Teemu Arina
Reaaliaikaisuus luo uusia yhteisöllisyyden ja organisoitumisen muotoja - http://www.digibusiness.fi/portal...
DIGIBUSINESS-klusterin teettämät toimintaympäristökatsaukset vahvistavat käsitystä siitä, että asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat avainasemassa palveluiden aktiivisina kehittäjinä. Teknologinen kehitys sekä muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ovat tuoneet liiketoimintamallit uuden haasteen eteen ja muuttaneet ansaintalogiikoita. Raportin kirjoittajat: Sam Inkinen ja Timo Argillander. - Teemu Arina