یک‌محمد
دخترای فرفر! آرایشگاهتونو رفتید واسه عید؟
اره من ادم با دغدغه ای هستم! :دی - یک‌محمد
تو فک کردی اینا ازون خونواده هاشن؟ - نومیا
دختر همسایه امروز رفته؟ - baharehmsh
از کدوم خونواده هاش نومیا؟ / نه بهاره دختر همسایه ما فوقش بره سیبیلاشو یکم کوتا کنه! - یک‌محمد
ئه اره. مگه نمیدونستی؟!!! - یک‌محمد