tasavvufokulu
Abdülkadir Geylani (k.s) İlahilerinden Derleme/Ubeydullah Sezikli - http://ihyaca.wordpress.com/2013...