❦‏ ❧ رازِ شب
هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگر است
چه جور اعتیاده - ❦‏ ❧ رازِ شب