Peter Dawson
National Zoo in Washington, DC, artificially inseminates female panda Mei Xiang; live tweets procedure - @nbcwashington - http://www.nbcwashington.com/the-sce...