پخش زنده اخبار مهم ایران
طرز تهیه ی ودکا کشمش ( عرق سگی ) بصورت تصویری - http://antahoora.blogspot.com/2006...
برای تهیه هر گونه ودکا از مواد خشک یا مایع (شیره) فقط از نوع طبیعی آن میوه استفاده کنید. کشمش یا مویز مورد نظر بایستی بدون رزین بوده و به سایر مواد شیمیایی آلوده نباشد. کشمش سبز از نوعی است که برای نگهداری ظاهر و بازار پسند آنرا با رزین میپوشانند. رزین ماده ای خوراکی است ولی در تهیه ودکا اثر عقب انداختن و یا حتی توقف تخمیر را دارد. مواد مورد لزوم در این مقاله برای تهیه ده بطری ودکای کشمش با درجه متوسط 40% میباشد. با ۳۸ امتیاز و ۶ نظر سرگرمی فرستاده شده در بخش نظرات