(مشکی پوش سابق )emo king
نگاهی دیگر به حاشیه های بازی ایران و برزیل - http://1pesar.net/1389...