یک‌محمد
حد اقل روزی ده دقیقه خیار شور بخورید. برای بانمک شدن توئیت هاتون خوبه!
تو الان روزی چند گرم میخوری؟ - نومیا
من خودم خیار شورم! - یک‌محمد
پسره ی شور بی نمک - نومیا
بعضی ها کلا استعداد شور شدن ندارن - joupy
تو عصن خونه چی کار می کنه؟ نشستی به من گیر میدی. پاشو برو ورزشگاه من خودم به جات گزارش می کنم بازی رو! - یک‌محمد
جوپی شور که بده. با نمک خوبه. - یک‌محمد
من ماموریتم قزوینم خب :(( - نومیا
اوه اوه!! چرا قزوین آخه؟!! - یک‌محمد
نون درآوردن سخته... یادته دوس داشتی بیای شرکت ما؟ هنوزم دوس داری؟ - نومیا
نه دیگه سر قیمت به توافق نرسیدیم. دو سه میلیون اختلاف داشتیم و الا می اومدم :)) - یک‌محمد