Sign in or Join FriendFeed
FriendFeed is the easiest way to share online. Learn more »

Shevonne › Likes

Mary
No regret!
image.jpg
How nice to see you back, Mary jan :-) - mina_sydney from iPhone
کی برگشتی مری؟:دی - شوالیه نادر
يك سرى زدم كه بدانيد هنور زنده ام - Mary from iPhone
بانو دلمون براتون تنگ شده - اردویسور
آخی ماری جون! خوش برگشتی :) - الک‌ دخت
فكر نميكردم ديگه كسى منو يادش باشه - Mary from iPhone
سلام ماری عزیز - نافرمانی مدنی
خوش برگشتی :) - اميرو
همیشه به بادت بودم و هستم:دی - شوالیه نادر
من تو تركم منو تحريك نكنيد، برگردم - Mary from iPhone
فرفر مثه هروئینه. وقتی معتادش شدی تمومه - نانو جان
Never regret...... - Rabbit
Quack
Mahdi
Freelance Designer Showcase:13 Photographers with Beautiful Animal Photos – - http://www.underworldmagazines.com/freelan...
Freelance Designer Showcase:13 Photographers with Beautiful Animal Photos –
Show all
رونوشت به لیتل ب:" - FarbodNiK
ع گیلداد - فوژان from Android
فوژی بترک :)) - گیلداد
:)) - Mahdi
Mahdi
Amazing Girl Tattoo Designs - http://www.cuded.com/2013...
Amazing Girl Tattoo Designs
Amazing Girl Tattoo Designs
Amazing Girl Tattoo Designs
رونوشت به هیپی - امیدم
Intense News
#Election2014 Poll Closing Times (all times Eastern) https://twitter.com/cspan...
Washington Post
Your Wikipedia searches can reveal national flu trends http://www.washingtonpost.com/news...
Mahdi
رونوشت به آقای اوزی ، رونوشت به خودم :"( - Primavera
Mahdi
Coogee House by Tanner Kibble Denton Architects | HomeAdore - http://www.homeadore.com/2014...
Coogee House by Tanner Kibble Denton Architects | HomeAdore
Coogee House by Tanner Kibble Denton Architects | HomeAdore
Coogee House by Tanner Kibble Denton Architects | HomeAdore
Mahdi
Michael W. May
Wondering where to vote? Who is on your ballot? Visit the #gettothepolls site now for more info! http://gettothepolls.com
Intense News
Raw: Polls Open in Midterm Election - http://www.youtube.com/watch...
Raw: Polls Open in Midterm Election
Play
Mahdi
Shahriar Erfanian / 500px - https://500px.com/Shahria...
Shahriar Erfanian / 500px
Shahriar Erfanian / 500px
Shahriar Erfanian / 500px
سعید بیا - زال
Sepi ⌘ سپی
Parts Unknown episode six airs next Sunday, November 2. Here's a series of preview clips from this upcoming Sunday's episode of Anthony Bourdain's CNN show Parts Unknown. Bourdain and his crew head to Iran which feels "neither East nor West, but always somewhere in the middle." There he explores a huge local market where vendors sell everything from fine Persian rugs to fragrant flowers, and discusses the dichotomy between Iran's history and traditions and its current "ruling class." Bourdain also manages to be invited to not one, but two feasts where he eats platefuls of traditional dishes including slow cooked lamb in yogurt, sour cherry rice, and milk and chicken stew. - Sepi ⌘ سپی from Bookmarklet
I have seen a part of this episode last night. He was so surprised about the Iranian foods. - Mahdi
I saw parts but looking forward to the whole program :-) - Sepi ⌘ سپی
I'd like to see that. :) - Jenny H. from Android
Oh nice :) - Shirinooo from iPhone
Jenny, I am sure you will be surprised too :) - Mahdi
Jenny I've seen parts but can't wait to watch it tonight :-) - Sepi ⌘ سپی from iPhone
Mary B: #TeamMonique
New hairz! Prolly last pic before new 6+ comes tomorrow. http://t.co/r9j0wjsIOh
New hairz! Prolly last pic before new 6+ comes tomorrow. http://t.co/r9j0wjsIOh
Looks cute! - Spidra Webster
Deniz Eda Goze
Women Having A Terrible Time At Parties In Western Art History http://the-toast.net/2014...
Women Having A Terrible Time At Parties In Western Art History http://the-toast.net/2014/10/28/women-terrible-time-parties-western-art-history/
yalnızlardayım
Intense News
Raw: Hawaii Lava Approaching Village Road - http://www.youtube.com/watch...
Raw: Hawaii Lava Approaching Village Road
Play
Bluesun 2600
Countdown to Halloween: Skeleton Riders, Halloween c.1920 http://t.co/MjKQCk4ign
Countdown to Halloween: Skeleton Riders, Halloween c.1920 http://t.co/MjKQCk4ign
◄ 道 ► D/\\/|I|D  ッ
شوید پلو باقالی و کباب برگ
16-Baghali Polow-Kebab Barg.JPG
بچه خوبه با ادب باشه ... - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
پس من به هدفم رسيدم :دی - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
np... take it easy :) - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
لايک نيمه شبانه :دی - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
دينگ ... دينگ ... زنگ ناهار :دی - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
شخم بعد از نیمه شب ایران - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
این هم عالیه واقعا - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
رونوشت به محمدصالح بعد از صندلی داغ :دی - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
ناگهان یاد این افتادم - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
خرچنگ زاده، البته که حق با شماست، من مدت ها پیش پلو و چلو را با هم مقایسه کرده بودم، این عنوان هم تنها به خاطر نام اولیه فایل با عجله انتخاب شده بود، که تصحیح می کنم با تشکر / راستی اینجا در مورد چلو و پلو نوشته بودم: http://friendfeed.com/daviiid... - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
ای بابا - خروش
یه شخم بزنم؟ - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
خیلی باید خوشمزه باشه ولی حیف که برنجش هندی , رگ ایرانی گریم گل کرد یهوووووووووووووووو. - hananeh
خیلی نامردی. - ووووزلا
شخم ایام قدیم - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
شخم ایام قدیم 2 - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
این واقعا خوبه - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
شخم شام؟ - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
آ دادا صرف شدس! ... بوووووومب! ایش - مارگریت در نیم‌روز پاییزی
اختلاف ساعت مان سبب شخم دیرهنگام شده :)))) - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
اوهوم! اصش خدا بهدون رحم کرده س! دوووووشووووووومب - مارگریت در نیم‌روز پاییزی
تولدت مبارک :'' - مارگریت در نیم‌روز پاییزی from Android
اوهو لیتل چیا رو شخم می زنی دلم خواست :((( - اردویسور
تقصیر این داوید کیو بود :-( بخل - مارگریت در نیم‌روز پاییزی from Android
◄ 道 ► D/\\/|I|D  ッ
اوف اوف مرده ها زنده شدن - Noosha
This looks very tasty! - CunkuOyle
مرده بودی زنده شدی از طرب آکنده شدی؟ :دی - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
آره :)) ولی از دل ضعفه آکنده شدم - Noosha
@ShETaiN: Yes, indeed! - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
=) What is the name of this food ? - CunkuOyle
"chelo joojeh kabaab" - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
Kabaab? ahahah You know Turkish kabaab ? =)) - CunkuOyle
"chelo" meens cooked rice, "jooje kabaab" is a kind of grilled checken ... - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
No, it is Iranian. - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
Wikipedia: "Jūje-kabāb (Persian: جوجه‌کباب) consists of pieces of chicken first marinated in minced onion and lemon juice with saffron then grilled over a fire. It is sometimes served with grilled tomato and pepper. Jujeh kabab is one of the most popular Persian dishes." - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
mmmmmm - Shevonne
Turkish kabaabs are also great ! =) Kabaab = Kebap - CunkuOyle
a copy to Selma :D - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
مهدیه (مهديه) کوجای؟ :اسمايلی يک آناهیتا (آناهيتا) :دی :اسمايلی تله شبانه - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
آقا پادا از تو تله ما در بيار =)) - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
adana kebap - Parfe
من فقط ته ديگش رو دوست دارم :دي - Mahdieh
همه اش دوست داشتنی است مهديه، ته ديگ اش که جای خود داره :دی - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
Yum! - Lo
اين الان به موقع شخم خورد :))) - Mahdieh
شخم بعد از نیمه شب ایران - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
ناگهان یاد این افتادم - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
دهنت - خروش
اوه. گرسنگی بیداد میکند! - RokhSaare
shakhama, shakhamaa, shakhamoo - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ from fftogo
اینو چرا شخم میزنی قوباغه :( دلمون اب افتاد - آفتاب
adana kebap mı o ;) - bychemist
شخم ایام قدیم - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
حسابش از دستم در رفته که چند بار اینا رو لایک زده امب :" - لیتل میس سان‌شاین
شخم ایام قدیم 2 - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
◄ 道 ► D/\\/|I|D  ッ
rönin
These masks are kinda frightening. - rönin from Bookmarklet
who needs scary clowns when these exist? - Big Joe Silence
Next we'll have the scary clowns wearing these. - rönin
they'll have a stand off clowns vs emoji - Halil
rönin
And Now, Your Most Horrifying Stories Of Being Caught Masturbating - http://theconcourse.deadspin.com/and-now...
And Now, Your Most Horrifying Stories Of Being Caught Masturbating
I, thankfully, have nothing to add to this collection. - rönin from Bookmarklet
Micah
Took my 3-hour third year electrician exam this morning. School's out, yo!
Results come out in a week now, apparently. - Micah from FFHound(roid)!
Good luck - WarLord
Stephen Mack
34 Panoramic Photos Gone Terrifyingly Wrong [Distractify] - http://news.distractify.com/fun...
34 Panoramic Photos Gone Terrifyingly Wrong [Distractify]
34 Panoramic Photos Gone Terrifyingly Wrong [Distractify]
Show all
Ack! Terrifying is right. - Stephen Mack from Bookmarklet
GAH! - Melly Claus
Looks more like "fuckery you can do with a panoramic algorithm," but I actually laughed out loud :) - Eivind
Eivind, yeah, some of these seem intentionally manipulated. Others, I'm sure the photographer was dumbfounded by what was stitched together. - Stephen Mack
OH MY. Some people are afraid of clowns... - Josh Haley
HOLY HELL these are AWESOME! - Josh Haley
rönin
Aerion AS2 Supersonic Jet Will Do London to New York in 4hrs | Digital Trends - http://www.digitaltrends.com/cool-te...
Aerion AS2 Supersonic Jet Will Do London to New York in 4hrs | Digital Trends
"Supersonic air travel could make a triumphant return in the near future, at least for a select few individuals with extremely healthy bank balances. The stunning Aerion AS2 jet is finally set to become a reality, thanks to a partnership between designers Aerion and Airbus." - rönin from Bookmarklet
Nils Reinton
rönin
‘Dear White People’s Naomi Ko on Avoiding the Asian Representation Trap and Being a Millennial of Color ‹ The Visibility Project - http://www.thevisibilityproject.com/2014...
‘Dear White People’s Naomi Ko on Avoiding the Asian Representation Trap and Being a Millennial of Color ‹ The Visibility Project
‘Dear White People’s Naomi Ko on Avoiding the Asian Representation Trap and Being a Millennial of Color ‹ The Visibility Project
"“The root of the problem isn’t [Asian American actors]. It’s the content created for them. That’s why I’m a content creator,” Ko says. “I know the reality of my situation. I have to do it myself.” “Millennials are so for change. All we want is change. We’re so eager for change, but you have to be willing to change the conversation and to adapt to this new world that we’re living in,” says Ko." - rönin from Bookmarklet
Mahdi
Only Six Northern White Rhinos Left In The World After Death At Wildlife Sanctuary - http://www.huffingtonpost.com/2014...
Only Six Northern White Rhinos Left In The World After Death At Wildlife Sanctuary
Only Six Northern White Rhinos Left In The World After Death At Wildlife Sanctuary
Show all
یکی هم تو تورونتوست تو فرفر حساب داره :-) - آینده
اینها که در حال انقراضند از این کرگدن های سفید شمالی هستند :) - Mahdi
:( - Mahdi
Petty LaBelle
L'Oréal bought Carol's Daughter. I'm waiting for Cosmo to teach us about this new "sealing your ends" trend.
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook