یک‌محمد
بچه ها! هفته دیگه کلاس تشکیل نمی شه! / دکتر شریعتی سر کلاس!
lol - خدا
:دی مسخره کردی منو داود؟ دو صفحه گزارش کپی کردی می گی ببین درسته؟!! چی چی ش رو ببینم درسته؟ - یک‌محمد
اعداد ارقامش که من یادم نیست! چه توقعا داریا :)) - یک‌محمد
آهان! اول چیز گوگل باز کردم نشون نداد! - یک‌محمد
:))) - شهد عطش