مقاومت
بسی رنج بردم در این سال سی
577631_345655285497126_100001579731426_964629_10767069_n.jpg