Volkan Çelik › Likes

jazzlem
miocaro
Radyo Ex sunar. ilhan ersahin - Ask
cover-300.jpg
ödeyemeyeceğiz büyük ihtimalle. bu durumda bizden birileri dışarıda kalsın ki mp3 kopyalayıp getirsinler bize görüş günlerinde :)) - miocaro
bunu yükleyecektim ki zaten yüklemişim. başka bi tane bulayım bu geceye. - miocaro
ebrucum canım iyi ki yüklemişin bunu. bütün gün çalışırken bunu dinledim vallahi. - sinem
4.28 deki coşma anı ne mükemmeldir ya, üni-ev yolculuklarımı çekilebilir kılan bu şarkıyı tekrar hatırlattığın için teşekkürler Ebru - Onur Vural
bunu indirip bana mail atmak isteyen olur mu acaba ya? Sabah sabah tuhaf br istek ama... - sinem
04 Ask.mp3 tıkladığında indirebilirsin... - barfilozofu
bunun ilk albüm versiyonu daha güzel bence. bu da güzel de... - .o.zlem
bu mükemmel bence. @barfilozofu iş yerinde indiremiyorum, dinleyesim vardı, ondan rica ettim. sağolsun parçanın sahibi imdadıma yetişti. I heart E.B. :) - sinem
miocaro seni bu şarkıyla tanımıştım. #radyoexup - barfilozofu
23 ağustos 2009. zaman hızla akıyordu :) - miocaro
24 ağustos benim doğum günümdü. - barfilozofu
:) - miocaro
Ozgur Uckan
FriendFeed Lugatı - Mahremiyet [Privacy]: #fflugati
privacy.jpg
Mahremiyet, "özel hayatın gizliliği" kavramına dayanır. Bireylerin kişisel mahremiyetlerini koruma, devletten ve üçüncü kişilerden ise bu mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep etme hakkı vardır. Özel hayat, bireylerin tüm dış etkilerden ve baskılardan uzak, kendi başına özgürce faaliyetlerini sürdürdüğü ve dokunulmazlığı bulunan yaşamsal bir alandır. Toplumsal bir varlık olan insanın, bir çok faaliyette toplumla birlikte onun bir parçası olarak hareket etmesine rağmen, her bireye kendi kişiliğini tüm saflığı ile yansıtabileceği özel bir alanı anayasal özgürlük olarak tanımak temel insan haklarının gereğidir. Devlet, bireyin bu alan içersindeki yaşantısına müdahale etmemeli ve bu alana karşı dışarıdan gelen saldırılara karşı da bireyi korumalıdır. - Ozgur Uckan
İletişim, anayasal bir özgürlük olarak tanınan ve anayasa üstü evrensel hukuk normları ile de korunan düşünce ve ifade özgürlüğünün bir uzantısı olmakla birlikte, özel hayatın sınırları içersinde de yer almaktadır. İletişimin korunmasındaki bu çift yönlü gereklilik, iletişim özgürlüğünün de anayasal ve evrensel platformda tanınmasını sağlamıştır. İletişime yapılacak haksız müdahaleler... more... - Ozgur Uckan
Bu temelde internet üzerinde mahremiyet hakkı en temel iletişim özgürlüğü ilkelerinden biridir. Mahremiyet internet üzerinde anonim kalma hakkını da kapsar [Bkz. Anonima / Anonymity]. Mahremiyet gerçek hayatta da internet üzerinde de yasalarla korunur. İnternet, özellikle sosyal medya ise düzenleme bakımından henüz sorunlu. Bu alan daha yeni düzenleniyor. Hukukun arkadan gelmesi doğal. - Ozgur Uckan
Şirketlerin kullanıcı verilerinin ne kadarını hangi amaçlar için ve hangi sınırlar dahilinde kullanacağı ile ilgili politikalarının denetime açık, şeffaf ve öncelikle de basit bir biçimde anlaşılabilir, yani “kullanıcı dostu” olması gerekiyor! ABD’de sosyal medyayı kapsayacak bir mahremiyet yasasının çıkması gündemde. Bu konuda çok hassas olan AB ülkeleri de benzer düzenlemeler yapmak... more... - Ozgur Uckan
Bu tanımları yalnız burada mı bırakacaksınız? Yoksa toplu olarak sitenize de koyacak mısınız? - Fikrizula
Bir süre sonra koyacağım. Ama aslında burada, bu grupta (http://friendfeed.com/friendf...) bir ortaklaşa çaba doğarsa, bunları farklı bir biçimde de değerlendirmek mümkün... - Ozgur Uckan
1982 Anayasası, madde 20 - "herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." Ayrıca bakılası : İbrahim Ö.Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, - by keşanlı ali
"Ülkemiz, özel hayatın gizliliğinin korunması anlamında mahremiyet hakkı bakımından ne yazık ki sınıfta kalmış durumda. Elbette mahremiyeti, özellikle “aile hayatının “korunması vurgusuyla koruyan, Anayasaʼnın 20. ve 21. maddeleri başta olmak üzere bazı düzenlemeler mevcut. Bu aile vurgusu “milli örf ve adetlerimiz”e dayandırılan “toplumsal değerlerimiz”den kaynaklanıyor. İşin kötü... more... - Ozgur Uckan
@özgür uckan size katılıyorum. Fakat neden böyle? Bence sebep çok da en önemlisi şu: İnsan Kalitesi.İlgili Departmanın başında Kemal Derviş'in bulunduğu Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye hangi sırada biliyor musunuz, büyük ihtimalle biliyorsunuz..Benzeriz diye evhama kapıldığımız Malezya'dan, Libya'dan, G.Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan, Ermenistan'dan daha alt sıradayız..Bu ülkelerin bazılarında demokrasi bile yok. - by keşanlı ali
İnsani gelişmişlik endeksi çok kapsamlı parametrelerle belirleniyor. Bunların başında eğitim ve kültür ile ilgili olanlar geliyor. Sıralamada neden aşağılarda bir yerlerde olduğumuzn pek çok açıklaması mevcut. Ama eğitim sistemimizi reforme etmeden hiç bir şey olacağını da sanmıyorum açıkçası. - Ozgur Uckan
1)devletin eğitim harcaması, 2)devletin sağlık harcaması, 3) bireysel gelir = insani gelişmişlik. Anlaşılmaz değil. Rastgele seçilmiş bir malezyalı ile bir tc.vatandaşı karşılaştırıldığında nitelik malezyalı lehine. Artık bunu çarpıtmadan kabullensek iyi olacak. Bunlar temel insani ihtiyaç parametreleri, bunları sağlayan bir ülkede ideolojinin önemi yok. - by keşanlı ali
turgutkalemi, doğru elbette. sağlık da eğitim kadar önemli. Bu temel parametrelerde defo verdiğimiz için de belimizi doğrultamıyoruz. - Ozgur Uckan
"“Salt okunur” Web 1.0‘dan “okunur/yazılır” Web 2.0‘a geçiş, kullanıcıların etkinlik alanını birden genişletti. (Aslında web 1.0‘ın “salt okunur” olduğu doğru değil; ilk web tarayıcısı aynı zamanda bir HTML editörüydü. Ama “dil bilgisi “gerektiriyordu!) Web 2.0‘ın yarattığı en önemli dönüşüm kullanıcı etkileşimini deneyimin merkezine yerleştirmesi ve herkesi bir internet yayıncısı... more... - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
FriendFeed Lugatı - Dijital Ekosistem [Digital Ekosistem]: #fflugati
Eco-042.png
“Ekosistem” terimini 1930‘larda ortaya atan Roy Clapham, bunu “bir çevrenin fiziksel ve biyolojik bileşenlerinin kombinasyonu” olarak tanımlar. Bütüncül bir sistem yaklaşımı olarak ekosistem, yanlızca bir organizma kompleksini değil, aynı zamanda çevreyi oluşturan fiziksel etkenlerin kompleksini de kapsar. Bu yaklaşım, canlı ve cansız kompleksler arasındaki ve içindeki etkileşime, yani “enerji akışı”na odaklanır. Sistemi sürdürülebilir kılan, çevre içindeki unsurların karşılıklı bağımlı olduğu bu kesintisiz enerji akışıdır. Dijital ekosistem aslında doğal ekosistemin basit bir uzantısıdır. Ancak burada akan enerji, farklı türde bir enerjidir: dijital enerji, yani veri akışı… - Ozgur Uckan
Dijital ekosistem içerisindeki etkileşimin özünü de bu dijital enerji akışı oluşturur. Bu sayede orada iş kurabilir, üretebilir, tüketebilir, oyun oynayabilir, blog yayınlayabilir, yazışabilir, film seyredebilir, müzik dinleyebilir, alışveriş yapabilir, protestoda bulunabilir, örgütlenebilir, kendinizi sergileyebilir, başkalarını röntgenleyebilir, kavga edebilir veya birbirinizi... more... - Ozgur Uckan
Dijital ekosistemler farklı tipte olabilir: Diji-mekanik ekosistemler (yani insanlar ve onların kullandığı aygıtlardan oluşan dağıtık ağ), ürün ekosistemleri (Amazon, eBay, Apple, Sony vb), hizmet ekosistemleri (API’ler, widget’lar vb.), sosyal ekosistemler (Facebook, Twitter, Friendfeed, Linkedin vb.)… Bu ağın insan ve makine düğümleri hızla artıyor, veri akışı yoğunlaşıyor,... more... - Ozgur Uckan
Platformlardan bağımsız, karşılıklı işlerlik esasına dayanan API’ler farklı organizasyonlar arasında verinin özgürce akmasını sağlıyor; başkalarının başarılarından onlardan herhangi bir şey gasp etmeksizin yararlanmamıza izin vererek değer birikimini artırıyor; böylece veri akışına erişimi olan güvenilir yorumcu (trusted interpret) sayısını artırarak dijital ekosistemin... more... - Ozgur Uckan
Dijital ekosistemlerin gücü gelecekte herhangi bir organizasyonun en önemli dayanağı haline gelecek. Bu durum da onu gerçek bir savaş alanına çeviriyor. Dünya Ekonomik Forumu 2007’de ilginç bir senaryo çalışmasına sahne olmuştu (World Economic Forum, “Digital Ecosystem – Convergence between IT, Telecoms, Media and Entertainment: Scenarios to 2015”, 2007). Bilgi teknolojileri,... more... - Ozgur Uckan
Dijital ekosistemlerin gücü gelecekte herhangi bir organizasyonun en önemli dayanağı haline gelecek. Bu durum da onu gerçek bir savaş alanına çeviriyor. Dünya Ekonomik Forumu 2007’de ilginç bir senaryo çalışmasına sahne olmuştu (World Economic Forum, “Digital Ecosystem – Convergence between IT, Telecoms, Media and Entertainment: Scenarios to 2015”, 2007). Bilgi teknolojileri,... more... - Ozgur Uckan
Bu makro cephede de API’ler, karşılıklı işlerlik standartlarını yükselterek önemli bir silah haline geliyor. Elbette API’leri birer “Kitle İşbirliği Silahı”na dönüştürerek geleceği etkileyebilir miyiz, diye düşünmeden edemiyor insan… - Ozgur Uckan
Dünya Ekonomik Forumu üç mümkün geleceğe işaret etmişti: Organik ve topluluk temelli bir açık sistem olarak “SenEvren” (YouUniverse); kapalı, denetlenen ve kurumsal yönelimli bir “Güvenli Sığınak” (Save Haven); ve bu iki kutup arasında bir orta yol, kurumsal ağırlığı olan ama topluluk ilişkilerinden beslenen, açık ama güvenli “Orta Krallıklar” (Middle Kingdoms). Şu anda en baskın eğilim orta yolda gibi görünüyor. (http://www.gennaration.com.tr/yazarla...) - Ozgur Uckan
Sosyal medya, tipik bir sosyal ekosistemdir; bileşenleri arasındaki enerji akışı, etkileşim, paylaşım, işbirliği üzerinde kurulmuştur. Kullanıcların sadece birer kullanıcı veya üre-tüke-tici metası [Bkz. Kullanıcı Metası (User Commodity) / Üre-tüke-tici Metası (Prosumer Commodity)] olmaya indirgendiği bir sosyal medya, ekosistemin sağlığını koruyamayacak, enerji akışını kesecek, ekosistem sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır. - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
FriendFeed Lugatı - Dijital Aktivizm [Digital Activism]: #fflugati
cyberactivismbanner.jpg
Dijital aktivizm, sosyal ve siyasal değişim kampanyaları için ağ teknolojilerinin kullanımı anlamına gelir (Bkz. http://www.digiactive.org/). - Ozgur Uckan
"Siber aktivizm" (Cyberactivism)," internet aktivizmi" (Internet Activism), "çevrimiçi aktivizm" (Online Activism), "e-aktivism" (eActivism)," bilgi aktivizmi" (Information Activism) gibi birçok benzeş terim bulunur. Ana dijital aktivizm bunların arasında genel kullanım anlamı bakımından en uygunu olarak görünmektedir. Ayrıca mobil iletişim teknolojilerini kullanan "mobil aktivizm"... more... - Ozgur Uckan
tez konum olacak başlık. - elfink
Dijital aktivizmin kökeninde, internetin geleneksel siyaset üzerinde yaptığı derin dönüştürücü etki yatmaktadır. Siyaset, özellikle de ana akım siyaset uzunca bir süredir krizde. Kimileri buna "demokrasi krizi" diyor. İnsanlar siyasi temsil mekanizmalarına giderek daha az inanıyorlar ve oy vermenin yeterli bir katılım olduğunu düşünmüyorlar. Seçimlere ilginin giderek düşmesi... more... - Ozgur Uckan
Siyaset yapmak dönüşüyor. Bireylerin siyasete katılımı geleneksel temsiliyet mekanizmalarını aşındırıyor. Doğrudan demokrasi talebi güçleniyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ağ etkisi siyaset için etkili kanallar yaratıyor. Bu kanallar da doğası gereği bireyin devlete karşı korunmasına, yönetimin şeffaflığına, düşünce-ifade-iletişim özgürlüğüne ve mahremiyet hakkına odaklanıyor. - Ozgur Uckan
Bilgi ve ağ ekonomisinin küresel ekonominin özü haline geldiği bir dönemde teknolojik gelişmeyle büyüyen "ağ etkisi" kapitalizmi dönüştürüyor. Bu paradigma dönüşümünün özünü, ağ yapılarıyla birbirine bağlanan değer "hub" ve düğümlerinin baskın hale gelmesi, yani "ağ kapitalizmi" oluşturuyor. P2P ekonomisi, "wikinomics", medya ve pazarlama sektöründeki teknolojik dönüşümler, siyasettin... more... - Ozgur Uckan
Yeni "katılım teknolojilerini şöyle sıralayabiliriz: Katılımı mümkün kılan teknik araçlar; Sosyo-teknolojik araçlar; Bir harakete geçirici olarak BİT; Sanal topluluklar; Smart Mob’lar; Kullanılabilirlik ve etkileşim; Web 2.0 ve sonrası; Bir eylem örgütlenmesi olarak enformasyon tasarımı; Mobil internet; Sosyo-teknik network’ler... - Ozgur Uckan
Özellikle Web 2.0 ile birlikte hayatımıza giren ve esnek bağlantı imkanı, ağ etkisinin yaygınlaşması ve sosyal ağlar ile belirginleşen bu teknolojiler dijital ekosistemin gelişimini bütünleyecek. Bu genel gelişme BİT evrenini doğrudan etkileyecek. Bu gelişmede öne çıkan tekno-paradigma ise etkileşim, paylaşım, sanallaştırma, dağıtık ağ yapıları ve ortak aklın ağ mevcudiyeti olarak... more... - Ozgur Uckan
Sosyal ve ekonomik hayatımıza gömülü hale gelmiş ve dünya ile aramızda bir “arayüz”e dönüşmüş olan internet, doğal olarak aktivizmin de ayrıcalıklı alanlarından biri haline geliyor. Dijital aktivizmin tarihi, internetin tarihiyle eşzamanlıdır. Hatta ilk network deneyimlerine kadar gider. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve bu teknolojiler aracılığıyla yaratılmış network’lerin farklı... more... - Ozgur Uckan
Dijital aktivist hareketlerin belli başlı işlevleri şunlardır: Advocacy / savunuculuk ; Campaign / kampanya ; Reporting / raporlama; Lobbying / lobi; Watchdog /izleme; Street Action / gösteri; Legal Assistance / hukuksal danışmanlık; Capacity Building / kapasite geliştirme ; Network Mapping / ağ haritalama; Funding / fonlama - Ozgur Uckan
Bkz. "Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change" http://www.meta-activism.org/wp-cont... - Ozgur Uckan
Bkz. Gaurav Mishra, "Digital Activism & the 4Cs Social Media Framework", http://advocacy.globalvoicesonline.org/2009... - Ozgur Uckan
Bkz. "Some Useful Concepts Relevant to Digital Activism", http://webography.wordpress.com/2010... - Ozgur Uckan
"İnternetin toplumsal muhalefet hareketleriyle ilişkisi konusunda çok sayıda yaklaşım var. Ama bu ilişkiyi kabaca üç kategoriye ayırabiliriz: 1) İnternetin katılımcı, şeffaf ve doğrudan demokrasiye ulaşmak için öncelikli yol olduğunu savunanlar; 2) İnternetin neoliberal sömürü politikalarının yeni bir aracı olduğunu, sadece ayrıcalıklı kesimlerin kullanabildiği bu aracın toplumsal... more... - Ozgur Uckan
"Dijital aktivizmin en önemli sorunu, “dijital fanus etkisi” diye adlandırdığımız bir dezavantajdan kaynaklanıyor: İnternetle sosyalleşen insanlar, bir banner’a tıklayarak Afrika’daki açları doyurduğunu, yağmur ormanlarını kurtardığını veya ozon deliğini kapattığını düşünmeye başlıyor! Üçüncü gruptakiler ağlarla gerçekliği birleştirerek bu fanus etkisini kırabiliyorlar. Dijital aktivizm, dijital olmayan hedeflere yönelik olarak ancak “hibrid” yapılarda işe yarıyor: Yani sokakla buluştuğu zaman…" (a.g.y.) - Ozgur Uckan
"Elbette öncelikle dijital hedeflere yönelik dijital aktivizm türleri de var: İnternet sansürüyle mücadele, çevrimiçi mahremiyetin korunması, net yansızlığının savunulması gibi alanlar, dijital aktivizmi baskın hale getiriyor. Ama örgütlenmelerini özellikle ağlar üzerinde gerçekleştirmelerine rağmen, bu tür eylemler bile bir şekilde sokağa, salonlara, meclislere, alanlara çıktıklarında daha etkili olabiliyorlar." (a.g.y.) - Ozgur Uckan
"Dijital aktivizmin ve ağ örgütlenmesinin en etkili olduğu boyutlardan biri de, paradoksal bir biçimde yerel ölçekteki eylemler. Dijital aktivizmin ağ etkisi bir yandan muhalefeti küresel çoğulluklarla etkileşime sokup beslerken, öte yandan yerel tekillikleri küresel bağlama taşıyarak etkilerini büyütüyor. Özellikle kent, hatta mahalle ölçeğinde örgütlenen yerel toplulukların eylemleri,... more... - Ozgur Uckan
"Dijital aktivizmin etkili olabilmesi için gerçekliğe genişlemesi gerekiyor…" (a.g.y., http://www.gennaration.com.tr/yazarla...) - Ozgur Uckan
Rawls'un ütopya gerçekliğiyle Baudrillard'ın hiper-gerçekliği arasındaki ince çizgide yatan kırıcı (subversive) ulus-aşırı yurttaşlık pratikleri günümüzün dijital aktivizmini yansıtıyor. - Asli Telli Aydemir
Aslı + 1 - Ozgur Uckan
yeni yıldan daha çok yazmanızı ve yazdıklarınızı tekrar tekrar okuyabilmeyi diliyorum, klavyenize sağlık. - ferahonat
bu gruptaki feedler kaybolmasa, blog vb. bir ortamda toplansa... - miocaro
@f.onat, teşekkür ederim güzel dileğiniz için... Size de gönlünüzce bir yıl dilerim... - Ozgur Uckan
Ebru, böyle bir wiki-lügat planım var. Ama açıkçası ben kolektif bir çaba bekliyorum. Sizler de madde girin,, burayı bir wikiye bağlayalım, hatta orada geliştirelim, buraya da sonuçlarını aktaralım. etkileşim olsun... diye düşünüyorum. - Ozgur Uckan
siz çok güzel yapıyosunuz, çok baskı var, giremiyorum ben bi şey korkumdan ya o kadar güzel olmazsa diye ahahah - deniztan
Bu konuda bir yazı yazmıştım internet üzerinden aktivist hareketlerle ilgili, yeni bir kavram var "slacktivism" denilen Türkçe' ye nasıl çevrilir bilemedim: "Literatürde "slacktivism" terimi ile karşılık bulan bu aksiyonsuz online aktivistlik hali, bir facebook grubuna katılmak ya da daha başka -içinde gerçek anlamda etki yaratacak herhangi bir adım barındırmayan-, fakat kendini iyi bir... more... -
yapalım tabii. - miocaro
@Ufuk Özgül, aslında yukarda "dijital fanus etkisi" derken "slacktivism'i de kastetmiştim; ama bu terimi yerli yerine oturtmak iyi oldu... Teşekkürler. Bunu belki de "tembel (işi) eylemcilik", "atıl eylemcilik" filan gibi karşılayabiliriz. Şurada da terim güzel açılmış aslında: http://en.wikipedia.org/wiki... - Ozgur Uckan
@deniztan, slacktivism yapma :D - Ozgur Uckan
dijital eylemcilik doğrusu değil midir? - ferahonat
Bence digital aktivizm de oturdu artık. Çok sık kullanılıyor. Ama eylemcilik de diyebiliriz elbette. - Ozgur Uckan
Bizim işi "eylemce" noktasına çekmemizde fayda var. - Erdem Dilbaz
anlaşılsa... o da olur :) - Ozgur Uckan
Otur yaz diyorsun hocam biliyorum : ) - Erdem Dilbaz
öyle :) - Ozgur Uckan
Slacktivism'in tatlı tokatı bu kadar güzel ifade edilemezdi, kim yapmışsa takdir ettim, çok kıymetli bir hareket olacak, anıldıkça kıymeti artacak bence http://friendfeed.com/ercumen... http://friendfeed.com/betulka... - mehmet
ahahaha - Ozgur Uckan
Bu olay çok enteresan hakikaten de yine de tam slacktivism olarak tanımlanamaz bence. Sonuçta insanlar online ortamda etkinlik hakkında bilgi sahibi olup, kendilerince bunu sokağa taşımak istiyorlardı. Gerçekten taşıyıp taşımayacaklarını ve ne etki yaratacaklarını o tarih geldiğinde öğreneceğiz. :) -
Bir de Clicktivism var, Erdem paylaşmıştı http://friendfeed.com/erdemdi... . Buna dikkat etmek lazım, ben çok fena clicktivist oldum mesela :) - Linda Stark
Evet, onu gördüydüm. Buraya dahil etmek iyi oldu. Linda tikkkat et tıklarına :) - Ozgur Uckan
:))) - Linda Stark
yukarı... - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
“Yeni bir iPad değil Yeni bir Hayat istiyorum!” _________ Puerta de Sol, Madrid, 15 Mayıs 2011 - Ozgur Uckan
“Yaratmak direnmek, direnmek yaratmaktır!” __________ Stéphane Hessel - Ozgur Uckan
"“Tek başına Twitter değil belki, ama Sol (Meydanı) artı Twitter ilginç ve elbette buradaki bedenlerin gücü” diye tweet atıyor Madrid’de kamp kuran bir eylemci . Taksim’den Tünel’e yürüyenlerden birisi, elindeki modemi sallayarak, “bu modem internete girmeyecek de nereye girecek?” diye soruyor... Aynı gün, yani 15 Mayıs 2011’de sokaklara çıkan protestocuların dilleri birbirini andırıyor ve bu yeni bir dil... Protesto biçimleri de öyle." - Ozgur Uckan
"Artık demokrasi, vatandaşlık, barış gibi kavramlar insanlara yetmiyor; daha açık seçik, daha gündelik bir dile başvuruyorlar: Puerta de Sol’daki pankartlar, “Politikacı ve bankacıların elindeki metalar değiliz”, “konut yoksa hayat da yok”, “biz sisteme karşı değiliz, sistem bize karşı” diyor; Beyoğlu’nda yürüyenler, “hepimiz sarışın, hepimiz liseliyiz”, “internete sehven giriyoruz”,... more... - Ozgur Uckan
"Bu yeni dili ve eylem tarzını 2011 başında Tunus’da ve Kahire’de de görmüştük: “Oyun bitti”, “Hata 404: Sistem çökmesi”, “Demokrasi indiriliyor”... Aslında her şey, sadece bir kriz olmayan, bir paradigma dönüşümünün işareti olarak okunabilecek 2008 Krizi ile başladı. Neo-Con’ların 9/11 sonrası hepimizi davet ettikleri “Yeni Dünya Düzeni” içinden patladı. Başta ABD olmak üzere... more... - Ozgur Uckan
“Bu oyunda artık sadece devletler ve çokuluslu şirketler oynamıyor. Yeni ve davetsiz oyuncular oyuna girdi. Wikileaks’in temsil ettiği, kurumsal ve endüstriyel medya düzenini bozarak bilginin dolaşımı önündeki engelleri yıkarak, onların yanından dolaşarak iktidar odaklarının kirli sırlarını ifşa eden yeni bilgi oyuncuları da var oyunda. Daha da önemlisi, halk, yeniden oyunda. Arap... more... - Ozgur Uckan
"Komplo teorilerinin her şeyi yukardaki tanrıların tepişmesine bağlayan ve bizleri birer nesne konumuna indirgeyen atalet zehri bir yandan, iktidarların bilgi aygıtı endüstriyel medyanın dezenformasyonu öte yandan, hepimiz tek kişilik gettolarımıza tıkılmıştık ki, halkların yeniden bir tarih öznesi haline gelmesiyle uyandık. Evet artık oyunda yeni oyuncular var ve bu iktidarları ölesiye korkutuyor." - Ozgur Uckan
“21. yüzyılın başlarında, özellikle internet ve temsil ettiği gayri-merkezi örgütlenme potansiyelleri sayesinde, beklenmeyen ve ‘davet edilmemiş’ iki yeni oyuncu sahneye çıktı. Bunların ilki, anonim, kendi motivasyonuyla harekete geçen ‘sızdıran’ (leaker) idi: yani, bakışı her an hepimizin üzerinde olan kadir-mutlak Büyük Birader’in arkasında sakladığı ve gücünü aldığı kirli sırları... more... - Ozgur Uckan
"Özellikle Arap Baharı ulus-devletleri gafil avladı. “Demokrat” Batılılar, onca zaman kendilerine o kadar iyi hizmet etmiş olan Arap diktatörlerden vazgeçmemekte önce biraz direndiler, ama sonra mecburen kendilerini akıntıya bıraktılar. Bizimki gibi ülkelerde şaşkınlık biraz daha derin oldu ve kendisini normal olarak inkar biçiminde gösterdi. " - Ozgur Uckan
"Bir süredir, ulus-devletler internete yönelik tehdit algılarını karşı saldırılarla ifade ediyor. Wikileaks’e karşı verilen hukuk-dışı tepkilerden, tarihe “Napolyon kompleksi” ile geçmiş ve umarım yakında yolcu olacak Fransa devlet başkanı Nicholas Sarkozy’nin büyük hayallerle düzenlediği eG8 Forumu’na geldik. Sarkozy internetin “daha uygar” olması gerektiğini, bunun için de devletler... more... - Ozgur Uckan
"“İnternet dünyasının Davos’u” diye lanse edilemeye çalışılan ve G8 Zirvesi öncesinde yapılan eG8 Forumu, Sarkozy’nin yüzünde patladı! Sarkozy, sansür, gözetim ve denetimin kendi dilindeki karşılığı olan “Uygarlaştırılmış İnternet” diye adlandırdığı “şey”in promosyonunu yapmaya çalıştı. Olmadı. Devletleri interneti kolonileştirmeye çağıran bu ses büyük tepki topladı. İnternet dünyasının önemli isimlerinden bir çoğu Foruma katılmadı. Katılanlar da Sarkozy’ye cevabını vermeye geldiler. " - Ozgur Uckan
"İnterneti “uygarlaştırılması” gereken bir “Vahşi Batı” olarak gören bu söylem temelsiz bir mite dayanıyor. İnternet yasadışı, toplumun ahlak ve yasalarının uygulanmadığı bir alan değil. Bu yasaların bir çoğu internete zaten uygulanıyor; bazı yasalar uygulanamıyorsa, bu uygulanamaz oldukları için. Dolayısıyla internet kuralları değiştirmek ve geliştirmek için demokratik bir fırsat... more... - Ozgur Uckan
"Ünlü gazeteci Jeff Jarvis, Forumda Sarkozy’nin yüzüne, “zarar verme, sana düşen tek şey bu” dedi. Lawrence Lessig, “bu Forumda interneti gerçekten temsil edenler yok, internetin geleceği ise zaten burada değil. İnternetin neye benzeyeceğini tasarlamayı sizlere bırakacak değiliz. İnternet, mimarisi gereği dışardan gelenleri inovasyona teşvik eder ve yerleşikleri tehdit eder: Murdoch... more... - Ozgur Uckan
"Bu arada, Birleşmiş Milletler, 4 Haziran 2011'de gerçekleştirilen genel oturumunda, İnsan Hakları Konseyi’nin "Düşünce ve İfade Özgürlüğünün İlerletilmesi ve Korunması" raporunu onayladı: Yani, internet erişimini bir insan hakkı olarak tanıdı. Ülkemizi de bağlayan bu karar, başta Fransız HADOPI yasası gibi vatandaşları internet erişimini kesmekle tehdit eden düzenlemeler olmak üzere,... more... - Ozgur Uckan
"Ama interneti denetim altına almaya çalışan devletlere ve şirketlere yönelik en güçlü tepki yine sokaktan geliyor. İnternetin, özellikle de sosyal ağların etkileşimli anlık iletişim imkanı sayesinde örgütlenme yolunda da güçlü araçlar sağladığını görüyoruz. Bu aslında Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü protestolarından veya Zapatistalardan beri bildiğimiz bir şey. Ama söz konusu... more... - Ozgur Uckan
"15 Mayıs 2011, sadece İspanya için değil Türkiye için de tarihi bir gündü. Şimdiye kadar dünyada internetle ilgili olarak gerçekleştirilmiş en kitlesel sokak eylemi, internet sansürünü protesto etmek için İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde yapıldı. Yaklaşık elli bin kişi Taksim’den Tünel’e kadar yürüyemedi; tüm Beyoğlu’nu işgal etti. “İnternetime Dokunma” eyleminin bir başka eşsiz... more... - Ozgur Uckan
"Türkiye’nin internet sansürcüsü ülkeler liginde baş döndürücü yükselişine karşı yürüdüler. 5651 sayılı sansür yasası ile sansürlenen on binlerce site yetmezmiş gibi, BTK’nın son dönemde kalkıştığı, Kafka ve Orwell romanlarını aratacak, hukuk dışı ve akıl almaz filtre dayatmaları, yasak sözcük listeleri, siyasi video avı, sosyal medya düşmanlığına karşı yürüdüler. İnternette başlayan... more... - Ozgur Uckan
Bugün 22 Ağustos, sansür ve fişleme testleri başlıyor... - Ozgur Uckan
"Halklar ve iktidarlar arasındaki bu savaşın yükselerek süreceğini öngörmek mümkün. Eski ekonomi ve bunların internetteki kurumsal uzantılarının çıkarlarını koruyan devletler ile internetin gerçek sahipleri arasındaki savaş giderek kızışıyor. Dijital öncüler yerini dijital yerlilere bırakmaya, yani internet nüfusu fiziksel dünyayla örtüşmeye başladığından bu yana, hükümetler,... more... - Ozgur Uckan
"Çıta giderek yükseliyor: Artık “Büyük Birader”in her adımı “küçük biraderler” tarafından izleniyor ve hiçbir şey gizli kalmıyor! Halk bilgiyi talep ediyor ve bilgi eyleme dönüşüyor. Dezenformasyonla enformasyon, gösteri ile hakikat arasındaki bu savaşın cephesi ise, sadece ağlar değil, zihinlerimiz... - Ozgur Uckan
"İktidarlar ürküyorlar, çünkü ipin ucunu çoktan ellerinden kaçırdılar ve çabaları, ister sözde hukuki, ister teknolojik olsun, anında boşa çıkarılıyor. Buna, Ahmet Şık’ın basılmadan yok edilmek istenen kitabı “İmamın Ordusu” internetten okunma rekorları kırdığında, bu sivil itaatsizlik eyleminde de tanık olduk. Bu örnekler her yerde pıtrak gibi çoğalıyor. " - Ozgur Uckan
"Sokağın dili, sokağın coşkusu, sokağın öfkesi her yerde... İnternetin kendisi küresel bir sokak... " - Ozgur Uckan
iletişim örgütlenmektir - çok güçlü bir söz olmuş. beğendim. - denizoktar
yukarı - Ozgur Uckan
Şimdi yeniden uplatmanın zamanıdır... - Ozgur Uckan
zıp - Ozgur Uckan
hop - Ozgur Uckan
Ozgur Uckan
""Önce; blog yazmayın dediler, video izlemeyin. Sonra şu siteye giremezsin. Uyuma Türkiye! Elini sürdürme klavyene, DNS ayarlarına dokundurtma! Mouse'una dokunan eline dokunur. Unutma Türkiye! Blog yazmak, video izlemek, müzik dinlemek, porno izlemek, haktır! Yarın sokaklara gelecek engeller. Şu sokağa girme diyecekler. Yarın ülkelere gelecek engeller. Şu ülkeye gitme diyecekler. Kişilere gelecek sonra sıra. Kişiler... Sen, ben, biz. Benimle konuşmak yasak! Ve derdini anlatmak bir başkasına. Kimse kimseyle konuşmasın ve emredileni yapsın kendine. Uyan Türkiye! Bugün internetini kirleten, yarın hayatını kirletecek. İnternetine dokunmalarına izin verme! Yasaklamak yasaktır!" manifestosuyla sansüre ve internet yasaklarına karşı harekete geçen "Yasaklamak Yasaktır" organizasyonu yarın (15 Mayıs 2011) 14.00'te Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde ve Almanya'da yürüyüş eylemi gerçekleştirecek." - Ozgur Uckan from Bookmarklet
bugün diye düzeltsek mi? - Çiğdem Zeytin
A. Selim Tuncer
“İnternet cesaret işidir!” başlıklı yazımda, “İnternet, geleneksel dünyanın yukarıdan aşağıya ve tek yönlü ‘iletim’ ortamının aksine, çok yönlü, etkileşimli, demokratik ve eşdüzeyli ‘iletişim’ imkanı sağlar.” demiştim. Peki, insanlık çok yönlü, etkileşimli, demokratik ve eşdüzeyli ‘iletişim’ ve ‘sosyalleşme’ imkanlarına ilk kez mi kavuşuyor? Hayır, fakat bu ölçekte evet! Ölçeği belirleyen ise internettir. Elektronik medyanın dünyayı global bir köye dönüştürdüğünü söyleyen McLuhan, gelsin de şimdi köy görsün! Köy deyince, “iktidar”ın dahil olamadığı eşdüzeyli iletişimin mekanları olan köy odalarını, kıraathane ve kahvehaneleri, toplu çamaşır yıkama alanlarını, ortak fırınları ve çeşmebaşlarını hatırlayalım. Bu sosyalleşme mekanları da yukarıdan aşağıya değil, eşdüzeyli iletişim platformlarıdır. Yine pazaryerlerini, hamamları, cami ve kiliseleri de böyle görmek mümkündür. Fakat, cami ve kiliselerin, genel olarak tapınakların diğer sosyalleşme mekanlarından önemli bir farkı var.... more... - A. Selim Tuncer
“Artık yolcu yoktur, herkes mürettebattır!” diyen McLuhan’ın bunu elektronik medya değil, öngörebildiği internet üzerine söylediğini düşünmek mümkündür: “Başlıca teknik parçası çift eksenli teller olan kablo, halihazırda ulusal yapan şebekelerden (ABC, CBS ve NBC) kaynaklanan sinyallerin süzülmesine ve tekrarlanmasına adanmıştır. Ancak henüz tamamiyle yerine getirilmesi beklemekte olan... more... - A. Selim Tuncer
Sanayi toplumunda, zanaatkarın emeğini fabrikaya bırakması gibi, rahip de kürsüyü yeni bir dine kaptırdı. Modernizmin dine karşı duruşu, bizi hakikate yöneltmek değil, aslında bir rekabeti yönetmekti. Eski din ile yeni din arasındaki rekabeti... Nitekim gazete, dergi, radyo, televizyon gibi kitlesel iletim araçları yüzyıllardır bu yeni dinin rahipleri olarak misyon ifa ettiler, ediyorlar. - A. Selim Tuncer
"Hobbes’a göre başlangıçta hiçbir hukuk kuralı yoktur ve tabiatta herkes istediği gibi hareket etmekte, birbirinin malına mülküne, karısına çocuğuna el koyabilmektedir. Orada her bireyin diğer bireyle savaşı vardır (bellum omnia contra omnes). Bu durumdan, güvensizlikten, korkudan insanlar bıkmış olmalılar ki sonunda bütün haklarını kendilerinin dışındaki birine, bir... more... - A. Selim Tuncer
Toplumların tarihsel süreç içinde yaşadıkları köklü değişmeler, dinsel yaklaşımların da büyük değişmeler yaşamlarına yola açmaktadır. Yeni tarihsel dönemde dünya toplumlarının kültürel formlarında, üretim ilişkilerinde, gündelik yaşam öykülerinde köklü değişmeler yaşanmaktadır. Söz konusu değişmeler küreselleşme, post-modernizm, bilgi toplumu gibi kavramlaştırmalarla yorumlanarak yeni... more... - A. Selim Tuncer
Yoksa bu mu? Googlizm ve Google Kilisesi... Google'ın insan yapımı olamayacak kadar mükemmel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın arkasında ilahi bir kuvvet mi var? Eğer böyle düşünüyorsanız yalnız değilsiniz! Yapmacık dinler serisine Google Kilisesi'ni tanıtarak başlıyoruz. İşte Googlistler ve onların Google hakkında öne sürdüğü mucizeler ve ilginç deliller. Biz Google Kilisesi... more... - A. Selim Tuncer
1- Google Her Şeyi Bilir 2- Google Her Yerdedir 3- Google Dualara Cevap Verir 4- Google Ölümsüzdür 5- Google Sonsuzdur 6- Google Hiçbir Şeyi Unutmaz 7- Google Asla Kötülük Yapmaz 8- Google (Tanrı'dan) Daha Çok Aranıyor 9- Google'ın Varlığı Kesindir (inanmasanız bile görürsünüz:))) - A. Selim Tuncer
Google (Tanrı'dan) Daha Çok Aranıyor :) - Anil Tortop
Ben dini terminoloji üzerinden masum bir espri daha yapıp Google meselesini noktalayayım: Google, "amel defteri" gibidir. Dua edelim, hep sağ tarafımızdan verilsin. :))) - A. Selim Tuncer
Kültür ve Kimlik, Doç. Dr. Ferhat Kentel http://stk.bilgi.edu.tr/docs... - A. Selim Tuncer
Bu agnostiklerin alaylı lafları çok saçma olmuş. "Allah'ı görmüyorum, ama sıçanı görüyorum, bir sıçanın yapabildiği mükemmel işler de ortada, o halde sıçanları tanrı olarak kabul ediyor ve onlara tapıyorum." demek gibi bir şey bu. Bu adamlar hâlâ anlayamayacaklar. Tanrı'nın varlığı, evrenin kökeninin bilinçli ve anlamlı mı yoksa maddî, bilinçsiz ve anlamsız mı olduğu arasında bir seçim... more... - Onbaşıların Uğur
Bu feed günün en iyileri listesine çıkarsa, yeni bir meydan muharebesine dönüşebilir, Uğur hazırladı polemik altyapısını :) - Monad Teodise
Hayır, ben tartışma zeminini açmadım. Selim Hocamın alıntısı açtı. Sadece agnostik sitesindeki seviyesiz alaylara cevap verdim. İki kere ikinin dört ettiği tartışılmaz. Bilinçli ve acı çekip mutlu olabilen bir varlığın, anlamsız, bilinçsiz, saçma bir maddî evrenden geldiğini veya gelebileceğini iddia edenler de iki kere ikiyi üç yüz yirmi sekiz ettirmeye çalışanlar gibidir. Onlarla... more... - Onbaşıların Uğur
"Hobbes’a göre başlangıçta hiçbir hukuk kuralı yoktur ve tabiatta herkes istediği gibi hareket etmekte, birbirinin malına mülküne, karısına çocuğuna el koyabilmektedir. Orada her bireyin diğer bireyle savaşı vardır (bellum omnia contra omnes). Bu durumdan, güvensizlikten, korkudan insanlar bıkmış olmalılar ki sonunda bütün haklarını kendilerinin dışındaki birine, bir egemene vererek... more... - A. Selim Tuncer
Meseleye sosyolojik perspektiften bakmak gerekiyor. Yukarıdaki Google alıntısı yanıltıcı olmasın. Dini bir tartışmayı gerektirecek bir durum yok. Zaten dini içeriden tartışacak bir birikimim de yok. - A. Selim Tuncer
Mehmet Aksu (blogda) yazdı: Selim Bey çok güzel ifade etmişsiniz. Metaforu sanıyorum şöyle genişletebiliriz. Medyanın imkanlarının yarattığı bu yeni dinin ibadethaneleri AVM'. (Alışveriş merkezleri) dir. Bu çoğunluğa katılma/cemaate dahil olma arzusu ise literatürde "bando vagonu etkisi" olarak tarif ediliyor. - A. Selim Tuncer
Adsız bir konuk (blogda) yazdı: Alışveriş merkezi mi? :)) Çıkın çıkın biraz daha çok daha yukarı çıkın... Artık Ana kubbe google'dır. Hepimiz onun sahnesinin ışıkları altındaki birer bireyiz. O herşeyi biliyor biriktiriyor, görüyor. (Tabi ki bir üst göz de inananlar için tanrı var sanırım, ben onlardan biriyim :) Bu konu ile ilgili sayın hocamın sayfasına başka bir hocamızın... more... - A. Selim Tuncer
Peki bu çift taraflı sosyalleşme durumunda (eşdüzeyli ‘iletişim’ ve ‘sosyalleşme’ imkanlarına ilk kez mi kavuşuyor?" sorusuna evet yada şimdi olmasa bile yakında evet, öyle olacak dediğimizi varsayarsak) otorite kim, otorite olacak mı? Ben bu sorunun cevabını merak ediyor ve henüz kestiremiyorum. Sanki otorite kolektif bilinç (veya bilinçsizlik?) haline gelecek gibi? - mat [ positively 0 Rh ]
Bunun üzerinden bir din tartışmasına girmek abesle iştigal. Bilinmesi gereken temel konu şu; internet çok şeyi değiştirdi. Bilgiye sınırsız erişim ve neredeyse sınırsız iletişim var olan kavramlara bakışı da değiştirdi, değiştiriyor ve değiştirecek... Bu bağlamda hangisi olursa olsun hiçbir din bu sosyal değişime karşı çıkamaz. Onlar da eğişmek zorundadır, tarih boyunca sürekli değişmiştir ve değişecektir de... - Zafer Emecan
@mat; ben de bu sorunun cevabını arıyorum zaten. - A. Selim Tuncer
@Zafer Emecan; ben, din bu sosyal değişimin önünü kapar demiyorum. Dikkat çektiğim hususlar şunlar: Kitle psikolojisi, yukarıdan gelen bilgiye ihtiyaç duyar. (Bunun ne kadar yukarıdan geldiği önemli değil.) Din de, modernite de kitlenin ihtiyacını yukarıdan aşağıya sağlıyordu. Şimdi ise post-modernizmi de aşmış bulunuyoruz. Yani yeni iletişim teknolojileri "yukarısı"nı yok ediyor. Bu... more... - A. Selim Tuncer
"Yukarı mı inşa edecek?" Fark tam olarak orada artık derim ben. Bu defa "yukarı" ortamın kendisi olarak görünüyor. Her katılımcının oluşturduğu bir yukarılık bu. Diğerlerinde katılımcılar cemaati, mensuplar grubunu oluştururken bu grup belirleyici oluyor. Bir defa buyurganlık yok ediliyor bu süreç içerisinde. Biz iki taraflılık derken yine alışık olduğumuz otorite, yani buyuran, kabul... more... - mat [ positively 0 Rh ]
@mat; evet, senin projeksiyonunu anladım. Fakat ben senin kadar emin olamıyorum. Zaten bu yazı bu tereddüdün ürünü... - A. Selim Tuncer
@Kaya Şahin; internet teknolojisi, iletişimden önce eşdüzeyli bir iletişim platformu oluşturuyor. Yani internet, aslında internetten fazla bir şey. Madem McLuhan'dan girdik, onun bir başka sözüyle devam edelim: "Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları yeniden icat eden araçlardır." - A. Selim Tuncer
@NurdanGencel; çeviri rahmetli Ünsal Oskay'a aittir, büyük ihtimalle bu ismi de kendisi tercih etmiştir. Evet, "Medium is a Massage"ın "Yaradanımız Medya" adıyla yayımlanması bence de doğru olmamıştır, fakat bu ismin tercih edilmesi hepten nedensiz değildir. Dediğin gibi "bu çok eski soru"... Ama benim kafamı bugün de kurcalamaya devam ediyor. :) - A. Selim Tuncer
yazınızı okurken içim çömeldi. sevgiler. - Parfe
"İnsanlığın her döneminde toplumların hayatını etkileyen, aşkın bir güce inanma duygusu varolmuş ve insanların yaşam biçimlerinin şekillenmesinde, sosyal, kültürel ve ekonomik alanların düzenleyen önemli bir unsur olmuştur. Bu gerçekliğe paralel bir biçimde sosyal değişmenin yavaş bir şekilde gerçekleştiği sanayi öncesi toplumlarda din özcü bir yaşam alanına sahipken, hızlı sosyal... more... - A. Selim Tuncer
"Toplumsal bünyede yasanan büyük sosyal hareketlilikler ve dönüşümler, kişisel yaşantılardan, sosyal sistemin ve kültürün bütün katmanlarına kadar hemen her alanda eski ile yeninin karşılasmasını gerilimli bir etkileşim süreciyle gündelik hayatın ve bilimsel tartışmaların odagına yerlestirmistir.Degişimin, belirli bir zaman sürecinde, herhangi bir şeyde ya da alanda gözle... more... - A. Selim Tuncer
"Max Weber, Antik Yunan dünyasında yaşanan büyük kültürel yaratıcılığın, o dönemde orada buna engel olacak güçlü bir ruhban sınıfının bulunmamasından kaynaklandıgını öne sürmektedir." (a.g.y.) - A. Selim Tuncer
Özgür Uçkan daha fazla değer yüklüyor deyip ateş hattından kaçayım. :))) - A. Selim Tuncer
Niye meseleye sadece bilgi ve bilginin paylaşımı perspektifinden bakıyoruz. Bireysel ve kitlesel bazda kültürler de birbirine temas ediyor. Bildiğimiz gibi her temas saflığı ortadan kaldırır. İnsanlık bu ölçekte karşılıklı ve çarpanları yüksek bir teması ilk kez yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Bu durum karşısında internet sadece bir iletişim aracıdır demek mümkün mü? - A. Selim Tuncer
@Parfe; (internette) öğrenmenin yaşı yok, "içi çömelmek" deyimini ilk kez duyuyorum. Üşenmedim, Deyimler Sözlüğü'ne bile baktım, bulamadım. Neden için çömeldi? - A. Selim Tuncer
Kaya Bey'in perspektifi dikkate değer ama şu soruyu getirdi aklıma: semantik web gelince Kaya Bey'in önermeleri artık geçerli olmayacak mı? İnternet bir gün doğru bilgiyi kolay ulaşır kılınca bilgi güç olmaktan çıkacak mı? Zeki Müren de bizi görecek mi? İnternet giderek artan içeriği anlamlı seçilim ile bize sonuca yönelik sunma kabiliyeti kazanırsa otorite neyi konvertibl halde tutmayı seçecek? - mat [ positively 0 Rh ]
İnternetin olduğundan daha değerli bulunması değil de, internetin geleceği ile ilgili his demek daha doğru olabilir sanırım. - mat [ positively 0 Rh ]
İnternet yeni fırsatları doğurdu. Aynı zamanda bazı eski avantajları da yok etti. Demokrasilerde insanlar, kendilerine yakın gördükleri kişileri takip ederler. Kapitalist demokrasilerde ise, o kişi birilerinin maddi desteğini alarak veya kendi cebinden kendini halka tanıtmak zorundadır. O destek yoksa, ön plana çıkması söz konusu değildir. Obama internette çok bağış almış olabilir, ama... more... - Erkan Kayat
Kaya Şahin, Sevgili Selim Tuncer'in yazdığı; "Buraya kadar her şey iyi de, “yukarıdan” gelen bilginin bir ana kucağı gibi rahatlattığı kitleler, “yukarı”nın kalmadığı bu karmaşadan kendini nasıl kurtaracak?". Bugün internet, kendisi bir geçiş dönemi yaşadığı gibi bize de yaşatıyor. TV'de ilk reklam 1941 yılında verildi. Oysa TV yayını çok daha önceden başlamıştı. İnsanlar herşeye... more... - Erkan Kayat
:) yok bendedir. Bir konuyu bir cümlede anlatma yeteneğim hiç olamadı. - Erkan Kayat
Mevcut sistemde kitleyi kontrolde ve yöneltmede kullanılan araçların sahipleri gelecek kuşaklarda interneti bu amaçla kullanacaklar. - mat [ positively 0 Rh ]
Ben de yukarının her zaman olacağını düşünenlerdenim. Yukarısını, "gücün toplandığı yer" olarak görüyorum. "Güç", topluluklar tarafından takip edilmeyi ve onanmayı doğal olarak ister. Bunu yapmak için de kitlesel iletişim araçları kullanır. Klasik medya araçlarının aksine internet karşılıklı etkileşim de sağladığı için, "Güç" için hem çok riskli, hem de çok davetkar. Şöyle diyelim,... more... - Erkan Kayat
Ama su anda o gücü kullanan az. :) - Erkan Kayat
risk de fazla getirisi de - Erkan Kayat
onlar da bence öğreniyorlar.herkes gibi. ama avantajları ellerindeki bilgi çok fazla. Bilgi de bu çağda gücü getiren en önemli unsurlar arasına girdi. - Erkan Kayat
Kaya Şahin bana laf atmış! :))) Ben interneti gereğinden fazla önemsemiyorum, tersine gereğince önemsemiyorum. Erkan Kayat, doğru bir noktaya işaret etmiş, Kaya Şahin, sizin pozisyonunuz "dijital yerliler" (digital natives) aktif hayata katılınca tamamen atıl kalacak. Kusura bakmayın ama düşünceniz tamamen bir geçiş döneminin size verdiği rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Kitleler... more... - Ozgur Uckan
“People are already talking. Your only option is to join the conversation.” http://erkankayat.posterous.com/ reklam oldu ama... Selim Bey maruz görürsünüz umarım... - Erkan Kayat
Değişim sürecinde olduğumuz doğru. Yalnız burada bir şey daha var ki o da toplumun değişmesi kadar sanal ortamın büyüme sancılarının getirdiği değişim. Net, kendi sancılarını bir ergen olarak seçiyor. Akıl baliğ olduğunda ve melekelerine hakim olduğunda kapasitesi ve yargısı oluşacak. yani bir benlik algısı ve karakterinin oturmuşluğu dolayısı ile üretken olacak. Evet üretken bir birey... more... - mat [ positively 0 Rh ]
Özgür Hocam, Kaya Şahin yaşlı, o nedenle! :))) Sen onun kusuruna bakma! :) - A. Selim Tuncer
Bu meselelerin dinle ilişksi ilginç, ama şu sıralar beni hiç ilgilendirmiyor. İnternetle nasıl inançların gelişebileceği sorusu şu anda fazla "new age" duruyor". Ama Selim hocanın "yukarısı"nın ortadan kalkmakta olduğu tespitine katılıyorum. Bence bu durum da kuşak geçişiyle çözülecek. Bilgi üretme ve ağ kurma yeteneklerine sahip bir insan nesli, bir zamanlar yukarısı diye bir yer... more... - Ozgur Uckan
Selim Hocam, ben de nezaket ve retorikle aynı şeyi söylemek istedim zaten! :))) Durup dururken bana laf atarak hak etti ama... - Ozgur Uckan
Bence de! :) Aslında benim bir kuyruk acım vardı da, tam yerine denk geldi, intikamımı aldım. :) - A. Selim Tuncer
"Ama Selim hocanın "yukarısı"nın ortadan kalkmakta olduğu tespitine katılıyorum." Açıkçası ben burda farklı düşünüyorum. Yukarısı her zaman olacak ama işleri düne göre daha zor olacaktır. Güç odaklarının internetin getirdiği değişime bir şekilde ayak uyduracağını düşünüyorum. Öyle kolay kolay teslim olmayacaklardır, ve bir çıkış yolu bulacaklardır. - Erkan Kayat
google vahyi alan bir karakter olabilir ancak bu eşlemede. belki de ilk kez vahiyde işbölümü gerçekleşiyor ve 'ara' bize inerken, 'bul' hz. google'a iniyor. artık 'oku' değil, 'farket' var. ilk etapta 'inanmak' tecrübesize mahsusken, 'inanmamak' tecrübelinin hazin sonu diye bir riske dönüşüyor. ben kavramı ise, tanrı (veya güç, veya sözü geçen, veya egemen) aynasını kırdığında ortaya... more... - DaisyNeeuQ
@Erkan Kayat; ne demek! Aslında bu 'conversation' kavramıyla internet ilişkisi önemli... http://selimtuncer.blogspot.com/2006... - A. Selim Tuncer
Erkan Kayat, şöyle de diyebiliriz: "yukarısı" o kadar kaygan olacak ki, oraya çıkanlar hızla aşağı düşecekler.... Oraya çöküp oturmak artık pek mümkün olmayacak. Bir süre sonra o "yukarda kimse kalmayacak belki, ama biz Panoptikon misali orada birilerinin olduğunu hayal etmeye devam edeceğiz. - Ozgur Uckan
Göremeyenler işte bunu göremiyor ve net olgusunu bugünü ile öngörülebilir algılıyorlar. Oysa bu gün bile çok ani değişiklikler çok hızlı oluyor, yaşıyor ve görüyoruz. İşe gitmeye gerek yok (teknolojik altyapı olarak), ama gidiyoruz. Biyometrik bir uzantı ile cep telefonları; ödeme araçlarını, kimlik bilgilerini, vs.'yi üzerinde toplayabilir, ama yapmıyoruz. Yaşlıların bankamatik... more... - mat [ positively 0 Rh ]
mat, bulut önce zihnlere çöktü, haklısın. Bu tartışma sürer daha... Benim Dr. House ile randevum var (Bakın, bir "dijital göçebe" olarak hala TV izliyorum... :))) - Ozgur Uckan
internetin tanrısı insan, peygamberi web sitesileri, imamları da arama motorlarıdır - o k y
@A. Selim Tuncer ; teşekkür ederim. @Ozgur Uckan, haklısınız, ama ben o hayal edecek insanlardan biri olacak kadar yaşayacağımı düşünmüyorum. Bu süreç hiç kısa sürecek gibi gözükmüyor benim gözümde. Bana bu akşam bu kadar düşünmek yeter, nöronlar ısındı... sevgiler.... - Erkan Kayat
Özgür Bey'in dikkat çektiği noktalar bana da olası geliyor. Fakat yine kendisinin de dile getirdiği gibi "yukarısı", eskiye ait kavramlarla düşünme ve anlamlandırma etkileri ile yukarısı olacak. Şimdiki anlamda yukarısı olmayacak geleceğinki. Yani çok yanlış ve çok polemiğe müsait ama şöyle örneklesem yeridir: "Kavramsal ve dokunulmaz bir tanrı yerine hepinizin içindeyim, artık mesul... more... - mat [ positively 0 Rh ]
internetin en zayıf yönü, hala geleneksel medyanın sunduğu karakterlere itibar edip, kendi yarattığı karakterleri geleneksele empoze edememesidir. bu ikisi ayrı ayrı ele alınabilecek problemler. ilki konusunda internet kendi içinde zaten belirli bir noktaya gelmiş durumda. sözlükler, forumlarda, hatta gazete haberlerinin altlarında bile insanlar istedikleri gibi yorum yapabiliyor.... more... - o k y
yukarıda söylediğim ilk problem aynı zamanda internetin katı yapılı ve sadece bir araç olarak algılanmasına yol açıyor. internet, kendi içeriğini daha çok insana ulaştırdıkça, kültür üzerinde etkisini arttırdıkça, kafalardaki bu algı da yıkılacak. - o k y
Tekrar edeyim, bu bir ilahiyat tartışması değil. Dini, din sosyolojisi ve din psikolojisi içinde ele alıyorum. İnsanın bir talebi var ve bunu dinler ve belli noktalarda din rolü yapan veya dinleştirilen ideolojiler karşılıyor. Kastım, Özgür Hoca'nın dediği gibi 'new age' değil aslında... İnsanoğlunun kafa ve kalp konforu adına yukarıdan gelen bilgiye karşı bir eğilimi var, hem eski... more... - A. Selim Tuncer
Selim Hoca'nın, yeni nesillerle beraber yukarısı diye kalmayacağı öngörüme ilişkin söylediği, "İnsanlık hiçbir devrimsel dönüşümünde bunu yapamadı, dine karşı çıkan pozitivizm bile dinleşti, rasyonalite iddiaları derin bir irrasyonalitenin içine gömüldü. Eğer internet bu döngüyü değiştirebilicekse, akıl almaz bir potansiyele sahip demektir." görüşünü önemli buluyorum. Evet, hep böyle... more... - Ozgur Uckan
Hoca, bu da önemliydi: "Merkezi otoritesi olmayan bir din..." - A. Selim Tuncer
Çağlayan İbiş, o yüzden, "buna din diyebilir miyiz" diye sordum... - Ozgur Uckan
Kaya Şahin, bu oluşumlar zaten sözünü ettiğiniz birleşimi yaratmaya doğru evriliyor. Sermaye hareketlerine bir bakın: giderek ağ temelli hale geliyor ve ağ teknolojilerinin yatırım payı artıyor. İleri teknoloji sektörlerinin yatrım hacmi şimdiden geleneksel sektörleri aşmış durumda. Devasa sektörler geliyor. Hepsi de ağ-bağımlı. Bilgiden hiç söz etmiyorum. Bilgi girdisi özellikle bu alanlarda yoğun. - Ozgur Uckan
Bence de bu bir din olmaz. Ama insanlar her türlü inanç sistemine din deme eğilimindeler. Bu yüzden bu "trend" bana çok fazla "new age" özentisi geliyor ya. Ama Selim Hoca dinin sosolojik işlevselliğinin geride bıraktığı boşluğun hangi mekanizmalar tarafında doldurulacağı ile ilgili bir soru soruyor. - Ozgur Uckan
National Geographic?.. :) - alirizaesin
İnsanlık tarihi boyunca din, hem merkezin hem de çevrenin değeri olabilmiştir. Mesela Hristiyanlık, Roma'yla mücadele ederken sivil, Roma'nın dini olduğunda ise kurumsal bir yapı kazanmıştır. O nedenle merkezi olmayan din olur mu demeyelim. - A. Selim Tuncer
Din bir inanç meselesidir. "Dinim olmak zorunda mı?" sorusunun cevabını bireyler kendileri verirler. Biz, sosyolojik ve psikolojik olgular üzerinden yorumlar yaparız. İnsanlık tarihi boyunca din, "olmak zorunda" olmuş! Dinlerin tanrısal kaynaklı olduğuna inanmak ile onun insan zihninin ürünü olduğunu düşünmek, din psikolojisi ve din sosyolojisi açısından olguları değiştirmiyor. Her iki durumda da nihai olarak dünyevi ve insanidir. - A. Selim Tuncer
Kısa bir bilgi: "Din Sosyolojisi (Sociologie de la Religion) terimi ilk olarak Emile Durkheim tarafından Annee Sociologique (Sosyoloji Yıllığı) dergisinin 1899'da yayınladığı bir sayısındaki yazısında kullanılmıştır. Bunun dışında Durkheim'ın Dini Hayatın İlkel Şekilleri (Formes Elementaires de la Vie Religieuse) adlı daha sonraki Din Sosyolojisi disiplininde çok önemli yeri olan... more... - A. Selim Tuncer
Yukarıda şunu demeye çalışmıştım, adam zaten demiş: "Durkheim'in din anlayışının ateist veya agnostik olduğu belirtilir. Ancak onun için dinin nihai olarak doğru olup olmadığı önemli değildir. İşlevi olan bir kurum canlılığını sürdürür aksi takdirde ya yok olur ya yeni bir biçime bürünür." - A. Selim Tuncer
Durkheim için din, “kesin olarak toplumun kendisiyle ilgili bilinçlenmesi sonucu oluşan semboller sistemidir. Düşünme yoluyla kendisi olmanın kollektivitesidir”(Jones, 2001;209). - A. Selim Tuncer
bir felsefi goruse gore tanri fikrinin kokeni insanin istek ve gereksinimleridir.. her insanin farkli istek ve gereksinimi olacagina gore o halde diyebiliriz ki birden cok tanri dusuncesi ortaya cikmalidir.. eger insan yada kisi bu bencilligin ayirdina varirsa bu duygularina gore sekillenen tanri fikrini reddedecektir.. o halde soyle bir genellemeye varabiliriz: ateistler duygusal... more... - a priori
"Auguste Comte, sosyolojik bilgi aracılığıyla geliştirdiği hakikat söylemini adeta dinin yerine koymak istemektedir. Bu din, seküler ve pozitivist bir dindir. Ona 'insanlık dini' adını veriyor. Ona göre bu din, kendisini topluma tapmaya adamıştı. Bu bağlamda, insanlık dini pozitivizm kilisesinin rahipliği tarafından ilan edildi ve yönetildi. Başında da en üst düzey rahip olarak... more... - A. Selim Tuncer
oyle..aguste comte un dini bize companellanin gunes ulkesini animsatir... ozellikle basrahip konusunda.. uc hal yasasi bize mutlak olandan goreli olana gecisi yani hayalden akla ziplamayi ifade eder..tanribilimsel durum fizikotesi durum ve pozitif durum.. comte da kendisini toplumbilimden pozitif bilime gecirmekle mukellef olarak gorur eksik olmasin hersey bizim icindir kendisi icin... more... - a priori
"Antropolog Anthony Wallace (1966: 265) dönemin geçerli anlayışını, daha sonraları şu şekilde özetlemiştir: 'Dinin, evrimsel geleceği, onun sona ermesidir. Doğa kanunlarına bağlı olmaksızın doğayı şekillendiren doğaüstü varlık ve güçlere inanış yıpranacak ve sadece ilginç bir tarihî hatıra haline gelecektir. Bilimsel bilginin insanlar için giderek daha yeterli hale gelmesi ve yayılması... more... - A. Selim Tuncer
konu internet ama çarpıcı olayım derken hedefi ıskalamış metafor yüzünden devamlı din tartışılıyor. bence soruyu tekrar tanımlayın ki konu insanların kafasında netleşsin. - o k y
İnternetin dine dönüşmesi diye bir şey yok, Kaya Şahin. Çok kısaca "internetten sonra din" diyebiliriz. "Modernite ve din", "kentleşme ve din" gibi bir tartışma konusu bu... - A. Selim Tuncer
Yazının kendisini ve bu feeddeki tüm mesajları (İşten fırsat bulduğum aralarda okuyabileyim diye) bir word dokümanında bir araya getirdim. Okumama en uygun font büyüklüğünde (9pt, verdana) vb formatta toplam 11 sayfa tutuyor. Yani epeyce bir metin oluşmuş, fikrinize sağlık. - Fikrizula
Din insan aklının ermediği, bilimin çözemediği belirsizliklere karşı sığınılan bir "ana kucağı" gibidir. Tabii bir yönüyle... "Anı yakalamak", böyle bir sığınak olma niteliği taşıyabilir mi? - A. Selim Tuncer
"internetle insanlar sadece anı yakalamaya çalışacaklar" romantik bir önerme olmuş. Sonrasında "...kendilerine kalan ana şükredip bilinçten arınıp anı yaşayacaklar." Bu bizi hedonizme mi götürüyor? "anlık hazzın yanında, sonsuzluğun lafı mı olur" - Fikrizula
5 feed üstteki tanımları kastediyorsak; bir şeyi nitelikleriyle tarif etmek gibi olmuş. Elmayı kastederek, ismini söylemeden onu kırmızı, ince kabuklu, meyve, bazen ekşimtrak, sulu sıfatları ile tarif edip, karşı tarafın onun elma olduğunu anlamasını beklemek gibi olmuş. Aynen elma gibi, hem tatlı hem mayhoş. İlginç ve saygıdeğer bir bakış açısı, Selim Tuncer'in tarifi de öyle. - Fikrizula
@Fikrizula; benim tarifim hangisi? - A. Selim Tuncer
Yukarıdaki, "Din insan aklının ermediği, bilimin çözemediği belirsizliklere karşı sığınılan bir "ana kucağı" gibidir. Tabii bir yönüyle... "Anı yakalamak", böyle bir sığınak olma niteliği taşıyabilir mi?" ifadesinden bahsediyorum. İlginç geldi bana "Anı yakalamak" ve "ana kucağı" ilişkisi. - Fikrizula
diğer taraftan, "yukarısı" konusunda gelince; yukarıdaki oligarşik egemenlerin biçim değiştirmekle birlikte veya mevcut kavrayışın ve parametrelerin dışına taşarak da olsa, varlığını sürdüreceğini düşünüyorum - Fikrizula
Hımm, "ana kucağı" yazıda da geçiyordu, orada ne demek istediğimi açıklamıştım. "Anı yakalamak"la "ana kucağı" arasında bir ilişki kurmadım. Hatta, izahata rağmen "anı yakalamak"la din arasındaki ilişkiyi kurabilmiş değilim ben. - A. Selim Tuncer
Sen daha anlatma, Demet Hanım anlatsın! :) - A. Selim Tuncer
McLuhan'ın "Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları yeniden icat eden araçlardır." sözünü tekrar hatırlatmak isterim. Bu sözde bir teknolojik determinizm kokusu hissediliyorsa da, hepimiz biliyoruz ki, icatların, insanı bir yönüyle yeniden icat ettiği yanlış bir önerme değildir. İnternet de insanı yeniden icat edecek güçte bir icat değil midir? Eğer sosyal yaşamı değiştirebilecek güçteyse soruların devamı gelebilir. Benim sorum da böyle bir soru... - A. Selim Tuncer
Tehlikenin farkında mısınız? | Ali Atıf Bir http://www.bugun.com.tr/kose-ya... - A. Selim Tuncer
Şu anda (21 Şubat, 22,30) Habertürk'te Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı'nın konuğu Doç. Dr. Kürşat Demirci. Konu: Antik Çağdan Bugüne Dinler... İlginç bir program olacağa benziyor. - A. Selim Tuncer
izleyelim bakalim su %100 fitbol bitsinde.. zeitgeist belgeselinde de bahsederler kesin.. - a priori
Haklısın. Bence iyi başlamıştı. Fakat özellikle Fatih Altaylı'nın "Benim kalbim temiz!" şeklinde "gümüş günü teyzesi" havasındaki söylemleri ve geyik sorularıyla programın kalitesi düştü. Aynı zamanda arkeolog olan akademisyen arkadaş fena değildi aslında... - A. Selim Tuncer
Yazıdan çıkardığım ana fikir şöyle; İnternet ile birlikte güruh kontrol katmanının ve yeteneklerinin incelmesi. Daha genel anlamda İnternet sayesinde üst katman sayısının giderek sonsuza yakınlaması ve dolayısıyla, her bir üst katmanın ortalama etkinlik alanının giderek azalması. - Selim Yoruk
Bu benim sorudaki arayışıma çok yakın bir yorum oldu Selim. Bugünün sosyoloji terimleriyle konuşacak olursak daha fazla mikro-cemaat diyebilir miyiz? - A. Selim Tuncer
Aynen öyle. Aslında, en temel yönelime baktığımızda bireyselliğin, tekilleşmenin çok daha öne çıktığı görülüyor. "Ben" artışı demek uygun olur sanırım. Alakalı bir yazım vardı paylaşmak isterim mümkünse: http://www.anafikir.com/sosyal-... - Selim Yoruk
"Hep ben, hep ben, ama nereye kadar? :) - A. Selim Tuncer
Çağlayan İbiş, katılmıyorum açıkçası. Hatta ben'i biz içinde eritmek gerekir anlamına gelebilecek bu tür fikirleri insanlık için, Şarklılar/Doğulular için, müminleri için ve kendimiz için tehlikeli buluyorum. Bizim inancımızda Nirvana bile yok, varlığını Tanrı'nın içinde, Brahman'ın içinde veya bilinçli yahut bilinçsiz bir Kozmos'un içinde eritip yok etmek yok. Hele hele "fena fil... more... - Onbaşıların Uğur
Ve Hz. Peygamber'in de buyurduğu gibi: Allah tek'tir, tek'leri sever. Burada yukarıda anlattığım anlam yok mu? Bence zaten asıl bu anlam var. - Onbaşıların Uğur
Çağlayan Bey, evet, vahdet-i vücudun en ufak bir izi bile Kur'an'da yoktur. 13-14 yaşımdan beri çoğu günüm Kur'an'la meşguliyet içinde geçti, bunu dikkate alın. Kur'an'a göre her şeyi Allah yaratmıştır, ama her şey gerçektir, halüsinasyon değildir. Allah'tan başka da mevcut ve vücut vardır. Vahdet-i vücud, Brahmanizm (Hinduizm) ve Budizm'deki Nirvana ve benzeri inançların neredeyse... more... - Onbaşıların Uğur
Bu arada istemeden gıcıklık yaptım, beni affedin Çağlayan Bey. Saygılarımla... - Onbaşıların Uğur
Çağlayan Bey, ben yalnız bazı hatalı kullanımlarda bulunmuşum. Hinduizm ve Budizm'deki Nirvana'ya yani en gerçek varlık olan Brahman'da (yani bir bakıma Allah'ta) veya onun Budizm'deki bir mukabilinde yok olup, onunla birleşip reenkarnasyon ve ızdırap gailesinden kurtulmaya benzeyen inanç tam olarak "fena fillah" yani lafzen "Allah'ta yok olmak". Vahdet-i vücud tabii farklı bir şey,... more... - Onbaşıların Uğur
"Dinimiz her çağa uygun arkadaşlar. Lütfen kabul edelim bunu artık." http://ff.im/hd9Ul - A. Selim Tuncer
Başlıkta bir nezbe abartı olduğu muhakkak, ama benim yeni dinden kastım "yeni bir din" değil. Sorunun cevabı, mevcutların yeni sosyolojik koşullar altında evrilmelerinden (eğer isterseniz) dinsizliğe kadar götürülebilir. - A. Selim Tuncer
Twitter 17.yüzyil Osmanlı'dan gelir, nereye gider? | Ezgi Başaran http://www.radikal.com.tr/Default... - A. Selim Tuncer
Yeni dinimiz beta versiyonuyla hizmette | M. Serdar Kuzuloğlu http://ff.im/1eOp0d - A. Selim Tuncer
Aynebilim Aşevi
bu sabah yalnız uyandım..sensiz olmaz..sensiz olmaz...
Screen shot 2010-05-16 at 12.14.05.png
kahvaltım bile anlamsızdı..sensiz olmaz..sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
sen uzaktasın..ben uzanmış..sensiz olmaz... - Aynebilim Aşevi
yalnızlık zor..sokaklar çıkmaz..sensiz olmaz... - Aynebilim Aşevi
çay demleyen bile yok...sensiz olmaz.:) - Aze
biraz telaşlı..biraz huzursuz..sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
dün konserindydmm daha - onur çiçek
sırf bunu ve kadınımı dinlemek için gidebilirim bu adamın konserine.. - Aynebilim Aşevi
dengeye dönüşen bir sevgi..sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
sen çok şanslısın cihan..:) - Aynebilim Aşevi
yine kendi kendime sormadan duramadım..seni niye böyle istiyorum diye bulamadım... - Aynebilim Aşevi
hep tekdüze..herşey dümdüz..sensiz olmaz..sensiz olmaz... - Aynebilim Aşevi
işte esaslı müslümcü de gelmiş feedime:) - Aynebilim Aşevi
olsa da olmaz.. - feri
biraz telaşlı..huzursuz..sensiz olmaz... - Aynebilim Aşevi
en güzel müslüm baba söyledi bunu - lonnimonni
'kadınım'ı da en güzel müslüm baba söyler.. - Aynebilim Aşevi
kesinlikle - lonnimonni
cansuuuu bunu buldum..olur mu???? - Aynebilim Aşevi
oluuurrr :) - Cansu Türkmen
o zaman bi daha dönsün bu... - Aynebilim Aşevi
hep öyle kal ayn - ramazan cekic
saol ramazan..sen de hep böyle kal.. - Aynebilim Aşevi
bence en iyi yorumu bu şarkının.. - BuX
Muslum Gurses'in ozenle icine sictigi baska bir sarki... yazik gunah... - Ozgur Demir
cıks katılmıyorum özgür..şarkının en güzel hali bence.. - Aynebilim Aşevi
Katilmadiginizi anladim ama iste ben de size katilmadigimi soyluyorum.. muhtemelen en kotu hali degildir (daha cok katledebilecek insanlar var) ama "iyi" ile yakindan uzaktan alakasi olmadigini soyluyorum. Iste sizinki kadar gecerli baska bir gorus, varligini bilin yeter. - Ozgur Demir
hadi kavga edelim:) tabiki benim sevdiğim kadar bu halini sevmeyen bir çok insan da var.. - Aynebilim Aşevi
yok kavga etmeye gerek yok.. baktim burada ifade edilmemis, ben edeyim dedim. - Ozgur Demir
peki "kadınım" için ne düşünüyorsun?? - Aynebilim Aşevi
Kadinim'i birakin daha iyi soylemek, Tanju Okan "gibi" soyleyebilecek bir insan evladi daha olmadigini dusunuyorum. - Ozgur Demir
bak birazdan kavga edecem ama seninle:))) - Aynebilim Aşevi
kavgadan kacmam (: - Ozgur Demir
o zaman bununda bir yorumuna yap http://friendfeed.com/aynebil... öyle sıkı bi kavga edelim :) - Aynebilim Aşevi
onu bilemem... Muslum Gurses'e degil, belli bir takim sarkilari katletmesine karsiyim. - Ozgur Demir
Özgür sen Müslüm Gürses'in +1000 şarkısından hiç birini sevmiyorsun sanırım? - Bilal ♫♪♫
dinleyeyim bari.. - Lost Abyss
tüylerim diken diken oldu :/ - Lost Abyss
lostcum ilk defa mı dinledin sen müslüm amcamdan:)) - Aynebilim Aşevi
@mim. oyle bir sey soylemedim? haydar haydar'i gayet guzel soyler mesela... aynebilim'in bu gonderdigi de fena degilmis.. ama Kadinim'in en guzel yorumu Muslum Gurses demek bence bayagi buyuk hakaret.. acin bir Tanju Okan'dan dinleyin, ayni seyi bir kez daha soyleyebiliyorsaniz uzerinde bi iki gun dusunun. - Ozgur Demir
@Ozgur Demir Bende öyle bir şey söylemedim, anlamak için sordum. Müslüm Gürses bu parçanın içine sıçmamış, aksine: yedi kat göğe çıkarmış, orada bırakmış. - Bilal ♫♪♫
haydar haydar'a da sıçar. - kabakmeltemi
like.. - Ergin
biraz telaşlı..biraz huzursuz..sensiz olmaz..sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
kötüyüm ben ni ha ha haaaa - Aynebilim Aşevi
aaa pardon yaa bazen insani duygularıma yeniliyorum..:(( - Aynebilim Aşevi
:((( bensiz olmaz..bensiz olmaz... - Aynebilim Aşevi
@Mim. iste.. zevk, renk.. bence yerin yedi kat dibine sokmu$.. mukadderat - Ozgur Demir
mim, müslüm baba kölen olsun senin.. - Aynebilim Aşevi
Batsın bu dünya ayn - ramazan cekic
bülentortaçgil ve müslüm baba:) ha ha...hımmm...çok hoş.) - neferteti
sensiz olmaz...sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
sensiz< olmaz sens - ramazan cekic
dengeye dönüşen bir sevgi...sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
sabah sabah hayata küstürme bizi ayn. - Cansu Türkmen
paramparça - ramazan cekic
ayne gittim - ramazan cekic
güle güle ramazan..cansu bişi olmaz..ben de bağışıklık yaptı bu şarkı.. - Aynebilim Aşevi
peki Ayn 'ım sensiz, olmaz sensiz olmaz...................... - ramazan cekic
ramazan sensiz de olmaz bu ff ................ - Aynebilim Aşevi
onlar müslüm'den önceydi.. - Aynebilim Aşevi
bu şarkı çok... - asenkron
biraz telaşlı huzursuz..sensiz olmaz.. - Aynebilim Aşevi
yuh like sayısına bak bide müslüm baba deyince ıyk derler - Sercan
valla benim için müslüm bu şarkılarla yeniden doğdu.. - Aynebilim Aşevi
2 gündür dinlemedim, bende ne bu eksiklik diye düşünüyorum : ) - Lost Abyss
yalnızlık zor..sokaklar çıkmaz..sensiz olmaz... - Aynebilim Aşevi
ahh sen varya : ) dinlemem ben bunu : ) - Lost Abyss
ohh ben dinliyorum mis gibi geldi:) - Aynebilim Aşevi
ahahahha seni bir elime geçirsem kollarını ısıracağım : ) - Lost Abyss
Çok süper bir şarkıdır bu, Ortaçgil beğendiğini söylemişti Müslüm yorumunu, şaka yapmıyorum. - hgsahin
keşke kendinden daha güzel söylediğini de kabul etse:) - Aynebilim Aşevi
müslüm gürses mükemmel yorumladı bu şarkıyı. hatta bence ortaçgilden iyi. - BuX
aynen ayn - BuX
pek dabii - hgsahin
kaçın kaçın antimüslümcüler basacak feedi birazdan:) - Aynebilim Aşevi
sensiz olmaz...... - Aynebilim Aşevi
sensiz olmaz - aysem oztas
saol ayşem..sensiz de olmaz:) - Aynebilim Aşevi
ayyy gece gece pek güzel oldu - aysem oztas
bunu dinleyerek uyumak çok güzel..bu ve "kadınım"... - Aynebilim Aşevi
evet tt ayn lady - ramazan cekic
Ayyy uyuyormusun o zaman iyi uykular canım:)) - vişnap
ayn lady ne çabuk uyudun - ramazan cekic
ama bunu da hoplatmam lazım - Aynebilim Aşevi
ya ben sana ölürüm ölürüm : ) - Lost Abyss
bunu dm'den konuşsaydık hahahahah - Aynebilim Aşevi
ohhh sanki bugün 3513512 kez dinlememişim gibi : )) - Lost Abyss
ben yazmasını bilmiyorum ayn örnek müslümbaba - aynebilim - ramazan cekic
hadi bi daha... - Aynebilim Aşevi
ama o da dinlemiş:((( - Aynebilim Aşevi
doğru yerdesin :)) - Aynebilim Aşevi
doğru yerdesin..burada bol miktarda var demek istedim.. - Aynebilim Aşevi
o zaman bunu koymayı unuttuklarımın yerine say başkanım :)))))) - Aynebilim Aşevi
güle güle:/ - Aynebilim Aşevi
5 yıl önce jiletçilerin kralıydı şimdi mi sanatçı oldu... - Nif (•̪●)
nif ne zaman yüklediğime bak istersen.. - Aynebilim Aşevi
Sinan Güler
Requiem for a Dream (2000): http://www.imdb.com/title... - Film biraz canınızı sıkabilir; ama verdiği mesaja gelince izlemeye değer bir film. Müziğini dinlerseniz zaten izlemek isteyeceksiniz.
requiem-for-a-dream.jpeg
requiem_for_a_dream_screenshot_1.jpg
tüylerimi diken diken yapıyor bu müzik.. - Zeynep Bülbül
çünkü muhteşem. - Sinan Güler
miocaro
izleyin, hiçbir şey kaybetmezsiniz birkaç dakika dışında. - miocaro
ilk defa seyrettim...üzgünüm, sadece üzgün,söyleyecek başka hiç bir şey yok - Sahin.Toprak
izleye izleye defalarca kahrolmak... bir yandan en azından farkındalığın artması belki sevindiricidir... - Gur-Khan
Hrant Dink'in katili Samsun otogarında yakalanırken oradaydım. O kargaşayı blogumda anlattım. Rakel Dink'in dediği gibi:"Bir bebekten bir katil yaratmayı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim..."http://wwwilknuryamak.blogspot.com/ - ilknur yamak
güzel yazı, elinize sağlık. bu da bir başka yönü olanın; http://www.eksisozluk.com/show... - miocaro
İlk kez izledim, ben de... - Simto Alev
“Acıyı onurla sırtına koyup taşımak...” - alirizaesin
Bir de böyle bir pislik var :( "Ogün Samast bugün tahliye edilebilir!" http://ff.im/wCTe4 - Gur-Khan
youtube linkli belgeseli gormustum ama bu vidyoyu ben de ilk defa izledim - hermitt
evet güzel video. katledilenin nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. - miocaro
bir de "konuyu amma uzattınız"cılar var ki söyleyecek söz bulamıyorum onlara. - miocaro
ebru, e yargı uzattıkça.......... - Gur-Khan
hatırlamak, hafızası zayıf bir topluluğu rahatsız ediyor belli ki. - miocaro
Ebru, doğru tesbit... - Ozgur Uckan
Kör Kadın'ın Terazisi! http://ff.im/PeVE4 - Ozgur Uckan
bugün yine 19 ocak, yine hiçbir şey değişmedi. - miocaro
Selen
Ozgur Uckan
Radyo Ex Sunar: Lounge Lizards - No Pain for Cakes
lounge_lizards_1981.jpg
Büyüksünüz Hocam, ben onu bilir onu söylerim!.. - alirizaesin
:))) - Ozgur Uckan
Bir önceki hayatımdan... - alirizaesin
Bu da nacizane, grup hakkında bir yazım: "Şehir cangılında uçan kertenkeleler: John Lurie & The Lounge Lizards" http://www.ozguruckan.com/kategor... - Ozgur Uckan
@kRi5, o versiyon sanırım live versiyondu... Şurada paylaştığım normal kayıt: http://ff.im/aWnh6 - Ozgur Uckan
@laforgue :) - Ozgur Uckan
Bu gece lounge Lizards gecesi yaptım. Genel liste şurada: http://ff.im/FwwHG - Ozgur Uckan
kRi5, keşke bulsan. Merak ettim valla... - Ozgur Uckan
+ - Amir
Ooo, hoplamış :) - Ozgur Uckan
Fatih Taşkıran
THM ve "Türkü" denen türü bir türlü sevemedim. Ancak iki istisnamdan biri Erkan Oğur. Bu adamın söylediği her türküyü dineyebiliyorum :)
Cover.jpg
Ben de bu usta'nın yanı sıra bir de Kubat gerçeği var mesela :) - Olcayto Cengiz
İsmail Hakkı Demircioğlu'yla yaptığı Gülün Kokusu Vardı albümü diyorum sadece. nasıl bir huzur kaynağı...ultimate chill-out albümüdür nazarımda - Murat Akpınar
Gülay http://fizy.com/s/105e8q sevmemek olur mu türküleri? :)) - Arzu (the) Cihangir
Olcayto, Kubat'ında birkaç şarkısını dinleyebiliyorum evet ;) - Fatih Taşkıran
Murat, hem de nasıl? O albümü ayrı bir yere koymak lazım hakikaten. - Fatih Taşkıran
peki istisnalardan diğeri kim? kubat mı? başka biri mi? - Nevra Cankaya
Teşekkürler Fatih :) - Hakan Akben®
Nevra, Gökhan Kırdar ;) - Fatih Taşkıran
gökhan kırdar türkü mü söylüyor? hiç duymamışım demek ki... erkan oğur seviyorsan, cengiz özkan ile de tanışma vaktin gelmiş bence :) - Nevra Cankaya
iTunes sağolsun, aylar sonra yine denk geldi. Harika! - Fatih Taşkıran
Bir nesil Bedia Akarturk yuzunden turku dendiginde tuyleri diken diken olacak hale geldi, kucukken kabusumdu Bedia Akarturk. - Ozgur Demir
Yasemin Sungur
En beğendiğiniz TED videolarının linkini istesem, verir misiniz?
ted_logo.gif
Birleştirip film yapacağım :)) - Yasemin Sungur
Beğenmediklerimizi listelesek daha kolay olur aslında (: - Barış Evren Erdoğan
Yeni teknolojilerin anlatıldığı konuşmalar en sevdiklerim, Sixth Sense gibi - Coşkun Taşdemir
Üzerine blog yazısı yazacak kadar beğendiğim 2 tane var: Anthony Robbins ve Elif Şafak http://hasanbasusta.com/aklimda... http://hasanbasusta.com/basari... - Hasan Basusta
Elizabeth Gilbert'in konuşmasını atlamamak gerek. - Murat Esenli
Şu anda link veremiyorum ama Malcolm Gladwell ve Seth Godin'in konuşmaları da oldukça başarılıydı. - Yiğit Arda Türkoğlu
bu ted in alt yazısı yok mu :( malum herkesin ingilizcesi mükemmel değil - Murat Yüksel
http://www.ted.com/talks... David Blaine nefesini 17 dakika tutuşunu anlatıyor. - taner tarlakazan
http://www.ted.com/talks... küresel nufüs artışı ile ilgili bir konuşma - taner tarlakazan
http://www.ted.com/talks... amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos - taner tarlakazan
@Murat Yüksel bu konuşmaların alt yazıları mevcut.konuşmaları izlerken videonun alt tarafından seçebilirsin - taner tarlakazan
http://www.ted.com/talks... detaylara önem vermekle ilgili bir konuşma - taner tarlakazan
Vallahi ben itunes'tan indirmiştim hepsini ama 150 tane video varsa sadece 3 yada 4 tanesine bakabildim. Çok ta bir şey yok aslında... - sertaç aydoğdu
Yasemin hanım, Cihan link vermiş. Ben de bu konuşma üzerine şöyle bir yazı hazırlamıştım. "Allah, Olé, God, Tanrı ve Elizabeth Gilbert" http://www.markasizsiniz.com/2009... - Murat Esenli
harika; bu feed benim için çok değerli oldu:) hepinize çok teşekkür ederim... - Yasemin Sungur
Alain de Botton: Daha nazik ve daha kibar bir başarı felsefesi http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Şu da çok hoşuma gitti: Oyunlar gerçek hayatı işgal ettiğinde http://www.ted.com/talks... - Coşkun Taşdemir
Elif Şafak > http://www.m-gen.biz/detay... Şafak TED´de - Ufuk Tarhan
http://www.ted.com/talks... Clay Shirky: Sosyal medya nasıl tarihin akışını değiştirebilir? - Mücahit Yılmaz
AltıncıHis teknolojisi http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Teşekkür ederim. Güzel bir arşiv oluşuyor. Demircan çok keyifli bir konu seçmişsin :)) - Yasemin Sungur
Teşekkürler Yasemin :). #demirbunabak - Demircan Celebi
Kimler eklemedi ? - Yasemin Sungur
Sanırım kimse eklememiş, David Pogue "Simplicity Sells"' http://www.ted.com/talks... - Mehmet Ergene
John Underkoffler dikkatleri Kullanıcı Arayüzünün geleceğine çekiyor... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Rick Warren amacı olan bir yaşam üzerine... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Dan Dennet'in Rick Warren'a cevabı, dinler ve amaçlı yaşam...http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
özlem hurkan> teşekkür ederim, çok beğendim... - Yasemin Sungur
Seth Godin / Önderlik Ettiğimiz Kabilelere Dair... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Barry Schwartz Seçme Çelişkisi Üzerine... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Dan Gilbert'in sorusu: Neden mutluyuz? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Martin Seligman'dan pozitif psikoloji üzerine... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Seth Priebatsch: The game layer on top of the world http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
ne güzel bir #TED #videolist oldu :)) teşekkür ederim... - Yasemin Sungur
ben çok yararlanıyorum bu konuşmalardan :) - Yasemin Sungur
1-çok fazla konuşmacı stili görüyorum, ses kullanımı, beden dili ve tarz - Yasemin Sungur
2-yeni bilgi alıyorum, okuduğum yazarları karşımda görme şansı veriyor, bir özet oluyor - Yasemin Sungur
3-farklı örnekler öğreniyorum sunumlarında kullanacağım - Yasemin Sungur
Çok faydalı başlık oldu bu! Yalnız Yasemin Sungur değil hepimiz farklı sunumlar öğreniyoruz:) win win situation işte budur! - karamelo
Gani Şimsek teşekkür ederim... - Yasemin Sungur
yeni keşifleriniz var mı? - Yasemin Sungur
En beğendiklerim favorilerimde: http://www.ted.com/profile... - Sarper Sılaoğlu
hergün bir tane... - Yasemin Sungur
Bugünün iş hayatı... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
nasıl geçiyor zaman, ihmail etmişim beğendiğim konuşmaları paylaşmayı... bir daha olmasın:)) - Yasemin Sungur
Ben bu TED' i anlamiyorum adamlar sanki ozel bri arastirma yapiyorlar , en iyi konusmaci ve en iyi konusmacilar diye - Bahaeddin [ MacinLife ]
tavsiyem her gün bir tane alın... - Yasemin Sungur
Tony Porter: A call to men=>Tony Porter’in-uluslararası alanda,”kadınlara karşı şiddetin önlenmesi” çabalarıyla tanınan aktivist ve eğitimci-Erkekler’e Sesleniş Konuşması… http://www.ted.com/talks... - Dedegi
Martin Seligman on positive psychology=> http://www.ted.com/talks... | Fields Wicker-Miurin: Learning from leadership's "missing manual" => http://www.ted.com/talks... - Dedegi
Google Docs,TED Talks Spread Sheet: https://spreadsheets.google.com/ccc... - Dedegi
devam :)) yeni keşifleriniz var mı? - Yasemin Sungur
Devdutt Pattanaik: East vs. West -- the myths that mystify. Doğu-Batı arasındaki farkların mitolojiden, felsefeye, günlük hayattan iş dünyasına harika bir özeti. Üstelik çok da güldürüyor. "Indian head-shake" http://www.ted.com/talks... - İdilEzgi Esen
yukarı! - Zekai KIRAN
eklemek istedikleriniz? - Yasemin Sungur
#sy - sy from iPhone
Lider olmak... İlk takipçi yalnız bir çılgını lidere dönüştüren kişidir :)) http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
http://www.ted.com/talks... Çocuk yetiştirme hakkında tabular-Eğlenceli bir bakış... - Yasemin Sungur
http://www.ted.com/talks... Eve Ensler: İçinizdeki kızı kucaklayın - Zekai KIRAN
Zekai Teşekkür ederim, bunu seyretmemiştim, şok oldum! - Yasemin Sungur
#TED yeni keşifleriniz neler var? - Yasemin Sungur
Bebeklerin dili nasıl öğrendiklerine dair bilgilendirici ve eğlenceli bir sunum http://www.ted.com/talks... - Gani Simsek
Daha önce verilmiştir muhtemelen: http://www.ted.com/talks... - @barisunver #beyn.org
çok güzel:) müzik ve tutku... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Barış - Beyn.org en beğendiklerimden biridir:) - Yasemin Sungur
nasıl olacak o İbrahim? - Yasemin Sungur
TED konuşmaları Creative Commons (BY-NC-ND 3.0) lisanslıdır. Ticari amaçlar için kullanılamaz. İzlemek için üyelik gerekmiyor, cepten bile izlenebiliyor, bağlantı hızına göre kalitesini ayarlıyor, bunlara rağmen internet bağlantısının olmaması gibi sebeplerle indirip izlemek gerekiyorsa birkaç video o şekilde indirilir ama ticarete dökmek doğru değil. Birçok insanın emeği üzerinden haksız kazanç sağlanmış olur. - Gani Simsek
teşekkür ederim ekleyen herkese:) - Yasemin Sungur
yeni keşiflerinizi ekleyin lütfen... - Yasemin Sungur
Müge, teşekkür ederim. - Yasemin Sungur
Beynimiz ve düşünce sistemimizi anlatan bilgiler her zaman en çok ilgimi çekenler... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
hergün 1-2 tane seyretmeye çalışıyorum, ne güzel bir iş bu #TED - Yasemin Sungur
Maestrolardan liderlik dersi http://www.ted.com/talks... - Tutku Özmen Kurt
Tutku, teşekkür ederim bu muhteşemdir... herkese öneririm... - Yasemin Sungur
Johanna Blakley: Sosyal medya ve cinsiyetin sonu http://on.ted.com/9BAY - Zekai KIRAN
Elizabeth Lesse: "Ötekiyle" Öğle Yemeğine Çıkın http://on.ted.com/9BAz - Zekai KIRAN
Beynimiz kelimeleri, resimleri, duyguları ve bağlantıları nasıl anlamlandırıyor... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
devamı gelmiyor :( - Batuhan Büyükgüzel
gelsin:) - Yasemin Sungur
gelir gelir :) - Goktug Gedik
TED de kapatılabilir mi? Bence çok istersek kapatılır!!! - Hakan Yuksel
Seçimlerimiz ve verdiğimiz kararlar neden ve nasıl etkileniyor? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Aziz Kedi Ted x reset - http://www.youtube.com/watch... - onur çetin
Sosyolog olmak-Anlamak, empati yapmak... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
"Wrongologist---yanlış anlamak, yanılmak... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
en sevdiğim feedim... - Yasemin Sungur
aslında feedlerin veya hesaplaarın silinme ihtimaline karşı bu feed bir yere yedeklense çok iyi olacak.. - akifbey
Kansere karşı savaşta yeni bakış açıları... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Yaşamımızı çevremiz nasıl etkiliyor? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
belki de tersi doğru... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
internet iletişimimizde bizi ne kadar yakınlaştırıyor? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
make magazine'den mark frauenfelder, makers'ı anlatıyor: http://youtu.be/vDh3FJDexWg - Candaş
her öğrenciye kendi öğrenme seviyesinde öğrenim şansı:) yeni eğitim:)) http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Yukarıdaki tüm konuşmaları tek tek inceliyorum. Bunlar yukarda paylaşılmamış olup benim favrorilediklerim; Jonathan Zittrain: The Web as random acts of kindness: http://www.ted.com/talks... | Jimmy Wales on the birth of Wikipedia: http://www.ted.com/talks... | Jonathan Harris: the Web's secret stories: http://www.ted.com/talks... | (devam ediyor) - Rıza Selçuk Saydam (RSS)
Evan Williams on listening to Twitter users: http://www.ted.com/talks... | Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution!: http://www.ted.com/talks... | Ethan Zuckerman: Listening to global voices: http://www.ted.com/talks... | [zamanla diğer favorilerimi de paylaşacağım :) ] @Yasemin Sungur, bu güzel feed için teşekkürler! - Rıza Selçuk Saydam (RSS)
Teşekkür ederim Rıza:) - Yasemin Sungur
dilin gelişimimize etkisi ve sosyal öğrenme konusunda... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
kararlarımız nasıl oluşuyor? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
"Eve Ensler: Aniden, bedenim" Yine çok etkileyici bir konuşma yapmış Ensler.. Kadın, vajina, beden, dünya, savaş, petrol ve daha birçok şeye dair bağlantılı hayat.. http://www.ted.com/talks... - Zekai KIRAN
"Mustafa Akyol: İslam'da inanç ve gelenek çatışması" "Kutsal Kabe'de kadınlarla karşılaşabilirsin ama Burger King'de karşılaşamazsın." Mustafa Akyol, İslam'ın inanç ve geleneklerine farklı bir bakış açısı sunmuş. Kesinlikle izlenmesi ve paylaşılması gereken bir video. Akıl tutulması yaşayanlara ideal kanaatimce.. http://www.ted.com/talks... - Zekai KIRAN
KADIN'a dair... Hanna Rosin: Kadının yükselişine ilişkin yeni verileri http://www.ted.com/talks... Zainab Salbi: Kadınlar, savaş zamanıı ve barış hayali http://www.ted.com/talks... Eve Ensler: İçinizdeki kızı kucaklayın http://www.ted.com/talks... Madeleine... more... - Zekai KIRAN
Yapmak isteyipte yapamadıklarımızı yapmak için yeni bir yol:) http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
1 yılı geçmiş bu feed... - Yasemin Sungur
bu da burada dursun... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Kağıda karalayanlara bir de bu videodan sonra iyi bakın>> http://www.ted.com/talks... - Zekai KIRAN
Zengin ve fakir arasındaki fark çok fazlaysa neler kötüye gidiyor?Ekonomik eşitsizlik toplumlara nasıl zarar veriyor? http://www.ted.com/talks... - Zekai KIRAN
gerçek bir değişim için... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
devam... yaratıcılık ve neden, nasıl? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
O kadar çok ki :D - Nif (•̪●) from Android
Öğrenilmiş İyimserlik kitabının yazarı, pozitif psikolojinin atası beni çok etkileyen Martin Seligman'ın bir konuşması... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Dan Gilbert'in sorusu: Neden mutluyuz? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
empati, ait olma, sevme yeteneklerimiz... http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Çocukları girişimci olmak üzere eğitelim http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Yeme icme aliskanliklari ve saglik uzerine oldukca keyifli bir sunum Jamie Oliver http://www.ted.com/talks... - Mustafa Alkan /breath>
Lesley Hazleton adlı Yahudi bir bayanın Kur'an-ı Kerimi İncelemesi Üzerine http://www.ted.com/talks... - Talha Çelik
Imam Faisal Abdul Rauf: "Benliğini kaybet, şefkatini bul" http://www.ted.com/talks... - Talha Çelik
Béatrice Coron: Kağıtların öyküleri http://www.ted.com/talks... - Zekai KIRAN
yeni keşifler var mı? - Yasemin Sungur
Geçen gün çıkan, az önce izlediğim ürkütücü bir konuşma: http://www.ted.com/talks... "Kendi evrimini kontrol edebilen bir tür mü olduk?" diyor Juan bey. - @barisunver #beyn.org
Burada kalabalıklardayız, fakat yalnız mıyız? Burada paylaştıkça varlığımızı mı daha çok hissediyoruz? http://www.ted.com/talks... - Yasemin Sungur
Terry Moore: 'x' neden hep bilinmeyendir? http://www.ted.com/talks... #TED "Çok değil 3 dakika ayırmanız yeterli. Bize dair de bir vurgu var. :)" - Zekai KIRAN
Raghava KK: 200 yıllık planınız ne? http://www.ted.com/talks... #TED Bu videoyu izleyin; şunu da inceleyin> http://www.raghavakk.com - Zekai KIRAN
Becci Manson: Fotoğraflarla hayata yeniden dokunmak http://www.ted.com/talks... #TED - Zekai KIRAN
Noted - pudra
Zeynep Mengi
Üniversite öğrencileri için yazın ne tip kamplar, programlar, eğitimler, stajlar, yarı zamanlı işler, tatil fırsatları var acaba? (Yurtiçi, yurtdışı, Work&Travel tarzı hepsi olur)
tbp.jpg
öneri buklamania, uykutulumu, yada hayi kampa odaolmadı kadirin ağaç evleri diyorum :) - ercan kaya
Kelebekler Vadisi'ni tavsiye ederim. - "Kafadengi
ben yanıma bi öğrenci alıp gezdirmeyi düşünüyorum....:)ege kıyıları - lordexx
Aaa bu süpermiş. Bu tarz şeyler bakıyorum ben de. :) - Zeynep Mengi
gençtur süperdir CSV ile 1 yıl ingiltere de kaldım (Community Service of Volunteers) - onderkiremitci
Gençtur ücretsiz mi? - Zeynep Mengi
walla düzgün bişi bulursanız ve grupça yaparsanız bende varım...arkidişler... - prenseserpil
kardeşim iki yaz Gençtur ile yurt dışı gönüllü çalışma kamplarına katıldı. Gönüllü çalışma kamplarına oldukça düşük bir ücret ödeyererk katılabiliyorsunuz. yaş aralıklarına, hobilerinize göre çeşit çeşit kamplar var. Seçtiğiniz kampa göre günlük ort. 3 -5 saat çalışma karşılığı yemek ve konaklama kısmını kamp karşılıyor. siz sadce başta başvuru için ibr ücret ve ulaşımınızı sağlıyorsunuz. - aydanay
Aydanay teşekkür ederim açıklama için. :) - Zeynep Mengi
Bu hafta bunumu işleyeceksin Eczacılığı masa üstüne yatırman güzeldi feed açtım bak bir like verirsen - ramazan cekic
rica ederim :) - aydanay
Güzel bir başlık oldu, devamını da bekliyor, izliyor olacağım... - Okan Yüksel
Gençturun düzenlemiş oldugu bir interrail.. iş programı olarak internship amerıka da maaşlı staj bazlı... dil kurlsarı olarak tabiki İngiltere... ama zaman biraz gecikilmiş gibi - :) wat sezonu bitti mesela... - Zıkkım
Studyplus'ın staj, dil okulu, yaz okulu programlarına bakabilirsin. http://www.studyplustr.com - Gokhan Erdogan
dil konusunda yutdışı dil okulları yardımıyla kendinizi geliştirmek istiyorsanız pek çok dil okulu seçeneğiyle http://www.teoremedu.com/haber... adresini ziyaret edebilirsiniz. - sevgican
agh süper proje bu arada. ben burayı sevmedim diyorsun, başka yere gönderiyorlar. - hia
A. Selim Tuncer
Vay vay vay! Ben neymişim be abi? [ Reklamcılar Neden Insan Dışı Yaratıklardır ] http://elestirelmedyagunlugu.b...
They-Live_2-20080813-125142-medium.jpg
"Bu nedenle reklamcılara eğer biraz dikkatli bakarsanız nasıl da dünyaları yaratmış gibi bir böbürlenmişlikleri, kibirlilikleri ve ukalalıkları olduğunu görürsünüz: Renklerin dilini onlara sorun. Rus edebiyatındaki kişilik analizinin ve bu analizlerin nesnel ve öznel koşulların tanıklıklarından yola çıkıp neo-Marxist toplum ve tarih sentezlemelerini onlara sorun, yada romantiklerin toplumla uyuşmazlıklarını nasıl da damarlarını keserek (kendi kanlarını akıtarak) dengelediklerini onlara sorun. Gregor’u da onlara sorun; 'Gregor Samsa, kendini insan sanan bir böcek toplumunda aslında insana dönüştüğü halde böceğe dönüştüğü yanılsaması yaşamıştı galiba!' (Tuncer, 2007 http://selimtuncer.blogspot.com/2007...) diyerek ağzınızı açıkta dahi bırakabilirler. Bu analojiden yola çıkıp toptancı, tepeden inmeci, ve insanları sürü gibi gören reklam anlayışının alabildiğine demode (Tuncer) olduğunu (biraz da) haklı olarak söylerler çünkü gerçekten de... more... - A. Selim Tuncer
friends feed diye başka bir mecra mı açıldı? (: - Tarık Yolcu
Konu buradan başlamıştı: http://ff.im/gsPTN - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, sen bu kitaplaştırma konusunda arkadaşa yardımcı ol, ben de diğer 'feed'deki kısa cevabımı buraya taşıyayım: Eleştirel Günlük, kim olduğunu bilmiyorum tabii ki, ama bloğuna şöyle bir göz attığımda iyi şeyler gördüğümü söylemeliyim. İztihza ifadelerini bir yana koyuyorum, ama insaf edin kardeşim, bu ne biçim bir paranoya, bu ne akıl almaz bir komplo teorisidir. Eleştiriyi... more... - A. Selim Tuncer
Yaklaşım tartışmaya açık ancak üslup tamamen yerlerde. Zahmet edip altına iki şey yazası gelmiyor adamın... - deniz coskun
Kanalın birinde Aşk ve Ceza diye bir dizi var. Dizinin reklamcılara olan dar ve dogmatik bakış açısından aldığım tadı bu yazıdan da aldım diyebilirim. Elinize sağlık. Ha bu arada 'palyaço reklamcı tayfası' da güzel bir benzetme olmuş... Bu kadar kinayeden sonra şunu söylemek istiyorum: Herhalde, politikacılardan sonra en nefret edilen kesim reklamcı kesim olmuştur. Maalesef bunu hiçbir... more... - Fırat Yıldız
hmmmm....önyargı. - gokhan yucel
Bir reklamcı bulursun! :) - A. Selim Tuncer
Vakte ziyan bir yazıymış. Son paragrafını okuyun yeter. Eğlemek istiyorsanız kendinizi, bir üst paragrafa da çıkın ve karşılaştırın. Genellemelerden, toptancılıktan, tepeden inmecilikten yakınan birisi bunların nasıl dibine vuruyormuş görün. - alirizaesin
Tabii ki reklam/reklamcılık eleştiriden "muaf" değildir. Bunun babasını da John Berger yapmıştır. [http://www.derkenar.com/kitapku...] Bugün üniversitelerin ilgili bölümlerinde bile "içeriden" kimi eleştiriler yapılmaktadır. Ama reklam eleştirisi, "reklamcıya hakaret"e dönüştürülmemelidir. Ben bu eleştirilere cevap vermekten özellikle kaçınırım, çünkü bunu bir... more... - A. Selim Tuncer
Beni sasirttiniz dogrusu. Ne kadar kirilganmissiniz. Bunu beklemiyordum. Diger tepkileriniz az cok beklenebilir seylerdi. Once yanlis anlamalari acikliga kavusturalim: ben hic mi hic reklamci olmak istemedim, reklamci da degilim.Sadece mesleginiz hakkindaki goruslerim bunlar. Buyuk hit almak icin ya da 15 dakikalik un icin de oturup boyle seyler yazan biri degilim. Oyle olsa bloguma... more... - Elestirel Gunluk
Selim digerleri (ornegin hafifabi) sizin yazilarinizi referans gosterdiler diye sizin yaziniza gonderme yapmanin yararli olacagini dusundum yoksa gercekten reklam konseptine sonsuz katkilariniz oldugunu ve bu potensiyelinizin oldugunu da hic dusunmedim. Egonuzun gecici de olsa oksanmis olmasina sebep oldugum icin de sizin adiniza sevindim. Yani "Vay vay vay! Ben neymişim be abi?" demeniz cok siradandi yakismadi size. - Elestirel Gunluk
Deniz Gezmis olsa soyle derdi: Devrimciyim... :-) Kahretsin Deniz Gezmis de olamadim.... Meslegim egitmenlik Kaya Sahin... Sinifta ve sinif disinda gonullu egitmenlik... - Elestirel Gunluk
Tugce cocukca konusuyorsun. Babanin torpiliyle mi bu isi aldin? Ben reklamci olsam seni ise dahi almazdim. Ben senin adindan dahi soz etmedim, sana direkt bir sey dahi soylemedim, ne diye kendini paraliyorsun ortada obje olmak icin anlamadim. Sen hangi seytana sapkayi ters giydirebilirsin allasen. genele soylenmis seylerden kendine pay cikaracak kadar zavallilasma bir de. Basari tanimi... more... - Elestirel Gunluk
Kaya Sahin duzeyli yaklasiminiz icin tesekur ederim. - Elestirel Gunluk
Kaya Sahin tam nereye varmak istedigini anlamadim ama ikna ile kandirma farkli seylerdir. Bir de Che'nin ikna gibi bir derdi oldugunu hic duymadim. O kavgasina inandigina yardima gitmistir diye bilirim.Che dediniz de Che yi boyali salonlara sac-sakal modeli yapti reklamcilar... - Elestirel Gunluk
Aslinda ikna kavrami oldukca merkezde konu reklam olunca degil mi. Bence daha ozel detayli bir ilgiyi hakkediyor. belki bir daha ki sefere. ne dersin? Ya da sen bi seyler karala istersen ordan devam ederiz... - Elestirel Gunluk
Ha bir de hem fikir degilim; ikna ve kandirmanin o denli goreli olduguna... - Elestirel Gunluk
Selim ustanın bu iyi niyetli çabaları konusunda kaç kere yorum düştük... Anlamak istemeyen biri için çaba sarfetmeye hiç gerek yoktur. Anlatabileceğiniz, karşıdakinin anlayacağı kadardır. - Uğur Özmen
Bu Vietnam gazisi sendromu ne zaman biter acaba? - A. Uğur Alparslan
Tüm eşitsizliklerin, tüm haksızlıkların, adaletsizliklerin vb. acısının tamamını bir seferde sadece bir yerden ya da birilerinden çıkarma kini ve öfkesiyle bulanıklaşan bir algı, kısaca Vietnam sendromu ne zaman biter? - A. Uğur Alparslan
A.Ugur Alpaslan once iyi oku. Soyle diyor yazida; ... reklamcılar da toplumdaki adaletsiz ve eşitsiz güç dağılımının, sömürünün, yabancılaşmanın ve bunun “norm”alleşmesi sürecinde aldığı rolden dolayı suçludurlar. Yani aldigi role gonderme yappilirken sucun bir parcasi olmaktan soz ediyor hepsi degil... Vietnam? Bir de benim algimin bulanikliligindan soz edene bak... :-)))))) Cok sagol gulmeler icin... - Elestirel Gunluk
Elestirel Gunluk; ilk 'feed'inin başlığını biraz ironik, biraz da mizahi bulduğumu oradaki yorumlarımın üslubuna dikkat edersen anlarsın. Gregor'u falan da dert etmedim, renk katmak için bir iki yazımı paylaştım. Hiç de kırılgan olmadığımı orada gördün. Fakat, bloğundaki yazından anladım ki bu "insan dışı" ithamının mizahla falan ilgisi yok. Reklamcılık eleştirisini anlarım, reklamcı... more... - A. Selim Tuncer
Başka ne denebilirki... - Fatih Bektaş
Selim Tuncer, Don Kişot geldi aklıma...Bir kamyon yazasım var şuraya ama haybeye olduğunu nice kereler gördüm. Ve daha fenası, bu algıyı biz sektör olarak yarattık. "Herkes reklamcı olabilir" algısını cümleten yarattık, bunun sonucunda "Herkes bu meslek hakkında ahkam kesebilir" hadsizliğinin çıkmaması zaten beklenemezdi. Yazdım yazdım sildim, sinirim depreşti... - Olcayto Cengiz
Olcayto Cengiz; bence sinirin geçtikten sonra yaz! :) Eleştirinde haklısın. Hatta Elestirel Gunluk'ün şu ifadelerle yakıştırdığı niteliklerimizi de kaybettik: "Renklerin dilini onlara sorun. Rus edebiyatındaki kişilik analizinin ve bu analizlerin nesnel ve öznel koşulların tanıklıklarından yola çıkıp neo-Marxist toplum ve tarih sentezlemelerini onlara sorun, yada romantiklerin toplumla... more... - A. Selim Tuncer
Uğur Hocam; "iyi niyet"ten başka ne var elimizde? - A. Selim Tuncer
Selim Tuncer ben egitimin de elestirilmesinden yanayim ve egimciler de elestirildi elestiriliyor. Aslina bakarsaniz en cok elestirilen meslek gruplarindan biridir egitmenlik (Duymussunuzdur Freire'den tutun da Giroux'a kadar hatta McLaren'e kadar bir suru elestirmen vardir egitimin taaa icinde hem de). Gramsci'nin dedigi gibi hegemonya asla yuzde yuz olmaz, olamaz, kendi karsitini da... more... - Elestirel Gunluk
Olcayto Cengiz sinirini deprestiren sizden kisiler mi ben mi? Eger reklamci diye kendini pazarlayanlardan soz ediyorsaniz sizle hem fikirim. Hic bir sey olamayan reklamci olmus abi... Bana kiziyorsaniz ve elestirme hakkimin elimden alinmasi gerektigini savunuyorsanir orada da totaliterlik yapmis olursunuz. Hadden soz etmek cok undemocratic. Kim belirliyor kimin neye haddi oldugunu ha? Bak sen Selim hocani dinle sakin ol. Yoksa cirpindikca batiyorsunuz... - Elestirel Gunluk
Afedersiniz ancak bir şey sormadan yapamayacağım, yukarıda ilk yorumlarınızda reklamcı olmadığınızı, olmak da istemediğinizi belirtmişsiniz. Yani bu iki doneye bakarak bu meslek ile hiç alakalı olmadığınız sonucuna varmak düz mantıkta çıkan sonuçtur. Misal ben kepçe operatörü değilim, hiç de olmak istemedim bu sebeple hiç bir fikrim yok kepçe operatörlüğüne karşı. Peki bu kadar size... more... - Olcayto Cengiz
Olcayto anliyorum tartisma tonunu yumusatmak hatta bir dialoga yonelmek istiyorsunuz ama o denli kaygilanacak bir sey de yok. Insanlar ofkeli olurlar yani. Bu ofkeyi de geregince (kendince) ortaya koyaralr. Ofkeliyim. Inkar edecek degilim. Ama ofkemin hakli bir ofke (indignation) olusu var ki bunu anlamak icin biraz sosyopsikolojik sureclerden anlamak gerekiyor. Sizin ve digerlerinin bu... more... - Elestirel Gunluk
Hayatının önemli bir bölümünü gözlem ve analiz yaparak geçiren bir meslek grubunun toplumun genelinden bir miktar ayrışması, hatta bir çok konuda fikir veya bilgi sahibi olması oldukça doğaldır. Bu bizleri şeytanın uşağı haline getirmez genelde. Kaldı ki bu eleştirdiğiniz "ukala grubuna" şu başlık altında hemen her konuda ahkam keserek kendinizi de dahil etmişsiniz. Ayrıca yazınızda... more... - Monad Teodise
Bununla da yetinmeyerek binlerce kişinin içerisinde yer aldığı bir sektörün tüm çalışanlarını neredeyse "satılmışlık" ile suçlamışsınız. Kusura bakmayın ama böyle basit bir tümevarım ile yapılan bu genelleme düpedüz "ahmaklıktır" Bu durumu haklı çıkarmak ve yazınızı biraz süslemek için edebi örneklere sığınarak "çok zeki, bilgili, ve kültürlüyüm" alt mesajıyla "kendi reklamınızı yapmak" ise vaziyeti kurtarmaz. - Monad Teodise
Biz "Friend's Feed?" de bu tip antipatik dikkat çekme çabalarına "trollük" deriz. Troller, herhangi bir konuda öne çıkmakta başarısız olup, bu durumun verdiği kuyruk acısıyla sağa sola saldıran anti kahramanlardır. Bir anda dijital şöhret kazanırlar ama bu şöhretleri 1-2 günden fazla sürmez ve bunun ardından kitlenin büyük bir kısmı tarafından bloklanırlar çoğunlukla... - Monad Teodise
Ayrıca reklamcılar gibi ortalama iq seviyesi belli bir limitin üzerinde "olmak zorunda olan" meslek gruplarını böyle öküzlemesine eleştirirken çok daha kuvvetli argümanlar yaratmanızı tavsiye ederim. Şu haliyle gülünç bir çaba olmuş. (zahmet edip cevap vermeyin, zira bir kez daha dönüp ilgilenmeye değer görmüyorum yazdıklarınızı. O yüzden iki satır üstte yer alan önerime uygun olarak engelleyeceğim) - Monad Teodise
"Yeri gelmişken, burada reklamcı ve pazarlamacı birileri varsa... kendini öldürsün. Hayır, hayır. Bu sadece küçük bir fikir. Sadece tohum ekmeye çalışıyorum. Belki günün birinde kök salar - bilmiyorum. Deneyin, elinizden geleni yapın. İntihar edin. Cidden yine de eğer öyleyseniz, yapın. Yaptığınızın akla uygun bir tarafı yok ve sizler şeytanın küçük yardımcılarısınız. Pekala - intihar... more... - obeca
Nefret ettiğini söylediği bir kaç doları kazanabilmek için sahneye çıkarak, "sarcasm" ve kara mizah eşliğinde tüm sistemi eleştirmeye soyunan, hatta bu durumu farklılaşma stratejisi haline getiren, ancak kontrol edemediği öfkesi yüzünden 32 yaşında "pankreas kanseri" nedeniyle hayata veda eden orta sınıf bir amerikan komedyeni öyle söylediği için kimsenin kendisini asacağını, yada yaşam... more... - Monad Teodise
Reklam sektörü sistemi çok daha etkileyici ve yaratıcı yöntemler ile eleştirir yeri geldiğinde, meraklanmayın! Eğer reklamın sadece ürün satmak için kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen şuna da bir bakın, bunu yapan da reklamcıdır; http://goo.gl/SYbt - Monad Teodise
Reklamcılar kendini assın, muhasebeciler köprüden atlasın, eğitimciler harakiri yapsın, bankacılar Rus ruleti oynasın, sanayiciler baldıran otu yesin, bakkallar bileklerini doğrasın, inşaatçılar ötenazi hakkını kullansın, işçiler açlıktan ölsün... Kapitalizmin değirmenine su taşıyan herkes gebersin. Böylece "sınıfsız bir dünya" ütopyamız gerçekleşsin. Mezarlıklar bizi bekliyor! - A. Selim Tuncer
A. Selim Tuncer; "bill hicks böyle diyor"dan başka bir şey söylemek istemedim. mizahın abartıdan da beslendiğini/abartıyla da iş yaptığını söylemeye gerek yoktur sanırım? yoksa kimse intihar falan etmesin, kimse kimsenin ölümüne neden olmasın. - obeca
Onu bunu trollükle suçluyorsun derken, sanırım bu suçlamayı ff'te ilk kez gerçekleştirdim. Ayrıca her meslek grubunun eleştirilebilecek yönleri elbette mevcuttur. Ancak eleştiri yaparken mantıklı bir yaklaşım benimsemekte yarar var. Sistem adamlığından bahsediyorsak örneğin, bu kitlenin içerisine bankacılar, avukatlar, pazarlama iletişimi uzmanları ve daha nicesini rahatlıkla dahil... more... - Monad Teodise
Stres kabul görmüş bir kanser tetikleyicisidir Vladimir! - Monad Teodise
Samimiyet ararım ben her eleştiride. Eleştiri, şikayet, bunlar güzel kurumlardır mevzuuna girmeyelim şimdi. Ancak samimiyet denilen şey, insanın aklı başındaysa, kendindeyse insan, değer kazanır, öyle değil mi? Gecenin bir vaktinde yabancı bile olsa yan yana vakit geçirmekten çekinmeyebileceğiniz sarhoş bir serkeşle, sistem eleştirisini kullandığı onca argümana rağmen şimdi burda türlü... more... - alirizaesin
Arkadaşlar, @Obeca, @Vladimir; hangi meslek dalının, hangi sosyal grubun veya hangi güç merkezlerinin kapitalizmin ömrüne ömür kattığına fenomenler üzerinden şak diye karar veremeyiz. Bu suçlamalarda bir "günah keçisi" icat edilmeye çalışıldığını görmemek zor. Eğer bu, vicdanımızı rahatlatacaksa küfretmeye devam edelim. Yukarıda da belirttim, ben bu tartışmalardan genel olarak kaçarım,... more... - A. Selim Tuncer
Münazara mı yapıyoruz? Ne demek eleştirinin samimiyete ihtiyacı yoktur? Neyse Vladimir, kolay gelsin sizlere. - alirizaesin
@Vladimir; reklamcılık eleştirilemez demiyorum ki zaten! Ve içinde olduğum için ben sizden çok daha fazla eleştiriyorum. Günün yirmi dört saati... Meselenin bu olmadığı anlaşılamadı mı? - A. Selim Tuncer
@Vladimir; sanıyorum arzu ettiğin şey bu 'feed'in altında gerçekleşmez. Usul esastan önce gelir. Ve burada, yukarıdaki hakaret durdukça sağlıklı bir tartışma usulü oluşturulamaz. Başka bir 'feed'de inşallah. :) - A. Selim Tuncer
@Vladimir, Selim hocanın da söylediği gibi burada bir cadı avı var. Bir günah keçisi yaratma ihtiyacı çok net görülüyor. Bu saldırının arkasında yatan öfkenin ortaya çıkış sebebini bilemiyorum ancak amacın bir fikir tartışması geliştirmek olmadığı açık. Bununla birlikte "reklam sektörü eleştirilmesin" dediğim falan yok. Reklamcıların değer yargıları ve etik anlayışı ise tıpkı diğer... more... - Monad Teodise
Kendini yok etmeli. :) @Vladimir, şaka tabii! - A. Selim Tuncer
Evet "kızılderili" muamelesi görmüşüz burada. Üstelik kendi "zavallı" etik anlayışım doğrultusunda o bakış açısına tamamen karşıyım :) - Monad Teodise
Önce "insandışı yaratıklar" lakırdınızı geri almalısınız ki iş 'hakaret'ten 'eleştiri'ye dönebilsin EG. Kapitalizm bağlamında bir sektörün eleştirisi başka şeydir, meslek mensuplarına anlamsız bir hakaret savurmak başka şey. - hafif abi
Yanılgı ve saflık içine düşmüş olabilirim. Ama şöyle bir teorim var: Her ne kadar Türkiye uzun yıllar plan ekonomisi ile yönetilse de bunu bugün savunan jenerasyonların abileri ve ablaları hiçbir zaman TR de sokaklarda söz sahibi olamadı, adam yerine koyulmadı. Şimdi o tren de geçti, bu fikirlerin geçerliliği kalmadı. Düşüncenin ve ifadenin en kolay ve minimum sansürle yayılabileceği... more... - Herr 5 Pos†asson
@5 Posta; renklere açığız, sadece kan rengi olmasın! - A. Selim Tuncer
A. Selim Tuncer, gerçekten de ünlü bir komedyenin konuyla ilgili laflarını buraya aktarmaktan başka bir yorumum olmadı. tartışmayı takip ederken aklıma geldi, eklemek istedim sadece. bu onun görüşlerine ya da üslubuna "tamamen" katıldığım anlamına gelmiyor ve tabii (yine de) dikkat çekici ya da üzerine düşünülesi bir yorum olarak algılanabilir? belki de komiktir bile? :) tekrar olacak... more... - obeca
@obeca; "kan rengi", 5 Posta Stalin'in adını anınca aklıma geldi, üstüne alınma! Ayrıca o meslekleri "intihar"dan farklı nedenlerle saydım. Sorun yok! - A. Selim Tuncer
@Vladimir; o fabrikalara isyan edelim elbette, ama o fabrikada çalışan muhasebecileri ne yapacağız? - A. Selim Tuncer
Vladimir - açıkcası ben yorum yazarken senin yorumlarını okumamıştım. Şimdi geri gidip bir daha baktım. Amacım durduğun noktayı anlamak, sana istediğin cevapları elimden geldiğince verebilmekti. Taa ki kot reklamı yaparken yeraltında ölen işcileri düşünmek cümlesine gelinceye kadar. Benim bilmediğim özel bir olaya referans veriyorsan bilgim yok, o zaman susayım. Ama böyle bir olay yok da, bu mantık çerçevesinde düşünüyorsan hiç kendimi yormayayım. Kafam dağınık, anlayışım kıt bugün. - Herr 5 Pos†asson
@Vladimir; seni bir şeyle suçladığımı nerden çıkarıyorsun? Ama şunu ayıramadığınızı anlıyorum: Reklamın kapitalist ekonomideki işleviyle reklam sektörü içinde ekmek parası için çalışan, yazan, çizen çocukları özdeşleştirmek. Yapmayın bunu diyorum. Ve kötü bir şey demiyorum. - A. Selim Tuncer
Kot işçileriyle ilgili görüşümü merak ediyorsan da bir yazımı paylaşayım; sana bir şeyler anlatır: "O siyah ellerin annesi 1976 isyanında beyazlar tarafından vahşice katledilmişti!" http://selimtuncer.blogspot.com/2006... Bu arada, reklamcıların kendi iç tartışmaları açısından da iyi bir örnek oldu bu... - A. Selim Tuncer
Vladimir - Verilen linkdeki videoyu çalıştıramadım ama olayın özünü anlamak zor değil tabi. Aslında senin bu sorunu sadece reklamcılara değil her meslek grubuna sorabiliriz. Günlük hayatında bile satın aldığın kıymanın kuzusunun hangi şartlarda yaşantısını sürdürdüğünü düşünmek durumundasın. Çocuğunun öğretim yılında yapacağın kırtasiye alışverişinin kaçta kaçı Çin'de, fabrikalarda... more... - Herr 5 Pos†asson
@Vladimir; bir reklamcı da niye kendinden menkul olmasın, onu anlamak mümkün değil. (Bu "kendinden menkul" ibaresi çok uygun olmasa da, meram anlaşıldığı için tekrar ediyorum.) Reklam endüstrisi de çevreyi kirleten bir fabrika gibiyse, orada çalışan bir yazarla muhasebeci arasındaki fark nedir? Reklam endüstrisi bir teorisyenler topluluğu değildir. İletişim fakülteleri iyi yazsınlar,... more... - A. Selim Tuncer
Bu arada, yukarıda linkini paylaştığım yazıdan bir iki paragraf alıntılamak yararlı olacak. Bu da "içeriden" bir sektör eleştirisi: Gözettiğim şey, mesleki kriterlerin de üstünde olan/olması gereken insanlık kriterleri... Her zaman ülkenin entelektüel birikimini bünyesine devşirmiş, çeşitli sanat ve bilim dallarıyla haşır neşir olan, gün görmüş, dünyayı ve (belki) ülkesini tanıyan,... more... - A. Selim Tuncer
Aslında çok küçük bir nüans anlaşamadığımız: Reklam endüstrisi ve blue-jean endüstrisi... Diyelim ki, ikisi de kötü... Ve ikisinde de ekmek parası için çalışan insanlar var. Bu insanlar her iki tarafta da şirketinin iyiliği için çalışmak zorunda ki, aldığını hak etsin. Burada bir paradoks olmadığını söylemek elbette mümkün değil. Evet, var. Belki her iki tarafta da yer alan "iyi... more... - A. Selim Tuncer
Ne olmus burada yahu? Vlademir ve obeca tartismanin niteligine katkilariniz icin tesekur ederim. Bilmem butun yazilanlara cevap verebilir miyim ama bi ara donup yazarim... - Elestirel Gunluk
Mert yavrum senin illüzyonlarin delusionlara donusmus..Ha ha ha ... - Elestirel Gunluk
İyi bir noktaya geldin Vladimir; buradaki sorun bomba yapan mühendisin değil, tüm mühendislerin hakarete uğramasıydı. Reklamcıların büyük çoğunluğunun bazı vicdani meseleleri kulak ardı ettiği ise doğru değil. Maalesef dışarıdan öyle görünüyor olabilir. Bu da reklamcıların sorunudur tabii. O yazımın linkini tekrar veriyorum, çünkü yazının arkasındaki görüşler de reklamcılara aittir.... more... - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, senden yorum geleceğini hisseden yorumunu silip kaçıyor! Niye ki? :))) - A. Selim Tuncer
@Orkut Ozdemirci: Ben sen gibi “zahmet edip cevap vermeyin, zira bir kez daha dönüp ilgilenmeye değer görmüyorum yazdıklarınızı” gibi bir tavir gostermeyecegim ve size sizi bilen birinin burda verdigim yanitlari size iletmesini umut ederek sacmaliklarinizin bir kacina cevap verecegim. Pardon cevap verilecek bir sey yok. Tepki verecegim: 1) Fuck you!, 2) Seni cok ezmisler, cok! Bu halin... more... - Elestirel Gunluk
@Vladimir abi cok iyisin valla. Cok sagol benim aciklayamadigimi daha iyi bir dille acikladigin icin. Ozellikle sunu daha guzel kimse aciklayamazdi "Simdi reklamcilari elestiriyoruz, yarin bomba yapan muhendisi, ertesi gun dayak atan ogretmeni, sonraki gun hastasina ozen gostermeyen doktoru... Bunlari elestirecegiz ki, dunya daha guzel bir yer olacak. Reklamcilardan tek beklentim... more... - Elestirel Gunluk
Sanki soylenecek hersey soylenmis gibi. Bence verimli bir tartismaydi. En son sunu da aciklamak zorunda hissediyorum kendimi: Sosyo ekonomik ve politik elestiride pozitivizmin nicel kriterleri olmazsa olmaz bir kural degildir. Tartismalarda pekala genele yonelik soylem ve yargilarda bulunulabilir. Zencinin biri irkciliktan soz ederken her defasinda “bazi beyazlar” demek zorunda... more... - Elestirel Gunluk
Elestirel Günlük; bu ne asabiyettir hocam yahu? Başbakanımız "Asabiyet de bir hitabet sanatıdır!" diyor ya, onun asabiyeti seninkinin yanında belagat sanatı hükmünde kalır vallahi. Bilmiyorum, küfürler İngilizce olunca küfürlükten çıkıyor mu? Yoksa 18 yaşından küçükler için bir tetbir mi? Neyse ki son yorumunda, genellemenin herkesi içermediğini söyleyerek bir adım geri atabildin,... more... - A. Selim Tuncer
Bu önyargılı, kısa görüşlü ve dar meslek tartışmaları bir yere götürmez. Silahları (hele ki atom bombasını) yaptıkları için fizikçilere de saldırabilirsiniz. ABD'nin yıldız savaşları projesini yarattıkları ve Irak savaşındaki rolleri için IT'cilere de sözünüz olabilir. Bunları söyleyince kendinizi "barış meleği", "adalet timsali" falan zannedebilirsiniz. Bence bir sakıncası yok. Kendini kandırmak isteyene kimse engel olamaz. - Uğur Özmen
@Mert, kesin emin olamayacağın bir konuda hüküm vermen doğru değil. - A. Selim Tuncer
mert, "yanılma payı" nedir biliyor musun? - hafif abi
Selim hocam kizmayin bana verili ahlak kurallari icinde tartismiyorum diye. Bunu uygulayabilecegim tek platform bu yahu. Hosgorun. :-) Bilimsel makale yazsam kimse yayinlamaz, kitap yazsam kimsa basmaz sanal ortamin empowerment denilen fonksiyonundan biraz da ben yararlanmaya calisiyorum, hepsi bu. Bir de gercekten kufur yerinde kullanilirsa, ofke hakli bir sekilde kanalize edilirse... more... - Elestirel Gunluk
Ha Selim hocam bi de geri adim falan atmadim. Yani yanlis olduguna inandigim yerde geri adim da atarim o sorun degil de, ben sadece genellemenin anlamina aciklama getirmistim. Hitler analojisini de yanlis anlamissiniz ben Hitlerin yaptiklarinin yaninda iyi yanlarinin soz konusu dahi edilemeyecegine gonderme yapiyordum. Yani yine genellemenin anlam ve boyutunu aciklama babinda... - Elestirel Gunluk
Peki, teşekkürler. (Haklısın, Hitler'i yanlış anlamışım.) - A. Selim Tuncer
Yorulmadık mı? Tartışmaların ve tepkilerin sert olmasına neden olan en önemli faktörlerden biri niyet okumalar... Bir 'feed'e ilgi gösterilmemesinin arkasında hemen tiksindirici tepkiler aramak ve bulmak doğru değil. Vladimir, bir türlü şurada anlaşamadık; "Reklamcılar insan dışı yaratıklardır!" diyen bir 'feed' hiçbir meslek erbabını tartışmaya davet etmez. (Bana bakma sen! Ayrıca... more... - A. Selim Tuncer
Kim tartışıyor Vladimir? Hangi meslek grubunun FF'de kendi alanlarıyla ilgili eleştirel tartışmalarına tanık olduk/oluyoruz? Bankacılar, eğitimciler, gazeteciler, bakkallar?.. :))) Ayrıca bunu niye illa ki FF'de yapsınlar? Reklamcılar teknolojik gelişmelere daha açık, ortamlarda daha etkin, görünürlükleri daha yüksek diye bu sorumluluğu sadece onlardan beklemek adil olur mu? Ya da niye bunu yapmıyorlar diye suçlamak? - A. Selim Tuncer
Selim hocanın verdiği "Handan" örneği, reklamcıların bu konuları gayet aleni şekilde tartıştıklarına dair bir ispat niteliğinde olmalıydı bence. Ama burada tartışma bitmemiş, kot işçilerinin ölümüne sebep olan hastalıktan bahsederken, işçiyi çağ dışı şartlarda çalıştıran adamı değil de, ofisinde oturup müşterisi için nasıl "etkileyici" bir reklam oluşturabileceğini düşünen reklamcıyı... more... - Monad Teodise
5posta da bu konuda gayet iyi bir örnek vermiş. Böyle talihsiz bir olayın sorumluluğunu belli bir meslek grubunun değil, sizin, benim, herkesin sahiplenmesi gerekir. Sivil toplum örgütlerinin, çalışma bakanlığının, tüketicilerin ayağa kalması gerekir! Bu tip meseleler ancak o zaman kalıcı olarak çözümlenebilir. Tüketicilerin "kürk üretimi" konusunda verdiği haklı tepkinin (bu sorunun... more... - Monad Teodise
'Feed'in kaymaklı kadayıfı kabilinden, biraz eğlenceli, biraz hüzünlü ve biraz da düşündürücü iki yazı paylaşayım. Biri benim: Kapitaliste sosyalizm lazımdı, o da bizde vardı! http://selimtuncer.blogspot.com/2006... Diğeri de Şahin Tekgündüz'ün bu yazıyı yazmama neden olan "Reklamcı niye ağlar?" başlıklı yazısı: “O günlerde sermayeye karşı... more... - A. Selim Tuncer
Her eleştiri içindeki bilgi, gerçeklik, niyet, zeka, uslup düzeyi üzerinden kendi muhataplarını hakeder. Eleştirel Günlük bana iyi oku demişsin. Samimiyetle söylemeliyim yeniden yeniden okuyacağım. Eğer "basit" sorularına muhatap sorunu yaşıyorsan evet bunu sanıyorum daha da yaşayacaksın. Ama soruların basitliğinden değil o soruları çoğumuzun "yani kendini insan sanan reklamcılar" ciddiye aldığından emin olabilirsin. Ama rahat ol "tek insan" sen değilsin... Yani umarım... - A. Uğur Alparslan
up - D.
Bu mevzu neden alevlendi yine? - A. Selim Tuncer
Bu mevzu neden alevlendi yine? - A. Selim Tuncer. (bence bir ab ulkesi elciligine yakin yerde ev tutun, bir de pasaportunuz yatagin basucunda olsun. Devrim olacak diyorlar) - Herr 5 Pos†asson
FF'e ilgiyi zayıflatmanın bedeli olsa gerek, espriyi bile anlayamıyorum. O taraftan fazla saf görünüyor olabilir miyim? - A. Selim Tuncer
Anladım, teşekkürler. - A. Selim Tuncer
Nəyi anladın, nəyi anlamadın? Yoxsa eyni şey mi həm anlayıb həm anlamadığin? Olabilər bəlkə! - avatar8
Sina Afra
After Turkey (www.markafoni.com), Australia (www.brandsexclusive.com.au), Ukraine (www.modnakasta.com.ua) and Greece (www.brandsgalaxy.com), Korea opened today (www.brandmarka.com)
tebrikler ve başarılar - denizoktar
Basarılarınızın devamını dilerim - Oğuz Mustafa Hadra from iPhone
great news. good luck! - Devrim Demirel
Başarılarınızın devamını dileriz! - Onur Yalazı
Tebrikler :) - Can Ipekci
Avustralya alan adı biraz problemli gibi değil mi? Brand - Sex - Clusive? gibi ters anlaşılabilir. - Onur Yalazı
anlaşılsın. ne olur? - Çağatay Öztürk
Tebrik ederim. Başarınızı kıskanıyorum doğrusu :) - ilyas teker
@Oguzcan, korede firefox "calismiyor" - Sina Afra
Hayırlı olsun - Yalcin Parmaksiz
Australia şu anda işliyormu? yani baya ziyaretçisi varmı - KAAN
@KAAN, Avustralya Mayis 2009dan beri isliyor, 45 eleman calisiyor. Cok hizli büyüyor. - Sina Afra
bende bu sitede ürün satabilirmiyim, nasıl ulaşıcam size? ben şu anda avustralyadayım. ürünümü nasıl gösterebilirim size? şu anda türkiyede bedava.com bendeistiyorum.com bu sitelerde zaten satış yapıyorum zaten. Kardeşim türkiyede ben avustralyadayım. örneğin geçen gün bitenekadar.com da 1000adet ürün sattım 2 günde - KAAN
@KAAN sina nokta afra at markafoni nokta com - bir mail yazarsan. Istersen ingilizce olsun, ben seni avustralya ile tanistiririm - Sina Afra
Avustralya E-ticaret Pazarı Amerika'ya Kafa Tutuyor http://www.turk.internet.com/portal... - Serhat Ugur
tebrikler! - Oguz Serdar
Tebrikler :) - İbrahim Uzun [ j ]
tebrikler - Atilla Oğuzhan
Muhteşem!... tebrikler. - Goktug Okan Oguz
ukraynadaki siteniz işliyor mu? eleman ihtiyacı var mı? elemanlarınız orda mı çalışıyor yoksa burda mı? - tobeornottobe
ukrayna sitesi ne durumda gerçekten ukraynada bir eticaret pazarı varmı? - KAAN
www.heranalisveris.com - Onur Çağlar Yüksel
Ersan Özer
Fikir aşamasında olan bir internet projesinin hayata geçirilme aşamaları nelerdir? (Formspring'in en uzun cevabını vermiş olabilirim. İlgilenenler için PDF olarak da ekliyorum.) http://www.formspring.me/ersanas...
Bunlar, şu an yazdığım kitabın da konu başlıkları aynı zamanda. Tekrar okuduğumda yazım hataları olduğunu gördüm. İdare edin lütfen. Söz, kitapta bu hataları yapmayacağım. :) - Ersan Özer
Muhteşem :) - Işıl Yılmaz Sümer
yeni bir modele twitter ve trending topic'leri satması verilebilir aslen. uzun süre pek merak içinde kaldık twitter'ın para işini nasıl çözeceğini. - Emrah Gunduz
Emrah, orada Türkiye'den bir örnek vermeye çalışmıştım. Ahmet, ben henüz ancak Şile'ye gidebilirim. :) - Ersan Özer
"Ohoo! Bu kadar yazıyı kim okuyacak şimdi?" diyenlere ise patronlarıyla iyi geçinmelerini ve varolan işlerine sıkı sıkıya sarılmalarını tavsiye ederim. Burası çok iyi... - Mustafa Alpay ☮
bu zamanlarda aradığım yegane dokümanlardan birisiydi. çok teşekkürler.. - Murat Hoşver (ne0c0de)
Mert, hedefim Eylül 2010'du. Olamadı. Şimdiki hedef, Mayıs 2011. Ahmet, e-ticaret için de 3 aşağı 5 yukarı aynı aslında. Ama kitapta ayrı bir bölüm şart sanırım. - Ersan Özer
sınav öncesi okudum, moralim yerine geldi ;) sınavdan sonra da birkaç kez daha okuyacağım. teşekkürler, çok güzel olmuş - Berkan Bağcı
Tam da ilerletmek ve geliştirmek istediğim projelerimde içine düştüğüm karmaşık ve karamsar durumu bir nebze de olsa aydınlatıp bana izleyeceğim yol hakkında fikir verir nitelikte...Okumaya başlıyorum..Kendi adıma benim için faydalı olacağı düşüncesindeyim.Teşekkür ederim.. - Cagdas
Mükemmel bir zamanlama, teşekkürler ;) - Veneratio
Dediğiniz gibi iyi tasarım ve doğru kullanıcı arayüzüne sahip site sayısı gerçekten az. İyi tasarımcının azlığından kaynaklanıyor bu durum. Aylarca Photoshop + Flash + Html vs. bilgisine sahip tasarımcı arayan çok büyük firmaları biliyorum. Son zamanlarda sadece PSD hazırlayanlarla HTML + CSS yazanlar ayrılmaya başladı. Benim düşüncem; tümünü iyi bilmek yerine, en az birini çok iyi bilmek. Görev dağılımı çeşitlendikçe ortaya daha kaliteli işler çıkacaktır... - Zülfiye Avcı
Zülfiye, benim tecrübelerime göre, zaten iyi tasarımcılar html / css / hatta flash bilmiyor. Eğer işiniz büyüdüyse doğru olan, bir art direktör, bir veya daha fazla uygulamacı tasarımcı, bir html / css kodçu, bir de flashçı istihdam etmek. - Ersan Özer
Bu konuda hemfikiriz sizinle... Bir de gözden kaçırmadıysam değinmediğiniz bir nokta var ki, o da editör... - Zülfiye Avcı
Editör, operasyon kadrosu, müşteri destek, crm'ci, satışçı... Daha da çooook eksik var aslında. - Ersan Özer
Front-end ve Back-end 'i birbirinden ayırmayan firmaların varlığından hem fikiriz; fakat bir çözüm önerisi olan var mı? Müşteriyi bilinçlendirmek zor. Kimse fazladan para vermek istemiyor. Bu yüzden kısıtlı bir sermaye oluşuyor. Sonuç malum... - Evren Yalçın
çok iyi bir yazı olmuş. ben de bir gün buna benzer bir yazı yazabilirim. iyi giden bir şey yapılacak bir iki hatayla nasıl yerinde sayabilir ile ilgili. - mesut bahtiyar
Flash html vs. bunları geçtim program bilgisi istiyorlar - Pasha
Bunları yapmak için bile belli başlı sermaye gerekiyor. Ama bahanemi bu, işini severek yapan için değil... - trktu
Birinci maddeye dair guzel bir yazi: http://blog.jolieodell.com/2010... - Ersan Özer
Ellerinize sağlık. Bu bilgilerin yerini hiçbir profesörden alınan KİTABİ bilgi tutamaz. Sektörde ter döken birinden bu bilgileri duymak güzel. Teşekkürler. - Murat SUNA from Android
Tabii ki Volkan. Zaten faydalı olması için yazdım. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar amacına ulaşmış olur. - Ersan Özer
kendi projelerinizle bir yerlere gelip ve bununla yetinmeyip tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkürler ersan bey. hemen paylaşıyorum... - Barış Akbulak
Friendfeed'i neden zaman kaybı olarak değerlendirdiniz Ersan Bey? Kişisel görüşüm, çoğu zaman Twitter'dan daha iyi feedback alınabiliyor buradan. - Blue Blues Band
Çok beğendim.. Tebrikler - Rahmi Vidinlioğlu
Blue Blues Band, Friendfeed geri dönüş için değil, tanıtım için zaman kaybı demeye çalıştım. Yani ayakkabı satan bir e-dükkanız varsa, Friendfeed'den dönüş almanız zor anlamında. - Ersan Özer
Twitter&FF daha çok öneri/şikayet alanı gibi kullanılsa daha mı faydalı olur markalar için. FB ise ürün tanıtımı için ideal gibi - Evren Yalçın
Evren, dediğiniz gibi olabilir. Ayrıca Friendfeed ve Twitter'daki Türk nüfusu Facebook ile karşılaştırılamaz. - Ersan Özer
Olumlu tepkiler için çok teşekkür ederim. Aldığım gazla bu akşam kitaptan 50 sayfayı devirdim. :) - Ersan Özer
@Ersan Bey çok yormayın kendinizi..Sağlık herşeyden önemli :) - Cagdas
elinize sağlık Ersan Bey. Yeni başlayacak arkadaşlara güzel bir yol haritası sunmuşsunuz. - Ahmet KIRTOK
Cok tesekkur ederim Ahmet Bey. Acikcasi bu kadar olumlu tepki alacagini bilseydim bir yazi yazar gibi yaklasir, ona uygun emek harcardim. Formspring'te cevap veriyorum diye dusundugum icin biraz calakalem oldu dogrusu. - Ersan Özer
Ersan Bey ilk olarak çok güzel yazı olmuş ve harita olmuş tam gidişatımı değerlendirirken güzel bir yazı okumuş oldum.Türkiye'nin en başarılı isimlerinin bu şekilde tecrübelerini ve fikirlerini duymak çok güzel.Bir kısım eksik geldi. Para sermaye şöyle belirtim sorumu bir dalda uzmanlaşan kişi kendimden örnek verirsem yazılım bilgim sıfıra yakın bu konuda tasarım ve fikir ortaya... more... - Ferdi YÜZMEÇ
Ferdi, bahsettiğiniz mesele ilk madde zaten. :) Elbette hayatınızı idame ettirmek zorundasınız. Ama cevapta da söylediğim gibi, projenize tam manasıyla yoğunlaşmazsanız ortaya kayda değer sonuçlar çıkamıyor maalesef. Bu meseleyi itiraf.com dönemimde gece işi / haftanın belirli günlerinde internet dışı iş yaparak çözmeye çalışmıştım. Şurada bahsettim:... more... - Ersan Özer
Ersan Bey, teşekkürler yorumunuz için.Özellikle çok görüyorum şu projeyi gerçekleştirecem şunu yapacam en fazla kağıt üzerinde kalıyor onun için tek bir projede ilerlemek her zaman daha etkili oluyor.Maalesef Adana'da yaşadığım için Adana ile ilgili bir proje düşünüyorum.Hatta aklıma gelmişken adana.net için ortak bir işbirliği yapabilirmiyiz sorusunda yanıtsız kalmıştı.Aslında proje... more... - Ferdi YÜZMEÇ
Ersan Bey, lütfen bu yazıyı daha geniş yazabilir misiniz? İnebildiğiniz kadar ayrıntıya inerseniz bize ilaç gibi olacak. - Cihad
Özellikle "Tanıtıma odaklan, Adwords kampanyası başlat, Adwords dışında internet reklam mecraları bul, İnternet dışında reklam mecraları bul, Trafik için sosyal medyadan faydalan" konularında geniş bir yazı yazarsanız çok faydalı olacaktır. - Cihad
Cihad, genişini yazıyorum. Gazı aldım, kitap projesi hızlandı. Ara sıra "yazma işleri ne durumda?" diye beni sıkıştırmayı ihmal etmeyin. - Ersan Özer
Deneyim Tecrübe akıyor, elinize sağlık - Muhammet ÜNAL
Abi, yemeği ısmarlamak için Miamiye gitmek şart mı? Daha erken bir aşamada ısmarlasak? :) - Cem Evren Ateş
Hehehe. Yok o aşamadan önce ben ısmarlarım. :) - Ersan Özer
Bi saniye, Cem Miami noktasına geldi mi? Geldiyse ısmarlasın tabii. - Ersan Özer
Şimdilik Kumburgaz noktasında olsak da istanbul il sınırlarından çıkmaya hazırlanıyoruz :) - Cem Evren Ateş
çok güzel bi yazı eline sağlık - FatihDemir (tisho)
Ben asıl teşekkür ederim. Doğrusu bu teşekkürler beni mahçup etti. Formspring cevabı olduğundan, kitabın outline'ını aldım, bazı başlıkları attım, to-do list formatına soktum ve altına birkaç yorum ekledim. 15 dakika yerine 1-2 saat harcasam teşekkürleri seve seve kabul edebilirdim ama böylesi beni gerçekten mahçup etti. - Ersan Özer
maddelere eklenmeli; sitenin amacı minimze olmalı, her şeyi kapsamamalı.. örneğin; hem video paylaşılsın hem de fotoğraflar eklenebilsin değil de ya foto ya da video olsun. - Metin Gül
tam olarak anlatamadım gibi, mesela benim hazırladığım şehir rehberi içerisinde; firma rehberi/etkinlikler/şehir hakkında bilgi/fotoğraflar/haberler vsr.. barındırıyor.. bu şekilde değilde her ayrı içerik/her ayrı bölüm için farklı bir site olarak oluştursaydım daha farklı olabilirdi. - Metin Gül
elinize sağlık hocam, çok güzel bir yazı olmuş. - Erdem Öztürk
Guzel ozetlenmis surec - mcd from Android
Bu konuda sürekli yeni sorular alıyorum. O nedenle bu yorumu yazayım da yeniden yukarılara taşımış olayım. - Ersan Özer
ara ara yukarılara taşımak lazım - Kerem Co
elinize kolunuza sağlık. diğer arkadaşları bilemem ama bana epey katkısı oldu kafamda soru işaretli bazı yerler aydınlandı. teşekkürler ersan abi :) - Oytun Yüksel
Yazınızı çok beğendim. Birde (Ç)alıntı yaptım :) İnşallah sorun olmaz. http://www.kazancrehberi.net/interne... - Cep_Seyir
Ersan bey, yazının tarihi 2010, geldik 2012'ye halen adwords'süz olmuyor mu? yoksa facebook ve twitter iyi bir alternatif olabildiler mi? - Bülent Sakarya
Çok faydalı bir döküman olmuş, elinize sağlık. - Emre AKBABA
Bülent, maalesef durum hala aynı. Zanox gibi affiliate network'ler ve Facebook da hayatımıza girdi.Ama hala adwords is adwords. Oradan daha verimli bir reklam mecrası bulmak mümkün değil. - Ersan Özer
A. Selim Tuncer
| İki duyu organınızdan birini feda etmek durumuyla karşı karşıya kalsaydınız, gözünüzü mü verirdiniz yoksa kulağınızı mı? > http://selimtuncer.blogspot.com/2010...
goz.jpg
Benim MediaCat Tasarım’la derdim var. Haziran 2009 tarihli MediaCat Tasarım’da yer alan ve “insanların kulaklarıyla gördüğü”nü iddia eden görüşlere karşı “Logonun otopsi raporunu yazmak için bu kadar acele etmeyelim!” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Tasarım ekinin Ocak 2010 tarihli sayısında ise “insan kulaklarıyla görür” cümlesi bir miktar şekil değiştirerek “tasarımı işitmek” olmuş. MediaCat’in, adı “Tasarım” olan bu eki, görsel tasarımın anlamsızlığı ve gereksizliğini, sesin, sözün ve kulağın, görselliğin ve gözün aksine ne kadar önemli olduğunu zihinlere yerleştirmeyi kendine misyon edinmiş olmalı diye düşünmemek mümkün değil. Ayrıca bunu niye bir ses CD’siyle yapmadıklarını da anlamak zor! - A. Selim Tuncer
“Aslında 5 duyumuzun 4’ü bir tanesi için çalışır: Kulak.” iddiasını irdeleyelim. Bu iddianın bilimsel bir değeri yok, fakat yine de mesleki bir anlama ve anlamlandırma çabasıdır, saygı duyarım. Deniyor ki “Aşık Veysel… Bir kör… Hayatı, seslerle, kelimelerle kulak üzerinden görmüş. Evet, Aşık Veysel kördü ama görüyordu. Aynen Ray Charles gibi, Metin Şentürk gibi… Ama gözleri görmesine... more... - A. Selim Tuncer
Bu arada, yazıyı yazdığım süre boyunca kafamı kemiren gıcık bir soru oldu, size de sorayım: “İki duyu organınızdan birini feda etmek durumuyla karşı karşıya kalsaydınız, gözünüzü mü verirdiniz yoksa kulağınızı mı?” Allah göstermesin, sadece merak! - A. Selim Tuncer
Bu soruyu daha önce kendime sormuştum. Gözüm kulağımdan daha önemli.Kulağımı feda ederdim. - Sevgi (anroozha)
Anlatım şahane olmuş. Tam da büyükçe bir göz enfeksiyonu geçirirken bir anda acaip hissettim kendimi. (http://friendfeed.com/pazarla...) Gözüm yaklaşık 4-5 gündür kıpkırmızı, göz kapağım ve göz altım şiş, gözümü kırparken bile çektiğim acının tarifi yok gibi. Bu süreçte her sabah enfekte gözüm tamamen kapanmış olarak... more... - Burcu Tüzün Edincik
Çok geçmiş olsun Burcu. - A. Selim Tuncer
Racih Tokaç (Faceebook'ta) yazdı: "İki duyu organınızdan birini feda etmek durumuyla karşı karşıya kalsaydınız, gözünüzü mü verirdiniz yoksa kulağınızı mı?” Sizce bu soruda bir hata yok mu ? Bu sorunun hatası: Bu sorunun,şu ana kadar bu iki duyu organına sahip olan birine soruluyor, olması. Yani,bu soru, her şeyin adını bilen ve adlarla düşünebilen birine soruluyor. Hiç uğraşmayalım bu... more... - A. Selim Tuncer
Cevap: Racih, bir hatayı zekice yakaladığın doğru... Evet, zaten sesler dünyasını bilen birinin artık kulağını feda etmesi, işitme duyusuna hiç sahip olmayanın durumuyla aynı şey değil. Fakat, görüntüler dünyasını bilen birinin durumu da farklı değil ki! O da hiç görmemiş biriyle eşit değil. Yani, nihai olarak soruda yine de bir hata var elbette, ama şartlar eşit. Ben yine de büyük... more... - A. Selim Tuncer
Daha önce duymuş olan için;görmek duymaktan daha etkili bi süreçtir...bakarsınız ve okursunuz.Özellikle duyular sözkonusu olduğunda zaten daha önceden deneyimlediğimiz için duymayı biliriz. Duymaya ihdiyaç duymadan kişilerle ilişkilerimizde beden dilini görüp okuyabiliriz yada etrafımızda dönen herşeyi gözlemleyebiliriz.Bazı fotograflar yada film kareleri yada yaşamdan kesitler... more... - Zeynep Yilmaz Tascı
Konuyla ilgili bazı yazılarımdan seçmeler: “Sakın içme kızım, sana tecavüz edecek namussuz!” http://selimtuncer.blogspot.com/2009... Taş duvarlar da konuşur! http://selimtuncer.blogspot.com/2007... “Armut dalda kız balkonda sallanır, şeker yemiş yanakları ballanır!”... more... - A. Selim Tuncer
Racih Tokaç yazdı: Sevgili Selim, "dış gerçekliği birçok boyutuyla yansıtan şey, sesler değil görüntülerdir" görüşüne katılmıyorum. Görüntü gerçekliğin sadece bir parçasıdır. Çünkü, algılanabilir gerçekliğin geride 4 parçası daha var. Göz nesneleri ve nesnelerin karıştığı olayları görür. Gözün gördüklerini (uzayda yıldızlardan söz etmiyorsak) diğer duyu organlarımızla da... more... - A. Selim Tuncer
Racih, yazımda sözünü ettiğim sağır müzisyenlerden Evelyn Glennie, on iki yaşında sağır olmuş bir perküsyonist. Glennie, titreşimleri daha iyi aldığı için sahneye hep çıplak ayakla çıkar, ritmi yakalar ve müziğini yapar. Bu adamın 1989'da en iyi oda müziği dalında Grammy'si var. On beş farklı üniversiteden de doktora diplomasına sahip. - A. Selim Tuncer
Benim meselem kulağı göze kırdırmak değil. Bilinç dışı nesnel gerçekliği algılamada, aslında tüm duyu organlarımızın farklı işlevi olduğu muhakkak. "Dört duyumuz kulağa çalışır." gibi bir iddiayla karşılaşmış olmasaydım böyle absürd bir soru da sormazdım. Buna karşın, ben, dört duyumuz göze çalışır gibi bir iddia içinde değilim zaten. Biz kelimelerle düşündüğümüzü sanırız, ama aslında... more... - A. Selim Tuncer
"Sağır-Dilsiz" deyiminin, "dil" sözcüğü "konuşma" ile ile eş tutularak varılmış yanlış bir kavram olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle de, sistemli bir simge dili kullanan olan sağırlar için "dilsiz" tanımının uygun düşmeyeceği açıktır. Pekçok ülkede bu yöndeki bir görüş ağırlığını kazanmış durumdadır. Fransız'ların Institut National des Sourds-Muets kurumu, şimdi L'Institut des Jeunes... more... - A. Selim Tuncer
Uzmanlığım olmadığı için görme ve işitme engellilerde dil öğreniminin nasıl gerçekleştiğini ve nihai olarak dilin nasıl bir yapı kazandığını bilmiyorum. Ama şunu çok net bir biçimde biliyoruz ki, sağırlar dilsiz değildir, sadece konuşamazlar. Buraya takıldınız, fakat sağırların hem başka sağırlarla hem de sağır olmayanlarla rahatlıkla anlaşabildiklerini gözlemliyoruz; sadece körlerle... more... - A. Selim Tuncer
Nasıl bu sonuca vardın? Ben de derim ki, körler sonsuz bir karanlığın içinde olmaktan korkarlar. - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, söylediklerin bilimsel mi yoksa gözlem mi aktarıyorsun? Ayrıca meselenin kör-sağır psikolojisine takılması da doğru değil. Yazıyı okumamışsın gibi geldi bana! :) - A. Selim Tuncer
Nasıl ifade etmesi gerekirdi sence? - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin; görsellerin ne önemi var ki? :))) - A. Selim Tuncer
kulak gitsin...göz kalsın - Canip ZİLAN
Hakkı Bey; katkı için teşekkür ederim. Evet, duyduklarımızı görselleştirdiğimiz doğrudur, ama görselleştirmeyi daha önce gördüklerimiz üzerinden yaparız. Değil mi? - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, ben de kulağımızı feda edelim demiyorum zaten. - A. Selim Tuncer
İmaj zaman içinde oluşan tasarımsal bir birikimdir, algı ise anlıktır. Aslında algı sistemimiz içinde yer alan gözümüze gelen görüntü yalnızca yükseklik ve genişlik ölçülerine sahiptir, yani iki boyutludur. Oysa biz nesneleri iki boyutlu görürüz, ama üç boyutlu algılarız. Mesela üç boyuta sahip kübik bir nesneyi üç boyutlu algılamamızı sağlayan şey, bu nesneyi daha önce başka açılardan,... more... - A. Selim Tuncer
Bunu demek için 48 sayfalık bir dergiye gerek yok ki! :) Ayrıca doğru bu... - A. Selim Tuncer
Ben şunu diyorum; ister görsel ister işitsel dokunsal ister kokusal ister tatsal olsun, eğer bir gösterge sağlam bir kavrama götürmüyorsa işiniz zor demektir. - A. Selim Tuncer
Tuğçe, gözün çıkmasın e'mi? :))) - A. Selim Tuncer
Nerden icat ediyorsun bunları? İsmini bilmediğin bir rengi, bir cismi, bir hayvanı gördüğünde (gözle algıladığında) hangi sesle kaydediyorsun zihnine? - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, cümlelerinin sonuna gülücük işareti koy bari, insanlar ciddiye alırlar! - A. Selim Tuncer
Körler, sağırlar, herkes içinden konuşur. - A. Selim Tuncer
Tuğçe, mesele gözün ya da kulağın feda edilmesi meselesi değil. Ama benim göze bir öncelik verdiğim de doğru... Senin yaptığın gibi kulağı tıkamak başka fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor, hatta gözün görüş netliğini bile engelleyebiliyor, dengeyi bozuyor. Bir daha tıkama! :) - A. Selim Tuncer
Göz de görmez mi sanıyorsun? - A. Selim Tuncer
Tabii olan biten zihnimizdedir, ne göz görür fiziksel olarak ne de kulak duyar. - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, senin kulak muhakeme de yaptığına göre, kim bilir başka neler yapar! :) - A. Selim Tuncer
Allah allah, öğrenmenin yaşı yok diye boşuna dememişler! :) - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, kelimeler kavramları tutan en önemli yapılardır. Benim bunun tersini söylemediğim, hatta söylemeyeceğim çok açık. Zihne kelimenin gitmesi kavramı taşıdığı içindir. Aksine gitmese de olurdu. Ayrıca, evet, kelimenin kökeni sestir, ama bugün için kelime demek ses demek değildir. Bak, saatlerce konuşuyoruz, ama sessizce... Hakkı Bey'in verdiği örnekte olduğu gibi... - A. Selim Tuncer
Kelimeler karşımda, görüyorum. - A. Selim Tuncer
Bu mevzuyu uzatmaya gerek yok. Elbette kelimeler, ister gözümüzden girsin ister kulağımızdan, (hatta görme engellilerde olduğu gibi parmak uçlarından) zihnimizdeki kavramları açan anahtarlardır. Kavramları kelimeler taşır, çünkü onları bir yerden başka bir yere taşımak imkansızdır. Bunun benim itirazlarımla hiçbir ilgisi yok. - A. Selim Tuncer
Seninki gibi bir kulağa sahip olmadığım için çok hayıflandım doğrusu... :) Bak, her zaman söylerim, marka yaratmak bir kavram yaratmaktır. Kavramı ise bir kelimeye yüklersin tabii ki. Fakat, görsellik olmazsa kavramı yaratmak neredeyse mümkün değildir. - A. Selim Tuncer
gözlerimden asla vazgeçemem bunu biliyorum - PembePembe.com
Ben abartmaya itiraz ediyorum zaten! Yoksa reklam filmlerini sessiz yapmıyorum. :) - A. Selim Tuncer
"Nike'ın amblemi" diye bir tamlama kuramazdın ama! Kavramları dile aktarmanın yolu isimdir. Bu arada, isim olmasa da olur diyorsun da saatlerce beni niye uğraştırıyorsun? Sen de abartma şimdi! :) - A. Selim Tuncer
Yahu görsele ne gerek var, bence iyice abartmak için eki bir ses CD'si olarak vermeleri gerekirdi! :) - A. Selim Tuncer
Hımm, demek ki çalışkanlara kulaktan, tembellere gözden girmek gerekir. :) - A. Selim Tuncer
Ben bir mediacat okuru değilim, doğru anladığımdan emin olmak için soruyorum, Hulusi Derici'ye ait bir hipotez midir bu kulağıyla gören insan modeli? - Monad Teodise
Birkaç arkadaş daha var, yazının başında söz ettim. Şu yazıya göz atabilirsiniz: http://selimtuncer.blogspot.com/2009... - A. Selim Tuncer
Bir başka 'feed'de, [http://ff.im/emTA6] Bilge adlı arkadaş "Tasarımı işitmek" ekini özetlediğini düşündüğüm bir reklam diyerek şunu göndermişti: http://www.youtube.com/watch... - A. Selim Tuncer
Yine aynı 'feed'de [http://ff.im/emTA6], Metehan Sandıkçı'nın blogda yazdığı şu yoruma yer vermiştim: Selim Bey, Medicat dergisi, Ocak 2010 tarihli 180. sayısında "Tasarımı işitmek" başlığıyla bir ek verdi. Bu ekte -bana göre- görmek, görsel, bakmak, duymak, işitmek, metin, yazı, ses, görüntü, kelime, algı, imaj... gibi kavramların kimisi karıştırıldı, kimisi karşılaştırıldı, kimisi... more... - A. Selim Tuncer
Sevgili Zeynep (Özata) Hoca'nın bloğa bıraktığı yorumu buraya da alalım: Ne çok özlemişim yazılarını Selim Abi. Çok zamandır okumaya fırsat bulamıyordum. Ama çok güzel bir yazıyla başlamışım tekrardan okumaya :)) Aslında senin söylediklerini bir tekrar olacak ama ben de değinmeden edemedim. Evet, kelimelerle düşündüğümüz doğru ama o kelimeler ancak ve ancak zihnimizde bir görüntüye karşılık geliyorsa anlamı var. Verdiğin örnekler de aslında tam olarak bunu söylemeye çalışıyor. - A. Selim Tuncer
Hocam okumuştum zaten yazıları, Hulusi Derici'nin bu argümanın üreticilerinden biri olduğundan emin olmak için teyit istedim sadece. Zira yeni kuşak bir reklamcı olarak, "kifayetsiz reklamcılar kekeliyor" çıkışından beri özel bir hayranlık beslerim kendisine. Bu yeni “kulağıyla gören insan modeli” fikri de aynı ölçüde etkiledi beni. Zaten merak ediyordum şu ilanlar (http://ff.im/dc9s3)... more... - Monad Teodise
:) Hımm, daha ötesi beni aşar! - A. Selim Tuncer
Orkut'u yanlış anladın gibi geldi bana! - A. Selim Tuncer
Evet biraz öyle olmuş Kaya bey, aslında ben reklamcı uslübuyla ince alaya alarak eleştiriyordum ilgili iddiayı. Ancak siz bile asıl mesajı gözden kaçırdığınıza göre biraz daha açık yazayım bari :) Ayrıca Avis manifestosundan, Marka o işi kullandığı ilk günden beri haberdarım. Hatta bu durumu tepkileyen bir ilan hazırlayarak, konkursuz müşteri kazandırmışlığım var o dönem bulunduğum ajansa. Genç kuşak derken, uzman olduğumu eklemeyi unutmuşum... - Monad Teodise
Dışarıdan gelen sesleri dışdan, iç sesimi içten duyarız... duyu kaybı oldugunda sadece dışdan gelen sesleri kaybediriz...içimizdeki trafik sürer gider...Ritim devam eder:) acaba sağırlar kalp atışlarını ve ağrılarını nasıl duyup hissediyorlar...eger hissetmiyorlarsa ki bu mümkün görünmüyor...O zaman seside dışarıdan işittiğimiz içeriden hissettiğimiz yada duyumsadığımız gibi ele alabilirmiyiz??? öyleyse dışa açık olan işitme kaybı bizi çokda engelemez diye düşünmekteyim:) öylemidir? - Zeynep Yilmaz Tascı
Bu konuları uzmanlarına danışmak gerekir Zeynep. Ama herkesin bir iç sese sahip olduğunu düşünmek mantığa aykırı değil. - A. Selim Tuncer
Eğer kulaklarımızla görebiliyor olsaydık, bizzat bu garip fikrin sektörde yarattığı kakofoni yüzünden çoktan sağır olmuş olurduk.. O yüzden şimdilik gözler bende kalsın, böyle gayet memnunum :) - Monad Teodise
Kaya Şahin'den bir türlü fırsat bulamadım, şunu da diyeyim: Gözümüz sadece görmez, aynı zamanda gösterir. Bizi... İçimizi... - A. Selim Tuncer
Mustafa Yürekli (Facebook'ta) yazdı: Bu tartışmaya duyu sınırları dışını da gözönünde bulundurarak bakmayı öneriyorum. Gerçekliğin tamamını duyu sınırları içinde, deneyimlenebilir olarak düşünmek zihnimizin bir oyunu olsa gerek. Bakmaya bilinç eklenince görmek oluyor, işitme de bilinç eklemlenince duymak haline geliyor. Bilinç olmadan duyular ne kadar zavallı. - A. Selim Tuncer
Kaya Şahin, ne güzel toparlamışsın konuyu... Anladım, senin bir gece konunun üzerine yatman iyi geliyor. :) Niye ciddiye alındığına gelince... Birçok insan okuyor bunları, eğer yanlışsa (veya yanlış anlamaya neden olacaksa) birilerinin de düzeltmesi gerekir. - A. Selim Tuncer
yıllar önce en yakın arkadaşlarımdan biri kördü, aralıksız birkaç yılın yanı sıra zaman içinde de farklı şehirlerde yeniden kesişmişizdir. kendisi diploması maymuncuk işlevi gören epey iyi bir üniversiteye kayıtlıydı ama genelde uğraşacak 'daha önemli' işleri olduğu için bu kayda karşı kayıtsızdı. bu 'daha önemli' işler; birkaç yabancı dil bilmek, siyaset bilimi profesöründen hallice bir gündem ve tarih takibi, senaryo ve hikayeler yazmak şeklinde uzayıp gidiyordu. - DaisyNeeuQ
bir gün kaldığı bir dersin sınavına girdi, döndüğünde küfrediyordu. okuyucu gözetmen olarak kekeme birini vermişler. 'bozamadım da kendim sanki mükemmelmişim gibi... dinledim anlamadan' diye aktardı mevzuyu. o sınavdan da haliyle geçemedi. - DaisyNeeuQ
yıllar sonra karşılaştığımızda, görüntü yönetmenliği kurslarına gittiğini söyledi... yani böyle bir adamdan bahsediyoruz, ama eğer ıssız adada yaşamıyorsak, kulağın yeteceğini kim iddia edebilir zaten. dahası, 'radyoda görüşürüz' mantığına gelirsek; sağır birine onun 'dil'inde 'sonra konuşuruz' diyen biri hakkında zannetmiyorum ki sağır kişi 'salağa bak ben duymuyorum ki' diye düşünsün. çünkü yaptıkları bir konuşmadır nihayetinde. - DaisyNeeuQ
dilin sadece sesler çıkartmak olmadığını söylüyorum. kelimelerin sadece seslerden oluşmadığını söylüyorum. işitmeyen biri dinleyebilir, görmeyen birinin bakabildiği gibi. iş ki iletişim kurulması gerektiğinde işitmeyene her tarafı zincirlere vurulmuş biri, görmeyene 'ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-y-y--d-d-d-d-a-a-a-a g-g-g-g-g-g-ö-ö-ö-ö-r-r-rş-ş-ş-z-z-z-z-z' diyen... more... - DaisyNeeuQ
Haklısın. Karım diyor ki, her ikisinin de birer tekini versek olmaz mı? :))) - A. Selim Tuncer
Şimdi 'feed'le ilgilenemiyorum, sonra bakacağım. - A. Selim Tuncer
Ses mi görüntü mü? İkisi arasında seçim Sofie'nin Seçimi gibi bir şey. Yıllar önce görme özürlü bir kızla tanışmıştım kalabalık bir grupta. Grupta arkadaşlar arasında hoş bir uyum vardı. Bizimle bir şeyler içen görme özürlü kız sohbetin sonunda kalkarken "Bu arkadaşlık ortamında çok iyi bir uyum olduğunu görüyorum" dedi. O an o kadar garip hissettim ki kendimi. Görmeyen biri görüyorum... more... - ferahonat
Ferah Hocam, bu 'feed'deki yorumları görünce aslında yazıya yanlış bir başlık attığımı fark ettim. Mesele kulağı feda etmek değil, gözün itibarını kurtarmak! :) - A. Selim Tuncer
gozu tercih ederdim kulagi feda - Gokcen Karan from BuddyFeed
aslında ben ne yardan geçerim ne serden. ama iş iletişime gelince, görsel zekası olan bir toplum olarak bizlerin doğru iletileri algılamamız için ALLAH GÖZLERİMİZİ KORUSUN. Çünkü biz dinlemeyi çok iyi bilmeyen, ama izlemeyi seven, görsel şeyleri zihnine yerleştiren bir toplumuz. Onun için özellikl ben, mümkünse göreyim Selim Abi! :) - Zekiye TAMER GENCER
"Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız, ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte... more... - A. Selim Tuncer
ben kulaklarımdan vazgeçerdim ... etrafımda olup bitenleri işitip, görememek işkence gibi olurdu ama birşeyleri duymasam bile sadece görmek yeterli olabilir, gördüklerimin hikayelerini kendim yazarım, böylelikle hem görüyor, hem de duyuyor olabilirim :) - Aslı
Teşekkürler Ferah Hocam. Yukarıdaki yorumunuz epeyce manidar oldu. Bir başka açıdan bakınca "önce söz vardı" tabii! :) - A. Selim Tuncer
Hocam, bir ara başlardaki yorumları okumuştum, geri kalanını okuyamadım, ama ben de şu öğrendiğimi eklemek istedim. Şu hızlı okuma hakkında İngilizce Vikipedi'yi okumuştum. Hızlı "foto" okuma yöntemlerinin neden yanlış olduklarını ve anlamayı azalttıklarını izah ederken, İngilizce Vikipedi diyordu ki: Foto okumacılara sorarsanız, iç-seslendirme (subvocalization) yanlış bir şey. Ama,... more... - Onbaşıların Uğur
Galiba görme ve işitme eşit derecede önemli. Hem de tamamen eşit derecede... - Onbaşıların Uğur
Yazınızın tamamını okumayı daha önce unutmuşum Selim Hocam. Kusura bakmayın. Az önceki cevabım tartışmanın ve konunun genel içeriğine göre olmuştu. ... Bence yazınızda güzel cevap vermişsiniz. Hangi duyu organımı feda edeceğimi sorarsanız, galiba kulak derim. Çünkü görmeyince bir daha göremiyorsunuz; ama işitmeyince en azından yazıları okuyabilirim. Tabii Allah korusun cümlemizi. Umarım ömrümüz boyunca ikisine de maruz kalmayız. - Onbaşıların Uğur
Biri "markalaşmak"tan vazgeç der. Diğeri "kulak gözden önemlidir".. Aynı düzeyde ciddiye alınmalı... - Uğur Özmen
Hoca, ya da ciddiyete davet etmeli! Ciddiyet bize en zıt gelen görüşlerin bile tartışılabilmesi için çok önemli bir zemin sunar. Bu zeminin varlığını hissedebiliyor muyuz? Ben hissetmiyorum. Peki niye tartışıyorum? Ciddiye alınma ihtimali nedeniyle... - A. Selim Tuncer
"Seven birisi için sevgiliyi görmenin hiçbir sözcük ya da kucaklayışla karşılaştırılamayacak bir bütünlüğü vardır..." John Berger, Görme Biçimleri - A. Selim Tuncer
John Berger'dan bir alıntı daha: "Gene de sözcüklerden önce gelen ve sözcüklerle tam olarak anlatılamayan görme, uyarıcılara karşı mekanik bir tepkide bulunup bulunmama sorunu değildir. (Görme eylemi, ancak gözün retinasını ilgilendiren sürecin küçük bir bölümünü alırsak böyle tanımlanabilir.) Yalnızca baktığımız şeyleri görürüz. Bakmak bir seçme edimidir. Bu edimin sonucu olarak... more... - A. Selim Tuncer
Uğur Mustafa; "hızlı dinleme" diye bir şey var mı? - A. Selim Tuncer
Bilmem ki. Yoktur galiba. - Onbaşıların Uğur
Niye sormuştunuz hocam? - Onbaşıların Uğur
Yukarıda "hızlı okuma"dan söz etmişsin de, onun için. "Hızlı okuma" gözün yeteneklerinden biridir, "hızlı dinleme" olmaz. Göz, istediği hızda hareket eder, istediğini atlar, istediğinin üstünde fazla durur, geriye döner tekrar bakar, maruz kalmak istemediği anda bakmaktan vazgeçer... Fıldır fıldır!.. Kulak gibi delik değildir, kapakları vardır. :) - A. Selim Tuncer
Evet, işte makalede de anlatılan, gerçekten de sadece gözlerimizle ve zihnimizle değil, doğrudan beynimizin/zihnimizin içindeki işitme merkezleriyle okuduğumuz şeklindeydi. Sadece görerek okuduğunu sandığımız doğuştan sağır ve dilsizlerde bile aynı şey varmış. Beynin etrafında mı ne bazı kaslar varmış, okumaları esnasında o kasları çalıştırdıkları anlaşılmış. Hocam, bir de tam bu esnada... more... - Onbaşıların Uğur
Yani gözle okuma esnasında bile işitme ile ilgili iç organlarımız çalışıyormuş, bunu demek istiyorum. O yüzden de iç ses iyi bir şeymiş okuma esnasında, foto okumacıların iddialarının aksine. Bence bu işitme ve görme duyularımızın ikisinin de çok önemli, eşit derecede önemli olduğunu gösteriyor. Benzer bir şeyden Yusuf Kaplan Hoca da bahsediyor bağlantılamış olduğum yazısında. - Onbaşıların Uğur
Ama yukarıda da dediğim gibi, madem ki hiç işitmeyenlerde bile işitmeyle ilgili bazı organlar çalışıyor, ama görmede sanırım böyle bir şey yok, o zaman galiba görme yetisini yitirmek çok daha kötü. - Onbaşıların Uğur
Hımm, konumuzla ilgisi var, çünkü (akıl-kalp boyutunu konu dışı tutmakla birlikte) ben de "zihin"e işaret ediyorum zaten. Bu bakımdan şu paragraf önemli: Dolayısıyla görsellik ve işitsellik iki karşıt bilinç biçiminin kaynağı değildir. Görsellik de, işitsellik de, bütün medeniyetlerin, bilinç biçimlerinin kendilerine özgü şekillerde kullandıkları yansıtma / ifade biçimleridir; kavrama biçimleri değil. Kavrama / idrak biçimleri, akıl ve kalptir çünkü. - A. Selim Tuncer
Bence de, işitmenin görmeye üstünlüğünü iddia ederek çok büyük hata etmişler. Gerekli karşı-örnekleri vererek bu hataya bence çok güzel dikkat çekmişsiniz yazınızda, muhterem Hocam. Yusuf Kaplan'ın da belirttiği gibi, işitme ve görmeyi birbirinden ayırmamak gerekir bence. Hem de, yukarılarda da benzeri bir şeyler söylediğim gibi, aslında insanların kulakları duymadığında bile gözleriyle... more... - Onbaşıların Uğur
Lindstrom, “Duyular ve Marka” (Çeviren: Ümit Şensoy, Optimist Yayınları, 2007) adlı kitabının “Markalandırmada İki Boyuttan İlerisine Yönelmek” başlıklı bölümünde, pazarlamacıların göz ve kulak dışındaki duyu organlarına hitap etme konusundaki zaaflarına değinirken, Millward Brown’ın duyuların önem dereceleriyle ilgili bir araştırmasına da yer veriyor. Bu araştırmaya göre; görme %58,... more... - A. Selim Tuncer
Hayır, ilgili grafiğin başlığı "Duyuların Önemi" olarak verilmiş, altında da şu yazıyor: "Duyularımızla günümüzdeki mesaj iletişimi arasında büyük çaplı bir çatışma söz konusudur. Koku, beş duyumuz arasında görüntüden sonraki en önemlisidir." Lindtsrom bu araştırma sonuçlarını, markalamada diğer duyuların dikkate alınması gerektiğini ifade etmek için kullanıyor. Yani gözün baskın... more... - A. Selim Tuncer
İletişimin tüm duyular dikkate alınarak yapılmasının güçlü bir etki doğuracağını kabul etmemek mümkün değil. Evreni algımak konusunda da öyle değil mi? Kokusunu duyamadığımız bir gülün zihnimize yerleşen kavramsal gerçekliğinin ne kadar eksik olacağı çok açık. Göremediğimiz bir kanaryanın zihnimizdeki gereçkliği sadece bir "cik cik"ten ibarettir, öyle değil mi? Duyuların tamamı bizi gerçekliğe yaklaştırır. Hakikati görmek ise duyuları üstü bir çaba gerektirir. - A. Selim Tuncer
Araştırmanın altına imza atmam. Zaten logo konusunda Lindstorm'a takmış durumdayım. :))) Ama bu araştırma sonuçları da bu 'feed'de bulunsun dedim. - A. Selim Tuncer
Koku duyusunun yok olması intihar eğilimlerine bile yol açıyormuş Bu taraftan bakınca önemli herhalde. "Kokular, tatlar, perhiz ve lahana turşusu!" http://selimtuncer.blogspot.com/2009... - A. Selim Tuncer
Her nesne tüm duyularımızı dolduracak niteliklere sahip değildir elbette. Kokusuz bir şey için koku, sessiz bir şey için işitme, görüntüsüz bir şey için görme duyusuna ihtiyaç yoktur mesela. - A. Selim Tuncer
Fakat hem görülen hem işitilen hem kokan hem tadılan hem de dokunulabilen nesneler için beş duyu devreye girmediğinde gerçeklik oluşmaz. - A. Selim Tuncer
görmeden yaşayabilirim. Duyma özellikle görme duyusunu kaybedenlerde aşırı gelişiyor. Gözün ayrıca diğer duyuları tembelleştirdiğini de düşünüyorum. .......önyargılara boğuyor, yüzeyselleştiriyor bizi. - İpek Aral
Mustafa Yürekli (Facebook'ta) yazdı: Bu tartışmaya duyu sınırları dışını da gözönünde bulundurarak bakmayı öneriyorum. Gerçekliğin tamamını duyu sınırları içinde deneyimlenebilir olarak düşünmek zihnimizin bir oyunu olsa gerek. Bakmaya bilinç eklenince görmek oluyor, işitme de bilinç eklemlenince duymak haline geliyor. Bilinç olmadan duyular ne kadar zavallı. - A. Selim Tuncer
Ben "göz"süz yapamam! :) Bu tartışma boyunca şöyle bir kanaat oluştu bende; önem verme derecesi subjektif bir olgu... Sanırım hangi duyu organlarına daha fazla ihtiyaç duyduğumuzla ilgili kişisel bir bakış. Mesela müziğe yatkın olanların kulaktan, görsel sanatlara yatkın olanların gözden vazgeçemediklerini düşündüm. (Gerçi kulaktan vazgeçebilenler çok azınlıkta kaldı.) - A. Selim Tuncer
Batı uygarlığı, vision'a (hakikatin remzi ve ifadesi olan "görüntü"ye) dayanmaz; division'a (bölmeli, profan, kategorik, parçalı ve parçalayıcı zihin yapısına) dayanır. Çünkü Batı uygarlığı, normla form arasındaki ilişkide form'u önceler; amacı değil, aracı öne çıkarır; zamanla, formu veya aracı norm veya araç katına yükseltir: Bir şeyleri forma dökmeye çalışır; istediği formu elde... more... - A. Selim Tuncer
Şu önemli: Grekçe'deki "düşünmek" fiili "idea" sözcüğüyle karşılanıyor ve "idea", etimolojik olarak "görmek" anlamına geliyor. - A. Selim Tuncer
O başka konu... Aslında kulağını da kaparsın düşünürken... Kulağı tıkamadan dış seslere karşı kapatmak daha kolay... Göz öyle değil, eğer kapatmazsan çabuk etkileniyor dışarının renginden, ışığından, hareketinden... Algları kapatmak, içerideki işlemi rahat yapabilmek içindir. Çünkü veri akışının olduğu yerle düşündüğün yer aynı... Aksi halde çift çekirdek işlemci lazım. :))) - A. Selim Tuncer
O içeride oluyor. Aynı şekilde görüp duyuyorsun da!.. - A. Selim Tuncer
Hatta daha çok içeride görmek için gözünü dışarıya kapıyorsun galiba... Kapıyı görüntülere kapatıp imgelere yoğunlaşmak... - A. Selim Tuncer
Evet, öyle olmalı. - A. Selim Tuncer
İmge demişken Berger'dan bir alıntı daha yapayım: İmgeler başlangıçta orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır. Zamanla imgenin, canlandırdığı şeyden daha kalıcı olduğu anlaşıldı. - A. Selim Tuncer
O konuyu (sesler ve anılar) şurada irdelemiştim: “Seni terk edip de gitmek var ama, ah bu şarkıların gözü kör olsun!” http://selimtuncer.blogspot.com/2009... - A. Selim Tuncer
"Metafor"u bu biçimde okumamıştım, bakarım. Bu arada, Martin Bey'e tekrar şöyle bir göz atayım dedim; kitap tenakuzlarla dolu. Biraz önceki araştırmayı gördük ya, bir başka bölümde "Yakın zamanlara kadar görme duyumuzun beş duyumuz içinde en güçlüsü olduğuna inanılıyordu; oysa araştırmalar bunun artık doğru olmadığını ortaya koyuyor." diyor. Hangi araştırmalar? Yok! Ardındaki cümleye... more... - A. Selim Tuncer
Bu kadar bariz çelişkileri MR makineleri bile yapamaz Kaya Şahin! :) Ya da benim anlayışımda var bir kıtlık! - A. Selim Tuncer
Benim yazılarım İngilizce'ye çevrilip The Brand Age tarafından iletilmiş kendisine... Çıt çıkmadı! - A. Selim Tuncer
Markayı niye riske etsin ki! :) Neyse konumuz o değil, daha dikkatli alıntı yapmak lazım kendisinden. - A. Selim Tuncer
Yukarıdaki yazıdan bir alıntı daha yapıp iyi geceler diliyorum: Görsellik sadece Batı uygarlığına özgü değildir; bütün medeniyetlerde görsellik, görselliğin farklı görünümleri mevcuttur. Sözgelişi, Çin medeniyeti, görselliğin, resim sanatı, operet, müzik ve tiyatro sanatları üzerinden zirveye çıktığı medeniyetlerden biridir. Yazısı, yazılı kültürü bile görseldir Çin medeniyetinin.... more... - A. Selim Tuncer
Bulursan orijinalini oku. Çeviri hataları varsa adamın günahını almayalım. :) - A. Selim Tuncer
Tabii, bazı markalar için öyle! - A. Selim Tuncer
İbrahim Ergüden (blogda) yazdı: Tevafuk; Dücane Cündioğlu'nun mezkur konuya yakın bir zeminde başlattığı tartışmayı Yusuf Kaplan halen devam ettiriyor. Eğer farketmediyseniz ilginizi çekecektir. Sırasıyla: http://yenisafak.com.tr/Yazarla... http://yenisafak.com.tr/Yazarla...... more... - A. Selim Tuncer
Metehan Sandıkçı (blogda) yazdı: Budur: "Ayrıca bunu niye bir ses CD’siyle yapmadıklarını da anlamak zor!" :))) Hocam, elinize sağlık ama bu "sonuç cümlesi"ni yazının başına değil de sonuna koysaydınız keşke... Bu uzun yazının devamını okumaya gerek yok, hissi oluşmazdı hiç olmazsa... Şaka hocam, elinize sağlık! Tamamını soluksuz okuduk! El cevap: İlle de biri feda edilecekse, tabi ki kulak! "Kulak"larınız çınlasın Hulusi Bey! - A. Selim Tuncer
"Çocuk kitaplarında metin, dil ve resimleme ilişkisi içinde, resimlemenin ayrı bir önemi vardır. Resimleme, metin ve dil yanlışlarını görselliği ile örtmektedir. Aynı zamanda kitap tercihinde hemen hemen birinci derecede rol oynamaktadır. Çünkü talibin ilk karşılaştığı görselliktir. Renklerin canlılığı, çizimlerin estetiği esere olan ilgiyi arttırmaktadır. Ancak, konuların yansıtılması... more... - A. Selim Tuncer
"...tıp alanında harflerin, seslerin, rakamların insanların üzerinde farklı etkiler uyandırdığı ve bunların normal dışı algılamalar olduğu kabul edilir. Sinestezi denilen algılama bozukluğunda hastaların sesleri görebildiği, renkleri hissedebildiği ve şekillerin tadını alabildiği belirtilir. Gombrich 'Sanat ve Yanılsama' adlı kitabında, insanın farklı algılama özelliğinin de etkisiyle... more... - A. Selim Tuncer
"Görsel öğrenme ve okuryazarlık kapsamı içinde bir başka boyut ise sözel olmayan iletişim durumudur. Bu kapsam içerisinde görsel semboller ile eylemler (vücut dillleri) ve obje dilinin kullanımı görülür. Dilin ne olduğu tanımından gidersek onun işaretler ve sembollerden oluşan bir yapı olduğunu anlarız. Ayrıca onu yorumlayan kişiler tarafından anlamının bilinmesi gerektiğini görürüz.... more... - A. Selim Tuncer
"Yazının kaynağı resimdir. Önce resim var olmuştur. Bir arada bulunduklarında da resmi yazıdan önce algılarız. John Berger, görmenin sözcüklerden önce geldiğini belirtir (Berger 1990: 7). Yazı olarak çözümlenmeden önce her yazı, beyin tarafından imaj olarak algılanır. OCR (Optical Character Recognition = Optik Karakter Tanıma) programları da beyne paralel olarak işler ve önce taradığı... more... - A. Selim Tuncer
"Dil ve görsellik, hiç bir zamanda olmadığı kadar iç içe zamanımızda. İnsanlık kültürü dili bu noktaya getirdi. Cümle ile imge iç içe... Artık bir imgesi olmayan cümle, söyleyecek sözü olan bir cümle değildir günümüzde. İnsan zihninin ulaştığı yeni bir olgunluk aşamasıdır bu. Bu gerçeği görmezlikten gelemeyiz. Dünyayı artık her yönüyle tasarlıyoruz. Tasarlamanın olduğu yerde, neresi... more... - A. Selim Tuncer
İslam tarihi üzerine geniş çaplı çalışmalarıyla tanınan, Almanya'da yaşayan, Goethe Üniversitesi Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Direktörü ve Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bir sözü var; "Müslümanlar'ın geri kalmasının en önemli sebebi, resim ve görselin yasak olmasıdır." http://www.turkcebilgi.net/toplum... - A. Selim Tuncer
"Okuma yazma, hesaplama ve metin ezberleme gibi ancak bir Ortaçağ katibinin sahip olduğu nitelikler günümüzde önemini yitirmiş, analiz ve keşfetme gibi nitelikler ön plana çıkmıştır (West, 1997). Günümüz insanı için yeterli olmayan sözcük sayıya dayanan yetkinliğin kimi yeni temel beceriler ile desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü yaşantımıza sürekli nüfus eden yeni teknolojiler ile... more... - A. Selim Tuncer
Yazarın öyle bir şey demek istediğini sanmıyorum. Fakat, din ve kültürlerden bağımsız olarak "göz harbi, kulak sinsi" yargılarına katılmak galiba mümkün. Yukarılarda bir yerde "Göz sadece görmez, aynı zamanda gösterir." demiştim. - A. Selim Tuncer
Bir iletişim pratisyeni için, elbette ortam, hedef kitlesinin hangi duyusunun daha açık olduğu, kendisinin hangi duyuya daha isabetle seslenebileceği gibi koşullar da önemlidir. Neden Kızılderililer dumanla haberleşir de Afrika yerlileri tamtam davullarıyla? Çünkü geniş Amerika bozkırlarında ve çöllerinde hedef kitlenin gözüne çok uzaktan ulaşmak mümkündür, o nedenle duman daha... more... - A. Selim Tuncer
Üstat, bir faideli feed'in daha sonuna gelmişiz. Daha önce yorum yapmadığıma bakmayın siz, okuya okuya bir hal oldum; kaçış yok zaten. Üç kere FF'ye girsem, birinde bu "göz" çıkıyor karşıma. Hani ressam misali, kulağımın birini kesip göndersem diyorum.. daha iyi açıklayabilmiş olur muyum kendimi? :))) - alirizaesin from iPhone
Aman aman! Yukarıda Hakkı Bey'in rahmetli teyzesinden naklen aktardığı duayı tekrarlayalım: "Allah aklımızı, fikrimizi, gözümüzü, kulağımızı muhafaza buyursun." - A. Selim Tuncer
Bir üst düzey pazarlama yöneticisi dostumdan posta adresime gelen mesaj: Zihin görüntülerle/imajlarla çalışıyor. Mesela araştırmalar gösteriyor ki üzerinde diş macunu yazsa bile banyoya siyah diş macunu bıraktığınızda, insanlar diş macunu yok diyor. Neuro Marketing araştırmaları göstermiştir ki, karar veren ‘eski beyin’dir. Eski beyin 6 uyarıcıya tepki verir. Bunların biri de... more... - A. Selim Tuncer
1. "Gör"mesini bilmeyenin kulağı beş para etmez. 2. Ben de doğru seçeneği işaretler; kulağı feda ederdim (ama kısa süre sonra bunun acısına dayanamayıp intihar eder, böylelikle de "yoklukta eşitlik" yaratırdım bu iki yeti arasında, o başka!). 3. Selim Bey iyi ki var, yoksa körle yatan sağır-şaşı kalkardı şu akıl fikir (!) ortamında. 4. Ben tembelim, ancak bunları söyleyebiliyorum şimdi.... more... - hafif abi
"Algılama bir görme ve duyma olgusudur. Çevreden gelen etkiler duyu organlarımızı uyarır, böylece meydana gelen sinir akımı, beyne ulaşır ulaşmaz, duyum olayı ile birlikte bir algılama da meydana gelir (Morgan, 1988:265). Algılıma edimlerinde görme, konuşmadan önce gelir. Fizik bilgisinden yararlanarak, ışık hızının sesten daha hızlı olduğunu anımsayalım. Diğer taraftan göz, kulağa göre... more... - A. Selim Tuncer
Grafik Tasarım dergisinin Ocak-Şubat 2010 tarihli sayısında Köksal Çiftçi'nin "İnsanoğlu önce çizdi-yazdı, sonra konuştu" başlıklı bir yazısı yer aldı. Yazının girişinden birkaç paragraf alıntılayalım: Eskiden herkes gibi biz genç çizerler de tarihin derinliklerinde yaşamış atalarımızın önce konuşmuş, çok sonraları becerilerini geliştirip resim çizmeye başlamış olduğunu sanırdık. Bir... more... - A. Selim Tuncer
Selim Hocam, genellikle insanların çok yakın zamanda konuşmaya başladıkları ve ilk homo sapienslerin bile konuşamadıkları varsayılırdı. Oysa, artık Vikipedi'nin bile (İngilizce olanının) verdiği bilgilere göre, bu fikrin hiçbir kesinliği kalmadı. Çünkü yaklaşık 1 950 000 yıl önce yaşamış olan Homo Erectus'ların fizyolojisinin bile, sanıldığının aksine, konuşmlarını sağlayacak şekilde... more... - Onbaşıların Uğur
10 Ocak 2010 tarihinde girdiğim İngilizce Vikipedi'nin Homo Erectus maddesinden şunu bir epostamda alıntılamışım: "The discovery of Turkana boy (H. ergaster) in 1984 gave evidence that, despite its Homo-sapiens-like anatomy, it may not have been capable of producing sounds comparable to modern human speech. Ergaster at least may have communicated with a pre-language lacking the fully... more... - Onbaşıların Uğur
Görüldüğü gibi, artık bütün direnişlerine rağmen, çoğunun hangi zihniyetle yetiştirildiklerini bildiğimiz biyoloji âlimleri bile MEALEN şunu itiraf etmek zorunda kalıyorlar: "Uzak atalarımızın konuşamayan yaratıklar olduğuna ve bizim bu yönden onlardan çok daha ileri ve evrimleşmiş olduğumuza dair elimizde hiçbir biyolojik kanıt yok, hatta tam aksi yönde kanıt var! 1 950 000 yıl önce... more... - Onbaşıların Uğur
Uğur, bazı görüşleri katıldığım için değil, konuyla ilgili olduğu için aktarıyorum. İnsanın dil yetisiyle ilgili kuramlar hâlâ muhtelif. Kısaca üç temel görüş var; dil yetisinin doğuştan getirildiği, dilin sonradan öğrenildiği, her ikisinin birden gerçekleştiği şeklinde... Ben kendimi sonuncusuna yakın hissediyorum. Noam Chomsky, insanın doğuştan getirdiği dil yetisi olmasa konuşmasının... more... - A. Selim Tuncer
”Gramer ve sağduyu, herkes tarafından, çaba göstermeden, çabuk, düzenli bir biçimde sadece bir topluluğun içinde en az etkileşimle, ilgi ve karşılaşma ile ve yaşamakla elde edilir. Belirgin bir öğretime ve eğitime gereksinim yoktur ve eğer bu olacaksa da son duruma katkıları çok sınırlı olur... Oysa örneğin fizik bilgisi seçici olarak eziyetli bir biçimde kuşaklar boyunca sıkça... more... - A. Selim Tuncer
"Çocuklar bu niteliği öğrenmezler; eğer zihin temel kurallara sahip değilse dışarıdan gelecek hiçbir etken bunu sağlayamaz." (Noam Chomsky, New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge University Press,2000, s.3-4) - A. Selim Tuncer
”Dilin işleme biçimi, herkesin beyninin kelimeler içeren bir sözlüğünün olması, kelimelere karşılık gelen kavramların bulunması ve kavramlar arası ilişkileri taşımak için kelimeleri birleştiren kurallar bütününün olmasıdır... Gerçekten de bebeklerin kavrayışıyla ilgili çalışmalar göstermiştir ki, bebekler nesnelerle ilgili sözcükleri öğrenmeden önce, tam da bizim beklediğimiz gibi, nesnelerin kavramlarına sahiptir.” (Steven Pinker, The Language Instinct, Harper Perennial, 1994, s.85,159) - A. Selim Tuncer
”Sözlük geliştirme (leksikografi) veya tanımlayıcı anlambilim (deskriptif semantik) alanlarında uğraşmış herkesin farkında olduğu gibi, kelimenin anlamını tarif etmek çok zordur. Bu anlamlar, isimlendirilebilir en basit kavramlarda bile çok karmaşıktırlar ve en dikkate değer varsayımları içerirler. Çocuklar dil kazanımının en hızlı olduğu dönemlerde, bir kelimeyi çok az sayıda hatta... more... - A. Selim Tuncer
Hocam, vay be diyorum, hatta o son günlerin popüler videolarından biri olan videodaki şişman repçi gibi "oh yeah man, oh yeah" diyesim geliyor, ama tabii size karşı saygısızlık olacağı için demiyorum. Hatta Noam Chomsky'ye "çok kuul bir tespitte bulunmuşsun adamım, gerçekten çok mantıklı, sana puanım dokuz kanka" diyesim de geliyor. :D - Onbaşıların Uğur
Şaka bir yana, gerçekten de ben bile geçende otobüs dinlenme tesisinde tartıldığım akıllı tartıdan öğrendim ki henüz on bin günden daha az yaşamışım. Bebekler ve küçük çocuklar birkaç yüz gün içinde binlerce, hatta belki de onbinlerce kelime öğreniyorlar demektir bu. Bunu hazır bir şekilde beyinlerinde bulmuyorlarsa öğrenmeleri hakikaten imkansız. Hem birçok kelimeyi daha ilk duyuşta... more... - Onbaşıların Uğur
İnsan zihninde isimler ve kavramlar doğuştan vardır demek doğru olmaz. Bu görüşü savunanlar herhalde şunu demek istiyorlar: İnsan zihninde dil ve konuşma yetisi potansiyel olarak var. Mekanizma çalışmaya öylesine hazır ki, isimleri ve kavramları banda soktuğumuzda eşleştirme ve işlem başlıyor. Eğer bu olmasaydı, insanın sadece öğrenme yetisiyle, yani öğrenerek konuşabilmesi mümkün olmazdı. İsimler hazır olsa, dünyada binlerce farklı dil olamazdı değil mi? - A. Selim Tuncer
Selim Hocam, ama orada kastettiğimi ben "isimler yani kavramlar" diyerek izah etmeye çalıştım, isimlerin ses formu değil, ama "kavram" formunun beyinde hazır olduğunu anladım ben Noam Chomsky'den. Zaten yine Chomsky ve başka dil âlimleri imiş galiba, diyorlarmış ki diller arasında öyle benzerlikler var ki bu ancak bütün insanlarda doğuştan gelen bir tür ortaklıkla sağlanabilir, yani... more... - Onbaşıların Uğur
Evet, yukarıda buna benzer bir ifade var gibi, ama bunun tam olarak böyle algılanması zor. Kavramlar hazır olamaz, belki kavramların içine doldurulacağı boş kaplar hazır. Ki kavramlar, doğumdan ölüme kadar sürekli gelişir ve kendi kabını doldurur. Bebek zihni ne "elma" sesini ne de "elma" kavramını taşır içinde... Ya "cep telefonu" kavramı?.. - A. Selim Tuncer
Steven Pinker, [http://tr.wikipedia.org/wiki...] anladığım kadarıyla, çocuğun, kavramları isimlerden önce öğrenmeye başladığını söylemeye çalışıyor, kavramların doğuştan geldiğini değil. - A. Selim Tuncer
Selim Hocam kavramlar derken, benim aklımda soyut kavramlar vardı. Ayrıca "isim" kelimesini de ben daha çok geleneğimizdeki anlamında kullandım, "noun" anlamında değil, hele hele "somut isim (concrete noun)" anlamında hiç değil. "Allah'ın isimleri" ifadesini hatırlayın. Nedir bu isimler? "Bütünüyle merhametli (er rahman)", "tam otorite/hakimiyet sahibi (el kahhar)" gibi soyut... more... - Onbaşıların Uğur
Kaya Bey, yav ben hep açık seçik olmayan tabirler kullanıp böyle çırpınıyorum galiba. Kavram zihnimizin içinde tabii hep soyut olur, ama benim kavram demekle kastettiğim şey, "cep telefonu gibi somut bir nesneye değil, mesela 'büyüklük' veya 'hâkimiyet' gibi bir soyut bir anlama işaret eden kelime" şeklinde özetlenebilir. - Onbaşıların Uğur
Uğur, Kaya Şahin'in dediği, senin de kabul ettiğin gibi kavramların hepsi soyuttur. Fakat ben, senin ayrı tuttuğun "soyut"larla ilgili kavramlar konusunda da kuşkular taşıyorum. Ve Chomsky'nin yukarıdaki ifadelerini pek anlamlandıramıyorum. Acaba söylenmek istenen şey senin anladığın gibi mi? Pek ihtimal vermiyorum. Bunu biraz araştıracağım. - A. Selim Tuncer
boyle bı durumla karsı karsıya kalmam inş.. - sevde
Tabii ki, inşallah. - A. Selim Tuncer
Saygıdeğer Selim Bey ve saygıdeğer Kaya Bey, bana Chomsky'nin söyledikleri açık geldi. Adına metafor diyelim veya benim kaba saba tabirimle :) kavram diyelim, her neyse, bunların insan zihninde doğuştan hazır bulunduğunu söylemiyorsa o satırlarda ne diyor ki? Gerçi ben bu meseleleri incelemiş filan değilim, bir dönemlik lingüistik dersi bile almadım üniversitede. Sadece okuduğum o satırlara dayanarak konuşuyorum. O yüzden daha fazla iddialı olmayayım. :D - Onbaşıların Uğur
İnglizce'de "concept"in anlamı epeyce geniş. Chomsky'nin "concept"i tam olarak bizim ilk anda anlamlandırdığımız "kavram" mıdır, bir bakmak lazım. Belki "kavram"da anlaşamadık. - A. Selim Tuncer
Şuna bir bak Uğur: A priori concepts | Main article: Category (Kant) Kant declared that human minds possess pure or a priori concepts. Instead of being abstracted from individual perceptions, like empirical concepts, they originate in the mind itself. He called these concepts categories, in the sense of the word that means predicate, attribute, characteristic, or quality. But these pure... more... - A. Selim Tuncer
Yani, senin vurguladığın "kavramlar" ile konuşma yetisi kazanılamaz diye düşünüyorum, benim takıldığım nokta bu... - A. Selim Tuncer
Bu durumda, hangi metaforlar ya da kavramlar insan zihninde var ve hafif bir gözlem ile (bir kelimenin belli bir bağlam içinde bir defa kullanılması gibi) ortaya çıkmayı bekliyorlar, hangileri neredeyse tamamen gözleme ve tecrübeye dayalı (yani empirical), bunu ben anlayamadım. - Onbaşıların Uğur
Bir de Kant bir aydınlanma dönemi filozofu, 19'uncu yüzyılın başlarında ölmüş. Noam Chomsky ise gözlemlere ve verilere daha çok dayanarak ortaya teoriler koyan bir dilbilimci. Acaba Kant'ın bahsettiği "pure or a priori concepts" ile Chomsky'ninki aynı mı? - Onbaşıların Uğur
Uğur, Chomsky'ninkiyle Kant'ınki birbirine yakın gibi geldi bana... O nedenle paylaştım. Bunlar dilbilimsel anlamda "kavram" değildir. Chomsky, meseleyi buradan mı dolandırıp getiriyor, bir bakacağım. Henüz fırsatım olamadı. - A. Selim Tuncer
kulak (bunca uzun yorumun arasında sırıtacak resmen) - heavy distorted
3G görüntülü konuşmanın yaygınlaşmamasının çeşitli nedenleri olsa gerek. 1) Teknolojinin konuşan her iki telefonda da olması gerekiyor ve birinden birinde olmayabiliyor. 2) Zahmetli... 3) Telefonla konuşma alışkanlıklarımızda henüz yer almayı başaramadı. 4) Pratik değil, özel pozisyon almak gerekiyor. 5) İki kişinin konuşması çoğu kez mahremiyet içerebiliyor; oysa görüntülü konuşmada... more... - A. Selim Tuncer
eğer telefon görüşmelerini herkesin içinde yapmayı (her nedense) aşırı tercih eden bir toplumda olmasaydık, 3G kullanımı bizde çoktan arşa varmıştı. mecburiyet durumları hariç tabi, ama mecburi görüşmeler de zaten normalde kısa kesilir, bir şey haber verme odaklıdır ve iletişim 'tamam' deyip kapatılır. 'live to tell' gizli sloganıyla hayatını çizmiş bir kalabalığın, 3 G'den aldığı alacağı bir tutam 'live to show'dur. doğrudan bir ilgi kurulamıyor o nedenle. - DaisyNeeuQ
Bu feed zamanın ötesine uzanacak sanırım :) - Monad Teodise
"Ben fotoğrafa bakan gözlere bakıyorum." Roland Barthes - A. Selim Tuncer
kulagimi!!! - Absinthe
"Her ikisine, bakışa ve söze karşı duyarlı olmak için tek bir ortak mekan vardır: Bilinçdışı." Jürgen Manthey - A. Selim Tuncer
"Görünür olan her şeyin dokunurluktan oyulduğu, özenli her varoluşun görünürlük için düşünüldüğü ve yalnızca dokunulanla dokunan arası bir geçirgenlik yerine, dokunurlukla dokunulurluğun içinde saklanan görünürlük arasında bir geçişin varolduğu düşüncesine artık alışmamız gerekir." Maurice Merleau-Ponty - A. Selim Tuncer
— "Sana daha önce söylemiş miydim? Görmeyi öğreniyorum. Evet, yeni başladım. Henüz pek o kadar iyi değil ama elimden geleni yapacağım." (Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht. Aber ich will meine Zeit ausnutzen.) http://yenisafak.com.tr/Yazarla... - A. Selim Tuncer
"Ben buradaydım!" http://ff.im/hFKXM - A. Selim Tuncer
mümkünse hiç biri - Çiğdem Zeytin
“Delik burunlar” anlamına gelen, Nemepu adlı kabileye mensup bir Kızılderili, Kızılderililer arasında kullanılan ve çok eski zamanlardan kalma bir dille konuşuyordu. Bu dil dünyanın en basit dilidir, öğrenmek için gramer kurallarına ihtiyaç yoktur. Telaffuzunu da öğrenmek gerekmez. Çünkü bu dilde kelime yoktur… Ancak söz konusu dilin sözlüğünü yapmak gerekseydi aşağı yukarı şöyle bir... more... - A. Selim Tuncer
Abooo Selim Hocam, destana dönmüş bu fiğdiniz. (Feed yerine fiğd yazmaya karar verdim, Türkçe yazarken İngilizce imlâ kullanmak beni hâlâ rahatsız ediyor da.) - Onbaşıların Uğur
Bu "fiğdi" destana döndüren biraz da benim. Gördüğüm her ilgili şeyi buraya atıyorum, belki bir gün lazım olur diye... :))) Kaya Şahin'in katkılarını da unutmamak lazım tabii... - A. Selim Tuncer
"Gösterdiğiniz şey söylediğiniz şeyden daha önemlidir." David Ogilvy - A. Selim Tuncer
"Erdely ve Kleinbard’ın görsel bellekle ilgili yaptıkları deneyde insanlara sıradan 60 nesnenin resimleri ve isimleri gösterilmiş ve deneklerden, nesneleri ilk gördükleri zamandan sonraki yedi gün içinde, isimleri ve resimleri tekrar tekrar hatırlamaları istenmiştir. Kelimelerin hatırlanma oranları bir saatten sonra sabit kalmıştır. Denekler her zaman aynı kelimeyi hatırlayamamış;... more... - A. Selim Tuncer
böyle insanı ikileme sokmak bence iyi bir şey değil. - sertaç aydoğdu
Fiktif bir soru... Allah böyle bir ikilemde bırakmasın. - A. Selim Tuncer
"Sonuçta insanların algı sistemleri kişiye göre farklılık gösteriyor. Kiminin beyninde ses kartı iyi, kiminin ekran kartı. Ama işletim sistemlerimiz bu kartların tam verimlilikle çalışması konusunda asıl meselemiz." - Zeynep Kamil http://ff.im/nRCmC - A. Selim Tuncer
Bu bir pipo değildir. http://ff.im/onvX6 - A. Selim Tuncer
"Yönetici insanlar neredeyse tamamen sözel fikirlerle uğraşırlar. Diğer taraftan pazarlama insanları görsellerle uğraşırlar. Pazarlama bir görsel disiplindir ki, bu görsel disiplini yönetici insanlar genelde anlamazlar." Al Ries (Lords of Marketing Konferansı'ndaki konuşmasından) - A. Selim Tuncer
kulağımı verirdim. böylece sessiz sakin kafamı dinlerdim. hem de zaten gözüm bozuk, belki gözlerim güçlenirdi. gözü görmeyenin kulağı keskin olur misali... - Aycan Türk
Ben ilk önce gözlerimi verirdim, çünkü ben hiç sağır kung-fu ustası görmedim. Akşam eve giderken etrafımda uçan yarasalardan hiç biri şu ana kadar bana çarpmış değil. Memeliler gözleri olmadan da uçabiliyorlarsa ben hayli hayli uçarım... Gözlerim işlevsizken, Batman gibi kötü adamlara da uçarım... Bu verilerin ışığında şuracıkta gözlerimi çıkarırdım ama beni engelleyen tek şey böyle bir şey yaparsam ışığın aydınlattığı yolda ilerleyemeyecek olmam... (bkz. üç maymun, imgelerin sisi) - yedi
MediaCat Tasarım’ın bu ay (Ocak 2012) editörlüğünü yapan Serdar Erener, kapağa gözlerini koymuş! :) http://www.mediacatonline.com/Home... - A. Selim Tuncer
Göz əzbərləyər, qulaq sorğular. Əzbərləyərək yaşayanlar gözlərindən vaz keçəbilməz, sorgulayarak yaşayanlar isə gözlərini fəda edərlər. İşin qısaca xülasəsi bu. - avatar8
Kusura bakma ama, bazen öyle bir sallıyorsun ki, tutabilene aşk olsun. Tam tersine, kulak, ezber dünyasına aittir. Göze hitap eden yazıyla birlikte ezber ihtiyacı ortadan kalkmıştır, çünkü yazı hafızanın bir uzantısı olarak varlık bulmuştur. - A. Selim Tuncer
Əsəbiləşmədən düşün, məncə. Bunu anla əvvəl, göz daha rahat əzbərləyir, sorğulamadan. Yazıya keçmək əzbəri asanlaştırıyor.. Qulaq əzbərlerken sorğulayır və yoldan çıxır. Yoldan çıxmamaq üçün baş sallatarak ezberletiyorlar ya, sorgulamasın axmaqlar deyə. - avatar8
Yazının forması əzbərlenir, content isə daxili səsə çevrilir. Kəlmələr şəxslərin anlayış səviyyəsinə görə sorğulanır. Şəkil isə daha az sorgulanarak yaddaşa əzbər bir şəkildə atılar. Tez unudular o ayrı. Sorgulanamayan hər şey tez unudular zatən. Yazı da sözlər bir-birlərini anımsattıkları üçün anlaşılmasalar da xatırlanar. Mənim anladığım sən göz əzbərləyər deyərkən göz unutmaz deyə anlamısan. Göz az anlar demək istədim yəni az sorğular olduğu kimi qəbul edər çoxu dəfə yəni. - avatar8
trinida
Edward Scissorhands (Makaseller) -1990/ Masalları sevenler için bir Tim Burton filmi. Johnny Depp ve Winona Ryder başrollerde. Johnny yine şahane. <-hold me, -i can't> http://www.youtube.com/watch... #trimovie
EdwardScissorhands.jpg
edwardscissorhands-.jpg
mainImage.jpg
Show all
güzel bir filmdi aklıma geldi paylaşıvereyim dedim. tim burton ın hayalgücü inanılmaz.. her filminde daha iyi anlıyor insan.. johnny depp le ilk bu filmde biraraya gelmeleri açısından önemli bir film. - trinida
mütiş bi filmdii - onur çiçek
Kedicim aynen öyle o yıllara göre çok iyi bence. Hoş bir film:) - trinida
benim bu hayatta en sevdiğim filmdir insanların ne kadar acımasız olduğunu baştan baştan izledim - lonnimonni
"bazen uzak durmak gerekir zarar vermemek zarar görmemek için" der kısaca. kim "hold me" dediğinde edward "i cant" diyor ya. ah be ah(: - trinida
izlemeyen var mıdır acaba ??? - cgdmtr
eonotte
asdasd
EHB harikasın, teşekkürler paylaşım için. Geçmişe yolculuğa çıkıverdim yine - MugeCerman
Bayılırım. Bu kadar anlamlı sözler artık çok çıkmıyor mu nedir? - Ufuk Tarhan
evet, öyle ne yazık ki. - asdasd
Sabah erken saatte yine keyifle dinledim, yaşa sen EHB :) - MugeCerman
:) - asdasd
senin de - asdasd
Ozgur Uckan
WİKİLEAKS Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz - Özgür Uçkan & Cemil Ertem - Etkileşim yayınları - Mart 2011 - Pazartesi (14.03.2011) raflarda...http://www.etkilesimyayinlari.com/kitap... #WikiLeaks
Wikileaks kapak.jpg
Kitap hakkında kısa bilgi, içindekiler ve giriş bölümünü ekteki pdf'te bulabilirsiniz... - Ozgur Uckan
"28 Kasım 2010, dünya diplomasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıydı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışma belgeleri bu tarihte Wikileaks adlı internet sitesi üzerinden dünya gündemine düştü. Uzun zamandır internette yayınladığı belgelerle gündemi sarsan Wikileaks internet sitesi ise bu olayın baş aktörüydü. Bu kitap bu olay üzerinden, artık nasıl bir dünyaya doğru yol... more... - Ozgur Uckan
Cemil Ertem 50 yıl sonra mühendislik diye bir şey kalmayacağına dair dahiyane öngörüsüne benzer öngörüler sundu mu acaba kitapta? - balay
hayır - Ozgur Uckan
İçindekiler: Giriş - I - Wikileaks, bir “denizyıldızı”: Organizasyon, söylem, manifesto ve eylemler - II - Wikileaks: Watergateʼden Cablegateʼe - III - Wikileaks: komplo teorileri ve diğer eleştiriler - IV - Wikileaks ve “Yeni Dünya Düzeni” - a) Ekonomi: “Küresel Ağ Kapitalizmi” b) Finansal sistem: finansal ağ yönetişimi - c) Ulus-devletlerin sonu: yeni ağ-devletler - d) Uluslararası... more... - Ozgur Uckan
"İnternetle bilginin iktidarın denetiminden çıktığı bir döneme giriyoruz. İşte Wikileaks bu dönemin perdesini açan eylemleri ardı ardına dünya gündemine sunarak bize nasıl bir döneme girdiğimizin ipuçlarını veriyor. Peki, dünya bu döneme nasıl girdi? Hangi sosyolojik, ekonomik, politik ve tarihsel süreçler bugünleri hazırladı. Bu süreçlerin hızlanmasında teknolojinin yeri nedir? “Biz... more... - Ozgur Uckan
"Değişimleri mümkün kılan koşullar yavaş yavaş oluşur. Neredeyse görünmez bir biçimde gelişen bu koşullar, günün birinde insanların farklı bir şekilde düşünmeye başladıklarını anladıklarında ortaya çıkar. Hepimiz dünyayı “zihinsel haritalar”ın yardımıyla algılıyoruz, yani etrafımızdaki dünyayı biçimleyen ve tanımlayan örgülerle… Bunlar dünyayı belli bir zaman için açıklıyor, ancak sonra... more... - Ozgur Uckan
can göktaş, evet... - Ozgur Uckan
"2010’u Wikileaks ile kapatıp 2011’i “Arap Baharı” ile açtık… Medyadan diplomasiye, şirketlerden hükümetlere hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağının işareti Wikileaks ve Tunus’dan başlayarak, Mısır, Libya, Cezayir, Yemen, Ürdün, Suriye gibi otokratik Arap devletlerine yayılan devrim dalgası… Bu dönüşüm işaretlerinin her birinde internetin ve bilgi-iletişim teknolojilerinin güçlü... more... - Ozgur Uckan
"Ama dönüşümü anlamak için işaretleri derinlemesine okumak gerekir. Biz de, Wikileaks ve temsil ettiği sosyal, ekonomik, teknoloji boyut hakkında mümkün olduğu kadar kapsamlı bir çözümleme sunmaya çalıştık. Kitabın ilk bölümü, Wikileaks’in organizasyonu, manifestosu ve eylemlerini; ikinci bölümü, Watergate skandalından Cablegate depremine “sızıntı gazeteciliğinin” gelişimini; üçüncü... more... - Ozgur Uckan
Emeğinize sağlık :) - ilden
ilden, teşekkürler :) - Ozgur Uckan
Kitapla ilgili bugün Sabah'ta çıkan bir haberi şurada paylaştım: http://ff.im/zpVAd - Ozgur Uckan
"Wikileaks her ne kadar 2006‘dan beri faaliyette olsa da dünya gündemine girmesi 2010 yılında oldu. 2010’da Wikileaks, Bağdat’da, içlerinde iki Reuters gazetecisinin de olduğu silahsız bir gruba ateş açan bir ABD helikopterinin kamerasından kaydedilmiş görüntüleri sızdırdı. “Collateral Murder”, yani “Tali Cinayet” adlı bu video ABD ordusunun Irak’ta işlediği bir savaş suçunu açığa... more... - Ozgur Uckan
"Oysa 21. yüzyıl ne kadar farklı bir şekilde başlamıştı! Önce 11 Eylül 2001‘deki saldırılarla sarsıldık. Hemen arkasından ABD’deki neo-con iktidarın Afganistan ve Irak işgalleri geldi. Neo-con’ların “karanlık prensleri” Pearl ve Rumsfeld, tüm dünyaya, “Yeni Dünya Düzenine hoş geldiniz” diye bağırıyordu. Bu, tek kutuplu bir dünya, bir “Amerikan Yüzyılı” olacaktı. Ama neo-con’ların... more... - Ozgur Uckan
"Bu oyunda artık sadece devletler ve çokuluslu şirketler oynamıyor. Yeni ve davetsiz oyuncular oyuna girdi. Wikileaks’in temsil ettiği, kurumsal ve endüstriyel medya düzenini bozarak bilginin dolaşımı önündeki engelleri yıkarak, onların yanından dolaşarak iktidar odaklarının kirli sırlarını ifşa eden yeni bilgi oyuncuları da var oyunda. Daha da önemlisi, halk, yeniden oyunda. Arap... more... - Ozgur Uckan
Kaleminize sağlık hocam. :) - tunahan
Tunahan, teşekkür ederim... - Ozgur Uckan
"Bu yeni güçlerin, kuşkusuz, internet başta olmak üzere ağ teknolojileriyle doğrudan ilgisi var. İnsanlar artık yeni güçlerle sahip: Çok hızlı bir şekilde bir araya gelip dağılabilme; gayrimerkezi bir örgütlenmeyle öngörülemez davranışlarda bulunabilme; iç ve dış iletişimi önlenemez bir şekilde sürdürebilme; yerel eylemlerine küresel iletişim kanallarını kullanarak destek yaratabilme;... more... - Ozgur Uckan
"Her iktidar, uyruklarının bilgiye erişimini ve aralarındaki iletişimi denetlemeyi ve böylece kendisine dikensiz bir gül bahçesi kurmayı hayal eder. Ama internet, küresel, gayrimerkezi, açık, sınırsız, etkileşimli, kullanıcı-denetimli ve altyapıdan-bağımsızdır. Bilgi iktidardan kaçma eğilimindedir. Artık internette bilgiyi tutmanın yolu yok! Wikileaks bize bunu gayet açık bir biçimde gösterdi. " - Ozgur Uckan
"Sansür, her zaman iktidarın bilgiyi denetiminden kaçırma korkusundan kaynaklanır. Bu, haklı bir korkudur, çünkü tarihin hiç bir döneminde hiç bir iktidar bilgiyi mutlak bir biçimde denetleyememiştir. İktidarlar her zaman uyruklarının bilgiye erişimini ve aralarındaki iletişimi kontrol etme hayali kurar. Ama bu boş bir hayaldir. Bu bakımdan sansür iktidarların en kullanışlı yönetim... more... - Ozgur Uckan
"Wikileaks’in sloganı şu: “Biz hükümetleri açarız”. Demokratik bir toplumda hükümetler ve devletin vatandaşlara açık olması gerekir, tersi değil. Bu ülkede yıllanmış sırlar açığa çıktığında neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilgi iktidardır ve devletler iktidarlarını bizlerle, yani halkla paylaşmak zorunda. Aksi takdirde faşizme doğru yola çıkarız. " - Ozgur Uckan
"Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak... Guardian editörü Simon Jenkins’in dediği gibi, “sırlarını korumak hükümetlere düşer, gazetecilere değil”. Artık devletler farkına varmaya başlıyor ki, sırların ortaya çıkarmasını durdurmak için darbe yapmak, gazeteci öldürmek veya hapsetmek, sansür uygulamak, medyayı halkın vergileriyle satın almak ve bir polis devleti yaratmak yeterli değil.... more... - Ozgur Uckan
"İktidarlar demokrasiden korktukça, demokrasiyle yaşamayı öğrenemedikçe yıkılacaklar ve bu meşru bir durum. Doğrudan demokrasi, birleşimsel demokrasi veya Julian Assange’in savunduğu gibi “radikal demokrasi”, vatandaşların bilgiye özgürce erişimi üzerinde yükselecek. " - Ozgur Uckan
"Evet, şimdi Neo-con’lara, istihbarat örgütlerine, iktidarını paylaşmaktan korkan ulus-devletlere, oligopollere, güçten düşen ordulara, geleneksel medya kuruluşlarına dönüp, “Yeni Dünya Düzenine hoş geldiniz” diyebiliriz; tıpkı onların hepimize on yıl önce dediği gibi. Onların düzeni oldukça kısa ömürlü oldu, bizimki daha yeni başlıyor... " - Ozgur Uckan
Bugün (21 Mart Pzt.) Ülke TV sabah haberlerinde konuğuz, kitabı anlatacağız (09:00 - 10:00 arasında bir zamanda). Canlı izlemek için: http://www.gostream.nl/play... - Ozgur Uckan
Program iyiydi. Libya'daki son durum başta olmak üzere Arap isyanlarından ve Wikileaks'ten bahsettik. Bu arada kitap tükendi, ikinci baskıya girdi... - Ozgur Uckan
Benim gibi izleyemeyenler için http://www.dailymotion.com/video... - ilden
Kitabın yeni baskısı da hayırlı olsun :))) - ilden
teşekkür ederim ilden :) - Ozgur Uckan
wikileaks henuz cok yeni bir sey (en azindan kitleler icin) henuz kitap yazmak icin erken degil mi? - Summer
Bizim için yeni değil. Biz 2007'den beri bu organizasyonu izliyoruz. Yeni haberdar olmuşların da doğru kaynaklardan mevzuya girmelerinde yarar var. Neyse... kitaba bir göz atıp öyle karar verin... - Ozgur Uckan
"Wikileaks’i devlet sırrıyla mücadele eden ve hükümetleri şeffaflığa zorlayan diğer kuruluşlardan ayıran neydi? Kendilerini sitenin artık yayında olmayan orijinal “hakkında” bölümünde şöyle tanımladılar: “Wikileaks, erişilemez belgeleri açığa çıkartmak ve çözümlemek için geliştirilmiş sansürlenemez bir Wikipedia uyarlamasıdır. Wikileaks, çağdaş şifreleme teknolojilerinin sağladığı... more... - Ozgur Uckan
"Bu sistemin amacı, sızıntıyı kaynağı anonimleştirip koruyarak sansürlenemez hale getirmek ve küresel boyutta mümkün olduğu kadar çok insanın erişimine açmak. "Wikileaks projesi, anonimliği tehdit eden güçlere karşı, izlenemez kitlesel belge sızdırılması ve analizi için sansürlenemez bir platform sağlıyor. İleri şifreleme teknolojilerinin koruması ve anonimliğini wiki arayüzünün... more... - Ozgur Uckan
"Bilgiyi sızdırmak, sadece şeffaflıkla değil, aynı zamanda güçle de ilgili. Örtülü bilgiyi sızdırarak şeffaflaşmayı sağladığınız gibi, hakkında bilgi sızdırdığınız güç odakları üzerinde de güç elde edersiniz. Wikileaks'in sistem tasarımında, bilgiyi kontrol ederek gündelik hayatımızı kontrol eden baskı siteminin tam tersi olan bir şeyler var. "Hiyerarşi var olmak için yalanlara ve... more... - Ozgur Uckan
"Wikileaks’i farklı kılan gayri-merkezi ve dağıtık (distributed) ağ yapısıdır. İnternet iletişimine ağ yapılarının temel özelliklerini ekleyerek iletişimi farklı bir boyuta taşıdı. “‘Ağların ağı’ olan internetin karakteristik özellikleri, temel yapısını oluşturan ‘ağ mantığı’ndan dolayı, ‘küresel’, ‘merkeziyetçi-olmayan’, ‘açık’, ‘sınırsız’, ‘etkileşimli’, ‘kullanıcı-denetimli’ ve... more... - Ozgur Uckan
""Ağlar, kendini örgütleyen, dolayısıyla otonom ve özyönetime sahip, kendi politikalarını ve çevre ilişkilerini kendileri oluşturma eğilimde olan, örgütlenmeler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisiyle karakterize edilen yapılanmalardır. Bu temel özellikleriyle ağlar, bürokrasi tarzı hiyerarşik örgütlenmelere ya da pazar koşullarına tabi çıkar temelli örgütlenmelere alternatif... more... - Ozgur Uckan
"Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom, “Denizyıldızı ve Örümcek: Lidersiz Organizasyonların Önlenemez Başarısı” adlı ufuk açıcı kitaplarında bu durumu çok veciz bir şekilde açıklar: "İster Fortune 500 şirketlerinden birine, isterse bir orduya veya bir topluluğa bakalım; doğal tepkimiz 'burada sorumlu kim?' diye sormak olacaktır. Bu kitap, kimse 'sorumlu' olmadığında, ortada hiyerarşi diye... more... - Ozgur Uckan
"Brafman ve Beckstorm, kitaba adını veren denizyıldızı ve örümcek metaforlarını şöyle konumluyor: örümcek, merkezileşmiş bir hayvandır; bacakları merkezi gövdesinden uzar; başını kesin, ölür... Denizyıldızı ise gayri-merkezi bir ağdır. Başı yoktur. Temel organları her bir kolda tekrarlanır. İkiye böldüğünüzde iki denizyıldızınız olur... Wikileaks tipik bir denizyıldızıdır. " (Bölüm 1) - Ozgur Uckan
"Wikileaks, aynı zamanda Apaçi Amerikan yerlilerine de benzer. Brafman ve Beckstorm, kitaplarında güçlü İspanyol ordusunun yerleşik Aztek ordusunu nasıl kolaylıkla yendiğini, ama aynı başarıyı niçin Apaçiler üzerinde gösteremediğini de anlatır. 1519 yılında, ünlü Hernando Cortes şimdi Mexico City olan, o zamanki Aztek İmparatorluğu’nun başkenti Tenochtitlan’a gözünü dikmiştir. Aztekler... more... - Ozgur Uckan
"İspanyollar Apaçileri yenememiştir: tıpkı devasa müzik endüstrisinin P2P ağlarını yenememesiyle aynı nedenden dolayı... Apaçiler de tıpkı P2P ağları gibi gayrimerkezi bir biçimde organize olmuşlardır; liderleri, hiyerarşileri, karargâhları yoktur; bölünerek çoğalırlar; düğümler veya çemberler halinde organize olurlar ve mobildirler, yani sürekli hareket halindedirler... Buna "açık... more... - Ozgur Uckan
"Bu halleriyle Apaçilerin gevşek bir toplum olduğunu düşünebilirsiniz; ama tersine oldukça ileri ve karmaşık bir toplumdurlar. Gayrimerkezi bir toplumun temel özellikleri olan esneklik, güç paylaşımı ve belirsizlik, merkeziyetçi bir toplumu yıkacak saldırılara karşı Apaçileri bağışıklı kılmıştır. Bu yüzden İspanyolların "altını al-lideri öldür" stratejilerinin onlar üzerindeki etkisi... more... - Ozgur Uckan
"Bu ilke, Wikileaks 28 Kasım 2010 gecesi ABD dışişleri belgelerini yayınlamaya başladığında da iş başındaydı. ABD, tıpkı Conquistador ordusu gibi Wikileaks’e saldırdı. Nan’tan’ları Juilian Assange’ın peşine düştü, sitenin sunucularını çökertmeye çalıştı, Amazon gibi yer sağlayıcı firmalara hizmeti durdurmaları için, PayPal ve Visa gibi finans şirketlerine mali kaynaklarını kesmek için... more... - Ozgur Uckan
"Conquistador’ların ölümcül hatası, müzik, film ve eğlence sektörü devlerinin 2005'te yaptığı hataya çok benziyor. MGM, Columbia, Disney, Warner Brothers, Atlantic Records, Capitol Records, RCA, BMG, Sony ve Virgin Records gibi devleri temsil eden prestijli avukat Don Verilli, 2005'te adı sanı duyulmamış küçücük bir şirkete, P2P hizmeti veren Grokster'e karşı, kullanıcılarına yasa dışı... more... - Ozgur Uckan
"Gayrimerkezileşmenin ikinci ilkesi, bir denizyıldızını örümcek sanmanın kolaylığı... Merkezi bir hayvan olan örümceğin kollarını kestiğinizde ölmez, gücü zayıflar, ama başını kopartırsanız ölür. Gayrimerkezi bir hayvan olan denizyıldızının ise kopartabileceğiniz bir başı olmadığı gibi, kollarını kesmeye başladığınızda onu çoğaltır ve daha güçlü kılarsınız. Bu yüzden bir denizyıldızına... more... - Ozgur Uckan
"Buradan gayrimerkezileşmenin üçüncü ilkesine geliyoruz: Açık bir sistem merkezi istihbarata sahip değildir; istihbarat sistem boyunca yayılır. Açık sistemler zorunlu olarak en iyi sistemler değildir; ama her hangi bir durumda çok daha hızlı tepki verebilirler; çünkü üyelerinin her birinin bilgiye erişimi vardır ve bu bilgiyi doğrudan kullanabilirler. Devletler istihbarat unsurlarını... more... - Ozgur Uckan
"Gayrimerkezileşmenin dördüncü ilkesi: Açık sistemler kolayca mutasyon geçirir... Apaçilerin Avrupalı istilacılarla nasıl mücadele edecekleri konusunda hiç bir fikirleri yoktu; ama İspanyollar çıka geldiğinde hızla kendilerini bu yeni duruma uyarlayabildiler; köylerini bırakıp göçebe oldular ve bu karar bir karargâhta verilmedi. Bir dış güç belirdiğinde, gayrimerkezi sistem bu gücü... more... - Ozgur Uckan
"Gayrimerkezileşmenin beşinci ilkesi: Gayrimerkezi organizasyonlar sizin içinize sızar. Çok hızlı biçim değiştirebildiği için... Denizyıldızı kolaylıkla bir devletin, bir endüstrinin, herhangi bir merkezi yapının içine sızabilir. Bunu da özellikle internet sayesinde yapar. Bir yüzyıl boyunca müzik endüstrisi bir avuç insanın mülkiyetindeydi ve bir grup hacker bu gerçekliği çok hırslı... more... - Ozgur Uckan
"Gayrimerkezileşmenin altıncı ilkesi: Endüstri (veya ekosistem) gayrimerkezileştikçe genel kar oranı düşer... Bu ilkenin en iyi örneklerinden biri, daha önce anlattığımız eğlence endüstrisinin karşı karşıya kaldığı durumdur. 2001‘de endüstri karlarının %25‘ini kaybettiğini açıklamıştı. Bu karlar nereye gitti? P2P ağlarına mı? Hayır. Bu kazanç buharlaştı. Denizyıldızı ekosisteme sızınca... more... - Ozgur Uckan
"Gayrimerkezileşmenin yedinci ilkesi: İnsanları açık bir sisteme koyun, otomatik olarak katkıda bulunmak isteyeceklerdir. Mesela Wikipedia ve Encylopedia Brittanica eşit ölçüde doğru kaynaklardır. Wikipedia bir sanal yerleşim alanı gibidir. Brittanica'nın yüzlerce editörle ve büyük bir yayın mekanizmasıyla yaptığından çok daha fazlasını, çok daha hızlı bir biçimde açık bir internet... more... - Ozgur Uckan
"Gayrimerkezileşmenin sekizinci ilkesi: Saldırıya uğradıklarında, merkezi sistemler daha da merkezi olma eğilimindedir... Bu eğilimi Apaçilerle baş edemeyen Conquistador’ların ve P2P ağlara yenilen eğlence endüstrisinin tavırlarında gördük. Her biri saldırılarını daha da organize etmeye ve birlik olmaya yöneldi. Aslında bunun en iyi örneği de El Kaide ile baş edemeyen ABD yönetiminin... more... - Ozgur Uckan
Hesabıma göre 3 ay sonra kitabın tamamını buradan okumuş olucaz. Saol Özür hocam : ) - Erdem Dilbaz
Evet, wikileaks belgeleri gibi, kısmen kısmen yayınlıyorum :) e-Tefrika - Ozgur Uckan
Evet görüyorum kıtabı çaktırmadan burada yayınlıyorsun seni Bülent Forta'ya söyleyeceğim. Yemin ediyorum benim payıma düşen telifi senden çatır çatır alır. - cemil ertem
3 ay beklemeye gerek yok, ben tarayıp yükliycem şimdi ;) ahahah. - Mi tolga.
Evet, telifi tazminat olarak kimden alacağımızı bulduk. Tuzağa düştün Mi tolga :))) (Cemil, kitabın ellide birini yayınladığıma göre hala telif sınırları içindeyim. Forta havasını alır :))) - Ozgur Uckan
devam :) "Wikileaks’in organizasyon ve karar alma modeli tamamen gayri-merkezi bir ağa bağlı ve göçebe bir karaktere sahip. Mekânı aynı anda her yer olabilir. Bir Cafe’den, bir nükleere sığınaktan, sokaktan, evden, garajdan, trenden, kısacası her yerden yönetilebilir ve ulaşılabilir. “Denizyıldızı” metaforunu, felsefeden ödünç aldığımız başka bir kavramla zenginleştirelim: “köksap”... more... - Ozgur Uckan
Hem kitap yazıyorlar (ki bir suç olarak kabul edilmeli bence), üstüne bir de tuzak kuruyorlar, akıl alır gibi değil. - Mi tolga.
"Wikileaks bir köksap olduğu kadar, bir tür “geçici otonom (muhalefet) bölge”sidir aynı zamanda. “Geçici Otonom Bölge” (Temporary Autonomous Zone - T.A.Z), Hakim Bey'in bu ufuk açıcı kavramı, şebeke-ağ içinde sürekli dolaşan ve kendisine geçici bağımsız bölgeler yaratarak faaliyet gösteren göçebe muhalefet odaklarını tanımlar. [Bkz. Hakim Bey (2009), T.A.Z: Geçici Otonom Bölge,... more... - Ozgur Uckan
"Burada, Howard Rheingold’un “akıllı çete” (smart mob) kavramını anmadan geçmek olmaz. “Sanal topluluk kavramının da mucidi olan Rheingold, “Akıllı Çeteler: Bir Sonraki Sosyal Devrim” adlı vizyoner kitabında, 2002’de, daha mobil devrimin başlangıcında, “mobil toplum”un siyasi, ekonomik ve insani olarak ulaşacağı boyutları haber veriyordu. Mobil iletişimin teknolojik yakınsama ile... more... - Ozgur Uckan
"“‘Mobil toplumsal ağlar/şebekeler’, internet ve mobil iletişim başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının mümkün kıldığı yeni bir ‘toplumsal koordinasyon biçimi’ni ortaya çıkarıyor. Rheingold, işte bu ‘işbirliği teknolojileri’ni, ‘akıllı çeteler’ olarak adlandırıyor. ‘Mobs”, yani ‘mobil’in kısaltması ve sözcüğün argo anlamı olan ‘çete’nin birlikte... more... - Ozgur Uckan
“1999‘daki Seattle Dünya Ticaret Örgütü toplantısı, mobil iletişim ve internetin akıllı örgütlenme etkisiyle küreselleşme karşıtı hareketin simgesine dönüştü. Bir milyon Manilalı, 20 Ocak 2001’de virüs gibi yayılan SMS mesajlarıyla Filipinler Başkanı Joseph Estrada’yı düşürdü. Bu tarihe “en kalabalık miting” olarak geçti. Avrupa’nın şehirlerinde yeni bir toplumsal eğlence / performans /... more... - Ozgur Uckan
10 günlük Tunus seyahatimin kitabı doğruladığını görmek beni memnun etti.... - Ozgur Uckan
Aslında bu Tunus izlenimleri de kitabın sonraki baskılarına eklenilebilse, ya da en azından bir yerlerde, blogda makale olarak verilse iyi olur gibi. - Herr 5 Pos†asson
Tam da bunu yapmayı planlıyorum. Bu arda Arap Baharı hakkında yeni bir kitabıa başladım... - Ozgur Uckan
Yeri gelmişken hocam, Mısır'da durumun İslamî bir diktaya dönüşeceği fikrine ne diyorsunuz? - O.S.M.
Mısır kapalı kutu... Bence üç seçenek var: Müslüman Kardeşleri (ihvan) iktidarıyla yavaşça islama dönüş... Ordunun (gölge) iktidarda kalacağı yeni bir dikta... Devrimin baskısıyla hileli olmayan seçimlere Müslüman Kardeşler karşısında birleşerek giren devrimci güçlerin dengelediği bir durum ve Müslüman Kardeşler'i de içine alacak bir koalisyon hükümetiyle askerin kışlasına dönmesi ve durumun normalleşmesi (ve umarım yeni demokratik bir anayasa)... Hangisi ağırlıklı diye sorarsanız, bilemiyorum... - Ozgur Uckan
Halkın Menfaatleri Çerçevesinden Bir #WikiLeaks İncelemesi: Diplomatik Telgraflardan Neler Öğrenebiliriz? | Subjektif - Baybars Kulebi & A. Murat Eren http://ff.im/Ng83X - Ozgur Uckan
#WikiLeaks Gelirlerinin %95'inin Bloke Edildiği İçin, Yayınlarına Ara Vermek Zorunda Kaldığını Açıkladı http://ff.im/NaRwD - Ozgur Uckan
#Wikileaks to 'suspend all publishing operations' - The Next Web http://ff.im/N8VD7 - Ozgur Uckan
#WikiLeaks - Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz - Özgür Uçkan - Prezi http://ff.im/MvUKH - Ozgur Uckan
Assange Addresses #OccupyLondon Protesters http://ff.im/MOmar - Ozgur Uckan
MugeCerman
Sıkıntılı günlerde izlenebilecek sevimli ve eğlenceli filmler - http://www.mugecerman.com/sikinti...
Aklınıza gelenler olursa yollayın ekleyeyim, bunları geçtiğimiz iki ayda yeniden izledim de :) - MugeCerman
Tam aradığım şey. Çok iyi oldu bu liste yaz günü :) - pippi haşmet
Sevindim :) - MugeCerman
Fatmagül aslında, hem kendime hem de içi daralanlara hatırlatma listesi yaptım :) Aklınıza gelen bu tip eğlenceli filmleri bana yollayın listeye ekleyeyim. - MugeCerman
1 ve 3 hemen eklerim 2 yi izlemedim :( - MugeCerman
Just Friends ve Definitely, Maybe favorilerim.. - ilker Güler
süpersin ttcim iyi geldi bu liste. :) - Burcu Tüzün Edincik
bir tanesin ablacım - BMA (benimgunlerim.com)
harika liste ve gerçekten keyifli, iyi hissettiren filmler... izlemediklerimi de en kısa zamanda izleyeceğim :) - GokceGoksel (GG)
As Good As It Gets, The Truth About Cats and Dogs (Uma Thurman - 1996), Pleasantville, Four Weddings and a Funeral... Casanova (eğlenceli bir Heath Ledger filmi - 2005) ve eski bir film HouseSitter (Goldie Hawn ve Steve Martin - 1992)... şimdilik aklıma gelenler bunlar :) - GokceGoksel (GG)
aa bir de One Fine Day var, Michelle Pfeiffer, George Clooney... ve favori filmlerinden biri Breakfast at Tiffany's :) - GokceGoksel (GG)
Gokce bunlar da süper, teşekkürler ekleyeceğim en kısa sürede :) - MugeCerman from iPod
Yine başvurdum bu listeye :) - pippi haşmet
iyi ki başvurmuşsun,sayende ben de bulmuş oldum listeyi :) çok işime yarayacakk eline parmaklarına sağlık @MugeCerman :) - KediDeli
Hmm benim de bakıp güncellemem gerek, ama bu ara içimden gelmiyor. - MugeCerman
Cihanım #kızfilmleritavsiyesi demek daha doğru olur :) - MugeCerman
müge hanım bu link artık neden açılmıyor:( - rana sencanlar
Açılıyor bende acaba server sorunu mu oldu denediğinizde - MugeCerman
heh şimdi bende de açılıyor, bi kaç kere denedim sabah olmamıştı - rana sencanlar
barfilozofu
ℒℴѵℯ at Radio Ex; The Beatles - Can't Buy Me ℒℴѵℯ...
Cover.jpg
Love me do bekliyordum... :) - miocaro
yaw ben ekleyecektim ama hakkım tükendi :)) - ekindnc
beatles'ı tutturmuşsun ama :) - barfilozofu
en azından :) - miocaro
bu arada ℒℴѵℯ şarkısı seçmek ne kadar zormuş. - barfilozofu
Ozgur Uckan
İnternet Manifestosu : Gazetecilik Bugün Nasıl İşliyor - 17 Bildiri / Internet-Manifesto: How journalism works today. Seventeen declarations. - http://www.internet-manifesto.org/
Deutsche Fassung | Version française | Versión en español | Versione in italiano | Versão em português | Česká verze | Ελληνική έκδοση |Русская версия | Versiunea in limba romana | 日本語版 | ฉบับภาษาไทย - Ozgur Uckan from Bookmarklet
Mustafa Akgül'ün Çevirisi: İnternet Manifestosu... - Ozgur Uckan
1. İnternet farklıdır: İnternet farklı kamu küreleri, farklı terimler ve farklı kültürel beceriler yaratır. Medya günümüz teknolojik gerçeklerini görmezden gelmekten ve onunla boğuşmaktan vazgeçip, çalışma yöntemlerinı bu gerçeklere uyarlamalıdır. Onların görevi mevcut teknolojiyi dayanarak gazeteciliğin en iyi biçimini geliştirmektir. Bu yeni gazetecilik ürünleri ve yöntemleri içerir. - Ozgur Uckan
2. İnternet bir cep boyutu medya imparatorluğudur: Web mevcut medya yapılarını, eski sınırları ve oligopolleri aşarak yeniden düzenliyor. Yayın ve medya içeriğinin yayılması artık yüklü yatırımlar gerektirmiyor. Gazetecilik öz-kavramı, neyse ki, onun enformasyonun akışını düzeneleme ve filtreleme görevinden kurtarıyor. Geriye gazeteciliği sıradan yayından ayıran gazetecilik kalitesi kalmaktadır. - Ozgur Uckan
3. İnternet toplumdur; toplum internettir: Sosyal ağlar, Wikipedia veya YouTube gibi Web-tabanlı platformlar batı dünyasında insanların çoğu için günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bunlara telefon veya televizyon gibi erişilebilir. Eğer medya şirketleri varolmaya devam etmek istiyorsa, bugün kullanıcılarının dünyasını anlamalı ve iletişim formlarını kucaklamalıdır. Bu kucaklama sosyal iletişimin temel formlarını: dinleme ve yanıtlamayı, yani diyalogu da içerir. - Ozgur Uckan
4. Internet özgürlüğü dokunulmazdır: İnternet açık mimarisi sayısal iletişen bir toplumun ve dolayısıyla, gazeteciliğin temel bilişim yasasını oluşturmaktadır. Bu özel ticari veya siyasi çıkarların, çoğu kamu yararı iddiası arkasında gizlenerek, korunması uğruna değiştirelemez. Nasıl yapıldığından bağımsız olarak , internet erişiminin engellenmesi serbest bilgi akışını tehlikeye atmakta ve bilgi erişimi temel hakkını bozmaktadır. - Ozgur Uckan
5. İnternet bilginin zaferidir: Yetersiz teknolojisi nedeniyle medya kuruluşları, araştırma merkezleri, kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlar bugüne kadar dünyadaki bilgileri derlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bugün her vatandaş kendi kişisel haber filtrelerini oluşturabilir, arama motorları ile daha önce hiç bilinmeyen boyutta bir bilgi hazinesine ulaşabilir. Bireyler artık her zamankinden daha iyi şekilde bilgilenebilir. - Ozgur Uckan
6. İnternet gazeteciliği (değiştirir) geliştirir: İnternet üzerinden, gazetecilik yeni bir şekilde kendi toplumsal-eğitimsel rolünü gerçekleştirebilir. Bu bilginin sürekli değişen, devamlı bir süreç olarak sunulmasını içerir; basılı medyanın değişmezliğinin kaybı bir artıdır. Bilginin bu yeni dünyasında hayatta kalmak isteyenlerin, yeni bir idealizmle, yeni gazetecilik fikirlerine açılması ve bu yeni potansiyeli kullanmaktan zevk alması gerekir. - Ozgur Uckan
7. Net ağ (yapısında çalışmayı -networking) gerektirir: İnternet linkleri bağlantılardır. Birbirimizi bu bağlantılar ile biliyoruz. İnternet bağlantılarını kullanmayanlar kendilerini sosyal söylemin dışında tutmaktalar. Bu geleneksel medya şirketlerinin web siteleri için de geçerlidir. - Ozgur Uckan
8. Linkler ödüllendirir, alıntılar süsler: Arama motorları ve birleştiriciler(portaller) kaliteli gazeteciliği kolaylaştırır: Onlar uzun vadede olağanüstü içeriğin bulunabilirliğini artırır ve böylece yeni ve kamusal bir bilgi dünyasının ayrılmaz parçasıdır. İnternet bağlantıları ve alıntılar yoluyla Referanslar, özellikle yaratıcısından herhangi bir izin veya ücret gerektirmeyenler, ilk etapta ağ üzerindeki sosyal söylem kültürünü mümkün kılar. Bunların hepsi şüphesiz korumaya değerdir. - Ozgur Uckan
9. İnternet siyasi söylem için yeni bir mekandır: Demokrasi katılım ve bilgiye erişim özgürlüğü ile büyür. Siyasi tartışmanın geleneksel medyadan İnternete aktarılması ve halkın etkin katılımı ile bu tartışmayı genişletmek yeni gazetecilik görevlerden biridir. - Ozgur Uckan
10. Bugün basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü anlamına gelir: Alman Anayasasının 5. maddesi meslekler veya geleneksel iş modelleri için koruyucu haklar ihtiva etmez. İnternet amatör ve profesyonel arasındaki teknolojik sınırları geçersiz kılar. Bu nedenle basın özgürlüğü ayrıcalığı gazetecilik görevlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunabilecek herkes için geçerli olmalıdır. Nitelik... more... - Ozgur Uckan
11. Çok fazla bilgi diye bir şey yoktur! : Bir zamanlar, kilise gibi kurumlar kişisel farkındalık yerine güce öncelik verdi ve tipo matbaa makinası bulunduğunda denetimsiz bilgi akışına karşı uyardı. Diğer taraftan, Broşürcüler, ansiklepodiciler, ve gazeteciler, hem birey hem de bütün olarak toplum için, daha fazla bilginin daha fazla özgürlüğe yol açtığını gösterdi . Bu önerme bu gün için de geçerli. - Ozgur Uckan
12. Gelenek bir iş modeli değildir: Gazetecilik içeriği ile internet üzerinden para kazanılabilinir. Zaten, bunun birçok örneği bu gün var. Ancak, şiddetli rekabet nedeniyle, iş modelleri internetin yapısına uyarlanmalıdır. Kimse bu hayati uyarlama sürecinden statükoyu korumaya yönelik politikalarla kaçınmaya çalışmasın. Gazetecilik açık rekabetle net üzerinden iyi finansal çözümler bulmalı, ve cesaretle bu çözümlerin çok boyutlu uygulmalarına yatırım yapmalıdır. - Ozgur Uckan
13. Copyright internet üzerinden bir sivil görev haline gelir: Copyright İnternette enformasyonun düzenlenmesinde merkezi bir köşe taşıdır. Yaratıcıların kendi içeriklerinin dağıtımının türü ve kapsamı üzerinde karar hakkı internet üzerinde de geçerlidir. Aynı zamanda, telif hakkı eski tedarik mekanizmalarını korumak ve yeni dağıtım modelleri ya da lisans yapılarını bertaraf etmek için kullanılamaz. Mülkiyet yükümlülükleri de kapsamaktadır. - Ozgur Uckan
14. İnternetde bir çok para birimi var: Gazetecilik çevrimiçi hizmetleri reklam yoluyla finanse eder . Bir okuyucu, izleyici ya da dinleyicinin zamanı değerlidir. Gazetecilik sektöründe, bu ilişki her zaman finansmanın temel bir ilkesi olmuştur. Gazetecilik açısından geçerli yeni finans modelleri bulunmalı ve test edilmelidir. - Ozgur Uckan
15. İnternette olan İnternette kalır: İnternet gazeteciliği yeni bir niteliksel düzeye yükseltiyor. Çevrimiçi metin, ses ve görüntüler artık geçici olmak zorunda değil. Onlara yeniden erişilebilinir, böylece çağdaş tarihin bir arşiv binası oluşabilir. Gazetecilik, bilginin gelişmesini, yorumlanmasını ve yapılan hataları gözönüne almalı, yani, kendi hatalarını kabul etmeli ve şeffaf bir şekilde onları düzeltmeli. - Ozgur Uckan
16. Kalite en önemli nitelik olmaya devam ediyor: İnternet ortaya düzgün ürünler de çıkartır. Sadece güvenilir, seçkin ve olağanüstü olanlar uzun vadede sürekli izlenecektir. Kullanıcıların talepleri artmıştır. Gazetecilik bunları yerine getirmeli ve sık sık güncellediği ilkelerine bağlı kalmalıdır. - Ozgur Uckan
17. Herkes için: Web, 20. yüzyıl kitle iletişim araçlarından üstün bir toplumsal değişim altyapısı oluşturur. Şüphe halinde, "Wikipedia kuşağı", kaynağın güvenirliğini belirleme, haberi geriye gidip orijinal kaynağında izleme, araştırma, denetleme ve değerlendirmek yeteneğine - tek başına veya bir grup olarak sahiptir. Bunu küçük gören ve bu becerilere saygı göstermeye istekli olmayan... more... - Ozgur Uckan
" İnternet toplumdur; toplum internettir"... Nerede iletişim varsa orada topluluk da vardır... - Ozgur Uckan
Mustafa Akgül çevirisinin online versiyonu: http://blog.akgul.web.tr/?p=30 - Ozgur Uckan
"17. Herkes için: Web, 20. yüzyıl kitle iletişim araçlarından üstün bir toplumsal değişim altyapısı oluşturur. Şüphe halinde, "Wikipedia kuşağı", kaynağın güvenirliğini belirleme, haberi geriye gidip orijinal kaynağında izleme, araştırma, denetleme ve değerlendirmek yeteneğine - tek başına veya bir grup olarak sahiptir. Bunu küçük gören ve bu becerilere saygı göstermeye istekli olmayan... more... - nil
NIL OZCANSEN, "wikipedia kuşağı" burada "wiki"lerin paylaşımcı bilgi oluşturma, işleme, dolaşıma sokma mantığını özümsemiş kuşak anlamında kullanılıyor. Tıpkı "wikinomics"in paylaşımcı, ortaklaşa, katılımcı ekonomiyi nitelendirmesi gibi... - Ozgur Uckan
yukarı - Ozgur Uckan
discothing
Fashion // Hummel Stadil Slimmer High - http://trendthing.posterous.com/fashion...
Fashion // Hummel Stadil Slimmer High
Fashion // Hummel Stadil Slimmer High
Show all
The Stadil Slimmer High, a men’s style by Danish brand Hummel(1923) (http://www.hummel1923.com/), combines all the elements of the perfect city sneaker. Launching in North America for Spring 2010... (via:Highsnobette.com) Wow wow wow. Lovely... - discothing
hummel neydi ya nereden biliyorum ben - melitzu
hummer dan carısım yapmış olmasın :D - discothing
heh yok yok hatırladım.şu eşofmanları vardı. oradan kalmış aklımda ;) - melitzu
aaaa eett du du yeni satılıordu dımı heryerde.bende gecen gordumde aman bu ne die almamıştım.ama dikkatimi cekmedi degil yani. tebrik ediorum valla :D - discothing
hir yirlerdeydi bi ara.ben de o sentetik garip kumaşa bir ısınamadım gitti.tipsiz. - melitzu
heaa :D ama tipi guzeldi beaa :D bende sırf aman şimdi herkes alır bundan dipte almamıştım. baksana pre ordera gircek böle guzide ayakkabılarıda varmış meşşlalah - discothing
ayakkabı hoş.beğendim valla ;) - melitzu
valla ne yalan söliim benim içim cız etti.baharda americada cıkıcakmış daha. ölme eşşem ölme hesabı.biz goremeyiz bunnarı - discothing
miocaro
Radyo Ex bu güzel temmuz akşamı Buika konserine gidemeyenler için sunar. J****a Pero Contenta
Picture 5.png
gidenler arasından da GFK, Barfilozofu ve Yalçın'a da teessüflerini sunar :) - miocaro
kapıda sınırlı sayıda satılacak diye feed gördüm. - miocaro
Son 15 dk. ayakta olarak satilacakmis. - Volkan Çelik
hepsini istiyorum :) - miocaro
ben de istiyorum. istiyoruz yani. - Anil Tortop
harikaydı... - barfilozofu
konserin ortasında benim oturduğum yerden bir bölüm kalktı ne diyeceğimi bilemedim. - barfilozofu
nolur artık çıkmasın buika yukarı, görmiim :( çok mutsuzum gidemediğim için, çok. çok. - ÖzgeÖztürk
bence bunun para ile ilgisi yok. tamam bir yerde hakkatten paranın gücünü görüyorsun, ama bu resmen saygı ile alakalı. ben mi yanlış düşünüyorum? bilmiyorum ama izlemek için gittiğin konsere ciddi bişey olmayacaksa neden ortasında çıkarsın. 3-5 kişide çıkmadı sırf önümden kalabalık bir grup kalktı. - barfilozofu
Ebru çok merak ediyordum teşekkürler - onderkiremitci
onderkiremitci, rica ederim ne demek? Buika diye aratırsanız diğer parçalarını da bulabilirsiniz :) - miocaro
başka bir feed'de yaptığım yorumu buraya da aynen yapıştırıyorum: tam bir fiyasko ! konsere gelemeyenler sakın üzülmeyin, en azından Buika'nın sizin gözünüzdeki yeri hala eskisi gibidir. Bende ise yerlerde. Efendime söyleyeyim bir insan konserinde kendi sanatından bu kadar mı uzak olur, hiç bir şarkısını doğru düzgün okumaz ? Gitsin duşta yapsın doğaçlama zirzopluklarını. Çok kızdım... more... - Onur Vural
Ayrıca bendeki 5 albümü binlerce kez hatmettiğim halde sadece 2-3 şarkıyı seçebildim. Bir kere sahne düzeninde çok büyük eksiklik vardı. Müziğinin bir ayağını flamenkoya oturtan biri için sahnede gitarın olmaması nasıl bir tercihtir? Herşey mi para oldu artık ? ayıptır ya, sen her şarkına bambaşka hava katan flamenko gitarı veya trompeti nasıl konserinde yer vermezsin. İnsanlar sadece... more... - Onur Vural
Can Google Hear Me
RT @cankoklu: The Turkish Daily is out! http://t.co/xkM49Ud ▸ Top stories today via @akbank @volkancelik @ahmetbulent @futuristufuk @ozgurcetin
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook