سید میثم
ای کاش تو زندگیمون به این میرسیدیم که خدا از حق خودش میگذره ولی از حق الناس نمیگذره بعد ادعا می کردیم ما ...