ایران وحشت
گاوی که عکس یادگاری دو دختر سکسی را خراب کرد! - http://iranhorror.blogspot.com/2010...
گاوی که عکس یادگاری دو دختر سکسی را خراب کرد!
دو تا دختر روس داشتن عکس یادگاری می گرفتن؛ که ناگهان گاوی از پشت سر این دو دختر رد شد! و عکس را خراب کرد . عکس یادگاری دو دختر با یک گاو! البته هر چی به عکس نگاه کردم؛ نتونستم بپذیرم که هر دو دختر سکسی هستن! فقط یک دختر سکسی بود ، بنظر شما منظور من کدام دختر هست؟ - ایران وحشت