Enver Neziri
Numrat "Fibonacci", numrat që mundësojnë jetën - http://eshtunamagjike.blogspot.com/2010...
Numrat "Fibonacci", numrat që mundësojnë jetën