Microsoft Developer
Bykampen i MCP-sertifisering - Nå kan du sertifisere deg et sted i nærheten av deg! - http://blogs.msdn.com/b...
Jobber du med en kunde eller partner som ønsker å ta en sertifisering, men bor langt unna et Promteric testsenter?   Vi inviterer til Bykampen i MCP-sertifisering!   I mai reiser Microsoft og Glasspaper på sertifiseringsturné til 11 byer i Norge med mål om å sertifisere flest mulig. Vi organiserer dette med et Prometric-tester på dagtid og et sosialt arrangement på kvelden. I tillegg til å gi folk muligheten til å ta en sertifisering i nærheten av der de bor, gir vi muligheten til...(read more)