Carnaby
Ända sedan Glenn Close kokade Michael Douglas kanin i filmen Fatal Attraction har den engelska termen bunny boiler använts som en nedsättande benämning för försmådda partners som inte förmår släppa taget och gå vidare, utan ägnar all energi åt att göra livet till ett helvete för sitt ex. Idag blir det allt vanligare att kaninkokandet pågår på webben, och den som råkar ut för detta kan få lida av spåren av kaninkokandet i åratal, i Google-resultaten, om hon eller han inte tar itu med problemet i tid. Egentligen kan man väl säga att det är bättre att undvika att bli utsatt för webburen kaninkokning genom att se till att ha en bred digital närvaro, eller kanske, genom att se till att undvika att någon vill utsätta en för denna typ av hämndåtgärder. - Carnaby