Rune Solberg
Vanskeligheter med å forstå. #osloexpl #utoya