چای نبات

چای نبات

و تو ای جوانمرد! بگو از کدامین قبیله ای
Gmail/Google Talk
گل بگیرید درشو!
هیچی دیگه!
رفتم جلسه
رفتنم جلسه
قصه ی میخ ها وقایق ها، انقلابی ترین منافق ها
دیدار به جهنم آقای روحانی!
دیدار به جهنم!
حله آقا!
نیاز به یک آقای جوان خبرنگار حوزه فرهنگ داریم
در خدمتتان هستیم. - گیله بهنام
تموم شد. دادیم رفت.
نیاز به یک آقای جوان خبرنگار حوزه فرهنگ در حد دبیر داریم
دبیر سینمایی و در سطح دبیر فرهنگی حرفه ای برای یک خبرگزاری معتبر نیازمندیم!
دبیر سینمایی و حتی فرهنگی حرفه ای برای یک خبرگزاری معتبر نیازمندیم!
دبیر سینمایی حرفه ای برای یک خبرگزاری معتبر نیازمندیم!
مظنونین همیشگی...
آسمان اصفهان
مرگ بر کشتن جوانه ها...
این سلسله تا روز جزا نگسلد از هم
بک یا الله
اولین روز کاری در «خبرگزاری دفاع مقدس»
روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است...
آلمان 7- برزیل 1 رویای نیمه شب تابستان...
ای روزهای گرم ادامه!
بي خيال! بذار زندگي مونو بكنيم...
خوشحال و شاد خندانیم!
معارفه صمیمانه در محل کار جدید
تعطیلات هیچ جا نرفتیم
تعطیلات کجا بریم؟
همه ملت مي دانند، دروغگو خيانتکار است وخيانتکار، ترسو است آيا اين دولت، دولت ترسويي است؟!
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook