میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد کنید
1.jpg
February 13, 2012 - Comments disabled - Share
میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد کنید
2.jpg
February 13, 2012 - Comments disabled - Share
عکس - مقام معظم رهبری در حال رویت هلال ماه !
khamenei-helal-mah-moon-khar-animal.jpg
میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد کنید
mosa-rah.jpg
February 13, 2012 - Comments disabled - Share
شامگاه ۲۵ بهمن؛ سوت اعتراض به بی‌کفایتی اقتصادی دولت
mosa-rah.jpg
«جمعی از جوانان سبز ایران» با انتشار فراخوانی از حامیان جنبش سبز دعوت کردند روز ۲۵ بهمن ساعت ۲۰ با دمیدن در سوت از پشت بام و پنجره خانه خود یا در خیابان، در سالگرد حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، برای دقایقی به شکل نمادین اعتراض خود را به این حصر و نیز بی‌کفایتی اقتصادی دولت و فشارهای مضاعف و اجتناب‌پذیر اقتصادی بر مردم اعلام کنند. به گزارش کلمه، در بخشی از این فراخوان و به عنوان دستورالعمل اجرای این طرح آمده است: - دمیدن در سوت به نشانه اعتراض هزینه‌ای ندارد ولی با توجه به برد بیشتر صدای سوت، مرئی خواهد بود و به شکلی نمادین اعتراض مردم به حصر رهبران جنبش سبز و اوضاع اسف‌بار اقتصادی را نشان می‌دهد. صدای سوت، بدون این‌که مشخص باشد توسط چه کسی دمیده می‌شود، از مسافتی قریب به یک کیلومتر شنیده می‌شود و در صورت باخبر شدن و مشارکت تعداد بیشتری از حامیان جنبش سبز به خوبی در سطح شهر شنیده خواهد شد و ضمن نشان دادن زنده بودن این جریان، پیام اعتراضی‌ مردم را از راهی مدنی، بی‌هزینه، قانونی و نمادین به گوش مخالفان جنبش سبز خواهد رساند. - اگر از حامیان جنبش سبز هستید با شرکت فعالانه و... more... - کیرتوکون شاهزاده رضاپهلوی
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook