Jessica Samson
Haney artikkelen koden 85258080733:Hong Kong har verktøy ledende kunnskapsøkonomi - http://www.scmp.com/comment... Mens det er generell enighet om at Hong Kong trenger for å spre fra sin tunge...
Økonomi er studiet av hvordan folk fordele sine eiendeler over tid under forhold med sikkerhet og usikkerhet. Økonomiske problemer er ikke noe å være rolig om, hvis tatt for gitt hele bedriften og rikdom kan være i faresonen. - Vincent Foust