وحی (به عنکبوت) : بجنب بابا اومدن! یالا دیگه .. این همه پا دادم بهت! عنکبوت: ولی یه کون که بیشتر ندادی!ـ
خوبم ، فردا خبر می دم ، خوبه؟ - Mohandes
مهندس اون دايركت مسج رو بزن و ببين - اميرو
وحی (همراه با خنده): غاری نداری؟؟ من رفتم دیگه
وحی: پرسیدن ازت خدا کو و کجاس .. پشت سرشون رو نشون بده .. بگو اوناهاش! حواسشون که پرت شد .. گولّه کن در رو! هاها.. نکنیا! شوخی کردم.. بگو از رگ غیرت بهتون نزدیک تره
وحی: پاشو.. پاشو باید بری غار! دِ بیدار شو بهت میگم.. بیبیب .. بیبیب .. بیبیب .. بیبیب
وحی (به شتر): بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا آ ... خوبه خوبه ... حالا بشکون! .. خوب شد بسّه بابا! ...بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا.. هاع!.. خوبه .. همینجا بشین
.وحی: قطع کن دوباره می گیرمت
وحی: داری میای معراج، تو راه یه پاکت بهمن جوج بگیر بیا
وحی: فعلا اگه ازت پرسیدن خدا کیه و چیه و اینا ، آشنایی نده تا بهت بگم کم کم چی کار کنی.. راستی.. سواد داری؟؟
‎!وحی: بازم که همه ی خرما ها رو کره کردی
وحی: بخوان.. بخوان.. د بهت می گم بخوان! گاو: ماآآآآآآ ... وحی: آخ ببخشید.. فک کنم اشتبا گرفتم
!وحی: قربون دستت نعلین پاته پاشو این درِ غار ُ پیش کن کفّار نیان تو
وحی: مشرکین مورد نظر در دسترس نمی باشند
وحی: یک دو سه .. یک دو سه .. آزامایش می کنیم می کنیم می کنیم .. یک دو سه
به نام خودم
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook