Govor Seyyid Hasana Nasrullaha o sektaštvu - http://www.youtube.com/watch...
Govor Seyyid Hasana Nasrullaha o sektaštvu
Play
Mir i kazna: Tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa - http://www.goodreads.com/review...
Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire - http://www.goodreads.com/review...
The General of the Dead Army - http://www.goodreads.com/review...
Land of Eagles: Riding through Europe's Forgotten Country - http://www.goodreads.com/review...
Seven Languages in Seven Weeks - http://www.goodreads.com/review...
Tlačiteljska logika sistema - http://www.novossti.com/2012...
Tags: ff - Interstellar
"Evo nas, dakle, pred drugim logičkim paradoksom: ako su predstavnici najvećih domaćih prehrambenih tvrtki, baš kao i političari kojima se obraćaju, znali da ulazak u Uniju neposredno ugrožava važan aspekt interesâ domaće industrije, zašto priopćenje nisu izdali uoči referenduma o pristupanju, dok su se u “otvorenom i zajedničkom dijalogu” pitanja održivosti i perspektiva domaće... more... - Goran Zec
The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise (History of Computing) - http://www.goodreads.com/review...
Madame Tussaud: Roman o Francuskoj Revoluciji - http://www.goodreads.com/review...
Madame Tussaud: Roman o Francuskoj Revoluciji - http://www.goodreads.com/review...
The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise - http://www.goodreads.com/review...
Philosophy Goes to the Movies: An Introduction to Philosophy - http://www.goodreads.com/review...
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook