پخش زنده اخبار مهم ایران
سیدمصطفی تاج زاده: نمی توانم در برابر بی عدالت و استبداد ساکت بنشینم - http://www.kaleme.com/1391...
سید مصطفی تاح زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه ای به همسرش می نویسد: وقتی من رضایت پدر و مادرم، حمایت فرزندانم و از خودگذشتگی شریک زندگی ام را می بینم، ناسپاسی می دانم که اندک جدایی و تنهایی را تاب نیاورم و نشاط و امید از کف بنهم و در برابر بی عدالتی و استبداد که بزرگترین منکر زمانه است، ساکت بنشینم.