"Flo14wer"
http://narges.eu ... گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش . . . ❀•.¸¸.❀ . . .نگذار نامحرمان و کم معرفتان، وارد حریمت شوند ، همان زلال بی‌کران دل و غم چشمانت برای پچ پچ هزار سال آنان کافیست. . . ❀•.¸¸.❀ . . .با نامحرم حدیث اسرار مگو... با مردودان حکایت از یار مگو ... با مردم اغیار جز اغیار مگو ... با اشتر خار خوار جز خار مگو
Flo14wer-Nature.03.jpg
Flo14wer-Nature.04.jpg
بر تخته‌ی دل که من نگهبانم و تو .... خطی بنوشته‌ای که خوانم و تو ... گفتیکه بگویمت چو من مانم و تو ... این نیز از آنهاست که من دانم و تو - "Flo14wer"
زنهار دلا به خود مده ره غم را.....مگزین به جهان صحبت نامحرم را - ali
عمریست ندیده‌ایم گلزار ترا..وان نرگس پرخمار خمار ترا..پنهان‌شده‌ای ز خلق مانند وفا..دیریست ندیده‌ایم رخسار ترا - ali
رسمش این نیست دلم ببری ولی‌ تنها پرواز کنی‌ و دور شوی - آزاده
رسمش این نیست دلم ببری ولی‌ تنها پرواز کنی‌ و دور شوی - آزاده - .طناز
من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را / وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را / روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن / مشک غمازست نتواند نهفتن بوی را / ای موافق صورت و معنی که تا چشم منست / از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را - سارا
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت // جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت - .طناز
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت // تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت // بارها گفته‌ام این روی به هر کس منمای // تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت // بازگویم نه که این صورت و معنی که تو راست // نتواند که ببیند مگر اهل نظرت - .طناز
ღ - الهام
لاااااااایککککک - sahar
.... - maliheh