یک‌محمد
الان اروپا حق هسته ای ایرانو پذیرفت دیگه من ازدواج می کنم؟
بگیرم واست؟ - میلاد رو به پایان
بیگی بیگی :X - یک‌محمد