آیـــــه!
سلام . من شروع می کنم تا شاید بقیه هم جرئت نوشتن پیدا کنن / اسمایلی اعتماد به نفس