-سعید همیشه سبز -؟
ازینای من :دی بره تا دوباره فردا شخمش بزنم:دی #تاپ_تونتی
Untitled.png
با اینکه کم میام ولی خوبه هستما :) - میلاد رو به پایان
ئه، چه عجب من یه جا حضور دارم :))ولی ته جدولیما :)) یکم باز بشینن میوفتم بیرون :|‌:)) - آرزو
میلاد خیلی هم خوب :) - -سعید همیشه سبز -؟
مهناز توعم ازینا بگیر خب :دی - -سعید همیشه سبز -؟
آرزو خب حالا که هستی ، بیخیال قبلا و بعدا :دی - -سعید همیشه سبز -؟
کدوم لیست نیلو؟ - -سعید همیشه سبز -؟
مهناز آره اسکرین شات گرفتم ، خودش خوب پست نمیشه تو فرفر - -سعید همیشه سبز -؟
نانو ینی شک داشتی؟:دی اووووف - -سعید همیشه سبز -؟
مرجان خودشون باید پاسخگو باشن:دی - -سعید همیشه سبز -؟
خیلی زیاده؟ :))) - -سعید همیشه سبز -؟
تربچه خودتو دست کم گرفتی:دی - -سعید همیشه سبز -؟
آفرین آفرین:دی - -سعید همیشه سبز -؟