کاوه
beauty of innocence...
Bild072.jpg
Bild073.jpg
Bild074.jpg
aaaaaaah ... adorable :) - Sativa
:-) - کاوه
یک سوال در مورد اواتار شما؟ این عکس مربوط به یک شو ساحلی:d هستش که این پسره می خواد به یه دختره برقصه ولی صاحب بار نمی زاره؟ درست می گم؟ خدایش خیلی توجم رو جلب کرد؟ نتونستم نپرسم - URCHIN7
salam :-) daghighan nagereftam soal ra. fekr konam jomleh be ham rikteh 1 joorayi... - کاوه