فاطیناز
فک میکنم راکد ترین ماه ها از نظر کسب در آمد نیمه فروردین به بعد و اردیبهشته ، دیر میگذره و بازارا راکده
بهش میگن :گدا بهار - آناهیتا
آره دقیقا همینه - فاطیناز