یک‌محمد
بارونو دوس دارم هنوز / چون هیچ خری رو یادم نمیاره!!
سر زبونت فقط تو فرفره فک کنم..اون بیرون خبری نیست :دی - میلاد
دو حالت داره میلاد. یا تو درست می گی یا من اینجا مث سگ دروغ میگم :)) - یک‌محمد
گزینه صحیح رو خودت انتخاب کن :)) - میلاد
من مظلومم :| - یک‌محمد
شخم برا بضیا! - یک‌محمد
ئههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه باور کن از رو تو بر نداشتم چه جالب =))))) - Lucifer
ینی می گی تله پاتی داریم؟ مطمئنی؟ ازدواج کنیم؟ :)) - یک‌محمد
تفاهم داریم یعنی؟ - Lucifer
اره مگه نمی بینی؟ :)) - یک‌محمد
شاید هم دوقلو باشیم شبیه من نیستی؟ - Lucifer
نه نه ابجی نمی خوام. جی اف بهتره :)) - یک‌محمد
شیطونی نکن ببین اول اسمتم با م شروع میشه منم که با م شروع میشه تو قل دیگه منی من میدونم :| - Lucifer
بازم نشستی فیلم هندی دیدی؟!! - یک‌محمد
ها :دی - Lucifer