سیاوش
از آجیل سفره عید / چند پسته لال مانده است / آنها که لب گشودند، خورده شدند / آنها که لال مانده اند، می‌شکنند / دندان‌ساز راست می گفت: / پسته لال، سکوت دندان‌شکن است!
125tggh.jpg
14063121151.jpg
نوروزتان شاد باد رفقا - سیاوش
فدای تو، بر تو نیز مبارک. - سیاوش
مخلصیم کاکو. به شیرینی و شادی همیشه. - سیاوش
ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ - شازده™ from Android
چشم‌مان روشن. کجایی شازده؟ سال نو مبارک رفیق. - سیاوش
ﺩﻟﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﻓﻴﻖ. ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ. - شازده™ from Android
شادمان کردی. همیشه بمانی. - سیاوش
سیاوش جان، عیدت مبارک. - سيما كيا Sima kia
عید تو هم مبارک سیماجان، سال خوبی داشته باشی - سیاوش
روز نو و سال نوت فرخنده باد - هانا
این شعر رو چند جا دیدم که به اشتباه به حسین پناهی نسبت دادند - مهردخت
سال نو مبارک - ساغر
هاناجان، روزهای نو بر تو نیز فرخنده باد / ساغر عزیز، سال نو تو هم مبارک. - سیاوش
ندیده‌ام مهردخت‌جان. به چه جهت؟ چه وجه تشابهی باعث این اشتباه عجیب شده؟ - سیاوش
نمی‌دانم سیاوش جان اما من بارها شده که یه سری از اشعار رو دیدم که از پناهی نبوده ولی به حسین پناهی نسبت دادن تنها این یه مورد نبوده - مهردخت