ไอ้แอนนนนน
เว็บไรไม่รู้ ไม่รู้จัก ไม่รู้เรื่องนะ - ไอ้แอนนนนน