Sign in or Join FriendFeed
FriendFeed is the easiest way to share online. Learn more »
Huy Q. Dinh
Anh thường nói, nếu con mình là gái. Sẽ giống em từ sóng mắt môi cười. Em bảo rẳng nếu con mình là gái. Đừng như em dối mẹ đến thăm anh ...