درویش پارسی
http://vimeo.com/31497863 Documentary about war photographer James Nachtwey, considered by many the greatest war photographer ever.
video documentary.jpg
Full Video Watch It Here : http://vimeo.com/31497863 - درویش پارسی
مستند ویدویی "عـــــــکاسی جنگ" کاری از جیمز نچتوی ........ این مستند از فاجعه جنگ و فقر در سراسر جهان برای ما قصه خود را از زبان دوربین عکاس "جیمز نچتوی" بیان میکند. مدت این مستند ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه و به زبان انگلیسی تهیه و تنظیم شده... - درویش پارسی