*İstanbul Şehir Rehberi
Polatlı Mehmet Akif Mahallesi Güngör Halı Saha'da düzenlenen futbol turnuvasında Polatlı Belediyesi 1'inci, İlçe Tarım 2'inci, İstiklal ilköğretim 3'üncü, Eğitim gönüllüleri 4'üncü oldu - http://www.istanbulburda.com/Polatli...
Polatlý Mehmet Akif Mahallesi Güngör Halý Sahada düzenlenen futbol turnuvasýnda Polatlý Belediyesi 1inci, Ýlçe Tarým 2inci, Ýstiklal ilköðretim 3üncü, Eðitim gönüllüleri 4üncü oldu, Ankaranýn Polatlý Kent Konseyinin düzenlediði kurumlar arasý halý saha futbol turnuvasý sona erdi. Turnuva süresince örnek davranýþ sergileyen Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu takýmýna ise centilmenlik kupasý verildi. Polatlý Belediyesi Spor - Ýlçe Tarým Spor karþýlaþmasýnýn ardýndan Güngör Halý Sahada tören düzenlendi. Kupa törenine Kaymakamý Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Baþkaný Yakup Çelik, Kent Konseyi Baþkaný Þaban Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ali Öztürk, Ziraat Odasý Baþkaný Zekai Köseoðlu, belediye meclisi üyeleri, kamu kurumlarýnýn müdürleri ve sporcu yakýnlarý katýldý. Kaymakam Bilgin, kamu kurumlarý arasýndaki kaynaþmayý artýrmak amacýyla düzenlenen turnuvanýn gelenekselleþtiðini ifade ederek, emeði geçenlere teþekkür etti. Belediye Baþkaný Yakup Çelik ise sporun centilmenlik olduðunu, öfkesine galip gelmenin önemini vurguladý. Kent Konseyi Baþkaný Þaban Yýlmaz, 7 Haziranda baþlattýklarý turnuvanýn sonuna geldiklerini, 11 takýmýn karþýlaþtýðý turnuvanýn kardeþlik, dostluk havasýnda geçtiðini söyledi. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan takýmlara kupalarý takdim edildi. Protokol üyeleri derece alan takýmlarla toplu fotoðraf çektirdi.   Cihan Haber Ajansý..
Polatlı Mehmet Akif Mahallesi Güngör Halı Sahada düzenlenen futbol turnuvasında Polatlı Belediyesi 1inci, İlçe Tarım 2inci, İstiklal ilköğretim 3üncü, Eğitim gönüllüleri 4üncü oldu, Ankaranın Polatlı Kent Konseyinin düzenlediği kurumlar arası halı saha futbol turnuvası sona erdi. Turnuva süresince örnek davranış sergileyen Cumhuriyet İlköğretim Okulu takımına ise centilmenlik kupası verildi. Polatlı Belediyesi Spor - İlçe Tarım Spor karşılaşmasının ardından Güngör Halı Sahada tören düzenlendi. Kupa törenine Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Yakup Çelik, Kent Konseyi Başkanı Şaban Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, belediye meclisi üyeleri, kamu kurumlarının müdürleri ve sporcu yakınları katıldı. Kaymakam Bilgin, kamu kurumları arasındaki kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın gelenekselleştiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Yakup Çelik ise sporun centilmenlik olduğunu, öfkesine... - *İstanbul Şehir Rehberi