meselesi | IMC TV Günsonu 29.10.2012 on Vimeo http://ff.im/1757Zn - Ozgur Uckan
Sosyal Medya Yönetimi Popülist Yöntemlerle Yapılmaz: Kuzuloğlu'nun #Phorm Makalesi Üzerine - 1 - Kozan Demircan http://ff.im/179pPU - Ozgur Uckan
Mustafa Duran
Dünya’nın En Çok Kullanılan 17 SEO Aracı http://lnkd.in/KPJZB7
Dünya’nın En Çok Kullanılan 17 SEO Aracı http://lnkd.in/KPJZB7
Ozgur Uckan
Bu akşam 23:00'de, IMC TV'de, Günsonu programında #Phorm ve #TTNET 'i konuşacağız. Canlı izlemek için: http://imc-tv.com/canli-y...
Screen shot 2012-10-29 at 8.34.00 PM.png
Phorm hakkında bilgi için: http://enphormasyon.org/detay... - Ozgur Uckan
İmza kampanyasına katılmak için: http://enphormasyon.org/ - Ozgur Uckan
Alternatif Bilişim Derneği: #PHORM ve #TTNET hakkında suç duyurusunda bulunduk http://ff.im/16t2pU - Ozgur Uckan
#Phorm: “İnternetin hainleri” - Özgür Uçkan | BThaber http://ff.im/15glek - Ozgur Uckan
Romanya #Phorm'un faaliyetini durdurdu | soL Haber Portalı http://ff.im/16N8uW - Ozgur Uckan
İzleyemeyenler için yayının kaydını şurada paylaştım: Özgür Uçkan - #TTNET ve #Phorm Meselesi | IMC TV Günsonu 29.10.2012 on Vimeo http://ff.im/1757Zn - Ozgur Uckan
Erdil Yasaroglu
Gerçi bi macera yaşamıyorum, uçakta mal gibi oturuyorum ayrı. Havalı olsun diye macerası dedim.
;) - Efe Saygı
dilozem
Melih Bayram Dede
Mobil reklam geri dönüşüm oranları açıklandı - http://www.technologic.com.tr/mobil-r...
Mobil reklam geri dönüşüm oranları açıklandı
Radicando Levino
Şeytan Ayetleri Türkçe'de yayımlanıyor: "Kara Güneş adlı gizemli bir yayınevi, Şeytan Ayetleri'ni Türkiye'de yayımlayacağını duyurdu. Yayın dünyası, 28 Ocak'ta çıkması beklenen bu kitabı konuşuyor! " - http://www.radikal.com.tr/Radikal...
Şeytan Ayetleri Türkçe'de yayımlanıyor: "Kara Güneş adlı gizemli bir yayınevi, Şeytan Ayetleri'ni Türkiye'de yayımlayacağını duyurdu. Yayın dünyası, 28 Ocak'ta çıkması beklenen bu kitabı konuşuyor! "
"Adını yayın dünyasında bugüne kadar kimsenin duymadığı bir yayınevi, Kara Güneş Basım, karagunesbasim.blogspot.com adresindeki web sitesinde Salman Rüşdi’nin tartışmalar yaratan romanı Şeytan Ayetleri’ni yayımlayacağını duyurdu. Kendisini “Türkiye yayıncılığının yaramaz kızı” olarak tarif eden Kara Güneş Basım, 28 Ocak 2011’de yayımlayacağını ilan ettiği Şeytan Ayetleri’nin Türkçe baskısının kapağını da sitesine yükledi." - Radicando Levino from Bookmarklet
adamların belli bir mekanı olduğunu sanmıyorum... - Radicando Levino
türkiye'nin white rabbit'i :)) - Radicando Levino
Tehlikeli bir girişim gibi... - Monad Teodise
28 Ocak neden ilginç? anlamı nedir? - Radicando Levino
Etki değil de tepki doğurabilir. - Monad Teodise
adamlar da sitelerinde onu demiş zaten. sonuna kadar destekliyorum bu girişimi: "Kara Güneş, sinirleri ya da midesi zayıf olanlar için değil - baştan söylüyoruz. Kara Güneş - zifiri karanlıkta görmek isteyenler için. İlk kitabımızla bu meydanı okuyalım istedik: Şeytan Ayetleri. 28 Ocak 2011'de yayımlanacak bu alengirli roman,Türkiye'deki tahammülsüzlük için yeni bir sınav olacak." - Radicando Levino
Merakla bekliyorum. - Monad Teodise
Umarım iyi bir çeviri olur. Bence işleri çok zor. Esasında "Da Vinci'nin Şifresi"nin daha kapalı anlatıma sahip olanı da denebilir. Etki konusuna gelirsek Opus Dei'den gayet kötü şekilde bahsetmişti kitabında Dan Brown, teşkilatın başındaki zatsa Dan Brown'ın kitabından sonra katılımların arttığını söylemişti :). Müslüman kardeşlerimiz karikatür krizi, şeytan ayetleri meselesi gibi konularda biraz daha sakin olsalar en azından İslam'ın erişilirliği artacak. - ilkan
Etki değil, tepki yaratır evet. Bağlantısı pek bilinmez, Madımak Yangını, Aziz Nesin Şeytan Ayetleri'ni Aydınlık'ta yayınladıktan sonra gelişen olaylar zincirinin sonuncusuydu. Japonya'da bu kitabı çeviren çevirmen öldürüldü, Salman Rüşdi yıllarca korumayla gezdi, Almanya'da bu kitabı basmak isteyenler o kadar büyük tepki aldı ki, Günter Grass'in örgütlediği yazarlar Artikel 18 (rakamı yanlış anımsıyor olabilirim) hareketi başlatarak kitabı basabildi. - Hasan Rua
türkiyenin tahamülsüzlük snavı olucakmış. türkiye tahamül edemiyorsa yapmıcaksın arkadaşım. neyin peşinde bu herifler... sırf ortalığı bulandırmak için yapılan girişimler. dikkat çekmenin bir versiyonu işte. - A mean
@A mean tahammülsüzlerin tahammül sınırına göre mi yaşamak, düşünmek, üretmek, konuşmak, yazmak durumundayız? hiç sanmıyorum. herkes haddini bilecek. eninde sonunda da tahammül etmeyi öğrenecek. bu da güzel bir test olacak diye düşünüyorum... - Radicando Levino
Bence belli bir kişisel farkındalık seviyesine ulaşmış her birey inancı fark etmeksizin "ezoterizm" hususunda kendi araştırmasını mutlaka yapmalıdır. Dünyayı ve üzerinde olup bitenleri anlamak, yazılı olmayan tarih hakkında bilgi sahibi olmak ve sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkabilmek için bu gereklidir. - Monad Teodise
Ezoterizmin ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlere bu konuyu kişisel kazanç elde etmek için kullanan ve aslında hiç bir şey açıklamayan Dan Brown romanları yerine, örneğin Cihangir Gener'in "ezoterik ve batıni doktrinler tarihi" isimli çalışmasıyla başlamalarını öneririm. - Monad Teodise
black sun basımla ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum - Onur Yıldırım
Bu logo Türkiye'nin beyaz tavşanı olacaktır vb. gibi iddialı laflar etmişler, umarım altını doldururlar. - Monad Teodise
A mean, sen nasıl grafitticisin? Nerede dogmatik bir şey varsa oradasın. Graffiti dediğin biraz düzene karşı olur. Sen tamamen içindesin. Millet sana 'yandaş grafitici' derse şaşırma. - feykimben
Bu olay İslam tarihinde var olan ve İslam alimi Taberi'nin (http://tr.wikipedia.org/wiki...) tefsirinde bulunan bir olaydır. Taberi'nin tefsirinde bu olay şöyle anlatılır ( #şeytanayetleri #garanikolayı ): """Resûlullah, kavminin yüz çevirdiğini görünce bu ona çok ağır geldi. Allah’tan kavmi ile kendisini birbirlerine yaklaştıracak bir şey inmesini temenni etti. Cenab-ı... more... - Radicando Levino
"Sahneye önce Radikal çıktı: 'Şeytan Ayetleri Türkçe'de yayımlanıyor' başlıklı haber, varlığımızı sorgulayan ve 'yasal prosedürler'e uymadığımıza göre güvenilir olmadığımızı ima eden bir yaklaşımla kaleme alınmıştı. Görüşüne başvurulan Barbaros Altuğ da müthiş bir saptamada bulunmuş, telif hakkı alınmadıysa çevirinin kalitesinin (özgün metne sadakatinin) garanti edilemeyeceğini ileri sürerek, bugüne dek memlekette copyright'lı boktan çeviri yayımlanmamış gibi yapmıştı." ------>> ahahahahah - Radicando Levino
"Kitabı 'edebiyat dışı' olduğu için basmayacağını söyleyen Can Yayınları yayın yönetmeni kız kardeşimize 'haddi lenn!' demekle yetineceğiz." :)) - Radicando Levino
"Kitabın İslam'a hakaret ettiği teranesini bilir bilmez tutturanlara da diyeceğimiz iki çift lafımız var: 'şeytan ayetleri' konusu, İslam alimleri tarafından bin yılı aşkın bir süredir tartışılıyor. Kimi bu hikayeyi uydurma buluyor, kimi sahih. Bunun tartışılması kendi içinde bir hakaret değil yani. Siz Tabari'den, İbn Saad'den, Vakıdi'den daha mı Müslümansınız? Nereden belli? Ama asıl... more... - Radicando Levino
28 Ocak'a az kaldı. hatırlatmak istedim... - Radicando Levino
ilk gun almak lazım yoksa kesin yasaklanır hemen - Crazy Cat Lady
kitap kitapçılarda satılmayacak. şöyle bir açıklama var satış yöntemiyle ilgili: "Bu kitap yüzünden kimsenin canına, sağlığına, malına mülküne kastedilmesine izin vermeyeceğiz - kitabın çevirmen(ler)i gibi, basıldığı yer de gizli kalacak; kitabı Türkiye'deki dağıtım kanallarına ve kitapçılara, yine aynı endişeyle, vermeyeceğiz. Kitap yalnızca doğrudan sipariş yöntemiyle satın alınabilecek. Basım ve gönderi masraflarını karşılamamıza yetecek bir bedeli olacak kitabın." - http://karagunesbasim.blogspot.com - Radicando Levino
sitedeki son açıklamada şöyle bir bölüm vardı: "Kayıtlara geçsin diye söyleyelim: Salman Rushdie'den, kitabın Türkçe yayın haklarını hibe etmesini isteyeceğiz. Kitabı basacağız - matbaa hazır, bekliyor (bir nevi wikileaks olmayı -beklentilerin aksine- hiç düşünmemiştik aslında)." yayın hakkı konusunda umarım bir terslik çıkmamıştır. böyle bir nedenden yayımlanmazsa kötü olur. Rüşdi... more... - Radicando Levino
"28 Ocak 2011. Buyrun: Şeytan Ayetleri, söz verdiğimiz gibi. Kitabı edinmek isteyenler: lütfen karagunesbasim@gmail.com adresine bir e-mail atın." - Radicando Levino
Bir mail attım prosedürü öğrenmek için. Cevap gelince paylaşıcam. - Erdem Dilbaz
Tamamen tahrik etmek için. Sonrada bakın neler oluyor diyecekler. - Metehan
@Metehan osuracak göte nohut bahane :))) - Radicando Levino
adres bilgisi veriliyo email ile. kitabı elden teslim ediliyolar. ödeme kapıda yapılıyor. fiyat 30TL... - Radicando Levino
kitabın dağıtımıyla ilgili yeni haber var: http://ff.im/xpJl2 - Radicando Levino
Kitabın ingilizce e-book'u elinde olan paylaşabilecek olan var mı? - Samir Kerimov
ebook olarak bulabileceğimizi sanmıyorum, en azından şimdilik... - Radicando Levino
"aramıza erkek almaktansa.." falan gibi ifadeleri sevmedim. bastıkları kitap bir erkeğin. alan kişilerin büyük bölümü de erkek zaten. yaptıkları şey büyük kahramanlık, keşke feminist olmasalar. - Hasan Rua
evet o tavırları biraz komik olmuş... - Radicando Levino
"kimlikli-malum" yayıncıların çevirileri de çok bir şeye benzeye benzemiyor zaten genelde... - Radicando Levino
"kimlikli-malum" hakkında en azından yorumda bulunabiliyorsun.Ya bunlar hakkında. - akifbey
Öğrendim işin aslını: Yok böyle birşey. Tartışma yaratmalık, sanırım sanatsal, bir girişim. - Erdem Dilbaz
maillere cevap gelmiyor maalesef. kötü şeyler düşünmeye başladım... - Radicando Levino
Ya başlarına bir şey geldi (ki gelse kokusu çıkardı), ya da bizi çok pis yediler... İlk mail atanlardan biriydim... : ) Hadi hayırlısı... : ) - Yerdeniz Balıkçısı
yurduma gündem lazım işte alsana gündem şimdi 1 ay bundan dolayı izle ekranlarda ki tatavayı - Ғαzlı ™
@Fazlı haber tarihine bakarsan üstünden 3 ay geçtiğini görürsün. yeni bir şey değil. bak ilk defa duymuşsun mesela sen de. ilginç değil mi? - Radicando Levino
İki satır yukarıya bir göz ataydınız, boşuna yorulmazdınız tüm ülke halkını zan altına almakta. Böyle bir mevzu yok, heyecan katmasına bir girişim. - Erdem Dilbaz
kitabı alabilen oldu mu? - Radicando Levino
Hehehe; 3. kez yazıyorum; fake bu olay. - Erdem Dilbaz from iPhone
vay ipnetorlar vay - Radicando Levino
samet
Neymis, birini seviyorsak serbest birakacakmisiz dönerse bizimmis dönmezse hiç bizim olmayacakmis. Güvercin besliyoruz sanki:))
Nuri Cankaya
RT @MediaCat: Facebook'dan reklamcılar için yeni bir platform: Facebook-studio.com http://bit.ly/fdVqgY
M. Serdar Kuzuloglu
Şimdi eline 12 tane A4 kağıt al ve tıkla: http://www.mediadump.com/hosted-...
O "Canard" ı yapıcam! - System Enginari
Silke nasıl uçuyor acep. - Dki Eroz
Mustafa Duran
Omer Atakoglu
Social CRM – Getting Down to Reality | http://www.briansolis.com/2011...
Ufuk Tarhan
Çalışanlar iş saatinde sosyal ağlara bağlanmalı mı? Banker Tutu´nun hikayesi > http://www.m-gen.biz/detay...
facebook_tutu_banker.jpg
Teknolojiler değişse de bazı ilkeler değişmemeli, mesala "dürüstlük" gibi... - Coşkun Taşdemir
Hikayeyi biraz inceledim. Olay 2007'de gerçekleşmiş. Genç stajyer "Bir şey oldu, yarın 2 günlüğüne New York'ta olmam gerekiyor" demiş. Aslında yalan söylememiş ama, bu tip izinleri çok aldığı için stajyerliğine son vermişler gibi görünüyor. Yani tipik bir "bir seferlik yalanın yakalanışı" hikayesi değil. Ayrıca 2007'den beri facebook'a ilginin oranında değişiklikler oldu... tabii ki bu... more... - İlter Kalkancı
http://friendfeed.com/ilterka... > Bizde daha yeni yeni algı başladı. İnsanları bir kazaya uğramadan, uyarmakta fayda var. Sosyal Medyanın çok içindeki kişiler bile zaman zaman bağları kuramayıp, fena atlıyorlar... - Ufuk Tarhan
facebooktan uzak durmakta fayda vardır desem :) - Ali Oz
işleri sosyal ağlarla olanlar sosyal ağlardan nefret ediyor :D - Mehmet Soylu
Zoban
SMW-Istanbul "Sosyal Medya ve Spor" • Tribun Dergi - http://www.tribundergi.com/forum...
SMW-Istanbul "Sosyal Medya ve Spor" • Tribun Dergi
Show all
"Sosyal medya ve spor ilişkisinin tarihi eski değil. Ama bugün geldiği nokta azımsanacak gibi değil. Profesyonel sporcuların özel yaşamları da, spor insanlarının tartışmaları da, spor külüplerinin politikaları da buün sosyal medya üzerinden belirleniyor, şekilleniyor, yayılıyor. Peki bu yaygınlık ve etkinlik, ne gibi imkanlar yaratıyor, ne gibi açılımlar sağlıyor? Öte yandan ne gibi sorunları tetikliyor, neleri desenforme ediyor, neleri kısıtlıyor? Toplantının amacı sporda sosyal medyanın yarattığı fırsatların ve tehlikelerin sınırını çizmek ve önümüzdeki dönemde nelere kadir olabileceği üzerine fikir yürütmek. Ve bir o kadar da sosyal medya kullanıcılarına bnu konuda bir kullanım kılavuzu sunabilmek..." - Zoban from Bookmarklet
sen de gel - firat isbecer
gelicem - Zoban
Burcu Esmersoy güzellik kategorisiyle mi Sosyal Medyaci sifatiyla orada konusacak bak orda mevzu karismis ? :) - elixir
Twitteri, spor medyasinda etkin kullananlardan biri. Aktif ve cakralari acik :) - Zoban
1 Ocaktan beri girdiklerine baktim da ..oyle diyosan öyledir :) - elixir
Multi-disipliner bir arkadasimiz sonucta :) - Zoban
Burcu o salonda konuşacak olmasa, salon 250 kişilikse salonun yarısı anca dolardı..Şimdi tıkabasa dolar..Fırsat mı ? Tehlike mi ? hahahahahahaha - elixir
50 participants gozukuyor suan: http://www.amiando.com/ZDTDKVR... :) - Zoban
Bülent abiyle bana geliyorlar canım, Burcu nerden çıktı? : )) - firat isbecer
Ben smw ekibinin konuya uygun konuşmacıları seçemediğini düşünüyorum. Hepsi tek tek (Burcucum hariç) izlediğim- okuduğum-dinlediğim adamlar ama konu sosyal medya ve sporken ülkede spor pazarlamasının dijital tarafında görev alan ihtisas yapan adamlar yok muydu seçilemez miydi yahu? Spor kulüplerimiz var, Adidas-Nike gibi spor markaları var. Var da var. Bu isimler de olsun, yanlarında... more... - Bilal Gül
bu arada bu etkinliğin tarihi ve yeri değişti. 9 Şubat Çarşamba, 13:30-15:00. santralistanbul - Berivan
@Berivan, halen GSÜ gozukuyor burda: http://www.amiando.com/ZDTDKVR... - Zoban
Bilal ne agiz varmis sende de :) Burcu bugun spor spikerligini birakti :) - Zoban
Öyle mi yapmış? Dur Twitter'dan gönlünü alayım kötü hissettim kendimi ya hehe - Bilal Gül
Cok kotu diye, daha biz konusmadan bu kadar net ifadeler. Bayiliyorum bu ozguvene... - firat isbecer
hmm buralarda en çok spor konuşan biri olarak gitmek gerek. bakalım izin alabilirsem - Aleks Özkuyumcu
Fırat burda kişileri kötüleme yok. "Konuşmacıların çok kötü olduğunu düşünüyorum" demişim, cümleyi biraz yanlış kurmuşum evet editleyeceğim şimdi. Konuşmacılara değil, konferansın organizasyon ekibine serzenişim var. Konuşmacıların seçilen konuya uygun olmadığını düşündüğüm için kötü dedim. Daha birisi konuşmadan net ifadeler kullanabilme özgürlüğümüz yoksa ne bileyim sosyal medya ve... more... - Bilal Gül
Gelenlere kahve ismarlicam :) Cikiyorum Santral'e dogru. - Zoban
off unuttum! :( acıbademden yetısmem de ımkansız... - Aleks Özkuyumcu
Ersan Özer
Kendimim diye söylemiyorum ama valla faydalı şeyler anlatmışım. 18 Aralık 2010 - Ersan Özer - http://vimeo.com/18322762#
Ersan abi bomba gibiydin o gün, nisan ayında sanırım Etohum izmir mutlaka bekliyoruz :)))) - Ғαzlı ™
Bir yorum vardı silinmiş. Kısa birşey söyleyeyim o konuyla ilgili; Microsoft bile Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmayıp, Google sonuçlarına bakıyorken. Çokta fazla dünyada ilk proje diye dolanmamak lazım. - Y.Emre GÜZER
Ersan, o konuşmanda istanbul.net'i niye gittigidiyor'un ortakları ile yaptığını sorarsanız anlatırım demiştin. Soran olmadı. Ben soruyorum şimdi. - Senih Özkiper
Valla hakikaten çok faydalı.Ben sizi bir webrazzi-techcrunch meet up etkinliğindeki videonuzu izlediğimden beri takip ediyorum zaten.Bu video daha detaylı ve faydalı oldu.Verdiğiniz bilgiler için sağolun. - Atilla Oğuzhan
Gercekci ve cok dogru tespitler. Ozellikle is modeli ve yatirim konusundaki onerileriniz, ayni zamanda ortaklik yapilarinda kavga donemleri daha iyi anlatilamazdi. Bir gun yuz yuze tanismak da isterim. Basarilarinizin katlanarak buyumesi dilegiyle. - Fatmanur Erdogan
tebrikler :P :) cidden faydalı ;) - Said MURAT
Atilla, Fatmanur, çok teşekkür ederim. Tanışmak için de, her zaman diyeyim. Kadir, o laf bana değil, Melih'e ait. :) - Ersan Özer
@kadir a, verdiğin link için teşekkürler. - Atilla Oğuzhan
Tespitleriniz çok doğru, İş modellerinde Türkiye'ye uyarlayabilmek ve geliştirebilmek önemli, fayda sağlayabilmek önemli, sıfırdan yapmak yerine güzel ama çalışmayan projeleri ayağa kaldırabilmek önemli... Fatma Hanım gibi bende sizinle bir gün yüz yüze tanışmak ve sohbet etmek isterim. Bu arada anlatımınızda çok güzel tane tane anlatıyorsunuz :). - Yunus Emre Doğançay
çok samimi bir konuşma olmuş, keyifle izledim. Umarım projelerinizdeki başarı oranınıza devam edersiniz. (3/3) hayırlı ROI 'ler. :) - Suphi
Benim kaçırdığım ortaklıklar da varmış bu arada. Tebrikler :) - Y.Emre GÜZER
Mustafa Duran
Social CRM: The Next Generation of Customer Innovation / Gartner - http://www.slideshare.net/blibert...
Social CRM: The Next Generation of Customer Innovation / Gartner
sunipeyk
I favorited a YouTube video -- Marka Nasıl Oluşur http://www.youtube.com/watch...
I favorited a YouTube video -- Marka Nasıl Oluşur http://youtu.be/jgjcMG3Sz_s?a
Play
Alemsah Ozturk
Şekerle claymotion'dan site yaptık, tofita oldu tam ;) http://www.tofita.com.tr
Screen shot 2011-01-27 at 10.54.23 AM.png
izlerken burnuma portakallı tofita kokusu geldi :s - Crazy Cat Lady
Çok iyi! Canım tofita çekti. Online satın alabilseydim keşke .) - Mahmut Çanga
Sağ klik yapıp <yakınlaştır> dedikten sonra <tümünü göster> diyince sitenin şaftı kaydı <tarayıcı chrome> :O - Mehmet Mert Hoşgör
çok iyi olmus.. - Serkan Erdoğmuş
Bu arada making of videosu hazırlıyoruz ama fotograflar burada : http://blog.41-29.com/index... - Alemsah Ozturk
Floating menüler hoşuma gitti. Elinize sağlık. =) - Burak Demiral
Eğlenceli olmuş. Tofita gibi:) - Arzu (the) Cihangir
Gerçekten çok güzel olmuş:) - Ammar Çeker
canım cekti bea - ermania
sesi kısıyorum ama bir yeri tıkladığımda yine sonuna kadar açılıyor, çok rahatsız edici. Bunun dışında çok güzel olmuş. - Erkan
çok cici bir tasarım olmuş :) fikirde öyle, ama teknik açıdan ben de problem yaşadım, hatta siteyi randımanlı gezemedim :/ - neslin çavuşoğlu
güzel olmuş elinize sağlık - Özer Güngören
Elinize sağlık :) - Burak
pek renkli olmuş :) - Şafak Otur
Tesekkurlerrr - Alemsah Ozturk from iPhone
claymotion! - Eda Demir
sınırsız begendim - Ali Oğul
Tofita için mi yapıldı bu site.. inanmıyorum.. kraft yaptırdı heralde değil mi? - lacrosiere
"küpün acarlıkları" nedir abi :) - frkssk 
Ersan Özer
Animasyon - Hezarfen is a historical Turkish character. The story takes place in 1632 in Istanbul, where he will attempt the first flight of the human being. - http://www.vimeo.com/18855836#
Animasyon - Hezarfen is a historical Turkish character. The story takes place in 1632 in Istanbul, where he will attempt the first flight of the human being.
Play
Nezih DARÇIN
Facebook fotoğraf virüsü aktif durumda, kimse "app.facebook.com/blabla" şeklinde fotoğraf linklerine tıklamasın aksi halde .exe uzantılı kişi listesine bulaşan virüs otomatik indirilip aktif oluyor. İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili detay paylaşacağım.
virus.jpg
Melih Bayram Dede
Did Picasso Influence the Mac Finder Icon? | Cult of Mac - http://www.cultofmac.com/did-pic...
Did Picasso Influence the Mac Finder Icon? | Cult of Mac
Did Picasso Influence the Mac Finder Icon? | Cult of Mac
Alemsah Ozturk
Bu aralar en eğlenerek yaptığımız işlerden biriyle tanıştırayım sizi, efsane tekirdağ filmi! http://www.efsanetekirdag.com/
Screen shot 2011-01-19 at 2.43.54 PM.png
Show all
41? 29! styla ;) - Alemsah Ozturk
Muhteşem tekirdağ ;) - Mehmet ATES 
şahane olmuş video :) Tebrikler. - Turhan Erbaş
Saolunuz cok ugrastık, sesiyle, çizimiyle, boyasıyla... - Alemsah Ozturk
nefis ben hastası oldum.. - s a d i t e k i n
İçki kullanmıyorum ama çok güzel bir iş olmuş. Tebrikler. - Mahmut Çanga
ekim'den beri bunun için uğraşıyoruz...basın kampanyasıydı, şuyuydu buyuydu derken nihayete erdiğini görebilmek büyük mutluluk. filmin prodüksiyonu da acaip iyi oldu, ellerinize sağlık alemşah. - gokhan yucel
McCann güzel başlattı, bize güzel devam ettirdik. Uzun zamandır böyle keyifli ve uyumlu çalışan 2 ajans'ı birarada görmemiştim, McCann rulez! ;) - Alemsah Ozturk
o sizin güzelliğiniz efem... - gokhan yucel
Bu galiba benim yılbaşında duyduğum iş. Bakalım.. "Tekirdağ Efsanesi 24 yaşından büyükler içindir". - Simto Alev
öpüjem. - Deniz Coskun
Çizimler kime ait Alemşah? - Volkan YILMAZ
Şahane iş çıkmış! Çok kıskandım... Hemen bir yerlerde arkanızdan konuşacağım, aslında o kadar da iyi değil falan diyeceğim. - Burak Demiral
Müşteri: Tekirdag Rakısı / MEY Ajans: McCann Erickson Istanbul Kreatif Direktör: Gökhan Yücel Kreatif Grup Başkanı: Örgüt Çaylı Art Direktör: Tuna Balkan, Mustafa Tunç Reklam Yazarı: Deniz Coşkun Müşteri İlişkileri: Ezgi Baripoğlu, Selcan Gülcü, Bilge Ertem Ajans: 41? 29! Kreatif Direktör: Seren Köroğlu Art Direktör: Mert Uzer illustrator: Selçuk Ören 2D animasyon: Mert Uzer, Gökhan Tekin 3D animasyon: Alper Sarıkaya ses tasarımı: Zeynep Bozok proje yöneticisi: Zeynep Çakmakçı - Alemsah Ozturk
Tebrikler, Tekirdağ lı bi rakı sever olarak çok sevdim bunu (: - caponsu
Tebrikler.emeğinize sağlık - Samir Kerimov
Düzelttim örgütüm - Alemsah Ozturk
Çok iyi bir çalışma olmuş tebrikler. - Eray BAL
@Volkan : Selcuk Ören - Alemsah Ozturk
ellere sağlık, şerefe :) - burakkido
harika olmuş. emeği geçen herkesin ellerine sağlık. - tevfik bülent öngün
bir tekirdağlı olark ilk yayına girdiği gün acayip beğenmiştim . elinize sağlık - Taner Özçelik
Herkesin ellerine sağlık. Nefis bir iş oldu! - selcan
did we rock or did we rock? - Üstün Üzüm
elinize sağlık. pek leziz! - Ali Erkurt
Sonuç çok iyi ! Ekibi tebrik ederim... :) - Can Vurkır
Ekip adına teşekkürler ;) - Alemsah Ozturk
Elinize sağlık. Çok havalı olmuş. - fatih gül
Tebrikler efenim :) - Şafak Otur
Elinize sağlık, çok güzel olmuş. - Ugur Akdmr
Elinize sağlık. 5.545 üyesi olan M E Y H A N E facebook sayfasında paylaştım. - Canan Yüce
Yayalım ;) - Alemsah Ozturk
Emeğe saygı... bu arada şaka maka siteye girişler 24 oldu. Gerçekçi olsa web için nasıl bir ziyaretçi kaybı tabii gerçek olsa... - Cem Sümer
Herkese çok teşekkürler - Alemsah Ozturk
Dün videomuz dakikada 1 kere paylasıldı, yayılma son hızla devam! - Alemsah Ozturk
Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. - Ömer Enis
Elinize sağlık.. bilgisayarda mı yapılmış bir çalışma bu yoksa, sulu boya çalışması mı? Sulu boya çalışması gibi gerçek görülüyor.. - Oya Şanlı
Önce çiniyle elle çizildi, bir kısmı elle boyandı, katman olarak, sonra da digital olarak boyandı ve anime edildi - Alemsah Ozturk
Çok güzel, tebrikler... - Orçun Madran
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook