مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا
از آن اصطلاح‌ها(۲): خسته‌گی از تن و روح تکاندن - http://pichakesarbehava.com/...