صدای زندانی

صدای زندانی

صدای زندانی جمعیت ایرانی حقوق بشر ، در سال2010 توسط گروهی از ایرانیان متعهد به مبانی و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق های مربوط به ان تشکیل شده است. این جمعیت با برگزاری سخنرانی ها، تجمعات اعتراضی، نامه های اعتراضی به سازمانهای مدافع حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمع آوری امضا بر علیه نقض حقوق بشر در ایران، برگزاری آکسیون های سراسری ضمن بیان اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است.
khabarsaz
توبه نکرده در محضر سیمای‌ملي ! "سیرنیوز": یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رسانه‌ای کشورهای مختلف قانونگذاری و تعیین حد و مرز در برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دست تهیه برای موضوع پراهمیت «انتخابات» است. در علم مدیریت رسانه برای کنش و واکنش شبکه‌های محلی گرفته تا روزنامه‌ها و بنگاه‌های خبرپراکنی دستورالعمل‌های ویژه‌ای وجود دارد تا در اجرای برنامه...
T1505287.jpg
khabarsaz
قرار بازداشت موقت مهدي هاشمي براي دو ماه ديگر تمديد شد "سیرنیوز": وکيل مهدي هاشمي گفت: قرار بازداشت موقت مهدي هاشمي براي دو ماه ديگر تمديد شد، از اين رو وي تا پايان دي ماه در بازداشت خواهد بود....
T1505288.jpg
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب خوشرنگ اتا - رب آتا
+رب گوجه ارومادا محبوب خانواده ها+ - رب
رب گوجه
رب گوجه
+رب گوجه ارومادا محبوب خانواده ها+ - رب
رب گوجه
+رب گوجه ارومادا محبوب خانواده ها+ - رب
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
رب گوجه
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook